trình bày hiểu biết của mình về sự hình thành và phát triển của luật so sánh.

6 152 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:55

MỤC LỤC Trang I Mở đầu II Nội dung .1 Sự hình thành phát triển luật so sánh giới .1 a) Trước kỉ thứ XIX b) Sau kỉ XIX Sự hình thành phát triển luật so sánh Việt Nam III Kết luận .3 DANH MỤC THAM KHẢO I Mở đầu Luật so sánh môn học chương trình đào tạo luật Việt Nam Rất người biết đến luật so sánh Tuy vậy, luật so sánh có mặt từ lâu giới, có Việt Nam Để hiểu luật so sánh, nhóm em xin trình bày hiểu biết hình thành phát triển luật so sánh II Nội dung Sự hình thành phát triển luật so sánh giới a) Trước kỉ thứ XIX Luật so sánh xuất từ sớm, chứng có nhiều nhà nước cổ đại viện dẫn pháp luật nước để xây dựng hệ thống pháp luật Điển hình nhà nước Hi Lạp La Mã Bên cạnh có công trình nghiên cứu so sánh nhà khoa học thời kì cổ đại như: Chính trị Aristotle, Các luật lệ Plato… Khi nhà nước La Mã hình thành, Luật 12 bảng xây dựng sở tìm hiểu luật lệ Hi Lạp Tới thời thịnh vượng, luật gia La Mã không nghiên cứu pháp luật nước cho luật nước “lộn xộn ngớ ngẩn” luật so sánh hội phát triển Sau đế chế Tây La Mã bị sụp đổ, vị độc tôn luật La Mã không hình thành luật giáo hội, điều dẫn tới hoạt động so sánh luật khôi phục Sự phát triển mạnh mẽ hệ thống pháp luật quốc gia kỉ XVII kỉ XVIII làm cho luật gia nước châu Âu lục địa tập trung nghiên cứu hệ thống pháp luật nước Do đó, luật so sánh không phát triển b) Sau kỉ XIX Từ kỉ XIX đến nay, luật so sánh phát triển mạnh mẽ xuất phát từ hai sở luật so sánh lập pháp luật so sánh học thuật Những tài liệu cho thấy Đức quốc gia tiến hành so sánh lập pháp để xây dựng hệ thống pháp luật Chẳng hạn, xây dựng Bộ luật thương mại chung năm 1861, luật gia Đức tiến hành so sánh luật vùng khác Đức với Bộ luật thương mại Pháp, Hà Lan… Còn luật so sánh học thuật phát triển nước châu Âu So với so sánh lập pháp, luật so sánh học thuật phát triển muộn Trong nửa đầu kỉ XIX, luật gia nước tập trung vào nghiên cứu hệ thống pháp luật nước nên luật so sánh điều kiện phát triển Cuối năm 20 kỉ này, có tín hiệu cho thấy phát triển luật so sánh học thuật Đầu tiên đời Tạp chí phân tích (Đức), Tạp chí lập pháp nước (Pháp)… Bên cạnh xuất ấn phẩm, luật so sánh đưa vào giảng dạy nước Pháp, Hoa Kì… Giai đoạn cuối kỉ XIX, phát triển luật so sánh thể qua thiết chế hiệp hội, tạp chí trưởng chuyên ngành so sánh Hội so sánh lập pháp lập Pháp năm 1896 xem tổ chức luật so sánh gắn liền với đời Tạp chí quốc tế Năm 1900, đại hội quốc tế luật so sánh Pháp xác định mục tiêu luật so sánh Trong kỉ XX, nhiều thiết chế luật so sánh thành lập, bên cạnh luật so sánh phát triển thành môn học cấp độ khác khoa luật Đặc biệt, nhiều công trình luật so sánh góp phần quan trọng vào phát triển luật so sánh giới Sau đại chiến giới lần thứ II, luật so sánh nhiều bị ảnh hưởng phân hóa giới quan điểm trị Nửa cuối kỉ XX, xuất tạp chí, trung tâm luật so sánh đông đảo giới học thuật tạo số lượng khổng lồ công trình nghiên cứu luật so sánh Sự hình thành phát triển luật so sánh Việt Nam Thời kì trước năm 1986, luật so sánh Việt Nam chủ yếu so sánh lập pháp Trong thời kì phong kiến, nhà làm luật triều đại phong kiến Việt Nam tham khảo kinh nghiệm nước để xây dựng hệ thống pháp luật Mặc dù tảng lý thuyết so sánh pháp luật nhà làm luật Việt Nam chắt lọc điểm hợp lý pháp luật nước mà chủ yếu pháp luật Trung Quốc để xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện hoàn cảnh xã hội Việt Nam Ví dụ cho việc tiếp thu pháp luật Trung Quốc trình xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam “Quốc triều hình luật”- Bộ luật có giá trị đặc biệt cổ luật Việt Nam Mặc dù hình thức nội dung Quốc triều hình luật có nhiều điều khoản giống điều khoản luật nhà Đường có sửa đổi cho phù hợp với kinh tế truyền thống văn hóa Việt Nam lúc Sau cách mạng tháng tám, với đời nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, hệ thống pháp luật Việt Nam bước xây dựng Có thể nói hầu hết đạo luật lớn đặc biệt Hiến pháp luật tổ chức nhà nước Việt Nam xây dựng sở tham khảo pháp luật nước pháp luật xã hội chủ nghĩa Trong giai đoạn này, miền bắc, luật so sánh học thuật trọng Còn miền nam, khoảng thời gian từ năm 1945-1975, nhà làm luật tham khảo pháp luật nước Pháp, Mỹ trình xây dựng pháp luật Sau thống đất nước năm 1975, hoạt động lập pháp Việt Nam có phát triển đáng kể hệ thống pháp luật nước ta có nhiều điểm tương đồng với pháp luật Liên xây dựng văn pháp luật có tham khảo pháp luật Liên xô Thời kì từ năm 1986 đến nay, yêu cầu trình hội nhập giao lưu quốc tế đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để chủ động hào nhập với kinh tế giới Do luật so sánh phát triển mạnh hai phương diện so sánh lập pháp so sánh học thuật Bên cạnh đó, tổ chức chuyên luật so sánh thành lập trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam Trong đó, đời sớm vào đầu năm 90 kỉ trước phòng nghiên cứu luật so sánh thuộc viện nhà nước pháp luật thuộc viện khoa học xã hội Việt Nam Bước sang kỉ XXI, nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng phát triển luật so sánh Việt Nam ngày cần thiết, nhiều tổ chức chuyên luật so sánh thành lập Cùng với công trình nghiên cứu việc thành lạp tổ chức chuyên luật so sánh, sở đào tạo luật, môn học luật so sánh đưa vào chương trình đào tạo vào năm đầu kỉ XXI Đến năm 2004, luật so sánh trở thành môn học bắt buộc sinh viên theo học chương trình cử nhân luật III Kết luận Như ta thấy luật so sánh có trình hình thành phát triển giới nói chung Việt Nam nói riêng, có nhiều giai đoạn phát triển Luật so sánh có lúc phát triển nhanh chóng với nhiều thành tựu, có giai đoạn không phát triển phát triển DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật so sánh, Nhà xuất công an nhân dân, quý II năm 2009 Giáo trình Luật so sánh, Đại học Huế http:// www.sinhvienluat.vn MỤC LỤC Trang I Mở đầu II Nội dung .1 Sự hình thành phát triển luật so sánh giới .1 a) Trước kỉ thứ XIX b) Sau kỉ XIX Sự hình thành phát triển luật so sánh Việt Nam III Kết luận .3 DANH MỤC THAM KHẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: trình bày hiểu biết của mình về sự hình thành và phát triển của luật so sánh., trình bày hiểu biết của mình về sự hình thành và phát triển của luật so sánh., trình bày hiểu biết của mình về sự hình thành và phát triển của luật so sánh.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay