cá nhân công pháp 1

4 185 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:54

Đề bài 05: Ngày 10/1/2009, hai quốc gia Lemon và Fema tiến hành tập trận chung gần biên giới quốc gia Vanda Ngay lập tức, Vanda đã lên tiếng phản đối với lí do, cuộc tập trận chung của Lemon và Fema nhằm phô trương lực lượng, đe dọa nền hòa bình và ổn định của Vanda Đồng thời, Vanda tuyên bố sẽ có biện pháp thích hợp để đối phó với những hành động của Lemon và Fema, không loại trừ cả việc sử dụng vũ lực với Lemon, quốc gia láng giềng lâu vốn bất đồng với Vanda vấn đề về lãnh thổ Hai ngày sau lời tuyên bố của Vanda, Lemon đã sử dụng tàu chiến, tiến sát vào vùng biển thuộc lãnh thổ của Vanda, phá hủy gần hoàn toàn một cứ quân sự của quốc gia này Đáp trả hành vi tấn công của Lemon, Vanda cùng Gena, một đồng minh quân sự của Vanda, đã sử dụng máy bay chiến đấu, ném bom vào hai khu trung tâm thương mại lớn nhất tại thủ đô Lemon, làm sập toàn bộ các tòa nhà của hai trung tâm thương mại và khiến rất nhiều người bị chết và bị thương Hãy cho biết: Các tuyên bố và hành vi của Lemon và Vanda có phù hợp với pháp luật quốc tế hay không? Trong thực tiễn quốc tế, toàn thể nhân loại hướng đến hòa bình thì tất yếu sẽ dẫn đến sự hạn chế dùng sức mạnh hay đe dọa dùng sức mạnh quan hệ giữa các chủ thể luật quốc tế với Vấn đề mâu thuẫn dẫn đến xung đột vũ lực giữa quốc gia Lemon và Vanda tình huống mà đề bài đã cho có phù hợp với pháp luật quốc tế? Đây là vấn đề cần được tìm hiểu: Theo ý kiến của em: Các tuyên bố và hành vi của hai quốc gia Lemon và Vanda không phù hợp với pháp luật quốc tế Vì những lí sau: Theo quy định pháp luật quốc tế, hai quốc gia Lemon và Vanda đã vi phạm một những nguyên tắc bản của pháp luật quốc tế là “cấm dùng đe dọa dùng vũ lực hay dùng vũ lực” Cụ thể quy định tại khoản Điều Hiến chương Liên hợp quốc: “ Tất cả các thành viên Liên hợp quốc quan hệ quốc tế không được đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng vũ lực mục đích không phù hợp với mục đích Liên hợp quốc.” Hoặc theo Tuyên bố năm 1970 Đại hội đồng Liên hợp quốc hợp tác về những nguyên tắc của luật quốc tế điều chỉnh những quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chương thì nội dung bản về vấn đề này thể hiện như: “Cấm các hành vi đe dọa, trấn áp vũ lực” “Vũ lực” quan hệ quốc tế được hiểu thế nào? Đó là sức mạnh vũ trang; biện pháp kinh tế, chính trị mà hậu quả gây là dùng biện pháp quân sự; bao hàm cả việc quốc gia này sử dụng lực lượng vũ trang không nhằm tấn công xâm lược quốc gia khác để gây sức ép, đe dọa quốc gia khác Vì vậy, nếu xảy trường hợp một chủ thể mà dùng các sức mạnh nhằm khống chế, đe dọa tấn công, tấn công, hoặc cưỡng bức trái pháp luật quốc tế đối với một chủ thể khác quan hệ quốc tế là hành vi vi phạm luật quốc tế Việc quy định vậy còn nhằm mục đích ngăn bảo vệ chủ quyền, độc lập của quốc gia khỏi vấn đề này Đồng thời, cụ thể tại Điều 51 của Hiến chương còn quy định xảy những trường hợp vậy thì pháp luật quốc tế còn quy định có sự đe dọa đến chủ quyền của quốc gia, thì quốc gia đó có quyền dùng vũ lực một biện pháp phòng vệ chung Tuy nhiên, sử dụng lực lượng vũ trang để tự vệ chỉ được Hiến chương cho phép có sự tấn công vũ trang chống lại quốc gia Hiến chương cấm một quốc gia sử dụng lực lượng vũ trang chống lại quốc gia khác quốc gia này chỉ sử dụng các biện pháp kinh tế hoặc chính trị Tuy nhiên, thực hiện quyền tự vệ, quốc gia bị tấn công cần tuyên bố về sự kiện bị tấn công và thông báo cho Hội đồng bảo an Nếu thiếu sự thông báo này thì việc sử dụng vũ lực của quốc gia không được xem là thực hiện quyền tự vệ Tóm lại, quyền tự vệ vũ trang chỉ áp dụng có sự tấn công vũ trang của quốc gia khác Hiến chương LHQ ghi nhận cho các quốc gia thành viên quyền tự vệ cá thể và tập thể Nhưng chỉ có quốc gia bị tấn công mới có quyền đưa đề nghị và kêu gọi thực hiện quyền tự vệ này Xét trường hợp hai quốc gia Lemon và Vanda thì vấn đề nằm ở những tuyên bố và hành vi của hai quốc gia Hành vi tập trận chung tại biên giới Vanda của Lemon và Fema làm ảnh hưởng và đe dọa chủ quyền lãnh thổ, nền hòa bình và ổn định của Vanda Hành vi đó đã vi phạm pháp luật quốc tế về nguyên tắc này Đồng thời, Vanda không áp dụng biện pháp trả đũa kinh tế, mà lại lời tuyên bố khía cạnh “đe dọa dùng vũ lực” với nội dung “không loại trừ cả việc sử dụng vũ lực với Lemon” Như vậy, Vanda cũng vi phạm luật quốc tế Tuy nhiên, nếu Lemon dựa cứ đó mà sử dụng tàu chiến, tiến sát vào vùng biển thuộc lãnh thổ của Vanda, phá hủy gần hoàn toàn một cứ quân sự của quốc gia này Tức là Lemon đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc này cho quân xâm phạm lãnh thổ của Vanda và có hành vi vũ lực đối với quốc gia này Khi có hành vi trả đũa quân sự với Lemon “sử dụng máy bay chiến đấu, ném bom vào hai khu trung tâm thương mại lớn nhất tại thủ đô Lemon, làm sập toàn bộ các tòa nhà của hai trung tâm thương mại và khiến rất nhiều người bị chết và bị thương” Hành vi này làm thiệt hại lớn cho Lemon, làm cho tình trạng chung dẫn đến nghiêm trọng Đồng thời, hành vi này cũng không phù hợp với nội dụng “quốc gia bị tấn công có quyền tự vệ” không có tuyên bố trước Hội đồng bảo an Như vậy, những tuyên bố và hành vi của hai quốc gia là những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế Như vậy, hai quốc gia đã vi phạm pháp luật quốc tế về nguyên tắc bản là “cấm đe dọa dùng vũ lực hay dùng vũ lực” theo Hiến chương liên hợp quốc và các văn bản khác của pháp luật quốc tế Với mục đích bảo vệ nền hòa bình chung của thế giới và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng đường khác ngoài đường vũ lực Danh mục tài liệu tham khảo Đề bài 05: Ngày 10/1/2009, hai quốc gia Lemon và Fema tiến hành tập trận chung gần biên giới quốc gia Vanda Ngay lập tức, Vanda đã lên tiếng phản đối với lí do, cuộc tập trận chung của Lemon và Fema nhằm phô trương lực lượng, đe dọa nền hòa bình và ổn định của Vanda Đồng thời, Vanda tuyên bố sẽ có biện pháp thích hợp để đối phó với những hành động của Lemon và Fema, không loại trừ cả việc sử dụng vũ lực với Lemon, quốc gia láng giềng lâu vốn bất đồng với Vanda vấn đề về lãnh thổ Hai ngày sau lời tuyên bố của Vanda, Lemon đã sử dụng tàu chiến, tiến sát vào vùng biển thuộc lãnh thổ của Vanda, phá hủy gần hoàn toàn một cứ quân sự của quốc gia này Đáp trả hành vi tấn công của Lemon, Vanda cùng Gena, một đồng minh quân sự của Vanda, đã sử dụng máy bay chiến đấu, ném bom vào hai khu trung tâm thương mại lớn nhất tại thủ đô Lemon, làm sập toàn bộ các tòa nhà của hai trung tâm thương mại và khiến rất nhiều người bị chết và bị thương Hãy cho biết: Các tuyên bố và hành vi của Lemon và Vanda có phù hợp với pháp luật quốc tế hay không?
- Xem thêm -

Xem thêm: cá nhân công pháp 1, cá nhân công pháp 1, cá nhân công pháp 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay