vấn đề bình đẳng gới giữa các thành viên trong gia đình trong lao động và tham gia vào thị trường lao động

14 174 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:53

MỤC LỤC A.ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………… B.NỘI DUNG…………………………………………………………………… I.Lý luận chung……………………………………………………………………1 II Thực trạng………………………………………………………………………6 Bình đẳng giới gia đình lao động…………………………………6 Bình đẳng giới tham gia vào thị trường lao động………………….8 III.Một số nguyên nhân………………………………………………………… IV.Một số kiến nghị………………………………………………………………11 C.KẾT THÚC VẤN ĐỀ…………………………………………… 11 Page BÀI LÀM A.ĐẶT VẤN ĐỀ Có nhiều người phụ nữ có tài họ người muốn cống hiến cho phát triển xã hội đất nước phong tục, tập quán lạc hậu từ thời phong kiến để lại họ không trọng dụng; bên cạnh có người nam giới yêu thích nghề lấu ăn, may thành kiến xã hội lên họ không muốn làm việc mà họ thích Những điều ta thấy rõ gia đình vùng nông thôn vùng miền núi dân tộc người Để cho người bình đẳng với việc thể tài vào công xây dựng đổi đất nước nhà nước ta ban hành luật bình đẳng giới ghi nhận tinh thần bình đẳng hệ thống pháp luật Luật quy định bình đẳng mặt theo em quy định bình đẳng gia đình lao động tham gia vào thị trường lao động có ý nghĩa nhất, bình đẳng gia đình gốc bình đẳng khác Và lao động hoạt động làm cải vật chất để nuôi sống người muốn người phát huy tối đa khả để tạo vật chất họ phải bình đẳng với Để hiểu sâu vấn đề em tìm hiểu vấn đề “ vấn đề bình đẳn gới thành viên gia đình lao động tham gia vào thị trường lao động” A NỘI DUNG I Lý luận chung Ngay từ ngày đầu lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, phần mở đầu Tuyên ngôn Độc lập ngày tháng năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố:“Tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ quyền không xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc" Hiến pháp nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Hiếp pháp 1946, ghi nhận “Tất quyền binh nước toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” (Điều 1).“Đàn bà ngang quyền với đàn ông phương diện” (Điều 9) Page Trong suốt đời hoạt động cách mạng mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành suối nguồn nghĩa tình sâu nặng, trân quý hệ phụ nữ Việt Nam Tại lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Người ôn lại truyền thống yêu nước đầy tự hào người phụ nữ Việt Nam với hình ảnh Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc, cứu dân thủa trước “cho đến nước nhà gặp nguy nan phụ nữ ta hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng vào nghiệp giải phóng dân tộc Tại Đại hội liên hoan phụ nữ “Năm Tốt” vào ngày 30-4-1964, Người khẳng định “Ngay từ lúc đầu, Đảng Nhà nước ta thi hành sách phụ nữ bình quyền, bình đẳng với đàn ông”1 Trong Tuyển cử phổ thông đầu phiếu ngày 6-1-1946, Người vui sướng nói "Phụ nữ tầng lớp bỏ phiếu hăng hái nhất" Trong di chúc viết tháng năm 1968, Người dặn: "Trong nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm ta góp phần xứng đáng chiến đấu sản xuất, Ðảng Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách công việc kể công việc lãnh đạo Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên Ðó cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật cho phụ nữ" Kế thừa truyền thống tốt đẹp dân tộc ta thực lời di huấn Bác, Đảng Nhà nước ta chăm lo thực bình đẳng giới, nhiều văn sách ban hành như: Nghị số 152-NQ/TW ngày 10/01/1967 “Về số vấn đề tổ chức công tác phụ vận”, nhấn mạnh số nhiệm vụ như“phân bố, sử dụng hợp lý sức lao động phụ nữ nông nghiệp, hướng dẫn thực định phủ sử dụng lao động phụ nữ công nghiệp”; “Tăng cường việc tổ chức đời sống, bảo vệ sức khoẻ cho phụ nữ trẻ em” Nghị số 153-NQ/TW ngày 10/01/1967 “Công tác cán nữ”; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 07/6/1984 “Về số vấn đề cấp bách công tác cán nữ"; Nghị số 04-NQ/TW ngày 12/7/1993 “Đổi tăng cường công tác vận động phụ nữ tình hình mới"; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 29/9/1993 “Một số vấn đề công tác cán nữ tình hình mới”; Nghị 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 Bộ Chính trị "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước"… Một văn quan trọng không nhắc đến, Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân nữ nam có quyền ngang mặt trị, kinh tế, văn hoá, xã hội gia đình; Nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ” (Điều 63) Trong thời gian qua, hàng loạt văn pháp luật Nhà nước ban hành nhằm nâng cao vị phụ nữ xã hội thực bình đẳng giới Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân Gia đình, Pháp Page lệnh Dân số không nhắc đến Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới Tại Điều 24 - Hiến pháp năm 1992 khẳng định “Phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới lĩnh vực hoạt động trị, kinh tế, văn hóa gia đình xã hội” Đặc biệt sách, pháp luật lao động lao động nữ quan tâm Đảng Nhà nước Nghị Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12 tháng năm 1993 khẳng định “Bồi dưỡng lực lượng phụ nữ phát huy sức mạnh chăm lo phát triển mặt phụ nữ nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng Đảng ta thời kỳ cách mạng” Trong lĩnh vực lao động - việc làm Nghị rõ “Một công tác lớn quan trọng Đảng ta giải việc làm, chăm lo đời sống, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ sức khỏe quyền lợi phụ nữ” Luật BĐG (Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007) quy định BĐG tám lĩnh vực: trị, kinh tế, lao động - việc làm, văn hóa-thông tin, y tế, giáo dục-đào tạo, thể dục thể thao v.v BĐG gia đình Luật BĐG quy định Điều 18: - Vợ, chồng bình đẳng với quan hệ dân quan hệ khác liên quan đến hôn nhân gia đình - Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang sở hữu tài sản chung, bình đẳng sử dụng nguồn thu nhập chung vợ chồng định nguồn lực gia đình - Vợ, chồng bình đẳng với việc bàn bạc, định lựa chọn sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc ốm theo quy định pháp luật - Con trai, gái gia đình chăm sóc, giáo dục tạo điều kiện để học tập, lao động, vui chơi, giải trí phát triển - Các thành viên nam, nữ gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình Và theo Luật hôn nhân gia đình Điều 19 Quy định: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ quyền ngang mặt gia đình” Và Điều 13 Bình đẳng giới lĩnh vực lao động, quy định: Page Nam, nữ bình đẳng tiêu chuẩn, độ tuổi tuyển dụng, đối xử bình đẳng nơi làm việc việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động điều kiện làm việc khác Nam, nữ bình đẳng tiêu chuẩn, độ tuổi đề bạt, bổ nhiệm giữ chức danh ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới lĩnh vực lao động bao gồm: a) Quy định tỷ lệ nam, nữ tuyển dụng lao động; b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho lao động nữ; c) Người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ làm việc số ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm tiếp xúc với chất độc hại Xuất phát từ đặc điểm phụ nữ việc thực nghĩa vụ lao động phải đảm nhận thiên chức làm mẹ, Bộ Luật Lao động dành chương riêng – Chương X lao động nữ nhằm đảm bảo quyền làm việc phụ nữ bình đẳng mặt với nam giới Tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo thời kỳ phát triển; khả ứng dụng khoa học công nghệ; tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam chủ trương đường lối công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đảng, văn quy phạm pháp luật thể rõ nội dung chủ yếu tuyển dụng, sa thải chấm dứt hợp đồng lao động lao động nữ; sách đào tạo; tiền lương tiền công;… Theo quy định pháp luật thành viên gia đình bình đẳng với lao động tham gia vào thị trường lao động II Thực trạng Bình đẳng giới gia đình lao động Nhưng năm gần bình đẳng giới gia đình lao động ghi nhận chi tiết pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền đến quần chúng nhân dân thực cách nghiêm túc đạt thành khả quan Có thể nhận thấy đa số gia đình nước ta đặc biệt vùng có dân trí cao thành phố, thị xã đạt kết cao bình đẳng giới gia đình lao động Ta thấy có người Page vợ làm công việc gia đình công việc mang tính giản đơn Ta thây gia đình thành phố người phụ nữ kinh doanh, làm trí thức…Tuy ta thấy không bình đẳng giới gia đình lao động đặc biệt vùng nông thôn khu vực miền núi, dân tộc người Ta thấy người phụ nữ, người vợ thường làm việc nhà công việc giản đơn người chồng, ngời trai thường đảm nhiệm công việc gia đình Cùng với tiến xã hội, ngày có nhiều công cụ điều kiện giúp người giảm nhẹ sức lao động, công việc gia đình Mặc dù, tư tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ đi, có nghịch lý tồn việc nội trợ, nuôi dưỡng cái, chăm sóc thành viên gia đình coi công việc phụ nữ có quan niệm cho hoạt động không mang lại giá trị kinh tế Định kiến giới tư tưởng trọng nam giới phụ nữ tồn phổ biến gia đình phận dân cư xã hội với biểu thích đẻ trai gái, coi việc nội trợ, chăm sóc phụ nữ, chia tài sản thừa kế thường dành cho trai nhiều hơn, ưu tiên đầu tư vào trai, quan niệm nam giới người trụ cột, định gia đình đóng vai trò quan hệ xã hội bên gia đình Thời gian làm việc phụ nữ thường dài nam giới: Mặc dù, pháp luật quy định gia đình, vợ chồng bình đẳng với mặt, bàn bạc, định vấn đề chung, chia sẻ công việc chăm lo cho cái, cha mẹ thực tế, nam giới coi trụ cột gia đình, có quyền định vấn đề lớn người đại diện cộng đồng Còn công việc nội trợ, chăm sóc thành viên gia đình thường coi “thiên chức” phụ nữ Tính chất bảo thủ phân công lao động truyền thống theo giới mức độ khác bảo lưu phận gia đình Việt Nam làm hạn chế hội học hành trẻ em gái, cản trở phụ nữ tham gia vào hoạt động xã hội có địa vị, thu nhập bình đẳng nam giới Các kết thống kê cho thấy, trung bình thời gian làm việc ngày phụ nữ 13 giờ, nam giới khoảng Sự chênh lệch Page chủ yếu phụ nữ đảm nhiệm công việc nội trợ, chăm sóc vai trò sản xuất công tác nam giới Phân công lao động gia đình nhiều vùng miền nước mang tính chất phân biệt theo giới rõ rệt Công việc gia đình tập trung vào vai người phụ nữ chủ yếu Do đó, phụ nữ có hội để học tập nâng cao trình độ, nghỉ ngơi giải trí hay tham gia hoạt động xã hội Ở số vùng theo chế độ mẫu hệ, người phụ nữ không gánh vác hầu hết công việc gia đình, chăm sóc cái, mà đồng thời lao động gia đình Đây thực gánh nặng tải, gây ảnh hưởng xấu tới tình trạng sức khoẻ phụ nữ Trong gia đình, phụ nữ tham gia vào việc định thấp nam giới: Mặc dù có nhiều tiến nhìn chung phụ nữ đựơc quyền định công việc gia đình so với nam giới Quyền lực cao người chồng thể quyền định số việc mua sắm, sản xuất kinh doanh, quan hệ họ hàng, người vợ thường có tiếng nói việc sử dụng biện pháp tranh thai, việc học hay công việc nội trợ gia đình… Bình đẳng giới tham gia vào thị trường lao động Việt Nam nước có tỷ lệ nữ tham gia hoạt động kinh tế mức cao (83% so với nam giới 85%) Phụ nữ đóng vai trò ngày quan trọng toàn kinh tế quốc dân; tham gia ngày nhiều khu vực phi nông nghiệp, đặc biệt ngành lĩnh vực kinh tế có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao Theo Điều tra lao động - việc làm ngày 18/2007 Tổng cục thống kê, tỷ lệ lao động nữ chiếm 46% số người làm công ăn lương từ lĩnh vực sản xuất – kinh doanh; số chủ sở sản xuất – kinh doanh nữ chiếm 41,12%; tỷ lệ lao động nữ làm kinh tế hộ gia đình chiếm 49,42% Mặc dù số liệu thống kê có tỷ lệ lớn lao động nữ làm công việc giản đơn (53,64%), tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lĩnh vực vốn coi “truyền thống” (công việc kỹ thuật, quản lý) nam giới dần tăng lên (xem bảng Phụ lục) Tỷ lệ lao động nữ từ 15 tuổi trở lên làm công việc khai khoáng chiếm 31,1%, nam giới chiếm 68,9%; tham gia hoạt động khoa học công nghệ nữ chiếm 34% nam chiếm 66%; quản lý nhà nước an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội nữ chiếm 24,7% nam chiếm 75% Tuy Page vậy, có số công việc vốn coi “truyền thống” phụ nữ tỷ lệ nữ tham gia cao Chẳng hạn, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc lĩnh vực khách sạn, nhà hàng chiếm 71,6%, nam giới chiếm 28,4%; giáo dục đào tạo, nữ chiếm 69,2% nam chiếm 30,8%; y tế cứu trợ xã hội, nữ chiếm 59,6%, nam chiếm 40,4% (xem bảng Phụ lục) Nhìn chung, phân bố cấu nam, nữ ngành nghề cho thấy, nam giới thường chiếm tỷ lệ cao nhóm việc công nhân, lãnh đạo, dịch vụ cá nhân, công việc chuyên môn kỹ thuật lực lượng vũ trang Phụ nữ thường chiếm tỷ lệ cao số nhóm nghề khác nông nghiệp, buôn bán nhỏ, nhân viên văn phòng Vị việc làm lao động nữ có thay đổi tích cực Trong 10 năm từ 1997 đến 2007, nhóm lao động làm công ăn lương tăng mạnh cấu phân bố lao động, từ 18,6% (1997) lên tới 30% (2007), lao động nam chiếm 59,8% lao động nữ chiếm 40,2% (2007) Nếu so sánh với năm 2005 có thay đổi rõ rệt Năm 2005, tỷ trọng lao động làm công ăn lương chiếm 25,6%, lao động nam chiếm 78,7% lao động nữ chiếm 21,3% Tỷ trọng lao động nữ số người làm công ăn lương tăng mạnh (19%), thể thay đổi theo hướng giảm bất bình đẳng giới việc làm có thu nhập ổn định nam nữ Đây số quan trọng để đánh giá tình hình bình đẳng giới Việt Nam có nhiều tiến Theo đánh giá Tổng cục thống kê, tỷ lệ thất nghiệp lao động khu vực thành thị có xu hướng giảm nhẹ, từ 4,82% năm 2006, xuống 4,64% năm 2007, ước tính năm 2008 4,65%, tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp lao động nữ khu vực thành thị 5,25%; 5,10% 5,10% Nhìn chung, kết thực đạt tiêu phấn đấu đề Chiến lược quốc gia tiến phụ nữ Việt Nam Theo “Báo cáo phát triển người, 2011” UNDP, trình độ học vấn phụ nữ Việt Nam (từ 25 tuổi trở lên) hoàn thành chương trình giáo dục cấp trở lên 24,7% so với 28% nam giới Như vậy, mức độ chênh lệch nam nữ giáo dục nước ta không nhiều Theo Kết chủ yếu Điều tra Dân sốKHHGĐ 1/4/2011 Tổng cục Thống kê (TCTK) tỷ lệ biết chữ nam giới 96,2% nữ giới 92,2% (từ 15 tuổi trở lên) Trang Wikipedia dẫn nguồn Page từ website Quốc hội Việt Nam, 100 cử nhân có 36 nữ, 100 thạc sĩ có 34 nữ, 100 tiến sĩ có 24 nữ Để tôn vinh nhà khoa học nữ, 25 năm qua, giải thưởng Kovalevskaia trở thành giải uy tín lớn giới khoa học Việt Nam trao cho hàng chục cá nhân, tập thể Từ năm 2002, Thủ tướng Chính phủ định thành lập Quỹ “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam” nhằm khuyến khích tôn vinh phụ nữ Việt Nam lĩnh vực Khi phụ nữ có học vấn, học vấn cao mở hội cho họ việc làm, thu nhập, hội tiếp cận y tế, kế hoạch hoá gia đình hay tham gia lĩnh vực trị Chính thế, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho tương lai Mở cánh cửa giáo dục mở hội Theo UNDP, tỷ lệ nữ tham gia lao động Việt Nam 68% nam giới 76% Theo Tổng điều tra Dân số Nhà năm 2009 TCTK tỷ lệ nữ tham gia lao động 46,6% tổng số lao động Như vậy, tỷ lệ nữ Việt Nam tham gia lao động gần nam giới Đáng ý báo cáo “Bình đẳng giới Phát triển” (Gender equality and Development) World bank công bố tỷ lệ phụ nữ (30%) tham gia lao động lĩnh vực dịch vụ lại cao nam giới (26%) Có 20% tổng số doanh nghiệp Việt Nam phụ nữ làm chủ, chủ yếu thuộc khu vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản[6] Nhiều gương phụ nữ trẻ làm kinh tế giỏi làm giàu cho thân mà đóng góp nhiều cho xã hội Theo UNDP Việt Nam nam giới kiếm 1$ nữ giới kiếm 0,69$ (số liệu năm 2007) Điều khác xa so với nhiều nước giới Khi phụ nữ có việc làm, họ có thu nhập mang đến tự chủ kinh tế, chia sẻ Đến nay, tỷ lệ lao động nữ tổng số lao động giải việc làm tăng lên có khả vượt tiêu kế hoạch Theo Điều tra lao động việc làm ngày 1/8/2007 Tổng cục Thống kê, năm 2005, lao động nữ chiếm khoảng 21,14 triệu người tổng số lao động kinh tế quốc dân (48,6% so với 43,45 triệu lao động), đến 8/2007 tăng lên khoảng 22,77 triệu người (49,4% so với tổng số 46,11 triệu lao động) Chênh lệch lao động sau năm 2006 – 2007 tương ứng với số lao động giải việc làm 2,76 triệu người (trong đó, lao động nam 1,08 triệu người lao động nữ 1,67 triệu người), bình quân năm giải việc làm cho 1,33 triệu người, đó, lao động nữ 835 nghìn người Tuy có hạn chế sau: Thứ nhất, chưa có số liệu thống kê thức, phụ nữ tham gia Page nhiều vào lực lượng lao động khu vực kinh tế phi thức, ước tính khoảng 70% đến 80% Tuy nhiên, điều kiện lao động, thu nhập an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) lao động nữ làm việc khu vực nhiều hạn chế Thứ hai, nhiều quy định pháp luật lao động chưa doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện, chí số doanh nghiệp trốn tránh thực họ nhìn nhận quy định ưu tiên, ưu đãi lao động nữ gánh nặng tài đem lại rủi ro cho họ quy định ưu tiên lao động nữ trở thành bất cập Thứ ba, khoảng cách quy định sách pháp luật thực tiễn thực nên lao động nữ không thực thụ hưởng, cụ thể theo quy định giảm thuế cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ khoản chi cho lao động nữ coi khoản chi hợp lý trừ để tính thu nhập chịu thuế theo quy định pháp luật không mang tính bắt buộc Vì vậy, doanh nghiệp chi thêm cho lao động nữ doanh nghiệp phải thực thủ tục phức tạp để đề nghị xét giảm thuế Do vậy, doanh nghiệp thường chọn cách không chi thêm cho lao động nữ Mặt khác, khoản chi phí thực sách ưu đãi phải hạch toán vào giá thành sản phẩm dẫn đến hiệu sản xuất kinh doanh thấp khiến doanh nghiệp né tránh thực quy định ưu đãi lao động nữ Trong khu vực nông thôn, lao động nữ chưa điều chỉnh hệ thống sách pháp luật này, họ chiếm đa số lực lượng lao động Một bất bình đẳng phát sinh nhóm lao động nữ lực lượng lao động III.Một số nguyên nhân - Hoàn cảnh kinh tế - xã hội đất nước có nhiều khó khăn hạn chế điều kiện đầu tư cho công tác bình đẳng giới, sách thúc đẩy bình đẳng giới - Tư tưởng gia trưởng, trọng nam, khinh nữ tồn phận nhân dân, đặc biệt vùng nông thôn, miền núi; mặt khác nhận thức vấn đề bình đẳng giới có chuyển biến, chưa cao, vậy, việc thực bình đẳng giới gia đình xã hội có hạn chế Nhận thức Page 10 cấp, ngành nhiều bất cập; chưa tích cực, chủ động triển khai thực Luật Bình đẳng giới có tư tưởng coi công tác bình đẳng giới phụ nữ cho phụ nữ nên nhiều hoạt động thực mang tính hình thức - Một số quy định lĩnh vực có liên quan đến bình đẳng giới chưa phù hợp dẫn tới hạn chế điều kiện hội tham gia bình đẳng phụ nữ vấn đề tuổi nghỉ hưu; tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm… cán bộ, công chức nữ Thiếu chế tài xử lý vi phạm lĩnh vực bình đẳng giới; số sách khuyến khích sử dụng lao động nữ không thi hành sách khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ ban hành lâu chậm khó thực hiện, không tạo động lực cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ nâng cao điều kiện bảo hộ lao động, chế độ đãi ngộ lao động nữ - Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới xây dựng văn quy phạm pháp luật, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội chưa quan tâm mức nên việc xây dựng ban hành sách, pháp luật đảm bảo lồng ghép bình đẳng giới lúng túng có hạn chế định IV.Một số kiến nghị - Cần có tổng kết, đánh giá việc rà soát, sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ văn quy phạm pháp luật lĩnh vực không phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giới theo quy định Điều Luật bình đẳng giới - Tiếp tục tiến hành lồng ghép giới, đánh giá tác động giới sách, chương trình, đề án an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề… nhằm đảm bảo bình đẳng giới trình tổ chức thực - Tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ giới, phân tích giới, lồng ghép giới cho cán làm công tác quản lý nhà nước bình đẳng giới trung ương địa phương - Nghiên cứu xây dựng sách hỗ trợ việc điều hòa trách nhiệm nam, nữ tham gia chia sẻ công việc gia đình làm kinh tế, trao cho người cha hội phát huy vai trò chăm sóc gia đình cái, giảm bớt gánh Page 11 nặng công việc gia đình không trả công phụ nữ phải kết hợp hoạt động kinh tế chăm sóc gia đình, trẻ em - Khuyến khích người sử dụng lao động thực nghĩa vụ lao động nữ, đồng thời tạo hội cho người sử dụng lao động cạnh tranh điều kiện Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế giới - Tạo hội cho phụ nữ tham gia nhiều vào thị trường lao động, đặc biệt thị trường lao động thức đưa ưu tiên, ưu đãi mà trở thành rào cản họ; C.KẾT THÚC VẤN ĐỀ Qua viết ta nhận thấy vấn đề bình đẳng gới thành viên gia đình lao động tham gia vào thị trường lao động nước ta đạt số kết đáng mừng bên cạnh có hạn chế định Để đạt bình đẳng thực lĩnh vực đòi hỏi phải nhận thức phải thai đổi tư theo lối cũ để đến hành động đắn Page 12 Danh mục tài liệu tham khảo: Bộ LĐ – TBXH, kết điều tra lao động việc làm năm 2003, 2004, 2005, 2006 Hà nội, NXB Lao động – xã hội 2003, 2004, 2005, 2006 Naila Kabeer – Trần Thị Vân Anh, toàn cầu hoá, vấn đề giới việc làm nên kinh tế chuyển đổi, trường hợp Việt nam năm 2006 Hà nội năm 2007; Ngân hàng giới, Báo cáo đánh giá tình hình giới Việt nam năm 2006, Hà nội 2007 Ngân hàng giới, báo cáo phát triển năm 2006 Hà nội năm 2007, NXB Chính trị quốc gia năm 2007; Ngân hàng giới – Viện kinh tế Việt nam, báo cáo tham gia công đồng ngư dân nghèo xác định nguồn lực nhu cầu đuầ tư phát triển thuỷ sản Việt nam năm 2006 Hà nội; Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội Việt năm năm 2006, Hà nội, NXB trị quốc gia năm 2007 Quốc hội nước CHXHCNVN, Luật bình đẳng giới năm 2006 Hà nội, NXB Lao động – Xã hội năm 2007; Tổng cục thống kê – Bộ kế hoạch đầu tư, Niên giám thông kê kinh tế – xã hội năm 2004, 2005, 2006 Hà nội, NXB thống kê 2004, 2005, 2006; Page 13 MỤC LỤC A.ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………… B.NỘI DUNG…………………………………………………………………… I.Lý luận chung……………………………………………………………………1 II Thực trạng………………………………………………………………………6 Bình đẳng giới gia đình lao động…………………………………6 Bình đẳng giới tham gia vào thị trường lao động………………….8 III.Một số nguyên nhân………………………………………………………… IV.Một số kiến nghị………………………………………………………………11 C.KẾT THÚC VẤN ĐỀ…………………………………………… 11 Page 14
- Xem thêm -

Xem thêm: vấn đề bình đẳng gới giữa các thành viên trong gia đình trong lao động và tham gia vào thị trường lao động, vấn đề bình đẳng gới giữa các thành viên trong gia đình trong lao động và tham gia vào thị trường lao động, vấn đề bình đẳng gới giữa các thành viên trong gia đình trong lao động và tham gia vào thị trường lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay