Trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

10 171 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:53

Đề 6: Trình bày số yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới lĩnh vực đời sống xã hội Bài làm I Lời mở đầu Bình đẳng giới giải phóng phụ nữ vấn đề đề cập đến thời gian gần Và điều khẳng định văn kiện, nghị quyết, thị Đảng, Hiến pháp thể chế hóa hầu hết văn pháp luật, tạo sở pháp lý, tạo điều kiện hội trao quyền bình đẳng cho nam nữ lĩnh vực trị, kinh tế,văn hóa, xã hội Tuy nhiên nhiều nguyên nhân khác nhau, bình đẳng giới lĩnh vực đời sống hạn chế Nguyên tắc bình đẳng giới chưa cụ thể hóa toàn diện triệt để văn quy phạm pháp luật hành, số quy định ban hành thiếu chế tài, biện pháp, nguồn lực chế đủ mạnh để thực Chênh lệch tỷ lệ nam nữ tham gia hoạt động kinh tế, thamgia quản lý, lãnh đạo cấp cao số yếu tố ảnh hưởng lớn đến vấn đề II Nội dung Bình đẳng giới đời sống xã hội Ngày 29/11/20006, Quốc hội thông qua Luật Bình đẳng giới (BĐG), luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 Luật BĐG quy định bình đẳng giới lĩnh vực đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, lao động, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao) gia đình Theo đó: Nam, nữ bình đẳng việc tự ứng cử giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự ứng cử giới thiệu ứng cử vào quan lãnh đạo tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; bình đẳng tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội; bình đẳng tham gia xây dựng thực hương ước, quy ước cộng đồng quy định, quy chế quan, tổ chức; bình đẳng tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí quản lý, lãnh đạo quan, tổ chức; bình đẳng việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường nguồn lao động; bình đẳng tiêu chuẩn, độ tuổi tuyển dụng, đối xử bình đẳng nơi làm việc việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động điều kiện làm việc khác; bình đẳng tiêu chuẩn, độ tuổi đề bạt, bổ nhiệm giữ chức danh ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh; bình đẳng tham gia hoạt động giáo dục, truyền thông chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản sử dụng dịch vụ y tế, việc lựa chọn, định sử dụng biện pháp tránh thai, biện pháp an toàn tình dục, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS bệnh lây truyền qua đường tình dục Nam, nữ bình đẳng độ tuổi học, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo việc tiếp cận, hưởng thụ sách giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; bình đẳng việc tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao hưởng thụ văn hóa, tiếp cận sử dụng nguồn thông tin Nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo ba mươi sáu tháng tuổi hỗ trợ theo quy định Chính phủ Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang sở hữu tài sản chung, bình đẳng sử dụng nguồn thu nhập chung vợ, chồng định nguồn lực gia đình; bình đẳng với quan hệ dân quan hệ khác liên quan đến hôn nhân gia đình việc bàn bạc, định lựa chọn sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp, sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc ốm theo quy định pháp luật Con trai, gái gia đình chăm sóc, giáo dục tạo điều kiện để học tập, lao động, vui chơi, giải trí phát triển Để thực tốt BĐG, Luật BĐG quy định hành vi vi phạm pháp luật BĐG lĩnh vực đời sống xã hội Bao gồm: cản trở nam nữ thực quyền tự ửng cử, giới thiệu ứng cử ; không thực cản trở việc bổ nhiệm định kiến giới, đặt thực quy định có phân biệt đối xử giới Áp dụng điều kiện khác tuyển dụng lao động nam lao động nữ công việc mà nam, nữ có trình độ khả thực Từ chối tuyển dụng tuyển dụng hạn chế lao động, sa thải cho việc người lao động lý giới tính việc mang thai, sinh con, nuôi nhỏ; phân công công việc mang tínhphân biệt đối xử nam nữ dẫn đến chênh lệch thu nhập áp dụng mức trả lương khác cho người lao động có trình độ, lực lý giới tính; không thực quy định pháp luật lao động quy định riêng lao động nữ Cản trở nam nữ thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh định kiến giới; tiến hành quảng cáo thương mại gây bất lợi cho chủ doanh nghiệp, thương nhân giới định Quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác nam nữ; vận động ép buộc người khác nghỉ học lý giới tính; từ chối tuyển sinh người có đủ điều kiện vào khóa đào tạo, bồi dưỡng lý giới tính việc mang thai, sinh con, nuôi nhỏ; giáo dục hướng nghiệp, biên soạn phổ biến sách giáo khoa có định kiến giới Cản trở nam, nữ tham gia hoạt động khoa học, công nghệ; từ chối tham gia giới khoá đào tạo khoa học công nghệ Cản trở nam, nữ sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn tham gia hoạt động văn hoá khác định kiến giới; sáng tác, lưu hành, cho phép xuất tác phẩm thể loại hình thức để cổ vũ, tuyên truyền bất BĐG, định kiến giới; truyền bá tư tưởng, tự thực xúi giục người khác thực phong tục tập quán lạc hậu mang tính phân biệt đối xử giới hình thức Cản trở, xúi giục ép buộc người khác không tham gia hoạt động giáo dục sức khỏe định kiến giới; lựa chọn giới tính thai nhi hình thức xúi giục, ép buộc người khác phá thai giới tính thai nhi 2.Một số yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới lĩnh vực đời sống xã hội Yếu tố dẫn đến bất bình đẳng giới trước kể sau có luật bình đẳng giới có ảnh hưởng lớn việc áp dụng luật Nho giáo Nho giáo - hệ tư tưởng đại diện điển hình chế độ gia trưởng Việt Nam thời cổ trình bày cấu xã hội gồm mối quan hệ Thân – Nhà - Nước – Thiên hạ Mạnh Tử cho : thiên hạ gốc nước, nước gốc nhà, nhà gốc thân Con người (nam giới ) trước hết cần phải học tập, tu dưỡng, sau phải xây dựng quản lý nhà cho thật tốt(Tề gia) vươn lên quản lý đất nước (Trị quốc) cai trị nước khác (Bình thiên hạ) Theo khuynh hướng đó, người đàn ông đời nối đời xây dựng, thống trị ổn định xã hội Trên sở đó, người làm gương cho người khác người lãnh đạo có quyền lực cao xã hội gia đình Trong cấu trúc này, phụ nữ nằm nhóm xã hội “tôi”,”con”,”vợ” nhóm phải chịu giáo dục, thống trị tuyệt đối nam giới Nho giáo coi phụ nữ ngang hàng với tiểu nhân, loại bị khinh miệt, không đáng đếm xỉa Theo Khổng Tử có đàn bà tiểu nhân hạng khó dạy Khi ta gần họ nhờn, xa họ oán (Phụ nhân nan hoá) Vì để nói xã hội nam quyền người ta thường gọi chế độ “Trọng nam, khinh nữ” Phụ nữ phải tuân theo quy tắc “Tam tòng, Tứ đức” Tam tòng : Tại gia tòng phụ; xuất giá tòng phu; phu tử tòng tử ( nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo ) Tứ đức:công, dung, ngôn, hạnh ( Giỏi nữ công gia chánh nghĩa Công; Giữ gìn dung nhan đẹp đẽ cho chồng nghĩa Dung; Ngôn từ dịu dàng, phụ thuộc vào chồng gia đình chồng, phải biết lựa lời mà nói, không nói lời xấu, phải biết nói, không, không nói leo, không ngồi lê mách lẻo gọi Ngôn Giữ gìn trinh tiết cho chồng lúc chồng sống lẫn sau chồng chết, tuân thủ tam tòng, mắt nhìn thẳng, thái độ “đầu mày cuối mắt” với người gọi Hạnh (Vũ Khiêu, 1997) Đạo trị gia Nho giáo coi trọng hoà thuận quan hệ vợ chồng phải nằm tôn ti trật tự chế độ gia trưởng “Phu xướng, phụ tuỳ”, chồng nói vợ phải theo mà làm sai Quan điểm du nhập vào Việt Nam thành: “Chồng giận vợ bớt lời Cơm sôi nhỏ lửa không đời khê” (ca dao Việt Nam) Nho giáo cho phục vụ vô điều kiện cho nam giới chức năng, nhiệm vụ, thiên chức phụ nữ Những quan niệm nguyên tắc cột chặt đời người phụ nữ vào xiềng gia đình sau chồng họ chết Đó quan điểm “Chồng chúa, vợ tôi” phổ biến xã hội theo Nho giáo Trong gia đình chồng “vua” vợ “nội tướng” Nho giáo khuyên : chồng nhân nghĩa, vợ nhu thuận Trình Hạo Trình Di hai danh nho đời Tống cho rằng: Cha tôn, ty, anh ái, em cung, chồng quyết, vợ nghe, người làm trọn đạo từ gia đạo ngay, thiên hạ định Con hư hỏng đổ tội cho phụ nữ dạy “Con hư mẹ” (Nhị trình tập, trích Đạo trị gia, 2003) “Nam bất ngôn nội, nữ bất ngôn ngoại” (Đàn ông không nói việc nhà, đàn bà không nói việc đường) Theo phân công đó, đàn ông chủ việc bên ngoài, đàn bà chủ việc bên đàn bà phải phục tùng đàn ông Bằng cách đó, phụ nữ bị hạn chế không tham gia công việc xã hội Cho đến nay, ảnh hưởng Nho giáo xã hội Việt Nam lớn, xét hai mặt tích cực tiêu cực Một số nam giới cho rằng: sinh phận gái phụ nữ phải phục tùng đàn ông hai phương diện gia đình xã hội Cùng với đó, nhận thức định kiến giới tư tưởng trọng nam, khinh nữ, ảnh hưởng văn hóa nho giáo Đây vấn đề thực quan tâm, không định kiến giới xã hội, gia đình, giới nam giới nữ mà định kiến, mặc cảm, tự ty thân chị em phụ nữ lực lãnh đạo, quản lý tin tưởng chị em vào lực lãnh đạo lãnh đạo giới Điều dẫn đến tâm lý an phận, triệt tiêu ý thức phấn đấu chị em Đây thách thức không nhỏ, đòi hỏi chị em phụ nữ phải vượt qua cản ngại từ thân Trong sách, pháp luật có số phân biệt độ tuổi đề bạt, thăng tiến; tuổi đào tạo để tạo nguồn cán trị, cán quản lý, tuổi hưu trí Trong gia đình, công việc nội trợ tập trung vào người phụ nữ; phụ nữ có vai trò thấp nam giới, coi trọng trai gái Về định kiến giới, gánh nặng trách nhiệm với gia đình; chế thị trường phát triển xã hội làm đầy thêm gánh nặng trách nhiệm người phụ nữ thiên chức người vợ, người mẹ, người thầy Qũy thời gian phụ nữ bị phân tán vào công việc nội trợ gia đình, chăm sóc gia đình khiến nhiều chị em có điều kiện để tiếp cận với hội để phát triển thân Gánh nặng gia đình dồn lên trách nhiệm người phụ nữ, vậy, tỷ lệ nghịch phát triển vươn lên vị trí lãnh đạo, quản lý chị em Đây thách thức đặt hầu hết chị em phụ nữ tác động không nhỏ đến hội thăng tiến chị em Dù pháp luật phân biệt nam nữ, thực tế quy định cho nam nữ khoảng cách, bất lợi lớn nghiêng phụ nữ Bất bình đẳng giới Việt Nam tồn nhiều lĩnh vực đời sống xã hội rào cản phát triển phụ nữ Cụ thể, quy định bình đẳng giới chưa rõ ràng, bất hợp lý sử dụng, chế độ ưu đãi thu nhập; giải mối quan hệ ưu tiên bình đẳng cho phụ nữ thể chưa cụ thể Hiện nay, địa phương quan tâm tạo điều kiện hoạt động cho chị em phụ nữ, để giao quyền cho phụ nữ lãnh đạo đắn đo cân nhắc Chính đắn đo, cân nhắc nên ưu tiên lãnh đạo thực bình đẳng giới có điều chưa thực Luật định ''Ở đâu mà cấp uỷ quan tâm, có giải pháp thích đáng để khuyến khích, tạo điều kiện cho phụ nữ tự khẳng định lực, đánh giá cách đầy đủ đề bạt với lực thực hoàn toàn khách quan phụ nữ, giải pháp giải pháp có tính thuyết phục cao người phụ nữ khẳng định lực sáng tạo, cống hiến trưởng thành họ Ngược lại, cấp ủy không quan tâm, theo yêu cầu để thực Nghị Đảng cấu đưa nữ vào không đáp ứng yêu cầu Khi tổng kết lại, có đánh phụ nữ lực, điều hạn chế không khách quan đánh giá thực chất lực người phụ nữ…'' Luật Bình đẳng giới tạo hội cho nam nữ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn lực,tiến tới bình đẳng giới thực nam, nữ thiết lập củng cố mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ nam, nữ lĩnh vực đời sống xã hội gia đình Bình đẳng giới lĩnh vực kinh tế phải đảm bảo biệnpháp thúc đẩy, hỗ trợ, lồng ghép đảm bảo nguồn tài Để tăng cường bình đẳng giới, bảo đảm phát triển tiến đầy đủ phụ nữ hoạt động kinh tế cần tậptrung đạt mục tiêu bản: thực quyền bình đẳng lĩnh vực laođộng việc làm, tham gia quản lý kinh tế; nâng cao chất lượng hiệuquả hoạt động phụ nữ lĩnh vực kinh tế quản lý kinh tế; bìnhđẳng lựa chọn tham gia ngành nghề, tiếp cận hưởng thụ chínhsách ưu đãi đầu tư kinh doanh, đào tạo bồi dưỡng lực quảnlý, quản trị tham gia hoạch định, định sách kinh tế, tàichính; nâng cao hiệu hoạt động hỗ trợ phụ nữ lập nghiệp làm kinh doanh Nguồn lực tài điều kiện quan trọng để bảo đảm bình đẳng giới kinhtế Nhà nước có chủ trương tập trung nguồn lực có sách huy động tối đamọi nguồn lực nước, nước để bảo đảm tăng cường bình đẳng giớigồm: ngân sách nhà nước; đầu tư, đóng góp tổ chức, cá nhân nướcvề nhân lực, tài chính, kỹ thuật, vật chất; hỗ trợ cá nhân, tổ chứcnước tài chính, công sức, trí tuệ, kỹ thuật Nhà nước quản lý trựctiếp nguồn lực từ ngân sách nhà nước, từ khoản viện trợ phủ; đồngthời có sách phù hợp huy động nguồn lực nước từ nước ngoài,trong khuyến khích quan, tổ chức, cá nhân hợp tác, giúp đỡ hìnhthức việc bảo đảm tăng cường bình đẳng giới III Kết Luận Để phụ nữ ngày khẳng định vị gia đình xã hội cần nhìn nhận, đánh giá vị trí tài phụ nữ đóng góp họ để đưa vị xã hội người phụ nữ Việt Nam lên tầm cao Như vậy, nâng cao vị phụ nữ lĩnh vực trị kinh tế có vai trò đặc biệt quan trọng việc nâng cao vị phụ nữ xã hội nói chung thực Bình đẳng giới… Bài làm I Lời mở đầu Bình đẳng giới giải phóng phụ nữ vấn đề đề cập đến thời gian gần Và điều khẳng định văn kiện, nghị quyết, thị Đảng, Hiến pháp thể chế hóa hầu hết văn pháp luật, tạo sở pháp lý, tạo điều kiện hội trao quyền bình đẳng cho nam nữ lĩnh vực trị, kinh tế,văn hóa, xã hội Tuy nhiên nhiều nguyên nhân khác nhau, bình đẳng giới lĩnh vực đời sống hạn chế Nguyên tắc bình đẳng giới chưa cụ thể hóa toàn diện triệt để văn quy phạm pháp luật hành, số quy định ban hành thiếu chế tài, biện pháp, nguồn lực chế đủ mạnh để thực Chênh lệch tỷ lệ nam nữ tham gia hoạt động kinh tế, thamgia quản lý, lãnh đạo cấp cao số yếu tố ảnh hưởng lớn đến vấn đề 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội., Trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội., Trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay