RỄ CÂY SINH HOC TE BAO

36 308 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:42

Rễ cây là một cơ quan sinh dưỡng của thực vật, thực hiện các chức năng thực thụ như bám cây vào đất và bản thể, rễ cây hút nước và các chất khoáng, hô hấp. Ngoài ra rễ cây còn là cơ quan dự trữ các chất dinh dưỡng, là cơ quan sinh sản sinh dưỡng của thực vật. Ở thực vật có mạch, rễ là một cơ quan của thực vật thông thường nằm dưới mặt đất (khi so sánh với thân). Tuy nhiên, nó vẫn có ngoại lệ, chẳng hạn ở một số loài có rễ khí (nghĩa là nó mọc trên mặt đất) hoặc thông khí (nghĩa là mọc trên mặt đất hoặc trên mặt nước). Rễ cũng đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp cytokynin, một dạng hoocmôn tăng trưởng của thực vật, một trong các nhu cầu để phát triển các chồi và cành cây.2. Để phân loại rễ người ta căn cứ theo nhiều tiêu chí . Nếu trong quá trình sinh trưởng vòng đời của thực vật thì sẽ có hai loại: rễ sơ sinh và rễ thật Rễ sơ sinh: Là rễ của thực vật phát triển đầu tiên khi hạt cây (hoặc cơ quan sinh sản) nảy mầm. Sau đó thì rễ này có thể là tiêu biến đi hoặc phát triển tiếp gắn bó với vòng đời sinh trưởng của thực vật. Rễ thực thụ: Là những rễ cây sinh ra trong quá trình phát triển của cây, chúng có thể là mới hoàn toàn hoặc phát triển từ rễ sơ sinh. BÀI TIỂU LUẬN SINH HỌC THỰC VẬT RỄ CÂY Nhóm 3: CHÂU THÁI HUY TRẦN AN NINH NGUYỄN THÀNH TRÍ Mục lục: Giới thiệu rễ Phân loại rễ Các phận rễ Cấu tạo giải phẩu rễ 4.1 Cấu tạo sơ cấp 4.2 Cấu tạo thứ cấp So sánh Các dạng biến thái rễ RỄ CÂY RỄ CÂY Rễ quan sinh dưỡng thực vật, thực chức thực thụ bám vào đất thể, rễ hút nước chất khoáng, hô hấp Ngoài rễ quan dự trữ chất dinh dưỡng, quan sinh sản sinh dưỡng thực vật Ở thực vật có mạch, rễ quan thực vật thông thường nằm mặt đất (khi so sánh với thân) Tuy nhiên, có ngoại lệ, chẳng hạn số loài có rễ khí (nghĩa mọc mặt đất) thông khí (nghĩa mọc mặt đất mặt nước) Rễ đóng vai trò quan trọng tổng hợp cytokynin, dạng hooc-môn tăng trưởng thực vật, nhu cầu để phát triển chồi cành RỄ CÂY Để phân loại rễ người ta theo nhiều tiêu chí Nếu trình sinh trưởng vòng đời thực vật có hai loại: rễ sơ sinh rễ thật Rễ sơ sinh: Là rễ thực vật phát triển hạt (hoặc quan sinh sản) nảy mầm Sau rễ tiêu biến phát triển tiếp gắn bó với vòng đời sinh trưởng thực vật Rễ thực thụ: Là rễ sinh trình phát triển cây, chúng hoàn toàn phát triển từ rễ sơ sinh RỄ CÂY Nếu phân loại vào vị trí rễ phân loại thành loại chính: Rễ chính, rễ phụ, rễ bên Rễ chính: Chính rễ sơ sinh phát triển thành Việc tồn loại rễ tùy loài thực vật Rễ phụ: Ở nhiều loài thực vật, sau rễ sơ sinh hoàn thành nhiệm vụ phát triển giai đoạn nảy mầm tiêu biến đi, thay vào phát triển từ cổ rễ rễ đảm bảo trình phát triển Rễ bên: Là rễ phát triển trình phát triển chúng mọc ra, phân nhánh từ rễ rễ phụ mà mọc từ cổ rễ Rễ Rễ dựa vào nhiều tiêu chí phân làm nhiều loại Nhưng nói chung, rễ thường phân ra: Rễ trụ (rễ cọc): đặc trưng cho lớp thuộc lớp hai mầm gồm rễ rễ bên Rễ phát triển từ mầm rễ, đâm thẳng xuống đất Rễ rễ cấp phân nhánh rễ cấp 2, cấp phân cấp 3,… Rễ cọc RỄ CÂY Rễ chùm: đặc trưng cho mầm, rễ chính, nhiều rễ con, sinh trưởng thứ cấp Và rễ phụ sinh từ thân lá, cành Mọc từ thân gần đất ẩm Rễ chùm Rễ phụ Rễ 10 Các phân rễ: Chóp rễ: phận tận bao bọc bên đầu rễ, có tác dụng che chở cho mô phân sinh đầu rễ khỏi bị tổn thương đâm sâu vào đất Miền sinh trưởng: phần nằm chóp rễ -đó mô phân sinh đầu rễ, cấu tạo tế bào phân chia mãnh liệt làm cho rễ dài ra, miền người ta phân biệt thành phần RỄ CÂY 22 Cấu tạo thứ cấp rể gồm: vỏ - gỗ thứ cấp Vỏ thứ cấp: toàn phần tách từ gỗ, giới hạn tầng phát sinh trụ, có thành phân libe thứ cấp chúng có kích thướt lớn, chứa tinh bột, tinh thể… ralibe thứ cấp có sợi mô cứng gỗ thứ cấp: gồm yếu tố mạch, quản bào, sợi gỗ, mô mềm gỗ Các yếu tố mô mềm phát triể yếu tố hóa học, chứa nhiều chất dự trữ, có dẫ nước, muốn khoáng, chó chức chống đỡ… RỄ CÂY 23 Cấu tạo thứ cấp mầm Rễ bầu (libe sơ cấp biến mất- gỗ sơ cấp lại dấu vết) RỄ CÂY 24 So sánh cấu tạo rễ Rễ mầm Rễ mầm RỄ CÂY 25 Điểm khác mầm so với cấy mầm Ngoại bì rễ mầm gồm nhiều lớp tế bào có màng hóa bần Nội bì mầm hóa bần vách xuyên tâm mà ách tiếp tuyến, nên cắt ngang ta thấy có khung hình chữ U, gọi khung sube Bó mạch rễ mầm có số lượng bó Nhu mô ruột mầm có nhiều mạch hậu mộ (đôi có hậu libe rễ chuối), tế bào nhu mô ruột rễ già thường tẩm chất gỗ Không có cấu tạo cấp rễ mầm RỄ CÂY 26 6.BIẾN DẠNG CỦA RỂ Rễ củ ( Ví dụ: củ cải, cà rốt ) Củ ( Ví dụ: củ cải, cà sắn, củ khoai mì … ) Rễ chống ( Rễ nạng, Rễ cà kheo) ( Ví dụ: đước, sú… ) Rễ bạnh ( Ví dụ: đa, sấu ) Rễ khí sinh ( Ví dụ: phong lan, tiêu, trầu ) Rễ cột ( Ví dụ: Si, đa ) Rễ bám ( Ví dụ: Trầu, tiêu ) Rễ hô hấp ( Ví dụ: Cây bụt mọc, bần, vẹt ) Rễ phao ( Ví dụ: Rau dừa nước ) Rễ giác mút ( Ví dụ: Tầm gửi ) RỄ CÂY 27 Hình ảnh số loại rễ biến dạng Rễ củ RỄ CÂY 28 Rễ bành RỄ CÂY 29 Rễ chống RỄ CÂY 30 Rễ khí sinh RỄ CÂY 31 Rễ cột Rễ 32 Rễ bám Rễ 33 Rễ hô hấp Rễ 34 Rễ phao Rễ 35 Một số hình ảnh rễ biến dạng Rễ giác mút (tơ hồng) RỄ CÂY 36 CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN LẮNG NGHE [...]... sấu ) Rễ khí sinh ( Ví dụ: phong lan, tiêu, trầu ) Rễ cột ( Ví dụ: Si, đa ) Rễ bám ( Ví dụ: Trầu, tiêu ) Rễ hô hấp ( Ví dụ: Cây bụt mọc, bần, vẹt ) Rễ phao ( Ví dụ: Rau dừa nước ) Rễ giác mút ( Ví dụ: Tầm gửi ) RỄ CÂY 27 Hình ảnh của một số loại rễ biến dạng Rễ củ RỄ CÂY 28 Rễ bành RỄ CÂY 29 Rễ chống RỄ CÂY 30 Rễ khí sinh RỄ CÂY 31 Rễ cột Rễ cây 32 Rễ bám Rễ cây 33 Rễ hô hấp Rễ cây 34 Rễ phao Rễ cây. .. năng dẫ nước, muốn khoáng, chó chức năng chống đỡ… RỄ CÂY 23 Cấu tạo thứ cấp cây 2 lá mầm Rễ cây bầu (libe sơ cấp biến mất- gỗ sơ cấp còn lại dấu vết) RỄ CÂY 24 5 So sánh cấu tạo rễ Rễ cây 2 lá mầm Rễ cây 1 lá mầm RỄ CÂY 25 Điểm khác nhau của cây 1 lá mầm so với cấy 2 lá mầm Ngoại bì của rễ cây 1 lá mầm gồm nhiều lớp tế bào có màng hóa bần Nội bì của cây 1 lá mầm sự hóa bần không những ở vách xuyên tâm... hóa bần Biểu bì của rễ thường gồm 1 lớp tế bào Các tế bào biểu bì có khả năng hình thành lông rễ, nên miền này còn gọi là miền lông rễ, lông rễ thường có mặt ở phần rễ nằm cách đỉnh một đoạn Độ dài của miền lông rễ thường không đổi và có tính đặc trưng loài Lông rễ cây Rễ cây 13 Cấu tạo sơ cấp rễ cây si Vỏ trụ có nhiều lớp tế bào, đai caspari kém phát triển RỄ CÂY 14 Vỏ sơ cấp của rễ cây cấu tạo gồm nhiều... mô bì thứ cấp RỄ CÂY 16 Vỏ trụ: ở rễ non, có các tế bào mô mềm, vách mỏng Ở cây hạt trần-kín, tế bào vỏ có khả năng phân chia thành rễ bên Vỏ trên có thể hóa cứng thành một phần hay toàn bộ Đai caspari rất phát triển, trụ vỏ có nhiều lớp tế bào Cấu tạo rễ sơ cấp 1 lá mầm RỄ CÂY 17 Cấu tạo sơ cấp rễ cây 2 lá mầm Phần vỏ chiếm tỉ lệ lớn hơn phần trụ RỄ CÂY 18 Cấu tạo rễ sơ cấp 2 lá mầm RỄ CÂY 19 -Nhu mô... Bó mạch của rễ cây 1 lá mầm có số lượng trên 8 bó Nhu mô ruột của cây 1 lá mầm có nhiều mạch hậu mộ (đôi khi có hậu libe như ở rễ chuối), tế bào nhu mô ruột ở rễ già thường tẩm chất gỗ Không có cấu tạo cấp 2 như ở rễ cây 2 lá mầm RỄ CÂY 26 6.BIẾN DẠNG CỦA RỂ Rễ củ ( Ví dụ: củ cải, cà rốt ) Củ ( Ví dụ: củ cải, cà sắn, củ khoai mì … ) Rễ chống ( Rễ nạng, Rễ cà kheo) ( Ví dụ: đước, sú… ) Rễ bạnh ( Ví... tạo tương đối đồng đều Đối với những rễ cây có sinh trưởng thứ cấp (cây Hạt trần và cây 2 lá mầm) thì vỏ sơ cấp của rễ chỉ cấu tạo bởi những tế bào nhu mô và có thể sớm bị bong đi, đối với rễ cây thực vật 1 lá mầm (rễ cây không có cấu tạo thứ cấp) thì trong vỏ sơ cấp còn có các tế bào cương mô nằm rải rác (rễ Cau, Dừa ).Khi quan sát từ ngoài vào, vỏ sơ cấp của rễ gồm có các phần chính sau đây: -Ngoại... này đã có cấu tạo thứ cấp Miền trưởng thành: có lớp bao bì ngoài hóa bần, trong trụ có các mạch dẫn làm chức năng dẫn truyền Rễ cây 12 4 Cấu tạo giải phẩu của rễ: 4.1 Cấu tạo sơ cấp của rễ cây (cấu tạo miền hấp thu): Khi cắt ngang qua tầng lông hút (miền hấp thu) của rễ cây, người ta phân biệt được các phần chính sau đây: Lớp biểu bì Biểu bì của rễ gồm các tế bào dài, có màng mỏng thường xếp sát nhau,... bởi khung caspari.Ở rễ thực vật 2 lá mầm, khung caspari được hình thành do sự hóa bần của vách xuyên tâm của các tế bào nội bì Ở rễ thực vật 1 lá mầm, sự hóa bần xảy ra không những ở vách xuyên tâm mà cả ở vách tiếp tuyến phía trong cũng hóa bần, do đó khung caspari thường có dạng hình chữ U RỄ CÂY 21 4.2 Cấu tạo rễ thứ cấp( Chỉ xuất hiện ở cây hạt trần và cây hai lá mầm) Tầng phát sinh vỏ: ở phía ngoài... lông hút rụng đi, ngoại bì sẽ hóa RỄ CÂY 15 -Hệ thống dẫn: các bó gỗ và libe nằm riêng biệt, sắp xếp xen kẽ nhau theo kiểu bó dẫn xuyên tâm Libe sơ cấp cũng phân hóa theo hướng hướng tâm (libe trước xuất hiện đầu tiên nằm ở ngoài, libe sau nằm ở trong) -Tủy (Ruột): là phần trong cùng của rễ cây, gồm những tế bào có màng mỏng, hình tròn hoặc đa giác Ở một số rễ cây (rễ phụ của si) phần tủy thường không... xuất hiện tầng sih vỏ khác, sau đó tạo thành thụ bì Tầng phát sinh trụ: chúng được hình thành bởi lớp libe thứ cấp ngoài ra, còn sinh ra tia ruột thứ cấp để trao đổi chất và không khí với môi trường bên ngoài RỄ CÂY 22 Cấu tạo thứ cấp của rể gồm: vỏ - gỗ thứ cấp Vỏ thứ cấp: là toàn bộ phần tách ra từ gỗ, giới hạn trong cùng là tầng phát sinh trụ, có thành phân là libe thứ cấp và chúng có kích thướt
- Xem thêm -

Xem thêm: RỄ CÂY SINH HOC TE BAO, RỄ CÂY SINH HOC TE BAO, RỄ CÂY SINH HOC TE BAO, Cấu tạo giải phẩu của rễ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay