CẤU TẠO SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LOẠI RỄ

26 244 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:41

Rễ cây là một cơ quan sinh dưỡng của thực vật, thực hiện các chức năng thực thụ như bám cây vào đất và bản thể, rễ cây hút nước và các chất khoáng, hô hấp. Ngoài ra rễ cây còn là cơ quan dự trữ các chất dinh dưỡng, là cơ quan sinh sản sinh dưỡng của thực vật. Ở thực vật có mạch, rễ là một cơ quan của thực vật thông thường nằm dưới mặt đất (khi so sánh với thân). Tuy nhiên, nó vẫn có ngoại lệ, chẳng hạn ở một số loài có rễ khí (nghĩa là nó mọc trên mặt đất) hoặc thông khí (nghĩa là mọc trên mặt đất hoặc trên mặt nước). Rễ cũng đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp cytokynin, một dạng hoocmôn tăng trưởng của thực vật, một trong các nhu cầu để phát triển các chồi và cành cây. RỄ CÂY Giaó viên HD: TỪ BÍCH THỦY NHÓN THỰC HIỆN: Nguyễn thành trí Châu Thái Huy Trần An Ninh Mục lục: giới thiệu rễ Phân loại rễ Các phận rễ Cấu tạo giải phẩu rễ 4.1 Cấu tạo sơ cấp 4.2 Cấu tạo thứ cấp So sánh Các dạng biến thái rễ Rễ quan sinh dưỡng thực vật, thực chức thực thụ bám vào đất thể, rễ hút nước chất khoáng, hô hấp Ngoài rễ quan dự trữ chất dinh dưỡng, quan sinh sản sinh dưỡng thực vật Ở thực vật có mạch, rễ quan thực vật thông thường nằm mặt đất (khi so sánh với thân) Tuy nhiên, có ngoại lệ, chẳng hạn số loài có rễ khí (nghĩa mọc mặt đất) thông khí (nghĩa mọc mặt đất mặt nước) Rễ đóng vai trò quan trọng tổng hợp cytokynin, dạng hooc-môn tăng trưởng thực vật, nhu cầu để phát triển chồi cành Để phân loại rễ người ta theo nhiều tiêu chí Nếu trình sinh trưởng vòng đời thực vật có hai loại: rễ sơ sinh rễ thật Rễ sơ sinh: Là rễ thực vật phát triển hạt (hoặc quan sinh sản) nảy mầm Sau rễ tiêu biến phát triển tiếp gắn bó với vòng đời sinh trưởng thực vật Rễ thực thụ: Là rễ sinh trình phát triển cây, chúng hoàn toàn phát triển từ rễ sơ sinh Nếu phân loại vào vị trí rễ phân loại thành loại chính: Rễ chính, rễ phụ, rễ bên Rễ chính: Chính rễ sơ sinh phát triển thành Việc tồn loại rễ tùy loài thực vật Rễ phụ: Ở nhiều loài thực vật, sau rễ sơ sinh hoàn thành nhiệm vụ phát triển giai đoạn nảy mầm tiêu biến đi, thay vào phát triển từ cổ rễ rễ đảm bảo trình phát triển Rễ bên: Là rễ phát triển trình phát triển chúng mọc ra, phân nhánh từ rễ rễ phụ mà mọc từ cổ rễ Rễ dựa vào nhiều tiêu chí phân làm nhiều loại Nhưng nói chung, rễ thường phân ra: Rễ trụ (rễ cọc): đặc trưng cho lớp thuộc lớp hai mầm gồm rễ rễ bên Rễ phát triển từ mầm rễ, dâm thẳng xuống đất Rễ chím rễ cấp phân nhánh rễ cấp 2, cấp phân cấp 3,… Rễ chùm: đặc trưng cho mầm, rễ chính, nhiều rễ con, sinh trưởng thứ cấp Và rễ phụ sinh từ thân lá, cành Mọc từ thân gần đất ẩm Rễ cọc Rễ chùm Rễ phụ Các phân rễ: Chóp rễ: phận tận bao bọc bên đầu rễ, có tác dụng che chở cho mô phân sinh đầu rễ khỏi bị tổn thương đâm sâu vào đất Miền sinh trưởng: phần nằm chop rễ -đó mô phân sinh đầu rễ, cấu tạo tế bào phân chia mãnh liệt làm cho rễ dài ra, trongmiền người ta phân biệt thành phần Miền hấp thụ (vận chuyển): miền quan trọng miền hấp thụ nước muối khoáng, có mang nhiều lông hút, hoạt động thời gian định chế Miền có cấu tạo thứ cấp Miền trương thành: có lớp bao bì hóa bần, trụ có mạch dẫn làm chức dẫn truyền CẤU TRÚC CHUNG CUA RỄ9 MỘT LÁ MẦM VA HAI LÁ MẦM 10 Lông rễ 12 Cấu tạo sơ cấp rễ si 13 Vỏ trụ có nhiều lớp tế bào, đai caspari phát triển 14 Vỏ sơ cấp rễ cấu tạo gồm nhiều lớp tế bào nhu mô có cấu tạo tương đối đồng Đối với rễ có sinh trưởng thứ cấp (cây Hạt trần mầm) vỏ sơ cấp rễ cấu tạo tế bào nhu mô sớm bị bong đi, rễ thực vật mầm (rễ cấu tạo thứ cấp) vỏ sơ cấp có tế bào cương mô nằm rải rác (rễ Cau, Dừa ).Khi quan sát từ vào, vỏ sơ cấp rễ gồm có phần sau đây: -Ngoại bì: nằm lớp biểu bì, gồm nhiều lớp tế bào.Sau tầng lông hút rụng đi, ngoại bì hóa -Hệ thống dẫn: bó gỗ libe nằm riêng biệt, xếp xen kẽ theo kiểu bó dẫn xuyên tâm Libe sơ cấp phân hóa theo hướng hướng tâm (libe trước xuất nằm phía ngoài, libe sau nằm phía trong) -Tủy (Ruột): phần rễ cây, gồm tế bào có màng mỏng, hình tròn đa giác Ở số rễ (rễ phụ si) phần tủy thường mạch gỗ phát triển mạnh chiếm phần tủy Ở thực vật mầm, ngoại bì thaythế mô bì thứ cấp Trụ (trung trụ): 15 Vỏ trụ: rễ non, có tế bào mô mềm, vách mỏng Ở hạt trần-kín, tế bào vỏ có khả phân chia thành rễ bên Vỏ tr5 hóa cứng thành phần hay toàn Cấu tạo rễ sơ16cấp mầm Phần vỏ chiếm tỉ lệ lớn phần Đaitrụ caspari rấtCấu pháttạo triển, sơ cấp trụ rễ vỏcây có nhiều láCấu mầm lớptạo tế rễ bào sơ cấp mầm 17 -Nhu mô vỏ: gồm nhiều lớp tế bào có màng mỏng cellulose xếpđồng thành vòng dãy xuyên tâm Ở rễ sống nước, phần mô mềm phía xếp đồng thành vòng đồng tâm, phía có khoảng gian bào lớn, có tác dụng mô thông khí.Tế bào nhu mô vỏ thường không chứa diệp lục, có chứa tinh bột, loại tinh thể hệ thống tiết rễ Cau,Dừa -Nội bì: lớp vỏ sơ cấp, thường gồm lớp tế bào hình khối chữ nhật, xếp sít nhau, thường có cấu tạo đặc trưng khung caspari.Ở rễ thực vật mầm, khung caspari hình thành hóa bần vách xuyên tâm tế bào nội bì Ở rễ thực vật mầm, hóa bần xảy vách xuyên tâm mà vách tiếp tuyến phía hóa bần, khung caspari thường có dạng hình chữ U 18 4.2 Cấu tạo rễ thứ cấp( Chỉ xuất hạt trần hai mầm) Tầng phát sinh vỏ: phía lớp bần phía lO7p1 tế bào vỏ lục Bần hoạt động làm cho nội bì vỏ sơ cấp chết đi, bong thay lớp chu bì Chúng hoạt động thời gian dừng lại, sau xuất tầng sih vỏ khác, sau tạo thành thụ bì Tầng phát sinh trụ: chúng hình thành lớp libe thứ cấp ra, sinh tia ruột thứ cấp để trao đổi chất không khí với môi trường bên Cấu tạo thứ cấp rể gồm: vỏ - gỗ thứ cấp Vỏ thứ cấp: toàn phần tách từ gỗ, giới hạn tầng phát sinh trụ, có thành phân libe thứ cấp chúng có kích thướt lớn, chứa tinh bột, tinh thể… ralibe thứ cấp có sợi mô cứng Gỗ thứ cấp: gồm yếu tố mạch, quản bào, sợi gỗ, mô mềm gỗ Các yếu tố mô mềm phát triển yếu tố hóa học, chứa nhiều chất dự trữ, có dẫn nước, muối khoáng, có chức chống đỡ… 19 Cấu tạo thứ cấp mầm Rễ hướng dương Rễ bầu (libe sơ cấp biến mất- gỗ sơ cấp lại dấu vết) 20 So sánh cấu tạo rễ Rễ mầm Rễ mầm 21 Điểm khác mầm so với cấy mầm Ngoại bì rễ mầm gồm nhiều lớp tế bào có màng hóa bần Nội bì mầm hóa bần vách xuyên tâm mà ách tiếp tuyến, nên cắt ngang ta thấy có khung hình chữ U, gọi khung sube Bó mạch rễ mầm có số lượng bó Nhu mô ruột mầm có nhiều mạch hậu mộ (đôi có hậu libe rễ chuối), tế bào nhu mô ruột rễ già thường tẩm chất gỗ Không có cấu tạo cấp rễ mầm 22 6.BIẾN DẠNG CỦA RỂ Rễ củ ( Ví dụ: củ cải, cà rốt ) Củ ( Ví dụ: củ cải, cà sắn, củ khoai mì … ) Rễ chống ( Rễ nạng, Rễ cà kheo) ( Ví dụ: đước, sú… ) Rễ bạnh ( Ví dụ: đa, sấu ) Rễ khí sinh ( Ví dụ: phong lan, tiêu, trầu ) Rễ cột ( Ví dụ: Si, đa ) Rễ bám ( Ví dụ: Trầu, tiêu ) Rễ hô hấp ( Ví dụ: Cây bụt mọc, bần, vẹt ) Rễ phao ( Ví dụ: Rau dừa nước ) Rễ giác mút ( Ví dụ: Tầm gửi ) 23 Hình ảnh số loại rễ biến dạng Rễ bành Rễ củ Rễ chống Rễ sinh khí 24 Một số hình ảnh rễ biến dạng Rễ hô hấp Rễ cột Rễ bám Rễ phao 25 Rễ giác mút 26 [...]... thành lông rễ, nên miền này còn gọi là miền lông rễ, lông rễ thường có mặt ở phần rễ nằm cách đỉnh một đoạn Độ dài của miền lông rễ thường không đổi và có tính đặc trưng loài 11 Lông rễ cây 12 Cấu tạo sơ cấp rễ cây si 13 Vỏ trụ có nhiều lớp tế bào, đai caspari kém phát triển 14 Vỏ sơ cấp của rễ cây cấu tạo gồm nhiều lớp tế bào nhu mô và có cấu tạo tương đối đồng đều Đối với những rễ cây có sinh trưởng. ..4 Cấu tạo giải phẩu của rễ: 4.1 Cấu tạo sơ cấp của rễ cây (cấu tạo miền hấp thu): Khi cắt ngang qua tầng lông hút (miền hấp thu) của rễ cây, người ta phân biệtđược các phần chính sau đây: Lớp biểu bì Biểu bì của rễ gồm các tế bào dài, có màng mỏng thường xếp sát nhau, màng của tế bào biểu bì có thể hóa cutin hoặc hóa bần.Biểu bì của rễ thường gồm 1 lớp tế bào .Các tế bào biểu bì có... bạnh ( Ví dụ: đa, sấu ) Rễ khí sinh ( Ví dụ: phong lan, tiêu, trầu ) Rễ cột ( Ví dụ: Si, đa ) Rễ bám ( Ví dụ: Trầu, tiêu ) Rễ hô hấp ( Ví dụ: Cây bụt mọc, bần, vẹt ) Rễ phao ( Ví dụ: Rau dừa nước ) Rễ giác mút ( Ví dụ: Tầm gửi ) 23 Hình ảnh của một số loại rễ biến dạng Rễ bành Rễ củ Rễ chống Rễ sinh khí 24 Một số hình ảnh về rễ biến dạng Rễ hô hấp Rễ cột Rễ bám Rễ phao 25 Rễ giác mút 26 ... với những rễ cây có sinh trưởng thứ cấp (cây Hạt trần và cây 2 lá mầm) thì vỏ sơ cấp của rễ chỉ cấu tạo bởi những tế bào nhu mô và có thể sớm bị bong đi, đối với rễ cây thực vật 1 lá mầm (rễ cây không có cấu tạo thứ cấp) thì trong vỏ sơ cấp còn có các tế bào cương mô nằm rải rác (rễ Cau, Dừa ).Khi quan sát từ ngoài vào, vỏ sơ cấp của rễ gồm có các phần chính sau đây: -Ngoại bì: nằm ngay dưới lớp biểu... của rễ cây 1 lá mầm có số lượng trên 8 bó Nhu mô ruột của cây 1 lá mầm có nhiều mạch hậu mộ (đôi khi có hậu libe như ở rễ chuối), tế bào nhu mô ruột ở rễ già thường tẩm chất gỗ Không có cấu tạo cấp 2 như ở rễ cây 2 lá mầm 22 6.BIẾN DẠNG CỦA RỂ Rễ củ ( Ví dụ: củ cải, cà rốt ) Củ ( Ví dụ: củ cải, cà sắn, củ khoai mì … ) Rễ chống ( Rễ nạng, Rễ cà kheo) ( Ví dụ: đước, sú… ) Rễ bạnh ( Ví dụ: đa, sấu ) Rễ. .. mô bì thứ cấp Trụ giữa (trung trụ): 15 Vỏ trụ: ở rễ non, có các tế bào mô mềm, vách mỏng Ở cây hạt trần-kín, tế bào vỏ có khả năng phân chia thành rễ bên Vỏ tr5 có thể hóa cứng thành một phần hay toàn bộ Cấu tạo rễ sơ16cấp 1 lá mầm Phần vỏ chiếm tỉ lệ lớn hơn phần Đaitrụ caspari rấtCấu pháttạo triển, sơ cấp trụ rễ vỏcây có nhiều 2 l Cấu mầm lớptạo tế rễ bào sơ cấp 2 lá mầm 17 -Nhu mô vỏ: gồm nhiều lớp... năng dẫn nước, muối khoáng, có chức năng chống đỡ… 19 Cấu tạo thứ cấp cây 2 lá mầm Rễ cây hướng dương Rễ cây bầu (libe sơ cấp biến mất- gỗ sơ cấp còn lại dấu vết) 20 5 So sánh cấu tạo rễ Rễ cây 1 lá mầm Rễ cây 2 lá mầm 21 Điểm khác nhau của cây 1 lá mầm so với cấy 2 lá mầm Ngoại bì của rễ cây 1 lá mầm gồm nhiều lớp tế bào có màng hóa bần Nội bì của cây 1 lá mầm sự hóa bần không những ở vách xuyên tâm... cấu tạo đặc trưng bởi khung caspari.Ở rễ thực vật 2 lá mầm, khung caspari được hình thành do sự hóa bần của vách xuyên tâm của các tế bào nội bì Ở rễ thực vật 1 lá mầm, sự hóa bần xảy ra không những ở vách xuyên tâm mà cả ở vách tiếp tuyến phía trong cũng hóa bần, do đó khung caspari thường có dạng hình chữ U 18 4.2 Cấu tạo rễ thứ cấp( Chỉ xuất hiện ở cây hạt trần và cây hai lá mầm) Tầng phát sinh. .. môi trường bên ngoài Cấu tạo thứ cấp của rể gồm: vỏ - gỗ thứ cấp Vỏ thứ cấp: là toàn bộ phần tách ra từ gỗ, giới hạn trong cùng là tầng phát sinh trụ, có thành phân là libe thứ cấp và chúng có kích thướt lớn, chứa tinh bột, tinh thể… ngoài ralibe thứ cấp có các sợi mô cứng Gỗ thứ cấp: gồm các yếu tố mạch, quản bào, sợi gỗ, mô mềm gỗ Các yếu tố mô mềm phát triển hơn các yếu tố hóa học, chứa nhiều chất... các rễ cây sống dưới nước, phần mô mềm ở phía trong sắp xếp đồng đều thành vòng đồng tâm, còn ở phía ngoài có các khoảng gian bào lớn, có tác dụng như mô thông khí.Tế bào của nhu mô vỏ thường không chứa diệp lục, có chứa tinh bột, các loại tinh thể và hệ thống bài tiết ở rễ Cau,Dừa -Nội bì: là lớp trong cùng của vỏ sơ cấp, thường gồm một lớp tế bào hình khối chữ nhật, sắp xếp sít nhau, thường có cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤU TẠO SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LOẠI RỄ, CẤU TẠO SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LOẠI RỄ, CẤU TẠO SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LOẠI RỄ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay