tìm hiểu về tập đoàn kinh tế và các đặc điểm của nó

5 188 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:40

Sự hội nhập vào kinh tế giới ngày sâu rộng Việt Nam đòi hỏi kinh tế Việt Nam phải có tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò chủ đạo điều tiết số lĩnh vực quan trọng kinh tế để hạn chế thao túng chi phối nhiều công ty đa quốc gia tập đoàn kinh tế tư quốc tế xâm nhập vào Việt Nam Vậy tìm hiểu tập đoàn kinh tế đặc điểm Tập đoàn kinh tế Tại nhiều nước giới, TĐKT có bề dày lịch sử phát triển từ hàng trăm năm trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế quốc dân Hiện có nhiều định nghĩa khác “Tập đoàn kinh tế”, hiểu: Tập đoàn kinh tế cấu sở hữu tổ chức thành hệ thống với quy mô lớn, vừa có chức sản xuất - kinh doanh, vừa có chức liên kết kinh tế nhằm tăng cường khả tích tụ, tập trung cao nguồn lực (tài chính, lao động, công nghệ ) để có sức mạnh cạnh tranh thị trường nhằm tối đa hoá lợi nhuận thông qua hoạt động nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nhiều vùng lãnh thổ khác Mặc dù mặt ngôn ngữ, tùy theo nước, người ta dùng nhiều tên gọi khác để tập đoàn kinh tế Nhưng lại, tập đoàn kinh tế các đặc điểm: + Đa số tập đoàn kinh tế pháp nhân Nó nhóm công ty liên kết với sở hữu, sản phẩm chiến lược… + Có phạm vi hoạt động lớn nhiều quốc gia + Có quy mô lớn nguồn vốn, nhân lực doanh số hoạt động + Có hình thức sở hữu hỗn hợp, có chủ thể đóng vai trò chi phối + Cơ cấu tổ chức phức tạp + Hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực thường có ngành, nghề chủ đạo” 2 Tập đoàn kinh tế Việt Nam đặc điểm Luật doanh nghiệp năm 2005 qui định Điều 149: “Tập đoàn kinh tế nhóm công ty có qui mô lớn.Chính phủ qui định hướng dẫn tiêu chí, tổ chức quản lý hoạt động tập đoàn kinh tế.” Nhìn chung Việt Nam, vấn đề pháp lý tập đoàn kinh tế chưa hoàn thiện lại thiếu đồng nên việc điều chỉnh mối quan hệ phức tạp chủ thể tập đoàn kinh tế nhiều vướng mắc Ý tưởng xây dựng tập đoàn kinh tế nước ta manh nha từ năm 1994 với việc ban hành Quyết định số 91 Thủ tướng Chính phủ Về vấn đề xác định Nghị Hội nghị TW lần (Khoá IX) Thực chủ trương Đảng, từ năm 2005 đến nay, số tập đoàn kinh tế thành lập theo định Thủ tướng Chính phủ như: Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông, Tập đoàn Than- Khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ,…Các tập đoàn có đặc trưng bản: Được hình thành chủ yếu từ việc chuyển đổi tổ chức lại Tổng công ty Nhà nước theo định Chính phủ Theo đó, tập đoàn kinh tế “là công ty Nhà nước, có tư cách pháp nhân” Tuy nhiên, có số ý kiến cho việc thành lập TĐKT định hành nước ta thời gian qua không phù hợp với thông lệ nước giới, chí có người ví việc với thay “bình mới” “rượu cũ” Khác với hình thành tập đoàn kinh tế tư nước (được hình thành sở sáp nhập, mua bán, đầu tư vốn doanh nghiệp), hình thành hầu hết tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ - kết giải pháp để thực chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Nhà nước mà cụ thể Tổng công ty Nhà nước Chính phủ Đang hoạt động ngành kinh tế mũi nhọn, lĩnh vực then chốt kinh tế, công cụ điều hành kinh tế vĩ mô Chính phủ Hoạt động tập đoàn không tác động đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội mà công cụ điều tiết hiệu kinh tế vĩ mô Chính phủ Đây có lẽ đặc trưng rõ nét tập đoàn kinh tế Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty mẹ Công ty so với tập đoàn tư nước tập đoàn kinh tế tư nhân Quy mô khả tích tụ vốn Tập đoàn kinh tế Việt Nam hạn chế, phạm vi hoạt động nhỏ hẹp Các tổng công ty nhà nước chuyển đổi thành tập đoàn kinh tế có trình độ cao quy mô lớn so với Tổng công ty khác đánh giá chậm yếu so với nước khu vực chưa tương xứng với yêu cầu hình thành tập đoàn kinh tế Các tập đoàn kinh tế nước ta có số vốn khiêm tốn, phạm vi hoạt động thường bị giới hạn lãnh thổ Việt Nam, có số tập đoàn thực đầu tư xuất nước tỷ trọng nhỏ bé Hợp tác liên kết kinh doanh đơn vị Tập đoàn kinh tế chưa cao, chưa thể chất kinh tế Tập đoàn kinh tế Bản chất tập đoàn kinh tế Việt Nam tổng công ty Nhà nước thực chuyển đổi liên kết Tổng công ty chuyển đổi sang tập đoàn kinh tế chưa phù hợp với liên kết tập đoàn kinh tế Quan hệ đơn vị thành viên hầu hết mang tính hành chính, không hiệu Vì vậy, giải pháp trước mắt cần thiết lập chương trình liên kết với nước việc đào tạo đội ngũ nhân quản trị, điều hành tập đoàn kinh tế;Bản thân TĐKT cần có chiến lược kinh doanh riêng biệt, xác định rõ mục tiêu, định hướng, lộ trình giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với đặc thù ngành nghề hoạt động giai đoạn; tập trung đầu tư vào lĩnh vực trọng yếu, tránh tình trạng đầu tư dàn trải Trong khuôn khổ pháp lý kinh tế nói chung Việt Nam vấn đề TĐKT nói riêng chưa hoàn thiện lại thiếu đồng nên việc điều chỉnh mối quan hệ phức tạp chủ thể TĐKT nhiều vướng mắc Tài liệu tham khảo Trường đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại tập 1.NXB CAND Luật doanh nghiệp 2005 Các viêt: Cần hiểu mô hình tập đoàn, Thời báo kinh tế Sài Gòn Đặc trưng Tập đoàn kinh tế Việt Nam kiểm soát tài tập đoàn kinh tế Việt Nam, Ths Hoàng Thị Tuyết Để hiểu tập đoàn kinh tế, Ths Doãn Hữu Tuệ Tài liệu tham khảo Trường đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại tập 1.NXB CAND Luật doanh nghiệp 2005 Các viêt: Cần hiểu mô hình tập đoàn, Thời báo kinh tế Sài Gòn Đặc trưng Tập đoàn kinh tế Việt Nam kiểm soát tài tập đoàn kinh tế Việt Nam, Ths Hoàng Thị Tuyết Để hiểu tập đoàn kinh tế, Ths Doãn Hữu Tuệ
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu về tập đoàn kinh tế và các đặc điểm của nó, tìm hiểu về tập đoàn kinh tế và các đặc điểm của nó, tìm hiểu về tập đoàn kinh tế và các đặc điểm của nó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay