Xây dựng một tình huống liên quan đến người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe của người khác

5 173 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:39

Đề số 4: Xây dựng tình liên quan đến người chưa thành niên mười lăm tuổi gây thiệt hại hợp đồng sức khỏe người khác Phân tích mối quan hệ pháp luật tình Xác định mức độ bồi thường trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc ai? Giải thích sao? Bài làm: * Tình huống: A (14 tuổi) học sinh cá biệt lớp 8D trường THCS X A thường xuyên có thái độ vô lễ với thầy T giáo viên chủ nhiệm lớp 8D Thầy T trách mắng A lớp nhiều lần thi hành kỷ luật A A lâu bất mãn với thầy giáo 12/05/2010 A bị thầy T nghiêm khắc phê bình hạn từ lâu mà A chưa nộp tiền học (thực chất số tiền A tiêu xài hết) cảnh cáo A không nộp tiền học bị đuổi học A tức giận nảy sinh ý định trả thù thầy T Ngày hôm sau, sau tan học A không nhà mà đến thẳng nhà thầy T A nấp sau bụi trước cửa nhà thầy, chờ lúc thầy T mở cổng vào nhà, A xông tới tạt axit vào người thầy T sau bỏ chạy Thầy T đưa cấp cứu kịp thời Xác định tỷ lệ thương tật thầy T 32% Toàn chi phí liên quan đến việc chữa trị vết thương phục hồi sức khỏe cho thầy T hết 30 triệu đồng Chi phí hợp lý cho người chăm sóc thầy T không đáng kể Thời gian điều trị kéo dài tuần Sau điều trị, vết thương để lại sẹo ảnh hưởng đến thẩm mỹ Thầy T có thu nhập ổn định triệu đồng/tháng, hưởng 50% lương thời gian điều trị Cô Y (vợ thầy T đồng thời người chăm sóc thầy T thời gian điều trị) có thu nhập ổn định, trung bình triệu đồng tháng từ việc buôn bán nhỏ khu chợ gần nhà Cha mẹ A chi trả 50% chi phí điều trị cho thầy T * Giải tình huống: Trong tình xuất trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng theo khoản Điều 604 BLDS 2005: “Người lỗi cố ý lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản pháp nhân chủ thể khác mà gây thiệt hại phải bồi thường.” A thực hành vi trái pháp luật với lỗi cố ý xâm phạm tới sức khỏe thầy T Thiệt hại 32% sức khỏe Giữa hành vi trái pháp luật thiệt hại xảy thực tế có mối quan hệ nhân trực tiếp Do thỏa mãn điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường hợp đồng quy định cụ thể Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP người bị thiệt hại có quyền hưởng bồi thường toàn bộ, kịp thời tương xứng với thiệt hại xảy Người gây thiệt hại tình cá nhân 15 tuổi (A 14 tuổi) Tuy A người gây thiệt hại A lại lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (có lực hành vi chưa đầy đủ, tài sản) Vì cần phải xác định người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thay cho A để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người bị thiệt hại Người phải có khả bồi thường tài sản họ đồng thời tham gia vào quan hệ nghĩa vụ với người gây thiệt hại Căn theo khoản Điều 606 BLDS 2005 quy định: “Người chưa thành niên mười lăm tuổi gây thiệt hại mà cha, mẹ cha, mẹ phải bồi thường toàn thiệt hại; tài sản cha, mẹ không đủ để bồi thường mà chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng lấy tài sản để bồi thường phần thiếu, trừ trường hợp quy định Điều 621 Bộ luật này.” Đối chiếu với khoản Điều 621 BLDS 2005: “Người mười lăm tuổi thời gian học trường mà gây thiệt hại trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra” Thời điểm A thực hành vi gây thiệt hại sau học Lúc thời gian A học trường Trường THCS X trách nhiệm giám sát, quản lý học sinh sau học nên lỗi việc để A thực hành vi gây thiệt hại Quan hệ nghĩa vụ trường THCS X học sinh A không tồn thời điểm hành vi gây thiệt hại xảy Vì nhà trường chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hành vi A gây Trường hợp A không thuộc khoản Điều 621 mà thuộc khoản Điều 606 Trách nhiệm giám sát quản lý A trả cho cha mẹ A, người có quan hệ nghĩa vụ với A quan hệ cha mẹ chưa thành niên Cha mẹ A người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tình Việc xác định mức bồi thường cần vào thiệt hại xảy thực tế để đảm bảo thiệt hại phải bồi thường toàn bộ, bảo vệ quyền lợi ích đáng người bị thiệt hại Tôn trọng thỏa thuận bên việc xác định mức bồi thường Trong tình trên, bên không thỏa thuận vào Điều 609 BLDS 2005 Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP để xác định mức bồi thường thiệt hại sức khỏe cho thầy T bao gồm: + Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi 32% sức khoẻ thầy T (không bị mất, giảm sút chức năng): 30.000.000 đồng + Thu nhập thực tế bị bị giảm sút người bị thiệt hại Trước sức khỏe bị xâm phậm, thầy T có thu nhập ổn định từ tiền lương theo hợp đồng 3.000.000 đồng/tháng Thời gian điều trị kéo dài tuần Trong thời gian điều trị thầy T hưởng 50% lương Như thu nhập thực tế thầy T bị giảm sút 50% Thiệt hại tính sau: 3.000.000 đồng : x x 50% = 2.250.000 đồng + Thu nhập thực tế bị người chăm sóc người bị thiệt hại Cô Y có thu nhập ổn định hàng tháng 2.000.000 đồng Do chăm sóc người bị thiệt hại thời gian điều trị nên phần thu nhập bị Phần thiệt hại bồi thường sau: 2.000.000 đồng : x = 3.000.000 đồng Tổng thiệt hại mà thầy T có quyền yêu cầu Tòa án buộc cha mẹ A phải bồi thường theo khoản Điều 609 BLDS 2005 35.350.000 đồng Ngoài thầy T hưởng khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần theo khoản Điều 609 không vượt 30 tháng lương tối thiểu (tức 21.900.000 đồng) áp dụng từ ngày 1/5/2010 Như số tiền 50% chi phí điều trị chi trả trước đó, cha mẹ A có nghĩa vụ bồi thường cho thầy T thêm 20.350.000 đồng khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần Tài liệu tham khảo Giáo trình Giáo trình Luật dân Việt Nam tập II, Trường Đại học Luật Hà nội, Nxb CAND , Hà Nội – 2006 Giáo trình Luật Dân Sự Việt Nam tập II, Ts Lê Đình Nghị - chủ biên, NXB Giáo dục Việt Nam Tài liệu tham khảo Ls Ngô Sỹ Hàn, “Bộ luật Dân 166 câu hỏi-đáp”, Nxb Lao động – Xã hội, 2006 Ths Nguyễn Minh Oanh, “Khái niệm chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại phân loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại”, (bài viết đăng Civillawinfor) Ts Phùng Trung Tập, “Lỗi trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng”, Tạp chí tòa án nhân dân, số 10/2004 Văn luật Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP Nghị định số 28/2010/NĐ-CP Websites www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com vĐề số 4: Xây dựng tình liên quan đến người chưa thành niên mười lăm tuổi gây thiệt hại hợp đồng sức khỏe người khác Phân tích mối quan hệ pháp luật tình Xác định mức độ bồi thường trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc ai? Giải thích sao? 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng một tình huống liên quan đến người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe của người khác, Xây dựng một tình huống liên quan đến người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe của người khác, Xây dựng một tình huống liên quan đến người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe của người khác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay