Phân tích khách thể của mối quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động

5 148 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:39

ĐỀ SỐ 10 Phân tích khách thể mối quan hệ pháp luật người lao động người sử dụng lao động Mở đầu Quan hệ pháp luật lao động hay quan hệ pháp luật người lao động (NLĐ) người sử dụng lao động (NSDLĐ) mối quan hệ hai bên, NLĐ NSDLĐ Ở góc độ rộng hơn, xem quan hệ ba bên NLĐ đại diện, NSDLĐ đại diện Quan hệ pháp luật lao động điều chỉnh quy định luật lao động, tương tự quan hệ pháp luật khác, hội tụ đủ ba thành phần là: chủ thể quan hệ, khách thể quan hệ nội dung quan hệ Dưới nội dung tập cá nhân với đề tài nghiên cứu khách thể quan hệ pháp luật NLĐ NSDLĐ Nội dung 1.Các khái niệm Theo lý luận chung nhà nước pháp luật khách thể quan hệ pháp luật lợi ích vật chất, tinh thần lợi ích xã hội khác thỏa mãn nhu cầu, đòi hỏi tổ chức cá nhân mà chúng chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật, nghĩa chúng mà họ thực quyền nghĩa vụ chủ thể Như khách thể thường hiểu nằm ngoài, độc lập với chủ thể Giáo trình Luật lao động trường Đại học Luật Hà Nội đưa cách hiểu đơn giả quan hệ pháp luật NLĐ NSDLĐ, tương quan pháp lý bên NLĐ bên NSDLĐ Tương quan điều chỉnh qui định luật lao động Tức xác lập, trì chấm dứt sở quy định luật lao động 2.Sức lao động, khách thể quan hệ pháp luật NLĐ NSDLĐ Đối với mối quan hệ lao động, chủ thể thiết lập quan hệ xã hội-pháp lí nhằm thực mục tiêu trao đổi, cụ thể mua bán hàng hóa hóa sức lao động Sức lao động toàn thể lực trí lực tồn bên thể người, vận dụng vào trình lao động, sản xuất Sức lao động đại lượng vật chất, có thật, có giá trị vô hình Chính mặt chất, bên quan hệ lao động không thực việc mua, bán sức lao động mà mua bán đại lượng vât chất khác, giống mua bàn ghế người lao động sản xuất Có thể đánh giá hay hình dung cách đầy đủ sức lao động chắn đối tượng quan hệ trao đổi Vì theo cách hiểu thông thường sức lao động khách thể quan hệ lao động Tuy nhiên điều đặc biệt chỗ có thân NLĐ bán sức lao động mình, vì, sức lao động gắn kiền với bắp, trí não, giá trị vật chất giá trị nhân thân người, tồn thân người lao động 3.Sức lao động NLĐ trở thành khách thể Do mục tiêu khác nên hướng tới khách thể NLĐ NSDLĐ khác NLĐ hướng tới khách thể tức hướng tới sức lao động thân Muốn có sức lao động tốt, NLĐ phải bồi bổ thể, siêng học hành, chịu khó rèn luyện tích lũy kinh nghiệm kỹ làm việc NLĐ mong muốn bán sức lao động với giá cao, có môi trường làm việc tốt để chuyển giao sức lao động cách thuận lợi Còn NSDLĐ hướng tới sức lao động NLĐ thông qua hành vi quan tâm đến số lượng chất lượng sức lao động mà NLĐ chuyển giao cho họ Vì vậy, trước tuyển NLĐ vào làm việc, NSDLĐ có đánh giá, phân loại đối tượng để tìm đối tác thích hợp cho trình lao động Sau có lực lượng lao động, NSDLĐ tiếp tục giám sát trình chuyển giao sức lao động NLĐ Trong quan hệ lao động hai bên không hướng tới khác sức lao động NLĐ, sức lao động NLĐ lúc mà bên quan hệ lao động hướng tới thời điểm hướng tới xác định Chỉ sức lao động chuyển giao, đưa vào trình lao động trở thành khách thể trình lao động Kết luận Có thể thấy sức lao động khách thể đặc biệt quan hệ pháp luật lao động người lao động người sử dụng lao động Từ trước đến nay, vấn đề khoa học hấp dẫn vấn đề khoa học đặc biệt Xung quanh khách thể quan hệ pháp luật lao động có nhiều vấn đề đặt đòi hỏi nghiên cứu, tìm hiểu Tài liệu tham khảo 1.Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật lao động Việt Nam NXB Công an nhân dân Trang web: http:// www.luatvietnam.com.vn http:// www.sinhvienluat.vn Mở đầu Quan hệ pháp luật lao động hay quan hệ pháp luật người lao động (NLĐ) người sử dụng lao động (NSDLĐ) mối quan hệ hai bên, NLĐ NSDLĐ Ở góc độ rộng hơn, xem quan hệ ba bên NLĐ đại diện, NSDLĐ đại diện Quan hệ pháp luật lao động điều chỉnh quy định luật lao động, tương tự quan hệ pháp luật khác, hội tụ đủ ba thành phần là: chủ thể quan hệ, khách thể quan hệ nội dung quan hệ Dưới nội dung tập cá nhân với đề tài nghiên cứu khách thể quan hệ pháp luật NLĐ NSDLĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích khách thể của mối quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động, Phân tích khách thể của mối quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động, Phân tích khách thể của mối quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay