vô hiệu của thỏa ước lao động tập thể

5 148 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:39

Thỏa ước lao động tập kí kết dựa thỏa thuận, thương lượng tập thể người lao động bên sử dụng lao động Trên thực tế, kí kết thỏa ước bên tuân thủ qui định pháp luật nhằm đảm bảo cho thỏa ước có hiệu lực pháp luật Song không tránh khỏi số trường thỏa ước kí kết không pháp luật nội trình tự kí kết Đối với thỏa ước tùy trước hợp bị coi vô hiệu phần vô hiệu toàn 1.Các trường hợp vô hiệu thỏa ước lao động tập thể a.Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu phần quy định khoản điều 48: “Thỏa ước tập thể bị coi vô hiệu phần điều khoản thỏa ước trái với quy định pháp luật” Đây trường hợp số điều khoản thỏa ước trái với qui định pháp luât, dẫn đến việc bị tuyên bố vô hiệu phần vi phạm đó, điều khoản khác thỏa ước mà không vi phạm có hiệu lực b.Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn quy định khoản điều 48: “Thỏa ước thuộc trường hợp sau bị coi vô hiệu toàn bộ: Toàn nội dung thỏa ước trái pháp luật Tức toàn điều khoản thỏa ước trái với quy định pháp luật lao động pháp luật khác Người kí kết thỏa ước không thẩm quyền theo quy định Điều 45 Bộ luật lao động, chủ thể kí kết thỏa ước bên tập thể lao động Chủ tịch ban chấp hành công đoàn sở người ban chấp hành ủy quyền; bên người sử dụng lao động giám đốc doanh nghiệp người giám đốc doanh nghiệp ủy quyền Vì người đứng lên đại diện để kí kết, không thẩm quyền việc chịu trách nhiệm không bảo đảm Những trường hợp kí kết không thẩm quyền, không chấp nhận bị tuyên bố vô hiệu toàn Không tiến hành theo trình tự kí kết Một thỏa ước tập thể thực có ý nghĩa đạt đồng thuận người lao động người sử dụng lao động Theo nguyên tắc, trước ký kết thỏa ước, doanh nghiệp công đoàn phải lấy ý kiến tập thể người lao động, đồng thời phải có 50% số lao động doanh nghiệp tán thành nội dung thỏa ước thông qua Trên thực tế công đoạn lấy ý kiến người lao động thường bị bỏ qua Đây coi trường hợp vô hiệu thỏa ước, không đảm bảo nguyên tắc bình dẳng kí kết Ngoài Luật sửa đổi bổ sung Luật lao động không coi trường hợp khoản Điều 48 :“ không đăng kí quan lao động tỉnh” trường hợp làm thỏa ước vô hiệu Sự thay đổi hợp lí việc đăng kí quan lao động liên quan đến vấn đề quản lí lao động xem xét thỏa ước lao động có pháp luật không, không liên quan đến hiệu lực thỏa ước Việc xử lí thỏa ước lao động tập thể vô hiệu a Trường hợp thỏa ước lao động tập thể vô hiệu phần Cách thức xử lí quy định khoản Điều Nghị định Chính phủ số 196/CP ngày 31/12/1994: “ Nếu thỏa ước tập thể có điều khoản trái pháp luật Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rõ hướng dẫn cho hai bên sửa đổi để đăng ký lại” b Trường hợp thỏa ước vô hiệu toàn Cách thức xử lí quy định sau: Thỏa ước vô hiệu toàn nội dung thỏa ước trái pháp luật, Cơ quan quản lí nhà nước lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuyên bố vô hiệu ngay, thực theo thỏa ước bị xử lí theo điểm b khoản Điều Nghị định 47/2010/ NĐ – CP quy định hành vi vi phạm pháp luật lao động Thỏa ước vô hiệu người kí kết không thẩm quyền không tiến hành trình tự kí kết, nội dung kí kết có lợi cho người lao động quan quản lí nhà nước lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn để bên làm lại cho quy định thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hướng dẫn, không làm lại bị tuyên bố vô hiệu (khoản Điều 48) c Những quan có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước tập thể vô hiệu quy định khoản Điều 48 Cơ quan quản lý nhà nước lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu phần vô hiệu toàn Theo quy định khoản 3, Điều 166 Bộ luật lao động: - Tòa án nhân dân phát thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, thỏa thuận khác trái với pháp luật lao động tuyên bố thỏa ước lao động vô hiệu phần toàn - Chính phủ quy định cụ thể việc giải hậu thỏa ước lao động tập thể bị tuyên bố vô hiệu phần toàn Những nội dung bị tuyên bố vô hiệu quyền, nghĩa vụ lợi ích bên giải theo nội dung tương ứng quy định pháp luật hành theo thoả thuận hợp pháp hợp đồng cá nhân (nếu có) Đây quy định khoản Điều Nghị định số 93/2002/NĐ – CP Thỏa ước tập thể sắc thái đặc sắc luật lao động, có ưu điểm uyển chuyển dễ thích ứng với xã hội Vì thế, việc hiểu rõ vấn đề thỏa ước lao động tập thể vô hiệu việc xử lí thỏa ước vô hiệu hữu ích, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động kinh tế thị trường DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật lao động, Nxb CAND, Hà Nội, 2009 Bộ luật lao động năm 1994, sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006 2007 Nghị định số 47/2010/ NĐ – CP quy định xử phạt hành hành vi vi phạm pháp luật lao động Nghị định số 93/2002/ NĐ – CP ngày 27/12/2002 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 196/ CP ngày 31/12/1994 hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật lao động thỏa ước lao động tập thể Đỗ Năng Khánh, “ Một số vấn đề lí luận thỏa ước lao động tập thể” Tạp chí nhà nước pháp luật, số 9/2007 Đỗ Năng Khánh, “ Hiệu lực thỏa ước lao động tập thể”, tạp chí Nhà nước pháp luật, số 2/2008 Trần Thúy Lâm, “ Một số vấn đề thỏa ước lao động tập thể” Tạp chí luật học, số 2/2002 v Thỏa ước lao động tập kí kết dựa thỏa thuận, thương lượng tập thể người lao động bên sử dụng lao động Trên thực tế, kí kết thỏa ước bên tuân thủ qui định pháp luật nhằm đảm bảo cho thỏa ước có hiệu lực pháp luật Song không tránh khỏi số trường thỏa ước kí kết không pháp luật nội trình tự kí kết Đối với thỏa ước tùy trước hợp bị coi vô hiệu phần vô hiệu toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: vô hiệu của thỏa ước lao động tập thể, vô hiệu của thỏa ước lao động tập thể, vô hiệu của thỏa ước lao động tập thể

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay