Khái niệm tiền lương? Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thỏa thuận điều khoản tiền lương trong hợp đồng lao động

16 142 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:39

Đề số 11: Khái niệm tiền lương? Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thỏa thuận điều khoản tiền lương hợp đồng lao động? Năm 2005, anh A công ty X có ký với HĐLĐ thời hạn năm Hết thời hạn HĐ hai bên lại ký tiếp tục hợp đồng thứ hai có thời hạn hai năm Hợp đồng kết thúc vào ngày 15.8.2009 Hết ngày 15.8.2009 không thấy NSDLĐ thông báo nên anh A tiếp tục làm việc bình thường người phụ trách giao việc cho A Ngày 30.8.2009, NSDLĐ thông báo chấm dứt HĐ với A với lý HĐLĐ hết hạn NLĐ không đồng ý cho sau HĐ thứ hai hết hạn, NLĐ làm việc HĐ ký trở thành HĐ vô thời hạn NSDLĐ cho thời hạn 30 ngày công ty có quyền ký tiếp hay chấm dứt theo Điều 27 BLLĐ a) Việc chấm dứt HĐLĐ công ty A hay sai? Tại sao? b) A gửi đơn đến quan tổ chức để yêu cầu giải bảo vệ quyền lợi c) Hãy giải quyền lợi A theo quuy định pháp luật hành? d) Giả sử công ty đưa định chấm dứt HĐ với A, A ý kiến ký nhận vào lý HĐ đồng thời nhận khoản tiền lương, trợ cấp… việc thỏa thuận chấm dứt có coi trường hợp đương nhiên chấp dứt HĐ hai bên thỏa thuận không? Tại sao? BÀI LÀM Lao động hoạt động quan trọng người nhằm tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Sức lao động đánh giá phần qua tiền lương Hệ thống tiền lương tốt cho phép doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên với mức lương thỏa đáng, tăng mức lương phù hợp cho nhân viên hình thành đường nghiệp cho cá nhân Để thực tất công việc này, cần phải có hệ thống tiền lương tiền công có tổ chức hợp lý Mục đích hệ thống tiền lương tiền công đảm bảo người thực nhiệm vụ coi có giá trị nhận mức thù lao nhau.Thù lao bao hàm tất hình thức thu nhập mà cá nhân nhận cho phần lao động họ Chính tầm quan trọng vấn đề, tập nghiên cứu đề tài “Khái niệm tiền lương? Các yêu tố ảnh hưởng tới việc thỏa thuận điều khoản tiềng lương hợp đồng lao động” giải tình tranh chấp lao động cá nhân Khái niệm tiền lương? Các yếu tố ảnh hưởng tới việc thỏa thuận điều khoản tiền lương hợp đồng lao động 1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương phạm trù vừa mang tính kinh tế vừa mang tính pháp lý Dưới góc độ kinh tế, tiền lương nghiên cứu chủ yếu với tư cách phận chi phí sản xuất kinh doanh, giá hàng hóa sức lao động Dưới góc độ pháp lý tiền lương, tiền lương chủ yếu xem xét với tư cách chế định luật lao động tương quan pháp lý NSDLD NLD lĩnh vực trả công lao động Với tư cách chế định luật lao động, tiền lương bao gồm tổng thể quy định pháp luật nguyên tắc, chế độ, hình thức trả lương; hệ thống thang, bảng lương, chế độ phụ cấp lương, chế độ tiền thưởng; việc trả lương trường hợp đặc biệt; quyền nghĩa vụ NLĐ, NSDLĐ…Còn với tư cách tương quan pháp lý NLĐ NSDLĐ, tiền lương thể quyền nghĩa vụ pháp lý bên với mục đích đảm bảo công bảo vệ quyền lợi người làm công Vậy tiền lương gì? Mục đích nghiên cứu lí luận tiền lương dù xuất phát từ phương diện cần làm rõ vấn đề - Các nhà kinh tế học cổ điển ( như: Adam Smith, Stain, Simon, Proudhon…) quan niệm tiền lương không bù đắp cho lao động mà thu nhập người nghèo phải đủ để trì lao động mà trường hợp ngừng lao động Durkheim (nhà xã hội học tiếng Pháp) coi tiền lương quan hệ kinh tế xã hội đặc trưng cho xã hội công nghiệp hiện đại Những quan điểm dường nghiêng khẳng định vị trí vai trò tiền lương câu hỏi cho tiền lương Theo từ điển Tiếng Việt “tiền lương” “công trả định kỳ hàng tháng, cho công nhân, viên chức” Ưu điểm định nghĩa đối tượng hưởng lương đưac điểm tiền lương( lương trả theo định kỳ thời gian) Tuy nhiên, tác giả sử dụng khái niệm tương đồng điều dẫn tới hệ chưa thực trả lời câu hỏi “tiền lương gì” Điều Công ước số 95 (1949) bảo vệ tiền lương có quy định: “…từ “tiền lương” “sự trả công thu nhập, tên gọi hay cách tính mà biểu tiền ấn định thỏa thuận NSDLĐ NLĐ, pháp luật quốc gia, NSDLĐ phải trả choNLĐ theo hợp đồng thuê mướn lao động, viết miệng, cho công việc thực phải thực hiện, cho dịch vụ làm hay phải làm” Với định nghĩa này, ILO đưa dấu hiệu nhận biết tiền lương, bao gồm: (i)Tiền lương trả công lao động; (ii)Hình thức biểu tiền lương tiền mặt; (iii)Tiền lương ấn định sự thỏa thuận bên pháp luật quốc gia; (iv) Lí mà NSDLĐ phải trả cho NLĐ Về phương diện pháp lý, thấy là định nghĩa toàn diện tiền lương Pháp luật lao động nhiều quốc gia vận dụng định nghĩa cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội quốc gia Trong ba cách hiểu trên, thấy cách hiểu, cách định nghĩa “tiền lương” tổ chức ILO hợp lý Việt Nam vận dụng linh hoạt vào điều kiên kinh tế - xã hội nước ta Điều 55 BLLĐ sửa đổi bổ sung nước ta quy định : “tiền lương người lao động hai bên thỏa thuận hợp đồng lao động trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc Mức lương người lao động không thấp mức lương tối thiểu nhà nước quy định” Tóm lại, góc độ pháp luật lao động, “tiền lương hiểu số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động vào suất lao động, chất lượng, hiệu công việc điều kiện lao động, xác định theo lao động, chất lượng hiệu công việc điều kiện lao động, xác định theo thỏa thuận hợp pháp hai bên hợp đồng lao động theo quy định pháp luật.” Định nghĩa bao quát tiền lương với phận cấu thành nó, bao gồm: Lương (lương chính), phụ cấp lương tiền thưởng Trong lương phần tính đủ số lượng, chất lượng lao động đạt điều kiện lao động trung bình Phụ cấp lương khoản bổ sung cho lương bản, bù đắp cho NLĐ phải làm việc điều kiện lao động không bình thường phải thực công việc yêu cầu trách nhiệm cao mức bình thường Tiền thưởng phần trả cho yếu tố nảy sinh trình lao động, như: tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, sáng kiến hay… Tiền lương biểu hai khía cạnh bản: tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế Tiền lương danh nghĩa số tiền mà NSDLĐ trả cho NLĐ cung ứng dịch vụ lao động theo mức ghi hợp đồng quy định thnag lương, bảng lương hay mức bên thỏa thuận không trái luật Tiền lương thực tế biểu qua số lượng (và chất lượng) hàng hóa, dịch vụ mà NLĐ mua từ tiền lương danh nghĩa để phục vụ cho sống than gia đình Khi giá sinh hoạt tăng lên, tiền lương thực tế bị giảm sút đời sống người hưởng lương bị ảnh hưởng Từ đặt yêu cầu cần điều chỉnh tăng tiền lương danh nghĩa để đảm bảo cho sức mua nó, tức đảm bảo giá trị tiền lương thực tế Một giải pháp nhiều quốc gia áp dụng để giải tình trạng điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu qua thời kì tương ứng với tỉ lệ trượt giá thị trường hàng hóa, dịch vụ Điều tiết giá sinh hoạt trường hợp định giải pháp tốt để nhà nước bảo vệ sức mua tiền lương danh nghĩa, giảm thiểu chênh lệch tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thỏa thuận tiền lương hợp đồng lao động Tính chất quan hệ lao động luật lao động luật lao động điều chỉnh tự thỏa thuận Nhìn chung vấn đề quyền trách nhiệm bên họ tự định cách thỏa thuận không trái luật, có tiền lương Tại Điều 29 BLLĐ quy định “1 Hợp đồng phải có nội dung chủ yếu sau đây: công việc phải làm, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng , điều kiện an toàn vệ sinh…” Mặt khác Điều 55 BLLĐ quy định “ Tiền lương người lao động hai bên thỏa thuận hợp đồng trả lương theo suất lao động , chất lượng hiệu công việc Mức lương người lao động thấp mức lương tối thiểu mà nhà nước quy định.” Như thấy giao kết hợp đồng lao động yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương yếu tố liên quan chủ yếu đến nguyên tắc điều chỉnh tiền lương, bao gồm yếu tố sau: Thứ chất lượng số lượng lao động Số lượng chất lượng lao động khẳng định quan trọng để trả lương cho NLĐ Số lượng chất lượng xác định khác tùy vào hình thức trả lương Ở hình thức trả lương theo thời gian, số lượng lao động tính vào thời gian làm việc NLĐ, chất lượng lao động phản ánh qua mức độ phức tạp công việc thực ứng với trình độ chuyên môn, mức độ lành nghề , khả tác nghiệp…mà NLĐ đáp ứng để hoàn thành công việc Ở hình thức trả lương theo sản phẩm lương khoán , số lượng lao động lại tính ứng với số lượng sản phẩm khối lượng công việc NLĐ hoàn thành, chất lượng lao động lượng sản phẩm, công việc Trên thực tế, số lượng chất lượng lao động mà NLĐ đóng góp thể cao suất, chất lượng lao động yếu tố, sở thực tế để bên thỏa thuận điều khoản tiền lương hợp đồng Theo nguyên tắc này, lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, thành thạo, chất lượng cao,làm việc nhiều hưởng nhiều ngược lại; lao động ngang trả lương Những nội dung cần vận dụng linh hoạt tùy hoàn cảnh, nhóm NLĐ cụ thể Điều phù hợp với đặc điểm thị trường lao động đồng thời tránh thực phân phối theo lao động cách cứng nhắc, không gắn kết quyền lợi ích NLĐ với hiệu kinh tế đơn vị sử dụng lao động, không tính tới yếu tố tác động bên tới tiền lương NLĐ.Thực nguyên tắc tránh tư tưởng bình quân chủ nghĩa quan điểm NLĐ tạo sản phẩm hưởng đủ nhiêu Các tư tưởng phá vỡ công không đảm bảo tính thực việc trả lương Thứ hai, điều kiện lao động Đó là tính chất công việc, ngành nghề, điều kiện tự nhiên điều kiện xã hội… nơi mà NLĐ làm việc có tác động không nhỏ tới mức tiêu hao lao động sức mua tiền lương thị trường hàng hóa, dịch vụ Vì vậy, việc tính đúng, tính đủ số lượng chất lượng lao động NLĐ, cấu tiền lương phải đáp ứng yêu cầu tính đủ yếu tố thuộc điều kiện lao động thực tế tác động đến NLĐ trình làm việc NLĐ làm nghề công việc có tính chất không bình thường (nặng nhọc, độc hại , yêu cầu tính chất trách nhiệm cao, tính lưu động cao), NLĐ làm việc địa bàn không thuận lợi điều kiện tự nhiên (vùng xa xôi, hẻo lánh , khí hậu khắc nghiệt ) có khó khăn điều kiện xã hội ( sở hạ tầng thấp kém, giá thị trường đắt đỏ, trình độ dân trí thấp…)cần đảm bảo mức lương cao NLĐ khác Chính tùy vào điều kiện lao động cụ thể mà NSDLĐ NLĐ phải thỏa thuận vấn đề đến điều khoản tiền lương HĐLĐ Thư tư, suất lao động Năng suất lao động yếu tố định trực tiếp đến tiền lương NLĐ, để đạt vượt tiêu xuất lao động có phần đóng góp NLĐ từ việc cung ứng sức lao động họ Vì suất lao động tăng có khả NLĐ tăng lương Tiền lương tăng, đến lượt lại nhân tố kích thích NLĐ tăng suất lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế cho đơn vị cho xã hội Yêu cầu yếu tố đặt tiền lương suất lao động mối quan hệ tác động qua lại Song mức độ hiệu nhân tố lại phụ thuộc vào mức độ tăng suất lao động với tốc độ tiền lương Lí luận thực tiễn chứng minh tốc độ tăng suất alo động cần cao mức độ tiền lương bình quân việc trả theo suất phát huy tác dụng Năng suất lao động tăng không đóng góp NLĐ, mà việc thực hàng loạt biện pháp từ phía NSDLĐ, : cải tiến phương pháp tổ chức sản xuất, quản lý lao động;đầu tư trang thiết bị,đổi công nghệ sản xuất; tăng chi phí bán hàng…Từ chi phí sản tăng lên đáng kể, doanh nghiệp bán hàng lợi nhuận đơn vị sản phẩm, hàng hóa lại giảm…Vì lý thỏa thuận ký kết HĐLĐ, NSDLĐ NLĐ phải có thỏa thuận cụ việc tiền lương tăng hay giảm suất lao động giảm hay tăng Tránh trường hợp NLĐ nhận thấy suất lao động tăng rõ rệt mà không tăng lương bị trừ tiền lương mà lý do… Thường thỏa thuận trả tiền lương cho người lao động theo suất lao động thể chế độ tiền thưởng Thứ tư, hình thức trả lương Trong thỏa thuận tiền lương HĐLĐ, vấn đề hình thức trả lương yếu tố ảnh hưởng đến giao kết HĐLĐ Ngoài thực tế có nhiều hình thức trả lương cho NLĐ :trả tiên mặt, trả qua thẻ ATM, trả vật… Vì cần có thỏa thuận trước tránh trường hợp tranh cãi sau Thứ năm, điều chỉnh Nhà nước thông qua pháp luật Tuy HĐLĐ ký kết dựa thỏa thuận bên để tránh tình trạng bất cập pháp luật cần có điều chỉnh định yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến thỏa thuân tiền lương HĐLĐ Các bên thỏa thuận phải dựa nguyên tắt pháp luật : tiền lương tối thiểu, trợ cấp, trả lương làm theo giờ, nghỉ làm có lương… Điều 155 BLLĐ quy định : “ Mức lương người lao động thấp mức lương Nhà nước quy định” Về phương diện pháp luật, việc trả lương theo số lượng chất lượng lao động phải tuân theo áp dụng thang lương, bảng lương Nhà nước đơn vị sử dụng lao động Trong thang , bảng lương, nhóm lương, lao động có trình độ chuyên môn cao thiết kế với hệ số mức lương cao bậc lương tương ứng với nhóm lương, ngạch lương lao động có chuên môn nghiệp vụ thấp Trong nhóm lương, ngạch lương, ngạch lương, mức độ phức tạp công việc yêu cầu trình độ lành nghề NLĐ phản ánh hệ số lương mức lương Ngoài ra, pháp luật quy định tiền lương : làm công việc hưởng lương theo công việc đó; lương lãnh đạo phải cao lương người bị lãnh đạo… Trong việc trả lương theo điều kiện công việc, Pháp luật quy định chế độ phụ cấp để đền bù cho NLĐ làm việc vùng xa xôi, hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt hưởng phu cấp khu vực; NLĐ làm việc nghề công việc nghề nặng nhọc, độc hại hưởng trợ cấp nặng nhọc độc hại … Tùy vào điều kiện mục đích cụ thể, đơn vị sử dụng lao động tách gộp lương cấp bậc, chức vụ với phụ cấp lương thỏa thuận trả lương cho người lao động Tóm lại Nhà nước không bắt buộc NSDLĐ NLĐ thỏa thuận điều khoản tiền lương HĐLĐ phải tuân theo cách gò bó ma hai bên linh động không giới hạn mà pháp luật cho phép Bên cạnh yếu tố trên, tương quan cung cầu lao động thị trường, mức sống chung nhân dân địa phương, phong tục tập quán, sức mạnh tổ chức công đoàn, tình trạng tài đơn vị sử dụng lao động …cũng yếu tố ảnh hưởng tới việc thỏa thuận tiền lương HĐLĐ 2.Giải tình a) Việc chấm dứt HĐLĐ công ty A sai? Tại sao? Việc chấm dứt HĐLĐ công ty với A sai Để khẳng định định chấm dứt HĐLĐ công ty với A sai, cần đối chiếu tình tiết tình với qui định pháp luật lao động Thứ nhất, công ty X anh A kí kết thực HĐLĐ thời hạn năm, theo qui định BLLĐ hai hợp đồng hợp đồng lao động xác định thời hạn b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn Hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Thứ hai, sau HĐLĐ thứ hai kết thúc, ngày 15/8/2009 anh A đến công ty làm việc bình thường, người phụ trách giao việc cho A Chính thế, theo qui định khoản Điều 27 luật lao động Khoản Điều Nghị định 44 Chính phủ (quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật Lao động hợp đồng), HĐLĐ anh A công ty trở thành HĐLĐ vô thời hạn Chính đơn phương chấm dứt hợp đồng công ty (NSDLĐ) phải tuân theo quy định pháp luật chấm dứt HĐLĐ Ở tình công ty cho công ty có quyền ký tiếp chấm dứt theo Điều 27 BLLĐ hoàn toàn sai mặt thủ tục thông báo trước đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp đồng vô thời hạn Cụ thể, khoản Điều 38 quy định : “…3 Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng , trừ trường hợp quy định điểm b khoản Điều này, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước: a) Ít 45 ngày hợp đồng lao động không xác định thời hạn…” Từ phân tích nhận thấy trường hợp công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật Thực tế, công ty X hiểu sai quy định luật thời hạn 30 ngày Không phải thời gian 30 ngày công ty X có quyền kí chấm dứt hợp đồng mà luật quy định thời hạn 30 ngày để buộc bên phải kí kết hợp đồng mới, không kí kết hợp đồng đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn (với điều kiện điều 27 " hết hạn hợp đồng mà người lao động tiếp tục làm việc") b) A gửi đơn đến quan tổ chức để yêu cầu giải bảo vệ quyền lợi 10 Tranh chấp a A công ty X tranh chấp NLĐ với NSDLĐ, tranh chấp lao động cá nhân Về thẩm quyền giải tranh chấp lao động cá nhân, Điều 165 BLLĐ quy định “Cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải tranh chấp lao động cá nhân bao gồm: Hội đồng hòa giải lao động sở hòa giải viên lao động; Tòa án nhân dân” Theo đó, để giải vụ việc mình, anh A gửi đơn đến quan sau : - Hội đồng hòa giải công ty anh làm việc có Công đoàn sở Ban chấp hành lâm thời (theo Điều 162 BLLĐ) - Gửi đơn đến Hòa giải viên lao động Người quan lao động huyện, quận, thị xã, thành phố cử để tiến hành hòa giải tranh chấp lao động, quy định Điều 157 - Tòa án Vì tranh chấp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng anh A gửi trực tiếp lên tòa án mà không cần qua giai đoạn hòa giải.( Theo khoản Điều 166) c) Hãy giải quyền lợi A theo quy định pháp luật hành trường hợp NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, anh A giải số quyền lợi theo quy định pháp luật lao động Điều 41 quy định: “1 Trong trường hợp người sử dụng lao động dơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng ký phải bồi thường khoản tiền lương tương ứng tiền lương phụ cấp (nếu có) ngày người lao động không làm việc cộng với hai tháng tiền lương cộng phụ cấp (nếu có) 11 Trong trường hợp lao động không muốn trở lại làm việc, khoản tiền bồi thường quy định khoản điểm này, người lao động trợ cấp theo quy định điều 42 Luật Trong trường hợp người lao động không muốn nhận người lao động trở lại làm việc người lao động đồng ý khoản tiền trợ cấp quy định Điều 42 Bộ luật hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động để chấm dứt hợp đồng lao động 4.Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, vi phạm thời hạn báo trước, bên vi phạm quy định phải bồi thường cho bên tương ứng với tiền lương người lao động ngày không báo trước.” Điều 42 quy định “1 Khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động làm việc thường xuyên doanh nghiệp, quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp việc, năm nửa tháng lương cộng với phụ cấp có” Áp dụng quy định pháp luật, công ty X phải giải chế độ trợ cấp bồi thường cho anh A sau: Thứ nhất, Công ty phải nhận anh A trở lại làm việc Thứ hai, Anh A giải quyền lợi ích vật chất Một là, anh A nhận chế độ bồi thường công ty vi phạm chấm dứt hợp đồng trái pháp luật: - Nếu anh A nhận trở lại làm việc công ty phải bồi thường khoản tiền lương tương ứng với tiền lương phụ cấp ngày anh A việc làm cộng với hai tháng tiền lương phụ cấp có (4 * ½ tháng lương) + phụ cấp(nếu có) = tháng lương + phụ cấp (nếu có) - Nếu anh A không muốn trở lại làm việc công ty khoản tiền bồi thường nêu anh A hưởng trợ cấp việc 12 - Nếu công ty không muốn nhận anh A trở lại làm việc anh A việc nhận khoản hai trường hợp sễ nhận thêm khoản tiền bồi thường thêm hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ Hai là, anh A nhận khoản tiền bồi thường công ty chấm dứt HĐLĐ sai pháp luật thủ tục báo trước Theo anh A nhận khoản bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương anh A ngày không báo trước Cụ thể lương 45 ngày HĐLĐ vô thời hạn trợ cấp việc (4 * ½ tháng lương) + phụ cấp(nếu có) = tháng lương + phụ cấp (nếu có) Thứ ba, Các quyền lợi ích khác anh A sau công ty chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật A nhận sổ lương, có xác nhận thời gian làm việc Công ty sau khi ghi sổ không lý chấm dứt mà ghi điều có khả gây bất lợi cho anh A tìm việc sau Nếu anh A đóng bảo hiểm xã hội hưởng quyền lợi veefBHXH theo quy định Luật BHXH Nếu A đồng ý chấm dứt HĐLĐ công ty X có trách nhiệm toán đầy đủ khoản có liên quan đến quyền lợi anh A thời hạn ngày, trường hợp đặc biệt kéo dài không 30 ngày d) Giả sử công ty đưa định chấm dứt HĐ với A, A ý kiến ký nhận vào lý HĐ đồng thời nhận khoản tiền lương, trợ cấp… việc thỏa thuận chấm dứt có coi trường hợp đương nhiên chấp dứt HĐ hai bên thỏa thuận không? Tại sao? Chấm dứt HĐLĐ kiện pháp lí quan trọng, hậu pháp lí kết thúc quan hệ lao động số trường hợp ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, sống NLĐ chí gia đình họ, gây xáo trộn lao động đơn vị gây thiệt hại cho NSDLĐ Vậy chấm dứt hợp đồng 13 kiện pháp lí mà hai bên không tiếp tục thực HĐLĐ, chấm dứt quyền, nghĩa vụ hai bên thỏa thuận HĐLĐ Quay trở lại với tình nêu Theo Điều 36 BLLĐ, “Hợp đồng lao động chấm dứt trường hợp sau đây: – Hết hạn hợp đồng; – Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng; – Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; – Người lao động bị kết án tù giam bị cấm làm công việc cũ theo định Tòa án; – Người lao động chết, tích theo tuyên bố Tòa án.” Đây trường hợp HĐLĐ chấm dứt đương nhiên, có trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng Tuy nhiên để coi chấm dứt hợp đồng đương nhiên hai bên thỏa thuận phải đáp ứng điều kiện sau đây: Một là, HĐLĐ thời hạn, hiệu lực Hai là, việc chấm dứt HĐLĐ ý chí hai bên trường hợp hai bên thể hiện, bày tỏ mong muốn chấm dứt quan hệ bên đề nghị bên chấp nhận Trong vụ việc trên, công ty X đưa ý kiến (chấm dứt hợp đồng) bên (anh A) chấp nhận Ở rõ ràng xuất đề nghị chấp nhận đề nghị, anh A hoàn toàn có quyền thể ý chí mình, trường hợp lại im lặng ý kiến gì, tức hoàn toàn đồng ý Như vậy, coi trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động hai bên thỏa thuận hoàn toàn thỏa mãn hai điều kiện nêu 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường đại học Luật Hà Nội, giáo trình Luật Lao động Việt Nam, NXB Công an nhân dân,2009 Bộ luật Lao động Nguyễn Thanh Đại, luận văn thạc sĩ, Chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam Vũ Thùy Dương, luận văn tốt nghiệp, người hướng dẫn: Ths Đỗ Thị Dung, Chấm dứt hợp đồng lao động hậu pháp lý Một số văn pháp luật lao động 15 Đề số 11: Khái niệm tiền lương? Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thỏa thuận điều khoản tiền lương hợp đồng lao động? Năm 2005, anh A công ty X có ký với HĐLĐ thời hạn năm Hết thời hạn HĐ hai bên lại ký tiếp tục hợp đồng thứ hai có thời hạn hai năm Hợp đồng kết thúc vào ngày 15.8.2009 Hết ngày 15.8.2009 không thấy NSDLĐ thông báo nên anh A tiếp tục làm việc bình thường người phụ trách giao việc cho A Ngày 30.8.2009, NSDLĐ thông báo chấm dứt HĐ với A với lý HĐLĐ hết hạn NLĐ không đồng ý cho sau HĐ thứ hai hết hạn, NLĐ làm việc HĐ ký trở thành HĐ vô thời hạn NSDLĐ cho thời hạn 30 ngày công ty có quyền ký tiếp hay chấm dứt theo Điều 27 BLLĐ e) Việc chấm dứt HĐLĐ công ty A hay sai? Tại sao? f) A gửi đơn đến quan tổ chức để yêu cầu giải bảo vệ quyền lợi g) Hãy giải quyền lợi A theo quuy định pháp luật hành? h) Giả sử công ty đưa định chấm dứt HĐ với A, A ý kiến ký nhận vào lý HĐ đồng thời nhận khoản tiền lương, trợ cấp… việc thỏa thuận chấm dứt có coi trường hợp đương nhiên chấp dứt HĐ hai bên thỏa thuận không? Tại sao? 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm tiền lương? Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thỏa thuận điều khoản tiền lương trong hợp đồng lao động, Khái niệm tiền lương? Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thỏa thuận điều khoản tiền lương trong hợp đồng lao động, Khái niệm tiền lương? Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thỏa thuận điều khoản tiền lương trong hợp đồng lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay