Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

24 129 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:39

MỤC LỤC trang A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I Một số vấn đề lý luận bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Định nghĩa nguồn nguy hiểm cao độ trách nhiêm bồi thường nguồn nguy hiểm cao độ gây 1.1 Khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ 1.2 Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây 1.3 Đặc điểm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây 2.1 Có hoạt động gây thiệt hại trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ 2.2 Nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho “người xung quanh” 2.3 Có mối quan hệ nhân hoạt động gây thiệt hại trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ thiệt hại xảy 2.4 Điều kiện lỗi trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.9 3.1 Chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ 3.2 Bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây tình cấp thiết, kiện bất khả kháng, lỗi cố ý người bị thiệt hại 11 3.3 Bồi thường thiệt hại trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật 13 II Thực tiễn áp dụng qui định pháp luật bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Vụ việc thứ 14 Vụ việc thứ hai 16 III Một vài ý kiến nhằm bổ sung khắc phục điểm thiếu sót quy định pháp luật BTTH nguồn nguy hiểm cao độ gây 17 – 20 C KẾT THÚC Từ viết tắt BTTH : Bồi thường thiệt hại BLDS : Bộ luật Dân TAND : Tòa án nhân dân A.MỞ ĐẦU Hiện nay, tiến khoa học kỹ thuật, công nghiệp hóa, đại hóa giúp giảm thiểu sức lao động, thúc đẩy sản xuất phát Tuy nhiên, thực tế cho thấy kéo theo gia tăng tai nạn mang tính khách quan nằm chi phối, điều khiển người, đe dọa tới an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản… chủ thể xã hội Chính vật máy móc, phương tiện, hệ thống điện, dây chuyền sản xuất nhà máy… thân hoạt động tiềm ẩn khả gây thiệt hại cho môi trường xung quanh Mặc dù người tìm cách kiểm soát, vận hành cách an toàn có thiệt hại khách quan bất ngờ xảy nằm kiểm soát Trên sở đánh giá tiềm ẩn nguy với nhận định mối liên quan hành vi người với thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, pháp luật dân đề cập đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Vậy, nguồn nguy hiểm cao độ ? Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây xác định ? Và áp dụng quy định pháp luật vấn đề có điểm đáng quan tâm ? B.NỘI DUNG I Một số vấn đề lý luận bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Định nghĩa nguồn nguy hiểm cao độ trách nhiêm bồi thường nguồn nguy hiểm cao độ gây 1.1 Khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ ghi nhận đoạn khoản Điều 623 BLDS 2005; sở này, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/200, qui định rõ: “ Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương giao thông vận tải giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú nguồn nguy hiểm cao độ khác pháp luật quy định.” Từ định nghĩa trên, nhận thấy pháp luật không đưa khái niệm tổng quát nguồn nguy hiểm cao độ mà định nghĩa dạng liệt kê Tuy nhiên, vào tính chất vật mức độ nguy hiểm khả kiểm soát người vật đó, hiểu: “ Nguồn nguy hiểm cao độ vật chất pháp luật quy định tiềm ẩn nguy gây thiệt hại cho người, người kiểm soát cách tuyệt đối.” Ví dụ phương tiện giao thông vận tải giới bao gồm phương tiện giao thông giới đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không , nguồn nguy hiểm cao độ Những trang thiết bị điện như: máy biến áp, đường dây tải điện, đèn cao áp, nằm danh mục nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định khoản Điều 623 BLDS 2005 Ngoài ra, theo quy định điều luật này, thú hổ, báo, sư tử, loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao; nhà máy công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ; thuốc nổ, pháo, thuốc súng; chất độc bảng A, chất phóng xạ; trình vận hành liệt kê vào danh sách nguồn nguy hiểm cao độ 1.2 Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Các quy định trách nhiệm BTTH quy định cách chi tiết BLDS 1995 Tiếp đó, BLDS 2005 hoàn thiện quy định trách nhiệm BTTH hợp đồng, cụ thể quy định Điều 604 BLDS 2005 Trên sở khoản Điều 604 BLDS năm 2005 quy định: “Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường trường hợp lỗi áp dụng quy định đó’’, BTTH nguồn nguy hiểm cao độ gây trường hợp pháp luật quy định Bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây hiểu trách nhiệm chủ sở hữu người chiếm hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho người khác, phải bồi thường thiệt hại kể trường hợp chủ sở hữu người chiếm hữu hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ lỗi 1.3 Đặc điểm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây BTTH nguồn nguy hiểm cao độ gây trường hợp BTTH hợp đồng, đặc điểm chung BTTH nguồn nguy hiểm cao độ có đặc điểm riêng + Thứ nhất, BTTH nguồn nguy hiểm cao độ gây trường hợp BTTH tài sản gây Tức thiệt hại xảy có nguyên nhân xuất phát từ tài sản mà hành vi người + Thứ hai, BTTH nguồn nguy hiểm cao độ gây phải trường hợp người bồi thường phải bồi thường cho người bị thiệt hại lỗi Đây điểm khác biệt với bồi thường thiệt hại hành vi người gây Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây 2.1 Có hoạt động gây thiệt hại trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ Pháp luật bảo vệ quyền lợi ích đáng chủ thể xã hội quan hệ pháp luật Việc gây thiệt hại trái pháp luật thiệt hại hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, pháp luật không cho phép Những thiệt hại quyền lợi ích đáng chủ thể xã hội hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ gây làm phát sinh trách nhiệm bồi thường chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ.Thiệt hại phải tác động thân nguồn nguy hiểm cao độ hoạt động nội nguồn nguy hiểm gây Việc xác định thiệt hại “tác động người” hay “tác động vật” có ý nghĩa vô quan trọng xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại Những trường hợp thiệt hại có liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ “tác động người”, hành vi người gây cần áp dụng nguyên tắc chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại Trường hợp thiệt hại xảy hoạt động nội nguồn nguy hiểm cao độ, hoàn toàn độc lập nằm quản lý, kiểm soát người áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây như: xe ô tô chạy với tốc độ cao phanh, lái nổ lốp gây thiệt hại; cháy, chập đường dây tải điện; cháy nổ nhà máy trục trặc kỹ thuật… Hoạt động gây thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ phải có tính trái pháp luật Hoạt động xe cần trục, xe ủi… phá dỡ công trình xây dựng trái phép coi trái pháp luật Có nhiều trường hợp đặc tính nguồn nguy hiểm cao độ mà việc gây thiệt hại phương tiện không bị coi trái pháp luật Ví dụ, để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, thiệt hại đường sắt tàu hỏa gây cho chủ thể khác không bị coi trái pháp luật ngành đường sắt trách nhiệm bồi thường Bên cạnh đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây loại trừ trường hợp thiệt hại xảy lỗi cố ý người bị thiệt hại kiện bất khả kháng, tình cấp thiết (Theo Điều 623 Bộ luật dân sự) Nói tóm lại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trách nhiệm kiện gây thiệt hại trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ thiệt hại hành vi người 2.2 Nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho “người xung quanh” Nguồn nguy hiểm cao độ tính chất nguy hiểm gây thiệt hại cho ai: chủ sở hữu, người chiếm hữu, vận hành, người liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ… Có chủ thể mối quan hệ sở hữu, lao động mà họ trực tiếp tiếp xúc với nguồn nguy hiểm cao độ Đối với chủ sở hữu, họ phải tự chịu rủi ro thiệt hại tài sản gây Đối với người bị thiệt hại sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo nghĩa vụ lao động, họ hưởng bồi thường theo chế độ bảo hiểm tai nạn lao động Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ đặt nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho “người xung quanh”- người xảy thiệt hại quan hệ lao động sở hữu liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ nhằm để bảo vệ quyền bồi thường cho người Thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại tài sản, tính mạng, sức khỏe Thiệt hại danh dự, uy tín, nhân phẩm – thiệt hại phát sinh hành vi người nên không thuộc phạm vi tác động nguồn nguy hiểm cao độ 2.3 Có mối quan hệ nhân hoạt động gây thiệt hại trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ thiệt hại xảy Hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ nguyên nhân tất yếu, nguyên nhân có ý nghĩa định dẫn đến thiệt hại thiệt hại xảy kết hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ Mối quan hệ nhân sở xác định trách nhiệm bồi thường chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ 2.4 Điều kiện lỗi trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Khi có việc gây thiệt hại, người bị thiệt hại bảo đảm bồi thường trường hợp người gây thiệt hại lỗi Bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trường hợp đặc biệt, theo đó, trách nhiệm bồi thường phát sinh không cần xem xét đến điều kiện lỗi Khoản Điều 623 Bộ luật dân quy định “Chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại lỗ, trừ trường hợp sau a) Thiệt hại xảy hoàn toàn lỗi cố ý người bị thiệt hại; b) Thiệt hại xảy trường hợp bất khả kháng tình cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.” Nếu trường hợp bồi thường thiệt hại thông thường dựa suy đoán lỗi trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây dựa suy đoán trách nhiệm người có nghĩa vụ quản lý nguồn nguy hiểm cao độ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây áp dụng hoạt động gây thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ nằm khả kiểm soát, điều khiển người chiếm hữu, vận hành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại Nếu thiệt hại xảy hoàn toàn lỗi người việc trông giữ, bảo quản, vận hành nguồn nguy hiểm cao độ không áp dụng trách nhiệm mà áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây không loại trừ khả thiệt hại có phần lỗi người quản lý, trông giữ, bảo quản, vận hành nguồn nguy hiểm cao độ hành vi người trông giữ, vận hành nguồn nguy hiểm cao độ nguyên nhân có tính định đến thiệt hại Chủ sở hữu, người chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ không miễn trừ trách nhiệm bồi thường kể trường hợp họ chứng minh lỗi việc trông giữ, bảo quản, vận hành nguồn nguy hiểm cao độ Dấu hiệu quan trọng để xác định trách nhiệm hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ nguyên nhân trực tiếp, yếu tố định dẫn đến thiệt hại Hoạt động gây thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ hoàn toàn lỗi người có phần lỗi người quản lý, điều khiển, nhiên lỗi đóng vai trò thứ yếu thiệt hại (như trước xuống dốc, lái xe không kiểm tra lại phanh; lốp mòn chưa thay chủ quan nghĩ xe vận hành tốt…) Nếu thiệt hại xảy hoàn toàn lỗi, hành vi người điều khiển nguồn nguy hiểm cao độ không áp dụng trách nhiệm Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Căn vào khoản 2, 3, Điều 623 Bộ luật dân 2005 Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật dân 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây áp dụng với chủ thể sau: - Chủ sở hữu; - Người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ; - Người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ Việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây phải vào trường hợp cụ thể Điều 165 Bộ luật dân quy định nguyên tắc thực quyền sở hữu, theo “Chủ sở hữu thực hành vi theo ý chí tài sản không gây thiệt hại làm ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp người khác” Khi có thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, trước tiên người ta nghĩ đến nghĩa vụ chủ sở hữu việc tôn trọng bảo vệ lợi ích chung, quyền lợi ích hợp pháp người khác, vậy, trách nhiệm bồi thường trước hết đặt cho chủ sở hữu, trừ trường hợp chủ sở hữu chứng minh trách nhiệm thuộc người khác Chúng ta xem xét trường hợp sau: 3.1 Chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ Đoạn khoản Điều 623 BLDS 2005 đưa quy định: “ Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải tuân thủ quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định pháp luật.” Trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ mà nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại tài sản, tính mạng, sức khỏe cho người khác, dù có lỗi chủ sở hữu việc sử dụng, quản lý, trông coi nguồn nguy hiểm cao độ hay không khoản Điều 623 BLDS 2005 khoản a Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, chủ sở hữu hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại Nếu chủ sở hữu chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao cho người khác theo ý chí theo giao dịch dân cho thuê, cho mượn chuyển giao theo nghĩa vụ lao động… theo quy định khoản Điều 623 BLDS 2005 cụ thể hóa khoản b Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, người chuyển giao quyền phải chịu trách nhiệm bồi thường nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại, trừ có thỏa thuận khác Tuy nhiên, thấy, số trường hợp chủ sở hữu chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác thực tế, chủ sở hữu có quyền kiểm soát mặt pháp lý (chiếm hữu pháp lý) tài sản Khi đó, không trực tiếp khai thác công dụng tài sản hình thức chủ sở hữu thực quyền sử dụng tài sản, cụ thể khai thác lợi ích kinh tế từ tài sản Do đó, trường hợp nguồn nguy hiểm chủ sở hữu giao cho người khác cần “ phải xác định trường hợp cụ thể người giao nguồn nguy hiểm cao độ có phải người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ hay không để xác định người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại “theo tinh thần khoản đ Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng Ví dụ : Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ theo hợp đồng 10 lao động trường hợp này, người chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ người làm công, ăn lương, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ để thực nghĩa vụ lao động Nếu thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây thời gian thực nghĩa vụ lao động chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bồi thường có thiệt hại xảy Còn nếu, người làm công chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ mà gây tai nạn không nằm thời gian thực nghĩa vụ lao động người làm công phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định Điều 623 BLDS 2005 Nếu chủ sở hữu hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác chuyển giao không tuân theo quy định pháp luật chủ yếu thường thông qua giao dịch dân cho thuê, cho mượn có thiệt hại xảy thực tế hoạt động nội thân nguồn nguy hiểm cao độ khoản b Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ người phải chịu trách nhiệm bồi thường Ví dụ: chủ sở hữu xe máy biết người thuê xe chưa có giấy phép lái xe cho thuê trình bên thuê sử dụng xe máy phanh gây thiệt hại Trong trường hợp này, chủ sở hữu xe máy ( bên cho thuê ) phải bồi thường thiệt hại 3.2 Bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây tình cấp thiết, kiện bất khả kháng, lỗi cố ý người bị thiệt hại : Chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây lỗi Tuy nhiên, trách nhiệm bồi thường chủ thể không 11 đặt số trường hợp như: tình cấp thiết, kiện bất khả kháng lỗi cố ý người bị thiệt hại “ Tình cấp thiết tình người muốn tránh nguy thực tế đe dọa lợi ích Nhà nước, tổ chức, quyền, lợi ích đáng người khác mà không cách khác phải gây thiệt hại nhỏ cần ngăn ngừa.” Để bảo vệ lợi ích khác lớn hơn, để tránh thiệt hại lớn xảy ra, pháp luật dân Việt Nam khoản Điều 623 quy định thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây tình cấp thiết bồi thường Sự kiện bất khả kháng kiện phát sinh bất ngờ, đột xuất, nằm ý thức, kiểm soát lường trước người nói chung chủ sở hữu, người chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ nói riêng Trong tình bất khả kháng, người lựa chọn cách cách xử lí định nhằm giải quyết, khắc phục tương đối ổn thỏa kiện Đồng thời, thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây nằm tầm kiểm soát người, để đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu, người chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ, khoản Điều 623 BLDS 2005 quy định trường hợp chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường Tuy nhiên, theo khoản c Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, trường hợp thiệt hại xảy tình cấp thiết, kiện bất khả kháng mà văn pháp luật khác yêu cầu trách nhiệm bồi thường nguồn nguy hiểm cao độ gây trách nhiệm bồi thường thiệt hại lúc phải áp dụng theo quy định văn pháp luật 12 Lỗi điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Chủ sở hữu, người chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường lỗi Tuy nhiên, lỗi xuất phát từ phía người bị thiệt hại, trách nhiệm bồi thường không đặt cho chủ sở hữu hay người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo khoản Điều 623 BLDS 2005 Ví dụ: Xe máy tham gia giao thông bất ngờ có người lao vào xe với ý định tự tử người bị thương nặng hay chí tử vong, chủ sở hữu hay người trực tiếp điều khiển xe lúc bồi thường 3.3 Bồi thường thiệt hại trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật : Chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ hành vi chiếm hữu pháp luật quy định Điều 183 BLDS 2005 chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản thông qua giao dịch dân vi phạm điều kiện có hiệu lực theo Điều 122 BLDS 2005; nguồn nguy hiểm cao độ có trộm, cướp, hành vi chiếm đoạt tài sản khác; Khi nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật, khoản Điều 623 BLDS 2005 khoản d Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng quy định thành hai trường hợp sau : Thứ nhất, “ Người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp lỗi việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật (đã tuân thủ quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ 13 theo quy định pháp luật)” Như vậy, nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng thông qua hành vi trái pháp luật bao gồm trộm, cướp hình thức chiếm đoạt tài sản khác ví dụ xe máy có trộm cắp, tàu thuyền cướp thiệt hại xảy nguồn nguy hiểm cao độ người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ bất hợp pháp phải chịu trách nhiệm bồi thường Thứ hai, “ Khi chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải liên đới bồi thường thiệt hại.” Quy định hiểu chủ sở hữu hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ không thực quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ dẫn đến việc nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật Trong trường hợp này, thiệt hại xảy nguyên nhân hoạt động nội nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi chủ sở hữu có dấu hiệu chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật Do đó, việc xác định trách nhiệm pháp lý liên đới phát sinh trường hợp xác, hợp lý II Thực tiễn áp dụng qui định pháp luật bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Vụ việc thứ Nguyễn Văn Nam người lái xe ôtô chuyên chở hàng giao cho đại lí hàng tạp hóa thành phố Vinh, hôm anh Nam đường Quang Trung với tốc độ 60km/h, nhiên đường giao thông có người chạy từ nhà dân thẳng đường trước mũi xe anh đứng im ý định né tránh xe anh với mục đích tự tử, anh Nam thấy 14 liền đột ngột kéo phanh để hãm tốc độ xe lại vừa phanh xe không kịp theo đà di chuyển xe tiến nên đâm thẳng vào gây chết cho chị Đào Thu Hương Được tin báo chết gia đình chị Hương bắt anh Nam phải đền bù thiệt hại cho gia đinh chết chị Hương 70 triệu không gia đình kiện anh tòa Qua lời kể người bán hàng chứng kiến anh biết Hương người cư trú nơi xẩy vụ việc, thời gian trước tai nạn Hương có cãi cọ to tiếng với ba mẹ “ba mẹ không cần đứa không muốn sống nữa.” Hương phi thẳng đường Nghe kể anh Nam nghĩ lỗi việc nên không bồi thường Gia đình chị Hương kiện anh tòa Nhận xét vụ việc Ở anh Nam bồi thường thiệt hại cho gia đình chị Hưởng chết chị Hương lỗi cố ý chị Hương, cố tình lao vào xe ôtô anh để tự tử Ở xe ôtô nguồn nguy hiểm cao độ, vấn đề bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ không đặt Bởi theo khoản điều 623 BLDS “ Chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại lỗi, trừ trường hợp sau đây: a) Thiệt hại xảy hoàn toàn lỗi cố ý người bị thiệt hại; b) Thiệt hại xảy trường hợp bất khả kháng tình cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Theo khoản thiệt hại xảy hoàn toàn lỗi cố ý người bị thiệt hại mà cụ thể chị Hương, anh Nam lỗi anh tốc độ đường cho xe không vi phạm pháp luật giao thông Anh Nam bồi thường cho chết chủa chị Hương Theo hướng dẫn nghị số 03/HDTP năm 2006 quy định hướng dẫn cụ thể trường hợp “Về nguyên tắc chung chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây lỗi, trừ trường hợp sau đây: 15 - Thiệt hại xảy hoàn toàn lỗi cố ý người bị thiệt hại; Thực tế có nhiều trường hợp tự tử cách lao vào xe ôtô lưu thông đường, việc nghị số 03 đưa ví dụ hướng dẫn việc để dễ dàng cho việc áp dụng xử lý vụ việc cách xác Vụ việc thứ hai Lúc 21g15 ngày 16/6/2007, anh Trần Hữu Cường điều khiển xe máy chở vợ Lương Thị Qui đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa) Do vừa chạy xe vừa mải mê nói chuyện với vợ, nên xe máy anh Cường lấn sang phần đường bên trái, tông vào xe máy anh Phạm Hồng Ngà lưu hành ngược chiều Vụ tai nạn khiến cho anh Ngà bị thương tích nặng, mù hai mắt, tỉ lệ thương tật Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận 97% Sau khám nghiệm điều tra trường, Công an TP Tuy Hòa xác định nguyên nhân vụ tai nạn hoàn toàn lỗi anh Trần Hữu Cường Do đó, anh Cường bị truy tố, xét xử tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện đường Do người bị hại vụ tai nạn giao thông công nhân hàn gò bậc 3/7, làm việc Công ty Công nghiệp tàu thủy Phú Yên với mức lương tháng 1.247.000 đồng, nên việc yêu cầu bồi thường chi phí điều trị thương tích cho nạn nhân bệnh viện, vợ anh Ngà chị Nguyễn Thị Tính yêu cầu bồi thường khoản thu nhập nạn nhân thời gian nằm viện, tiền công chăm sóc người bệnh, tiền tổn thất tinh thần, chi phí tái phẫu thuật TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 104 triệu đồng Ngoài khoản nêu trên, đại diện bị hại yêu cầu người gây tai nạn người có trách nhiệm liên đới phải bồi thường theo mức thu nhập tiền lương tháng anh Ngà hưởng 1.247.000 đồng tiền công người chăm sóc tháng 800.000 đồng nạn nhân qua đời * Giải tòa : án sơ thẩm số 57/2008/HSST ngày 16/6/2008 TAND TP Tuy Hòa xử phạt bị cáo Trần Hữu Cường tháng 16 tù Về dân sự, buộc Cường bồi thường cho anh Ngà 104 triệu đồng thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; bồi thường mức thu nhập tiền lương cho anh Ngà tháng 1.247.000 đồng, tiền công người chăm sóc anh Ngà tháng 800.000 đồng kể từ án có hiệu lực pháp luật anh Ngà chết * Bình luận : Trong vụ án nêu trên, việc TAND TP Tuy Hòa xác định trách nhiệm BTTH anh Cường BTTH nguồn nguy hiểm cao độ gây (ở xe máy) có nhầm lẫn bồi thường thiệt hại hành vi trái pháp luật người gây liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ với bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Ở đây, anh Cường có hành vi vừa chạy xe vừa mải mê nói chuyện với vợ, nên xe máy anh Cường lấn sang phần đường bên trái, tông vào xe máy anh Phạm Hồng Ngà gây tai nạn Thiệt hại xảy hoàn toàn hành vi trái pháp luật anh Cường hoạt động nội nguồn nguy hiểm cao độ xe máy gây Vì vậy, vụ việc cần xác định trách nhiệm BTTH anh Cường trách nhiệm BTTH thông thường hành vi trái pháp luật người, áp dụng điều 608, 609 BLDS để xác định trách nhiệm BTTH III Một vài ý kiến nhằm bổ sung khắc phục điểm thiếu sót quy định pháp luật BTTH nguồn nguy hiểm cao độ gây : 1.Về định nghĩa nguồn nguy hiểm cao độ Quy định Khoản Điều 623 theo hướng liệt kê, dẫn đến tình trạng không bao quát hết nguồn nguy hiểm cao độ tòn thực tế, gây khó 17 khăn việc áp dụng luật Vì vậy, điều 623 không nên định nghĩa nguồn nguy hiểm cao độ theo hướng liệt kê mà cần xác định tiêu chí chung để coi nguồn nguy hiểm cao độ tính nguy hiểm, tính gây thiệt hại tiềm tàng… chúng Về điều kiện áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Hiện chưa có quy định phân định cụ thể: áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây dẫn đến có cách hiểu áp dụng không thống thực tế Nhiều trường hợp, tòa án thấy thiệt hại có liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, nguyên nhân gây thiệt hại người hay tự thân nguồn nguy hiểm cao độ gây Đây mâu thuẫn áp dụng pháp luật Vì vậy, cần có quy định rõ ràng việc trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây phát sinh thiệt hại tác động tự thân nguồn nguy hiểm cao độ gây Về chủ thể chịu trách nhiệm BTTH Cần phân định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trường hợp chủ sở hữu chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác chiếm hữu, sử dụng, cụ thể trường hợp chuyển giao theo quan hệ lao động chuyển giao theo quan hệ dân sau : Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ chuyển giao cho người khác theo nghĩa vụ lao động: Nếu thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trình người lao động quản lý, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo nhiệm vụ giao trách nhiệm bồi thường thuộc chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ Nếu 18 người giao quản lý, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo nghĩa vụ lao động lại sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ vào mục đích khác không theo nhiệm vụ mà gây thiệt hại họ phải tự chịu trách nhiệm Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ chuyển giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng theo giao dịch dân sự: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trước tiên vào thỏa thuận bên giao kết hợp đồng Nếu bên thỏa thuận phải chịu trách nhiệm bồi thường áp dụng nguyên tắc chung pháp luật, bên mượn, thuê, nhận cầm cố, nhận gửi giữ, ủy quyền quản lý tài sản người chiếm hữu, sử dụng tài sản có pháp luật, họ có nghĩa vụ trông coi, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ, không để tài sản quản lý gây thiệt hại cho người khác Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại thuộc quyền chiếm hữu, quản lý họ họ phải chịu trách nhiệm bồi thường Ta thấy ví dụ cụ thể rõ cho vấn đề việc gửi giữ ô tô nhà hàng, khách sạn, quán caffee… nay, nhà hàng, khách sạn yêu cầu khách đưa chìa khóa xe để nhân viên đưa xe vào bãi Nếu trình xe di chuyển vào bãi mà gây thiệt hại, chiếu theo quy định BTTH nguồn nguy hiểm cao độ nay, khó khăn để xác định chủ thể phải bồi thường thiệt hại Hiện trách nhiệm bồi thường nguồn nguy hiểm cao độ tự nhiên chưa đặt Mặc dù tài sản tự nhiên quy định thuộc sở hữu nhà nước (theo điều 17 Hiến pháp 1992) thực tế văn quy định quan nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ tài sản nhà nước gây ra, quyền lợi hợp pháp người bị thiệt hại không đảm bảo Do cần phải bổ sung văn pháp lí quy định cụ thể trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà nước ngành liên quan trường hợp thiệt hại cho chủ thể nguồn nguy hiểm cao độ 19 tự nhiên gây ra, quy định cụ thể mức độ trách nhiệm bồi thường Nhà nước trường hợp quan Nhà nước chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức để phục vụ lợi ích công cộng như: trưng dụng, tạm giữ… Cần số biện pháp giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức pháp luật người dân nguồn nguy hiểm cao độ thiệt hại mà gây để có biện pháp phòng tránh Vẫn biết thiệt hại nằm kiểm soát người người có trách nhiệm với tài sản bảo quản, sử dụng cẩn thận, thường xuyên kiểm tra… phần giảm bớt nguy thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Đồng thời, nên mở lớp tập huấn cho cán tư pháp, hướng dẫn chi tiết cách thức xác định thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây áp dụng nguyên tắc xác định chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp để tránh xảy sai sót không đáng có trình xét xử, đảm bảo quyền lợi hợp pháp bên chủ C KẾT THÚC Xác định thiệt hại tài sản gây nói chung thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây nói riêng vấn đề phức tạp nay, BLDS văn hướng dẫn khác chưa thực quy định rõ Với khả tiềm ẩn gây thiệt hại cho người, môi trường xung quanh, vần đề bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây vấn đề quan trọng đòi hỏi nhà làm luật phải tiếp tục hoàn thiện quy định thống để việc áp dụng 20 xác, cụ thể, bảo vệ cách đầy đủ toàn diện quyền lợi ích hợp pháp người bị thiệt hại Bên cạnh đó, việc hoàn thiện quy định pháp luật BTTH nguồn nguy hiểm cao độ gây phần nâng cao ý thức chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ hợp pháp việc sử dụng, vận hành tài sản nguồn nguy hiểm mình, nhằm giảm bớt thiệt hại đáng tiếc người xảy 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật dân Việt Nam tập 2, trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2006 Giáo trình Luật dân Việt Nam tập hai, TS.Lê Đình Nghị(chủ biên), Nxb Giáo Dục Bộ Luật Dân Sự 2005, Nxb Lao Động - Xã Hội Nghị Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/ NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 Hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng Bồi thường thiệt hại hợp đồng tài sản, sức khỏe tính mạng, TS Phùng Trung Tập, Nxb Hà Nội, 2009 Tìm hiểu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, Lê Phước Ngưỡng, Tạp chí Kiểm sát số 1/2005 Các trang thông tin điện tử http://ledinhnghi.net http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com http://luathoc.vn 22 MỤC LỤC trang A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I Một số vấn đề lý luận bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Định nghĩa nguồn nguy hiểm cao độ trách nhiêm bồi thường nguồn nguy hiểm cao độ gây 1.1 Khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ 1.2 Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây 1.3 Đặc điểm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây 2.1 Có hoạt động gây thiệt hại trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ 2.2 Nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho “người xung quanh” 2.3 Có mối quan hệ nhân hoạt động gây thiệt hại trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ thiệt hại xảy 2.4 Điều kiện lỗi trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.9 3.1 Chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ 23 3.2 Bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây tình cấp thiết, kiện bất khả kháng, lỗi cố ý người bị thiệt hại 11 3.3 Bồi thường thiệt hại trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật 13 II Thực tiễn áp dụng qui định pháp luật bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Vụ việc thứ 14 Vụ việc thứ hai 16 III Một vài ý kiến nhằm bổ sung khắc phục điểm thiếu sót quy định pháp luật BTTH nguồn nguy hiểm cao độ gây 17 – 20 C KẾT THÚC 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay