Ebook big step toeic 2

412 610 0
  • Loading ...
1/412 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:29

1. Trình độ: Trung cấp (TOEIC 500 – 750)2. Mục tiêu: TOEIC 630 – 7003. Nội dung:Đây là nguồn tài liệu giúp học viên trau dồi thêm được vốn từ vựng và kỹ năng đọc hiểu, nhằm đạt đến mức điểm từ 630 đến 700 ở trình độ trung cấp. Các câu hỏi đa dạng giúp học viên thích ứng dễ dàng với các câu hỏi trong kỳ thi TOEIC thật. Sách Big Step Toeic 2 cũng phân tích thêm các câu hỏi đã xuất hiện trong các kỳ thi TOEIC diễn ra mỗi tháng của tổ chức ETS (Educational Testing Service).
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook big step toeic 2, Ebook big step toeic 2

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay