Ebook Big step toeic 1

324 974 0
  • Loading ...
1/324 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:15

Ebook big steps toeic 1. Luyện toeic cho người cần thi toeic. Khi chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC, việc nắm được các vấn đề cốt lõi của từng phần thi là vô cùng quan trọng, đặc biệt với những bạn mới bắt đầu luyện thi. BIG STEP TOEIC 1 gồm 800 câu hỏi theo hai phần Listening Comprehension và Reading Comprehension sẽ giúp bạn rèn luyện được cả hai kỹ năng Nghe và kỹ năng Đọc hiểu ở trình độ đơn giản.
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Big step toeic 1, Ebook Big step toeic 1

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay