TIEU LUAN TE BAO GOC

28 291 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:13

Tế bào gốc là tế bào chưa biệt hóa hoàn toàn, có tiềm năng phát triển, tự làm mới và biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác của cơ thể, chúng có thể bù đắp, thay thế các tế bào bị chết hoặc bị bệnh. Tế bào gốc là nhà cung cấp của tế bào mới. Khi tế bào gốc phân ra, nó có thể làm ra thêm tế bào gốc mới, hoặc làm ra những loại tế bào khác. Ví dụ, tế bào gốc của da có thể làm ra thêm những tế bào gốc mới của da, hoặc tạo ra những tế bào với những chức năng đặc biệt, như là giúp cho sắc tố cuả da. Hay nói một cách khác dễ hiểu hơn: Tế bào gốc là tế bào có khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau trong cơ thể. Là một công cụ trong phân chia không giới hạn để lấp đầy những thiếu hụt tế bào của bộ phận đó chừng nào cơ thể còn sống.... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC Gv Ts Từ Bích Thuỷ CHỦ ĐỀ: Tế Bào Gốc Họ Và Tên Lớp MSSV TRẦN AN NINH 13DSH01 1311518041 KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔN: DI TRUYỀN ĐẠI CƯƠNG CHỦ ĐỀ: TẾ BÀO GỐC GV: TỪ BÍCH THUỶ SV: NGUYỄN PHI KHA – HOÀNG THỊ THANH -Lịch Sử Nghiên Cứu Tế Bào Gốc: • 1900: Giới khoa học Châu Âu nhận tế bào máu bắt nguồn từ tế bào nguyên thủy đặc thù => “ Tế Bào Gốc” • 1940: Các nhà nghiên cứu phát dòng tế bào gốc phôi chuột • T.k 1960: Khám phá não trưởng thành có chứa tế bào gốc biệt hóa thành tế bào thần kinh • 1981: Gail Martin Martin Evans lần tách tế bào gốc từ phôi chuột • 1995-1996: Phân lập vitro tế bào gốc phôi linh trưởng từ khối tế bào túi phô • 1997: Nhóm Lan Wilmut công bố nhân thành công động vật có vú – cừu Dolly • 1998: Jame.Thomson, Madison John Gearhart (Mỹ) nuôi cấy thành công tế bào gốc người • 1999: Khẳng định khả chuyển biệt hóa hay tính mềm dẻo tế bào gốc trưởng thành • 2001: Các nhà khoa học Anvanced Cell Technology nhân phôi người thành công (giai đoạn 4-6 tế bào) • 2003: Tạo noãn bào từ tế bào gốc phôi chuột Điều gợi ý tế bào gốc phôi có tính toàn • 2005: Các nhà nghiên cứu Đại học Kingston (Anh) tuyên bố phát loại tế bào gốc giống tế bào gốc phôi thu nhận máu cuống rốn • Thánh 10/207: Mario Capecchi, Martin Evans Oliver Smithies nhận giải thưởng Nobel Y học khám phá tảng liên quan đến tế bào gốc phôi chuột Tế bào gốc a) Tế bào gốc gì? - Tế bào gốc tế bào chưa biệt hóa hoàn toàn, có tiềm phát triển, tự làm biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác thể, chúng bù đắp, thay tế bào bị chết bị bệnh Tế bào gốc nhà cung cấp tế bào Khi tế bào gốc phân ra, làm thêm tế bào gốc mới, làm loại tế bào khác Ví dụ, tế bào gốc da làm thêm tế bào gốc da, tạo tế bào với chức đặc biệt, giúp cho sắc tố cuả da Hay nói cách khác dễ hiểu hơn: Tế bào gốc tế bào có khả phát triển thành nhiều loại tế bào khác thể Là công cụ phân chia không giới hạn để lấp đầy thiếu hụt tế bào phận chừng thể sống - Cơ thể người có nhiều loại tế bào cần thiết cho sức khỏe hành ngày Những tế bào giúp cho thể hoạt động bình thường, bao gồm nhịp đập tim, suy nghĩ não, thận làm máu thay đổi tế bào cho da… b) Tế bào gốc bắt nguồn từ đâu? - Tất khởi đầu sống từ tế bào nhất, gọi hợp tử, hình thành sau trình thụ tinh Hợp tử phân chia tạo thành hai tế bào; tế bào lại phân chia tiếp diễn Chẳng chốc, khoảng ngày sau thụ tinh, hợp tử có dạng bóng rỗng, với khoảng 150 tế bào gọi phôi bào (blastocyst) Phôi bào chí nhỏ hạt cát, bao gồm nhóm tế bào: nguyên bào nuôi phôi (trophoblast) khối tế bào nội phôi bào Tế bào gốc phôi tế bào hình thành nên khối tế bào nội (inner cell mass) - Do tế bào gốc phôi hình thành nên loại tế bào thể người trưởng thành nên coi tế bào gốc toàn (pluripotent stem cell) - Tế bào gốc tìm thấy số loại mô định người phát triển toàn diện, từ trẻ em đến người trưởng thành, với số lượng Ví dụ, tế bào gốc tủy xương (tế bào gốc máu) có tủy xương, chúng phát triển thành tất loại tế bào máu chuyên biệt c) Tại tế bào gốc lại quan trọng? - Tế bào gốc tế bào móng tất tế bào, mô quan thể Về bản, tế bào bào thể người có nguồn gốc từ trứng đã thụ tinh (còn gọi hợp tử) – kết hợp tinh trùng trứng - Cơ thể có đến 200 loại tế bào khác nhau, loại Tất loại tế bào hình thành từ vốn tế bào gốc giai đoạn phát triển sớm phôi Trong giai đoạn này, giai đoạn phát triển sau đó, loại tế bào gốc hình thành nên tế bào chuyên biệt hay biệt hóa để thực chức cụ thể thể người; ví dụ tế bào da, tế bào máu, tế bào tế bào thần kinh - Tế bào gốc có khả vô song, chúng phát triển thành nhiều loại tế bào khác thể Đóng vai trò hệ thống sửa lỗi cho thể, mặt lý thuyết, chúng phân chia không hạn định để thay tế bào khác, đồng thời đảm bảo số lượng loại tế bào thể, miễn người hay vật sống Khi tế bào gốc phân chia, tế bào vừa có khả trở thành tế bào gốc vừa trở thành loại tế bào khác với chức chuyên biệt tế bào cơ, tế bào hồng cầu hay tế bào não Tế bào gốc có loại nào? - Tế bào gốc có nhiều loại khác nhau, muốn phân loại tế bào gốc cần dựa vào tiềm biệt hóa Những nhà khoa học nghĩ phận thể có loại tế bào gốc riêng Ví dụ, máu làm từ tế bào gốc cuả máu (tế bào tạo máu) Tuy nhiên, tế bào gốc suất vào giây đoạn phát triển người, nhà khoa học cấy tạo tế bào này, tế bào mang tên “phôi tế bào gốc” Nguyên nhân mà nhà khoa học phấn khởi phôi tế bào gốc bẩm sinh, phôi tế bào gốc tạo toàn quan cuả thể người lúc phát triển Không giống tế bào gốc cuả người lớn, nhà khoa học khiến phôi tế bào gốc để trở thành gần tất loại tế bào khác thể người Ví dụ, lúc tế bào tạo máu làm máu, phôi tế bào gốc làm máu, xương, da, não, vv … - Về có loại tế bào gốc: Totipotent stem cell (tế bào gốc toàn năng), Pluripotent stem cell (tế bào gốc đa năng), (Multipotent stem cell) coi loại tế bào gốc tương tự tế bào gốc đa - Tế bào gốc toàn (Totipotent stem cell): Loại tế bào phát triển sau trứng thụ tinh khoảng 3-4 ngày, chúng diện phôi bào (Blastocyst) Nếu chuyên gia tách tế bào cấy vào tử cung người phụ nữ thành công Tế bào tổng phát triển thành thai nhi.Mỗi tế bào phát triển thành cá thể mới, ví dụ : Tế bào phôi giai đoạn phát triển (từ đến ngày) - Tế bào gốc đa (Pluripotent stem cell): Chúng có khả phát triển thành tế bào thể, gồm tế bào có chức chuyên biệt Tuy nhiên, chúng khả để phát triển thành hữu thể tế bào gốc toàn (Totipotent Stem Cells).Tế bào hình thành nên loại tế bào thể (trên 220 loại), ví dụ: Tế bào gốc phôi tìm thấy phôi bào (từ đến 14 ngày) Đây loại tế bào gốc ứng dụng nhiều ngành y học thẩm mỹ - Tế bào gốc đa (Multipotent stem cell): Tế bào biệt hóa, hình thành nên số loại tế bào khác, ví dụ: Mô bào thai, máu dây rốn tế bào gốc trưởng thành - Tất tế bào gốc có ích nghiên cứu y học, loại có triển vọng giới hạn riêng Tế bào gốc phôi hình thành từ sớm trình phát triển người, ví dụ phôi bào, có tiềm tạo tất loại tế bào thể Tế bào gốc trưởng thành có loại mô định người phát triển toàn diện, từ trẻ em thành người lớn, giới hạn tạo số loại tế bào chuyên biệt định mà • Tế bào gốc phôi: - Tế bào gốc phôi tạo từ trình thụ tinh ống nghiệm (IVF) Tế bào gốc phôi khởi nguồn từ tế bào tạo nên khối tế bào nội phôi bào Tế bào gốc phôi chuột có khả tạo loại tế bào thể điều kiện thích hợp Do đó, tế bào gốc phôi coi tế bào toàn năng, có khả phân chia không hạn định sinh trưởng biệt hóa Tế bào gốc phân chia liên tiếp môi trường nuôi cấy mô lồng ấp, lúc trì khả hình thành nên loại tế bào khác đặt môi trường thích hợp để thúc đẩy trình biệt hóa - Tế bào gốc phôi người thu hoạch nhờ kỹ thuật chuyển nhân (nuclear transfer) Kỹ thuật chuyển nhân tế bào, tỷ dụ tế bào da phương thức có tiềm tạo tế bào gốc phôi (Nhà khoa học Shinya Yamanaka tìm tế bào gốc vạn cảm ứng) • Tế bào gốc ung thư: - Các quần thể tế bào phát sinh khối u tương đối có nhiều khác biệt xác định ung thư hệ thống tạo máu, não vú Các tế bào kiểu có khả tự làm dễ dàng phát triển thành tế bào quần thể tế bào khối u, chúng có khả tăng sinh, hỗ trợ tăng sinh tiếp tục quần thể tế bào ác tính Tế bào phát sinh khối u có hai đặc tính song hành với hai đặc tính tế bào gốc bình thường Các tế bào khối u với đặc tính chức gọi tế bào gốc ung thư (cancer stem cell) - Tuy nhiên, khái niệm ban đầu tế bào gốc ung thư trình bày khác công trình khác Đặc tính TBG: - Tế bào gốc tế bào không chuyên dụng: Một đặc điểm tế bào gốc không chứa cấu trúc mô đặc biệt nên không thực chức chuyên dụng Tuy nhiên, tế bào gốc không chuyên dụng lại biến đổi thành tế bào chuyên dụng tế bào tim, tế bào máu, tế bào não… - Tế bào gốc tự phân chia tái tạo thời gian dài: Không giống tế bào cơ, tế bào máu hay tế bào não – tự tái tạo, tế bào gốc tự tái tạo tái tạo nhiều lần Trong phòng thí nghiệm, lượng tế bào gốc tương đối tái tạo thành hàng triệu tế bào gốc khác thời gian vài tháng Nếu sau trình tái tạo, tế bào gốc tế bào không chuyên dụng, coi tế bào mẹ, lại tiếp tục tái tạo thành tế bào - Tế bào gốc biến đổi thành tế bào chuyên dụng: Rất nhiều thí nghiệm tiến hành cho thấy số loại tế bào gốc trưởng thành tế bào toàn Có khả biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác gọi tính linh hoạt hay chuyển biệt hóa Khi tế bào gốc biến đổi thành tế bào chuyên dụng, trình gọi phân ly - Tất loại tế bào gốc, dù bắt nguồn từ đâu, có đặc tính chung: chúng có khả phân chia tự tái tạo khoảng thời gian dài; chúng không bị biệt hóa; chúng phát triển thành loại tế bào chuyên biệt Ở điều kiện thích hợp, tế bào gốc phát triển thành mô quan chuyên biệt Nuôi cấy tế bào gốc:a) Tạo trực tiếp tế bào gốc thần kinh từ tế bào trưởng thành: - Nhóm nghiên cứu trường đại học Wisconsin – Madison biến đổi tế bào da từ người khỉ thành tế bào có khả biệt hóa thành nhiều loại tế bào thần kinh mà không cần trải qua giai đoạn biệt hóa ngược (chuyển biệt hóa thành tế bào induced pluripotent stem cell - iPSC) - Bỏ qua giai đoạn biệt hóa ngược ưu điểm bật nghiên cứu, theo giáo sư Su – Chun Zhang “Tế bào iPSC biệt hóa thành nhiều loại tế bào, tế bào gây nhiều vấn đề cho liệu pháp tế bào sửa chữa sai hỏng bệnh tổn thương hệ thống thần kinh.” Đặc biệt, vắng mặt tế bào iPSC loại trừ hình thành khối u tế bào gốc đa (pluripotent cells) bệnh nhân cấy ghép Đây mối quan tâm liệu pháp tế bào gốc ( TBG thần kinh) - Nhiều nhà nghiên cứu bỏ qua giai đoạn biệt hóa ngược thành tế bào iPSC trình biến đổi tế bào da thành tế bào neuron tế bào chuyên biệt khác, giáo sư Zhang cho biết, nhiên nghiên cứu này, đăng Cell Reports, có mục đích khác: “Mục tiêu biến đổi tế bào da thành tế bào gốc thần kinh có biệt hóa thành nhiều loại tế bào mô thần kinh Những tế bào gốc tăng sinh với số lượng lớn.” - “Những thí nghiệm chứng tỏ tế bào tái thiết lập chương trình biệt hóa thành nhiều loại tế bào vùng não tế bào neuron, tế bào astrocyte tế bào oligodendrocyte”, giáo sư Zhang phát biểu “Bằng chứng nghiên cứu nêu bật khả phát triển thành nhiều loại tế bào gốc thần kinh chuyên biệt tương ứng với bệnh rối loạn thần kinh khác nhau.” B) Tạo thành công tế bào gốc từ da người: - Các nhà khoa học Mỹ thông báo tạo tế bào gốc phôi thai người từ tế bào da kỹ thuật nhân vô tính - “Những thí nghiệm chứng tỏ tế bào tái thiết lập chương trình biệt hóa thành nhiều loại tế bào vùng não tế bào neuron, tế bào astrocyte tế bào oligodendrocyte”, giáo sư Zhang phát biểu “Bằng chứng nghiên cứu nêu bật khả phát triển thành nhiều loại tế bào gốc thần kinh chuyên biệt tương ứng với bệnh rối loạn thần kinh khác nhau.” - Đây lần việc tạo tế bào gốc ghi nhận thành công, sau loạt nỗ lực đầy hứa hẹn năm vừa qua - Kết nghiên cứu kể công bố tạp chí Cell - Việc tế bào gốc có khả sinh sản vô hạn khiến cho việc nắm kỹ thuật tạo tế bào mang lại tiềm trị liệu to lớn - Việc làm chủ tế bào gốc đặc biệt hứa hẹn việc chữa trị bệnh coi chữa khỏi, bệnh Parkinson, bệnh xơ cứng mảng hệ thần kinh trung ương, số bệnh tim mạch tổn thương tủy sống - Thành công nhóm nghiên cứu Đại học Y tế Khoa học Oregon (Mỹ) tiếp nối thành trước vào năm 2007, với việc chuyển tế bào da loài khỉ thành tế bào gốc bào thai 5.Ứng dụng TBG • Ứng dụng chữa bệnh tuyệt vời tế bào gốc Việt Nam giới: - Theo GS.TS Huỳnh Đình Chiến, Viện Nghiên cứu Y Sinh, ĐH Y - Dược Huế, giới, việc nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc đạt nhiều thành tựu Trong điều trị bệnh không gen, việc sử dụng tế bào gốc điều trị bệnh đái đường, tổn thương cột sống, bệnh Parkinson, bệnh tim Về sửa chữa gen cho bệnh gen làm bệnh xơ hóa nang, bệnh Huntington - Đặc biệt, liên quan đến chủ đề hội thảo “Ghép tế bào gốc tạo máu”, bệnh nhân liên quan đến bệnh đường máu – chủ yếu bệnh bạch cầu điều trị tế bào gốc có hy vọng chữa khỏi bệnh - Tại Việt Nam, chủ yếu ngân hàng tế bào gốc lấy từ dây cuống rốn Điều tương tự đa số Pháp giới Có “ngân hàng” tế bào gốc Mekostem (thành lập 2009), BV Trung ương Nhi (2011) Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (2012) (1 người bệnh ghép tế bào gốc điều trị Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Tại Viện đến thời điểm tháng 6/2012 có 40 ca bệnh ghép tế bào gốc thành công với kinh phí từ 130-300 triệu đồng, 1/10 so với ca ghép nước ngoài) • Trong Y học: - Nếu nói ứng dụng TBG y học đại, nhóm TBG phi phôi thành công thời điểm Trong nhóm chia tiếp thành nhóm sau: a) TBG tạo máu: nguồn nhóm thường lấy từ tủy xương, máu dây rốn, máu ngoại vi Ứng dụng trị liệu bệnh máu Nhóm phụ trách tái tạo “mô/tạng lỏng” thể chúng ta, thường biết đến máu b) TBG trung mô: Nhóm lấy từ tủy xương, mô mỡ, mô da trung bì, mô cơ, trung bì da, mô dây rốn, màng dây rốn, mô thai…Nhóm MSC tạo “bộ khung” thể xương, sụn, Còn dùng cho điều trị suy tim/nhồi máu tim, biệt hóa than TB gan, thần kinh c) TBG biểu mô: Nhóm nôm na tạo “cái vỏ” thể da, lông tóc, móc, giác mạc mắt, niêm mạc đường tiêu hóa, hô hấp, bàng quang ống dẫn thể ống tụy/mật/niệu đạo…Nhóm TBG tách, nuôi cấy từ mô da, vùng rìa giác mạc, niêm mạc miệng, màng dây rốn d) Một số nhóm TBG khác TBG nội mô, TBG thần kinh … • Nuôi cấy thành công thận người phòng thí nghiệm: - Các nhà khoa học người Anh tạo thành công thận từ tế bào gốc Đây bước tiến đột phá, giúp bệnh nhân cấy kinh…Giúp cho nâng cao chất lượng sống, làm chậm lão hóa Ghép thận từ tế bào thể - Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Edinburgh (Anh) tạo thành công thận nhân tạo phòng thí nghiệm cách sử dụng tế bào gốc từ màng ối người bào thai động vật Thận nhân tạo có chiều dài 0,5cm, tương đương với kích cỡ thận thai nhi bụng mẹ - Báo Telegraph dẫn lời tiến sĩ Jamie Davies, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Chúng bắt đầu ý tưởng với tế bào gốc người nuôi cấy chúng thành quan hoàn chỉnh thể Thành công nghiên cứu giống phim khoa học viễn tưởng, điều hoàn toàn thật” • Trong chăm sóc da, phục hồi da thẩm mĩ: - Như nói phần trên, TBG có thiên chức Thay Thế - Tái Tạo – Sửa Chữa thiên chức TBG diễn cho tất loại mô tạng thể chúng ta, có mô da Chính CN-TBG quan tâm lớn công nghiệp thẩm mỹ, chăm sóc da, giúp tái tạo da trẻ khỏe đẹp Tất các tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu giới từ Pháp, Thụy Sỹ, Mỹ, tới Nhật Bản, Hàn Quốc từ nhiều năm quan tâm nghiên cứu CN-TBG tiên tiến cho sản phẩm tương lai - Việc sử dụng dưỡng chất proteins mỹ phẩm dưỡng da lạ Các dưỡng chất collagen, hyaluronic acid, EGF (Epidermal Growth Factor), proteins chiết từ caviar…được dùng nhiều mỹ phẩm dưỡng da cao cấp Nhờ thành tựu nghiên cứu khoa học hiểu biết sâu thêm sinh học TBG y học tái tạo tái tạo da, dưỡng chất không được sử dụng đơn lẻ mà sử dụng theo tỉ lệ thích hợp học theo tỉ lệ mà TBG chế tiết • Tác dụng hiệu ứng dụng tế bao gốc trị liệu da thẩm mĩ: - Sản phẩm từ tế bào gốc dùng mục đích chống lão hóa, làm mờ vết nhăn tốt sản phẩm loại - Sản phẩm có ưu điểm phản ứng phụ , không bị đào thải, trì tác dụng lâu 8-12 tháng  Tác dụng hiệu ứng dụng công nghệ tế bào gốc trị liệu da thẩm mỹ : - Làm mạnh mẽ lên tế bào gốc trưởng thành da - Nhờ sinh nhiều tế bào khỏe mạnh thay tế bào già cỗi hay hư tổn - Làm da mịn, có nhiều độ ẩm nên mượt mà trẻ trung - Làm da nhạy cảm cải thiện rõ rệt tình trạng sẩn, viêm, đỏ da - Làm vết nhăn gãy sâu mờ nhạt - Làm trắng da - Làm lành da, liền sẹo, đầy sẹo lõm - Làm mụn giai đoạn nặng hồi phục nhanh - Làm da lão hóa-dày sừng-cằn cỗi trở nên mịn , mượt tươi sáng - Làm da săn trẻ, giảm lỏng lẻo - Nâng ngực •  Ở Việt Nam, tế bào gôc ứng dụng để điều trị bệnh gì? Hiện Việt Nam tập trung điều trị bệnh tế bào gốc lĩnh vực sau: - Suy tủy, ung thư máu ghép tế bào gốc tạo máu; - Thalassemia - Bệnh ly thượng bì bọng nước (epidermolysis bullosa); - Ghép tự thân điều trị non-Hodgkin đa u tủy - Điều trị ngắn xương khớp giả xương chày - Thoái hóa khớp - Liệt tủy sống - Các bệnh thoái hóa tim - Các bệnh tổn thương giác mạc - Các bệnh da: Bỏng, nám da…  Các bệnh trình nghiên cứu: - Tự kỷ - Tiều đường - Bại não - Alzheimer - Parkinson - Đột quỵ 6.Sử dụng tế bào gốc chữa bệnh nào? - Ứng dụng hứa hẹn tế bào gốc xuất phát từ khả biến đổi thành nhiều loại tế bào trưởng thành khác với đầy đủ chức Tế bào gốc nguồn tiềm cho việc thay tế bào nhằm điều trị nhiều chứng bệnh Do đó, bệnh gây tổn hại mô điều trị nhờ liệu pháp tế bào gốc, bao gồm bệnh khuyết tật bệnh Parkinson, chứng trí nhớ, chấn thương cột sống, đột qụy, bỏng, bệnh tim, tiểu đường loại 1, viêm khớp xương mãn tính, thấp khớp, bệnh loạn dưỡng bệnh gan - Ngoài ra, biện pháp phục hồi võng mạc nhờ tế bào gốc mắt giải pháp cho bệnh mắt, ngày mang lại ánh sáng cho người mù - Rất nhiều thí nghiệm tiến hành cho thấy số loại tế bào gốc trưởng thành tế bào toàn Có khả biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác gọi tính linh hoạt - Tế bào gốc máu biệt hóa thành: ba loại tế bào não (nơron thần kinh, oligodendrocyte – loại tế bào tạo myelin, tế bào hình astrocyte); tế bào xương, tế bào tim tế bào gan - Tế bào đệm tủy xương biệt hóa thành: tế bào tim tế bào xương • Khôi phục tim tế bào gốc trưởng thành - Một lợi ích việc ứng dụng tế bào gốc người trưởng thành tế bào người bệnh nuôi dưỡng môi trường nuôi cấy sau đưa trở lại thể bệnh nhân Sử dụng tế bào gốc trưởng thành người bệnh có nghĩa tế bào không bị hệ miễn dịch thải loại Điều có lợi ích lớn, tượng không thích ứng miễn dịch vấn đề nan giải giải dược phẩm ngăn chặn miễn dịch - Nghiên cứu tập trung xác định chế khả tế bào gốc từ tế bào trưởng thành sinh sản loại tế bào mô khác, hay chuyển biệt hóa (xem thích Transdifferentiation) tế bào gốc trưởng thành KẾT LUẬN - Lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc hứa hẹn nhiều triển vọng lớn lao việc điều trị bệnh chấn thương, triển vọng vô giới hạn Thực tế tồn thử thách mà (hiện nay) khoa học dường vượt qua việc sử dụng tế bào gốc phôi liệu pháp y học điều trị chấn thương bệnh tật Ngược lại, nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành mang đến tiềm lớn tương đương mà lại vượt qua rào cản mặt trị, luân lý xã hội, so với việc sử dụng tế bào gốc phôi người nghiên cứu Rõ ràng nhiều việc phải làm tế bào gốc, dù độ tuổi nào, sử dụng là trị liệu y khoa Việc làm coi có tính cách thiết thực, đầu tư tài vào phương pháp đem lại thành công sau trình dài Với vấn nạn hóc búa, liên quan đến tế bào gốc phôi không ràng buộc lãnh vực nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành, thiết nghĩ lập luận khoa học thuyết phục đồng tình công chúng việc nghiên cứu phôi người - Phát biểu vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần (thứ ngày 27 tháng năm 2007), Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI chào đón đại biểu hội nghị toàn cầu vấn đề sử dụng tế bào gốc trưởng thành nhằm chữa trị vấn đề tim mạch đại học La Sapienza Roma tổ chức Ngài phát biểu: “Nghiên cứu khoa học cần phải khích lệ thúc đẩy, miễn không làm hại đến người khác Họ có chân giá trị xâm phạm từ khởi điểm sống Cám ơn cô bạn ý lắng nghe [...]... nhận • Tế bào gốc nhân tạo: - Đây là loại tế bào gốc do chính con người tạo ra nhờ kỹ thuật thao tác gen Thuật ngữ chính xác để chỉ loại tế bào này là “tế bào gốc vạn năng cảm ứng” (Induced Pluripotent Stem Cell – iPS) Về nguyên tắc, bất kì tế bào sinh dưỡng nào đều có thể trở thành iPS nhờ chúng được cảm ứng bằng phương pháp chuyển gen in vitro, thông qua một vector retrovirus - Tế bào gốc vạn năng... đã biến đổi tế bào da từ người và khỉ thành tế bào có khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào thần kinh mà không cần trải qua giai đoạn biệt hóa ngược (chuyển biệt hóa thành tế bào induced pluripotent stem cell - iPSC) - Bỏ qua giai đoạn biệt hóa ngược là ưu điểm nổi bật của nghiên cứu, theo giáo sư Su – Chun Zhang “Tế bào iPSC có thể biệt hóa thành nhiều loại tế bào, những tế bào này có thể gây ra... tăng sinh với số lượng lớn.” - “Những thí nghiệm này chứng tỏ những tế bào được tái thiết lập chương trình có thể biệt hóa thành nhiều loại tế bào ở vùng não như tế bào neuron, tế bào astrocyte và tế bào oligodendrocyte”, giáo sư Zhang phát biểu “Bằng chứng của nghiên cứu này nêu bật khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào gốc thần kinh chuyên biệt tương ứng với những bệnh rối loạn thần kinh khác nhau.”... kỹ thuật nhân bản vô tính - “Những thí nghiệm này chứng tỏ những tế bào được tái thiết lập chương trình có thể biệt hóa thành nhiều loại tế bào ở vùng não như tế bào neuron, tế bào astrocyte và tế bào oligodendrocyte”, giáo sư Zhang phát biểu “Bằng chứng của nghiên cứu này nêu bật khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào gốc thần kinh chuyên biệt tương ứng với những bệnh rối loạn thần kinh khác nhau.”... nhiều năm nay đều rất quan tâm nghiên cứu CN-TBG mới và tiên tiến này cho các sản phẩm trong tương lai - Việc sử dụng các dưỡng chất proteins trong mỹ phẩm dưỡng da không có gì mới lạ Các dưỡng chất như collagen, hyaluronic acid, EGF (Epidermal Growth Factor), proteins chiết từ caviar…được dùng rất nhiều trong mỹ phẩm dưỡng da cao cấp Nhờ sự thành tựu nghiên cứu khoa học và sự hiểu biết sâu thêm về... khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác được gọi là tính linh hoạt - Tế bào gốc máu có thể biệt hóa thành: ba loại tế bào não chính (nơron thần kinh, oligodendrocyte – loại tế bào tạo ra myelin, và tế bào hình sao astrocyte); tế bào cơ xương, tế bào cơ tim và tế bào gan - Tế bào đệm tủy xương có thể biệt hóa thành: tế bào cơ tim và tế bào cơ xương • Khôi phục cơ tim bằng tế bào gốc trưởng thành... khác với những tế bào tách ra từ phôi hay bào thai và có ở các mô đã phát triển, ví dụ như ở loài vật hay người sau khi được sinh ra Có thể tách những tế bào này từ rất nhiều mô hoặc cơ quan, trong đó bao gồm cả não Tuy nhiên nơi phổ biến nhất có thể thu hoạch chúng là từ tủy xương nằm ngay chính giữa các ống xương - Trong những năm vừa qua, việc nghiên cứu trong lãnh vực tế bào gốc trưởng thành đã... gốc có hy vọng được chữa khỏi bệnh - Tại Việt Nam, chủ yếu ngân hàng tế bào gốc đều lấy từ dây cuống rốn Điều này cũng tương tự và đa số như ở Pháp và trên thế giới Có 3 “ngân hàng” tế bào gốc là Mekostem (thành lập 2009), BV Trung ương Nhi (2011) và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (2012) (1 người bệnh ghép tế bào gốc đang được điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Tại Viện này... tạo trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng tế bào gốc từ màng ối ở người và bào thai của động vật Thận nhân tạo có chiều dài 0,5cm, tương đương với kích cỡ thận của một thai nhi trong bụng mẹ - Báo Telegraph dẫn lời tiến sĩ Jamie Davies, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu ý tưởng với tế bào gốc ở người và nuôi cấy chúng thành một cơ quan hoàn chỉnh trong cơ thể Thành công... ra nhiều vấn đề cho liệu pháp tế bào sửa chữa sai hỏng do bệnh hoặc tổn thương trong hệ thống thần kinh.” Đặc biệt, sự vắng mặt tế bào iPSC loại trừ sự hình thành khối u bởi tế bào gốc đa năng (pluripotent cells) ở bệnh nhân được cấy ghép Đây là mối quan tâm chính trong liệu pháp tế bào gốc ( TBG thần kinh) - Nhiều nhà nghiên cứu đã bỏ qua giai đoạn biệt hóa ngược thành tế bào iPSC trong quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: TIEU LUAN TE BAO GOC, TIEU LUAN TE BAO GOC, TIEU LUAN TE BAO GOC, Gv. Ts Từ Bích Thuỷ CHỦ ĐỀ: Tế Bào Gốc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay