Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được xác định như thế nào ? Và trên thực tế, việc áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề này còn những điểm gì đáng quan tâm

22 163 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:04

MỤC LỤCA. MỞ ĐẦU1B. NỘI DUNG2I. Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra :21. Khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra :22. Đặc điểm và điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra :42.1. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra :42.2. Đặc điểm của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra :63. Xác định chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra :83.1. Chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường là chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ:83.2. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra trong tình thế cấp thiết, sự kiện bất khả kháng, do lỗi cố ý của người bị thiệt hại :113.3. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật :13II. Thực tế các quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật :141. Ý nghĩa của việc pháp luật quy định về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra :152. Áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Một số vấn đề còn tồn tại và hướng khắc phục :16C. KẾT LUẬN20 A MỞ ĐẦU Trong thực tế, có vật máy móc, phương tiện, hệ thống tải điện, dây chuyền sản xuất nhà máy mà thân hoạt động chúng tiềm ẩn khả gây thiệt hại cho môi trường xung quanh Mặc dù chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ tìm cách phòng ngừa, vận hành chúng an toàn thực tế có thiệt hại khách quan bất ngờ xảy nằm kiểm soát Vậy, nguồn nguy hiểm cao độ ? Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây xác định ? Và thực tế, việc áp dụng quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề điểm đáng quan tâm ? B NỘI DUNG I Một số vấn đề lý luận trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây : Khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây : Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đề cập đến từ sớm hệ thống pháp luật Việt Nam Tuy nhiên, phải đến BLDS 1995 đời, quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định cách chi tiết Trên sở đó, BLDS 2005 kế thừa phát triển, tiếp tục hoàn thiện quy phạm liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại hợp đồng, có trường hợp bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây “ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng loại trách nhiệm pháp lý phát sinh dựa điều kiện pháp luật quy định chủ thể có hành vi gây thiệt hại cho lợi ích pháp luật bảo vệ.” Theo quy định Điều 604 BLDS 2005, trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng phát sinh người có hành vi trái pháp luật có lỗi gây thiệt hại cho quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ; đồng thời số trường hợp đặc biệt pháp luật quy định, trách nhiệm phát sinh lỗi người gây thiệt hại Từ khái niệm tổng quát bồi thường thiệt hại hợp đồng, theo khoản 2, khoản Điều 623 BLDS 2005, hiểu : “ Bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây hiểu trách nhiệm chủ sở hữu người chiếm hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ hoạt động tự thân nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho người khác, phải bồi thường thiệt hại kể trường hợp chủ sở hữu người chiếm hữu hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ lỗi.” (1) : Theo TS Lê Đình Nghị (chủ biên), Giáo trình Luật dân Việt Nam tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2010, tr 191 (2) : Theo TS Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại hợp đồng tài sản, sức khỏe tính mạng, Nxb Hà Nội, Hà Nội, 2009, tr 259 Như vậy, thấy, để áp dụng quy định bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Điều 623 BLDS 2005, cần làm rõ khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ Khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ ghi nhận đoạn khoản Điều 623 BLDS 2005; sở này, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng có hướng dẫn bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây xác định: “ Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương giao thông vận tải giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú nguồn nguy hiểm cao độ khác pháp luật quy định.” Như vậy, pháp luật không đưa khái niệm tổng quát nguồn nguy hiểm cao độ mà định nghĩa dạng liệt kê đối tượng coi nguồn nguy hiểm cao độ Tuy nhiên, vào tính chất vật mức độ nguy hiểm khả kiểm soát người vật đó, hiểu: “ Nguồn nguy hiểm cao độ vật chất pháp luật quy định tiềm ẩn nguy gây thiệt hại cho người, người kiểm soát cách tuyệt đối.” Ví dụ phương tiện giao thông vận tải giới bao gồm phương tiện giao thông giới đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không xe ô tô, xe gắn máy, tàu thủy, tàu hỏa, máy bay, nguồn nguy hiểm cao độ Tuy nhiên để xác định phương tiện giao thông giới nguồn nguy hiểm cao độ cần dựa quy định cụ thể văn pháp luật có liên quan khác Luật Giao thông đường 2008, Luật Hàng hải 2005, Luật Đường sắt 2005, Hệ thống tải điện xác định nguồn nguy hiểm cao độ Căn theo khoản 10 Điều Luật Điện lực 2004: “ Hệ thống (3) : Trích khoản Điều 623 BLDS 2005, Nxb CTQG, Hà Nội, 2009, tr 263 (4) : Theo TS Lê Đình Nghị (chủ biên), Giáo trình Luật dân Việt Nam tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2010, tr 208 tải điện Quốc gia hệ thống trang thiết bị phát điện, lưới điện, trang thiết bị phụ trợ liên kết với huy thống phạm vi nước.” 5, hiểu khái quát hệ thống tải điện để từ xác định trang thiết bị điện như: máy biến áp, đường dây tải điện, đèn cao áp, nằm danh mục nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định khoản Điều 623 BLDS 2005 Ngoài ra, theo quy định điều luật này, thú hổ, báo, sư tử, loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao; nhà máy công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ; thuốc nổ, pháo, thuốc súng; chất độc bảng A, chất phóng xạ; trình vận hành liệt kê vào danh sách nguồn nguy hiểm cao độ Đặc điểm điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây : Bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Tuy nhiên, để xác định trường hợp áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại nói chung theo Điều 604 BLDS 2005, trường hợp áp dụng quy định bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây cần vào đặc điểm riêng, khác biệt điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây 2.1 Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây : Trên thực tế, việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây vấn đề khó khăn, phức tạp Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây áp dụng thỏa mãn điều kiện sau : Một là, vật coi nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại phải tình trạng vận hành, hoạt động như: phương tiện giao (5) : Theo khoản 10 Điều Luật Điện lực 2004 thông tham gia giao thông đường; cháy, chập hệ thống tải điện; nhà máy công nghiệp hoạt động; tình trạng vận hành, hoạt động, đối tượng coi nguồn nguy hiểm cao độ thực tiềm ẩn mối đe dọa gây nguy hiểm lớn cho người, vật môi trường xung quanh đó, người hoàn toàn điều khiển, chế ngự chúng, cố xảy gây thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ trạng thái hoạt động nằm khả kiểm soát người Nếu thiệt hại xảy nguồn nguy hiểm cao độ trạng thái không hoạt động ( trạng thái tĩnh ) ví dụ: xe ô tô dừng đỗ đỉnh dốc theo quán tính trượt xuống chân dốc gây thiệt hại; cột điện bị đổ lúc thi công, chưa có điện; thú chết thối rữa gây dịch bệnh coi thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Hai là, có thiệt hại thực xảy tác động thân nguồn nguy hiểm cao độ hoạt động nội nguồn nguy hiểm cao độ mà tác động bới hành vi có dấu hiệu lỗi người Nghĩa mối quan hệ hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ với thiệt hại xảy phải mối quan hệ phổ biến, biện chứng Đây trường hợp hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ hoàn toàn độc lập với ý chí, nằm kiểm soát, chế ngự người Ví dụ : xe máy chạy với tốc độ cao phanh, lái nổ lốp gây thiệt hại; cháy, chập đường dây tải điện; cháy nổ nhà máy trục trặc kỹ thuật… áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Điều 623 BLDS 2005 Điều kiện đòi hỏi hoạt động nội nguồn nguy hiểm cao độ phải nguyên nhân tất yếu, có ý nghĩa định dẫn đến thiệt hại Khi xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, điểm mấu chốt quan trọng xác định thiệt hại nguyên nhân gây Những trường hợp thiệt hại có liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ tác động người, hành vi người gây cần áp dụng nguyên tắc chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại Ba là, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ đặt nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho “người xung quanh” - người bị thiệt hại mà quan hệ lao động sở hữu liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ nhằm để bảo vệ quyền bồi thường cho người Đối với chủ sở hữu, họ phải tự chịu rủi ro thiệt hại tài sản gây Đối với người bị thiệt hại sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo nghĩa vụ lao động, họ hưởng bồi thường theo chế độ bảo hiểm tai nạn lao động 2.2 Đặc điểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây : Xuất phát từ hai điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, khẳng định, đặc điểm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây loại trách nhiệm dân tài sản trách nhiệm dân không cần điều kiện lỗi Thứ nhất, giống điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng nói chung, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây xác định có thiệt hại xảy thực tế Thiệt hại theo khái niệm chung hiểu giảm bớt lợi ích vật chất cá nhân, pháp nhân, tổ chức Nhà nước sức khỏe, tính mạng, tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm, thi thể, mồ mả xác định khoản tiền chi phí hợp lí, phù hợp nhằm khắc phục tổn thất vật chất, tinh thần cho chủ thể bị thiệt hại Tuy nhiên, thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây mang tính chất thiệt hại tài sản, tính mạng, sức khỏe không bao gồm thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín hay thi thể, mồ mả Bởi xuất phát từ đối tượng gây thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ xác định theo khoản Điều 623 BLDS 2005 như: phương tiện giao thông giới, hệ thống tải điện, thú dữ, vũ khí, đồng thời thiệt hại xảy thân nội nguồn nguy hiểm cao độ tình trạng hoạt động hành vi trái pháp luật có yếu tố lỗi người nên rõ ràng, nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe tài sản dẫn tới thiệt hại uy tín, danh dự, nhân phẩm Thứ hai, lỗi điều kiện làm phát sinh trách nhiệm trường hợp bồi thường thiệt hại hợp đồng nói chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây lại dựa suy đoán trách nhiệm chủ sở hữu hay người quản lý nguồn nguy hiểm cao độ Xuất phát từ việc trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây phát sinh thiệt hại xảy nội nguồn nguy hiểm cao độ tình trạng vận hành, nằm khả kiểm soát, điều khiển người nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại theo khoản Điều 623 BLDS 2005: “Chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại lỗi, trừ trường hợp sau đây: a) Thiệt hại xảy hoàn toàn lỗi cố ý người bị thiệt hại; b) Thiệt hại xảy trường hợp bất khả kháng tình cấp thiết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.” Như vậy, chủ sở hữu, người chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ không miễn trừ trách nhiệm bồi thường kể trường hợp chứng minh họ lỗi việc trông giữ, bảo quản, vận hành nguồn nguy hiểm cao độ Tuy nhiên, quy định pháp luật không loại trừ khả thiệt hại xảy phần lỗi chủ sở hữu, người quản lý, trông giữ, bảo quản, vận hành nguồn nguy hiểm cao độ; hành vi để xảy thiệt hại người trông giữ, vận hành nguồn nguy hiểm cao độ nguyên nhân có tính định đến việc xảy thiệt hại Ví dụ : trước xuống dốc, lái xe không kiểm tra lại phanh; lốp mòn chưa thay chủ quan nghĩ xe vận hành tốt… Hoạt động gây thiệt hại nguồn (6) : Theo khoản Điều 623 BLDS 2005, Nxb CTQG, Hà Nội, 2009, tr 263 nguy hiểm cao độ hoàn toàn lỗi người xe chạy đường bất ngờ nổ lốp dẫn đến đổi hưởng đột ngột gây thiệt hại Từ lập luận trên, thấy, vào yếu tố lỗi cho điều kiện bắt buộc để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trường hợp xảy thiệt hại buộc người bị hại dẫn chứng lỗi từ phía gây thiệt hại thực việc khó khăn, gần không thực Từ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho chủ thể bị thiệt hại tài sản, tính mạng, sức khỏe nguồn nguy hiểm cao độ gây Do đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây phát sinh mà không cần điều kiện lỗi Như vậy, bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trường hợp đặc biệt, theo đó, trách nhiệm bồi thường phát sinh trách nhiệm pháp lý nâng cao không thiết đòi hỏi phải chứng minh yếu tố lỗi chủ thể gây thiệt hại Xác định chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây : 3.1 Chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ: “ Chủ sở hữu thực hành vi theo ý chí tài sản không gây thiệt hại làm ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp người khác” nguyên tắc thực quyền sở hữu ghi nhận Điều 165 BLDS 2005 Đồng thời, với ý nghĩa tiềm ẩn nguy cơ, khả gây thiệt hại cho người giới xung quanh nguồn nguy hiểm cao độ nên đoạn khoản Điều 623 BLDS 2005 đưa quy định: “ Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải tuân thủ quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định pháp luật.” Do đó, có thiệt hại xảy nguồn nguy hiểm cao độ, trước tiên (7) : Theo Điều 165 BLDS 2005, Nxb CTQG, Hà Nội, 2009, tr 77 (8) : Trích khoản Điều 623 BLDS 2005, Nxb CTQG, Hà Nội, 2009, tr 263 8 phải nghĩ đến nghĩa vụ chủ sở hữu hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ việc tôn trọng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể bị thiệt hại, vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trước hết đặt cho chủ sở hữu, trừ trường hợp chủ sở hữu chứng minh trách nhiệm thuộc người khác Trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ nghĩa “ thực hành vi theo ý chí để nắm giữ, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ, không trái pháp luật, đạo đức xã hội; khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ nguồn nguy hiểm cao độ.” mà nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại tài sản, tính mạng, sức khỏe cho người khác, dù có lỗi chủ sở hữu việc sử dụng, quản lý, trông coi nguồn nguy hiểm cao độ hay không khoản Điều 623 BLDS 2005 khoản a Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQHĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, chủ sở hữu hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại Nếu chủ sở hữu chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao cho người khác theo ý chí theo giao dịch dân cho thuê, cho mượn chuyển giao theo nghĩa vụ lao động… theo quy định khoản Điều 623 BLDS 2005 cụ thể hóa khoản b Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, người chuyển giao quyền phải chịu trách nhiệm bồi thường nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại, trừ có thỏa thuận khác ví dụ“ thỏa thuận liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại; thỏa thuận chủ sở (9) : Trích khoản a Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng hữu bồi thường thiệt hại trước, sau người giao chiếm hữu, sử dụng hoàn trả cho chủ sở hữu khoản tiền bồi thường; có điều kiện kinh tế người thực việc bồi thường thiệt hại trước ” 10 Tuy nhiên, thấy, số trường hợp chủ sở hữu chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác thực tế, chủ sở hữu có quyền kiểm soát mặt pháp lý (chiếm hữu pháp lý) tài sản Khi đó, không trực tiếp khai thác công dụng tài sản hình thức chủ sở hữu thực quyền sử dụng tài sản, cụ thể khai thác lợi ích kinh tế từ tài sản Do đó, trường hợp nguồn nguy hiểm chủ sở hữu giao cho người khác cần “ phải xác định trường hợp cụ thể người giao nguồn nguy hiểm cao độ có phải người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ hay không để xác định người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại “ 11 theo tinh thần khoản đ Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng Ví dụ : Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ theo hợp đồng lao động trường hợp này, người chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ người làm công, ăn lương, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ để thực nghĩa vụ lao động Nếu thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây thời gian thực nghĩa vụ lao động chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bồi thường có thiệt hại xảy Bởi lúc này, người lao động người thực tế chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ hoàn toàn quản lý, điều hành chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ lợi ích chủ sở hữu nên phải 10 (10) : Trích khoản b Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng 11 (11) : Trích khoản đ Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng 10 coi giống trường hợp chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ trực tiếp chiếm hữu, sử dụng tài sản Còn nếu, người làm công chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ mà gây tai nạn không nằm thời gian thực nghĩa vụ lao động người làm công phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định Điều 623 BLDS 2005 Nếu chủ sở hữu hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác chuyển giao không tuân theo quy định pháp luật chủ yếu thường thông qua giao dịch dân cho thuê, cho mượn có thiệt hại xảy thực tế hoạt động nội thân nguồn nguy hiểm cao độ khoản b Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ người phải chịu trách nhiệm bồi thường Bởi chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ, chủ sở hữu biết trước tính nguy hiểm mà tài sản gây đồng thời, ý chí, chủ sở hữu hoàn toàn nhận thức việc chuyển giao không quy định pháp luật Ví dụ: chủ sở hữu xe máy biết người thuê xe chưa có giấy phép lái xe cho thuê trình bên thuê sử dụng xe máy phanh gây thiệt hại Trong trường hợp này, chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây chủ sở hữu xe máy ( bên cho thuê ) 3.2 Bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây tình cấp thiết, kiện bất khả kháng, lỗi cố ý người bị thiệt hại : Về nguyên tắc chung, chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây lỗi Tuy nhiên, trách nhiệm bồi thường chủ thể không đặt thiệt hại nguồn 11 nguy hiểm cao độ gây tình cấp thiết, kiện bất khả kháng lỗi cố ý người bị thiệt hại “ Tình cấp thiết tình người muốn tránh nguy thực tế đe dọa lợi ích Nhà nước, tổ chức, quyền, lợi ích đáng người khác mà không cách khác phải gây thiệt hại nhỏ cần ngăn ngừa.” 12 Do đó, để bảo vệ lợi ích khác lớn hơn, để tránh thiệt hại lớn xảy ra, pháp luật dân Việt Nam khoản Điều 623 quy định thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây tình cấp thiết bồi thường Sự kiện bất khả kháng kiện phát sinh bất ngờ, đột xuất, nằm ý thức, kiểm soát lường trước người nói chung chủ sở hữu, người chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ nói riêng Trong tình bất khả kháng, người lựa chọn cách cách xử lí định nhằm giải quyết, khắc phục tương đối ổn thỏa kiện Đồng thời, thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây nằm tầm kiểm soát người, để đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu, người chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ, khoản Điều 623 BLDS 2005 quy định trường hợp chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường Tuy nhiên, theo khoản c Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, trường hợp thiệt hại xảy tình cấp thiết, kiện bất khả kháng mà văn pháp luật khác yêu cầu trách nhiệm bồi thường nguồn nguy hiểm cao độ gây trách nhiệm bồi thường thiệt hại lúc phải áp dụng theo quy định văn pháp luật 12 (12) : Theo khoản Điều 16 BLHS 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb CTQG, Hà Nội, 2010 12 Lỗi điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Chủ sở hữu, người chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường lỗi Tuy nhiên, lỗi xuất phát từ phía người bị thiệt hại, trách nhiệm bồi thường không đặt cho chủ sở hữu hay người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo khoản Điều 623 BLDS 2005 Ví dụ: Xe máy tham gia giao thông bất ngờ có người lao vào xe với ý định tự tử người bị thương nặng hay chí tử vong, chủ sở hữu hay người trực tiếp điều khiển xe lúc bồi thường 3.3 Bồi thường thiệt hại trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật : Chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ hành vi chiếm hữu pháp luật quy định Điều 183 BLDS 2005 chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản thông qua giao dịch dân vi phạm điều kiện có hiệu lực theo Điều 122 BLDS 2005; nguồn nguy hiểm cao độ có trộm, cướp, hành vi chiếm đoạt tài sản khác; Khi nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật, khoản Điều 623 BLDS 2005 khoản d Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng quy định thành hai trường hợp sau : Thứ nhất, “ Người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp lỗi việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật (đã tuân thủ quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định pháp luật)” 13 Như 13 (13) : Theo khoản d Điều Mục III Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng 13 vậy, nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng thông qua hành vi trái pháp luật bao gồm trộm, cướp hình thức chiếm đoạt tài sản khác ví dụ xe máy có trộm cắp, tàu thuyền cướp thiệt hại xảy nguồn nguy hiểm cao độ người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ bất hợp pháp phải chịu trách nhiệm bồi thường Thứ hai, “ Khi chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải liên đới bồi thường thiệt hại.” 14 Quy định hiểu chủ sở hữu hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ không thực quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ dẫn đến việc nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật ví dụ: A chủ gánh xiếc, không thực quy định cất giữ, trông coi thú dùng để biểu diễn xiếc dẫn đến thú xổng bị B người phố bắt giữ, sử dụng thú gây thiệt hại chủ sở hữu hợp pháp A người thực tế chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật B phải chịu trách nhiệm liên đới Có thể thấy, trường hợp này, thiệt hại xảy nguyên nhân hoạt động nội nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi chủ sở hữu có dấu hiệu chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật Do đó, việc xác định trách nhiệm pháp lý liên đới phát sinh trường hợp xác, hợp lý II Thực tế quy định pháp luật bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật : Ý nghĩa việc pháp luật quy định bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây : 14 (14) : Trích khoản Điều 623 BLDS 2005, Nxb CTQG, Hà Nội, 2009, tr 263 14 Sự phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật, thành tựu trình công nghiệp hóa, giới hóa làm giới ngày văn minh, đại hơn; kéo theo đó, tai nạn mang tính khách quan nhiều nằm chi phối, điều khiển người, đe dọa tới an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản… chủ thể xã hội ngày gia tăng Ngoài ý nghĩa đáp ứng nhu cầu, lợi ích cho người tài sản tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro định mà lúc thiệt hại tài sản mang lại xảy mà người ví dụ máy móc, phương tiện, hệ thống điện, dây chuyền sản xuất nhà máy… thân hoạt động tiềm ẩn khả gây thiệt hại cho môi trường xung quanh Mặc dù người tìm cách kiểm soát, vận hành cách an toàn có thiệt hại khách quan bất ngờ xảy nằm kiểm soát Xuất phát từ lý này, góc độ khoa học pháp lý, khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ độ đưa với nhận định vật tiềm ẩn nguy gây thiệt hại lớn Trên sở đó, với việc xem xét mối quan hệ hành vi người với thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, pháp luật dân Việt Nam đề cập đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Từ BLDS năm 1995 đời nay, BLDS 2005 với quy định bồi thường thiệt hại hợp đồng dân nói chung chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây nói riêng Điều 623 với Nghị Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, trở thành hành lang pháp lí vững chắc, bao quát tương đối đầy đủ, phù hợp với vụ việc, tình phát sinh thực tế Nhờ có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh nên xảy thiệt hại giải nhanh chóng xác; đảm bảo quyền lợi hợp pháp chủ thể bao 15 gồm người bị thiệt hại chủ sở hữu, người chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ; đồng thời khắc phục kịp thời tổn thất tài sản, sức khỏe, tính mạng người bị thiệt hại Việc ghi nhận chế định bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây có ý nghĩa quan trọng việc thiết lập trật tự, kỉ cương xã hội, tăng cường việc xây dựng Nhà nước ta thành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Áp dụng pháp luật bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Một số vấn đề tồn hướng khắc phục : Mặc dù BLDS 2005 văn hướng dẫn thi hành luật ( Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng ) dành quy định riêng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, nhiên nhiều quy định bất cập, gây tranh cãi, quan điểm khác dẫn đến việc áp dụng điều khoản liên quan đến bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây nhiều vấn đề cần khắc phục Thứ nhất, BLDS 2005 liệt kê đối tượng coi nguồn nguy hiểm cao độ văn hay nghị định nghĩa nguồn nguy hiểm cao độ không bao quát hết vật khác mà hoạt động chúng chứa đựng khả gây thiệt hại cho môi trường xung quanh, người không hoàn toàn kiểm soát nguy gây hại Khi xem xét vật có phải nguồn nguy hiểm cao độ hay không, cần vào tính chất vật như: mức độ nguy hiểm; khả kiểm soát người vật; quy định pháp luật liên quan đến việc trông giữ, sử dụng Ngoài đối tượng xác định nguồn nguy hiểm cao độ theo khoản Điều 623 BLDS 2005 thực tế 16 vật khác mà hoạt động chúng đựng khả gây thiệt hại cho môi trường xung quanh, người hoàn toàn kiểm soát nguy gây hại ví dụ xe đạp điện, xe máy dung tích 50 cm với tốc độ cao có khả nguy hiểm hay ong vò vẽ, rắn độc thú mang tính hoang dã nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vậy, pháp luật nên có điều khoản xác định tiêu chí chung nguồn nguy hiểm cao độ Thứ hai, đứng góc độ nghiên cứu pháp luật, điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm gây xác định thiệt hại xảy thực tế thân nội nguồn nguy hiểm gây tình trạng vận hành Song, thực tế pháp lý, BLDS 2005 chưa quy định điều kiện thành cụ thể thành quy phạm pháp luật chưa có hướng dẫn trường hợp áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại hợp đồng nói chung Do đó, thực tiễn xét xử cho thấy, nhiều trường hợp thấy thiệt hại có liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, nguyên nhân gây thiệt hại người hay tự thân nguồn nguy hiểm cao độ gây Từ vấn đề tồn đời sống pháp luật nói trên, Cơ quan có thẩm quyền cần sớm ban hành điều khoản hướng dẫn cụ thể trường hợp áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây quy định Điều 623 BLDS 2005 Thứ ba, trách nhiệm bồi thường nguồn nguy hiểm cao độ tự nhiên chưa đặt Ví dụ : thú rừng công gây thiệt hại cho người Mặc dù tài sản loại tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu Nhà nước, thuộc quản lý bộ, ban, ngành có liên quan thực tế chưa có văn quy định Cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm bồi thường Như vậy, quyền lợi hợp pháp người bị thiệt hại không đảm bảo Vì cần phải bổ sung văn pháp lí quy định cụ thể trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà 17 nước ngành liên quan trường hợp thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ tự nhiên gây Thứ tư, trường hợp xác định chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây theo khoản 2, 3, Điều 623 BLDS 2005, thực tế có trường hợp chủ sở hữu bắt buộc phải chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác theo quy định pháp luật, ví dụ: người có thẩm quyền Cơ quan Nhà nước trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức cần thiết để bảo vệ lợi ích chung tạm thời thu giữ tài sản theo định Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… trường hợp này, chủ sở hữu, người có quyền chiếm hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ bắt buộc phải chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản Theo đó, pháp luật nên quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây phải chuyển giao cho Cơ quan Nhà nước Thứ năm, cần phân định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trường hợp chủ sở hữu chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác chiếm hữu, sử dụng, cụ thể trường hợp chuyển giao theo quan hệ lao động chuyển giao theo quan hệ dân Theo đó, trách nhiệm bồi thường xác định sau: Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ chuyển giao cho người khác theo hợp đồng lao động: Nếu thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trình người lao động quản lý, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo nhiệm vụ giao trách nhiệm bồi thường thuộc chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ Nếu người giao quản lý, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo nghĩa vụ lao động sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ vào mục đích khác so với nhiệm vụ giao mà gây thiệt hại người lao động phải tự chịu trách nhiệm Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ chuyển giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng theo giao dịch dân Trách nhiệm bồi 18 thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trước tiên vào thỏa thuận bên giao kết hợp đồng Nếu bên thỏa thuận áp dụng nguyên tắc chung pháp luật : bên mượn, thuê, nhận cầm cố, nhận gửi giữ, ủy quyền quản lý tài sản người chiếm hữu, sử dụng tài sản có pháp luật, họ có nghĩa vụ trông coi, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ, không để tài sản quản lý gây thiệt hại cho người khác Nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại thuộc quyền chiếm hữu, quản lý họ họ phải chịu trách nhiệm bồi thường Cuối cùng, cần phải có số biện pháp giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức pháp luật người dân nguồn nguy hiểm cao độ thiệt hại mà gây để có biện pháp phòng tránh Vẫn biết thiệt hại nằm kiểm soát người người có trách nhiệm với tài sản bảo quản, sử dụng cẩn thận, thường xuyên kiểm tra… phần giảm bớt nguy thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Đồng thời, nên mở lớp tập huấn cho cán tư pháp, hướng dẫn chi tiết cách thức xác định thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây áp dụng nguyên tắc xác định chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp để tránh xảy sai sót không đáng có trình xét xử, đảm bảo quyền lợi hợp pháp bên chủ 19 C KẾT LUẬN Xã hội khoa học kỹ thuật ngày phát triển Đó nguyên nhân dẫn đến, đối tượng xác định nguồn nguy hiểm cao độ mở rộng với khả tiềm ẩn gây thiệt hại cho người, môi trường xung quanh mức cao Chính đạo luật, văn bản, nghị quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hai nguồn nguy hiểm cao độ gây có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho chủ thể bị thiệt hại Tuy nhiên thực tế, quy định trách nhiệm bồi thường chưa đầy đủ nhiều tranh cãi, cách hiểu không thống áp dụng pháp luật Bởi vậy, tiếp tục xậy dưng, hoàn thiện pháp luật vấn đề bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây vấn đề quan trọng, cấp thiết giai đoạn 20 MỤC LỤC 21 A MỞ ĐẦU Trong thực tế, có vật máy móc, phương tiện, hệ thống tải điện, dây chuyền sản xuất nhà máy mà thân hoạt động chúng tiềm ẩn khả gây thiệt hại cho môi trường xung quanh Mặc dù chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ tìm cách phòng ngừa, vận hành chúng an toàn thực tế có thiệt hại khách quan bất ngờ xảy nằm kiểm soát Vậy, nguồn nguy hiểm cao độ ? Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây xác định ? Và thực tế, việc áp dụng quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề điểm đáng quan tâm ? 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được xác định như thế nào ? Và trên thực tế, việc áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề này còn những điểm gì đáng quan tâm, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được xác định như thế nào ? Và trên thực tế, việc áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề này còn những điểm gì đáng quan tâm, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được xác định như thế nào ? Và trên thực tế, việc áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề này còn những điểm gì đáng quan tâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay