Bài tập học kỳ hình sự

11 150 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:03

MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………… B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ……………………………………………………… 1 Hành vi A cấu thành tội gì? Trường hợp C D biết sung giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản trách nhiệm hình A B giải thếnào……………………………………………………………….… E có phạm tội không? C KẾT THÚC VẤN ĐỀ………………………………………………………8 A.ĐẶT VẤN ĐỀ Nền kinh tế thị trường nước ta với nhiều thành phần kinh tế ngày phát triển Tuy nhiên, tác động tình hình tội phạm nước ta thời gian gần vô phức tạp có chiều hướng gia tăng nhanh chóng Các tội xâm phạm sở hữu nước ta như: tội cướp tài sản, tội trộm cắp tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản,…cũng không nằm xu tác động Để hiểu rõ vấn đề này, vào xem xét tình sau: A B có ý định chiếm đoạt tài sản người khác Để việc chiếm đoạt thuận lợi chúng tìm mua súng Sau thời gian tìm mua súng không được, chúng cửa hàng đồ chơi trẻ em mua súng nhựa Một hôm, A B đem súng bờ sông (nơi niên hay ngồi hóng mát) Bọn chúng gặp C, D ngồi bên cạnh xe máy A rút súng dọa: “ngồi im không tao bắn chết” Tưởng súng thật lo lắng cho tính mạng nên B lấy xe máy mang C D phản ứng A, B đem xe máy bán cho người quen E 8.000.000 đồng ăn tiêu hết Hành vi A B cấu thành tội gì? Tại sao? Trường hợp C D biết súng giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản trách nhiệm hình A, B giải nào? Tại sao? E có phạm tội không? Tại sao? B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Hành vi A B cấu thành tội Hành vi A B cấu thành tội cướp tài sản theo quy định điều 133 Bộ luật hình (BLHS) Tội cướp tài sản tội có dấu hiệu pháp lý sau: Về khách thể, khách thể điểm đặc trưng tội cướp tài sản Tội không xâm phạm vào quyền sở hữu tài sản mà xâm phạm đe dọa xâm phạm vào tính mạng, sức khỏe công dân Về mặt khách quan tội phạm, theo quy định điều luật có dạng hành vi khách quan coi hành vi phạm tội tội cướp tài sản - Hành vi dùng vũ lực: Được hiểu dùng sức mạnh vật chất công người có trách nhiệm tài sản Dùng vũ lực người chủ tài sản, người quản lý tài sản người ngăn cản việc chiếm đoạt người phạm tội nhằm đè bẹp phản kháng, làm tê liệt ý chí nạn nhân để chiếm đoạt tài sản, là: đánh, đấm, đá, trói,…kèm theo sử dụng công cụ, phương tiện như: dao, súng, gậy Việc dùng vũ lực thực cách công khai bí mật người bị công biết người có biết hay không - Đe dọa dùng vũ lực tức khắc: Là đe dọa dùng tức sức mạnh vật chất người bị công không chịu khuất phục (Ví dụ: giơ sung lên dọa bắn, rút dao dọa chém,…) để buộc người bị công sợ tin không người phạm tội lấy tài sản tính mạng, sức khỏe bị nguy hại Đe dọa dùng vũ lực tức khắc thông thường kết hợp hành vi dùng lời nói, cử chỉ, thái độ bạo để tạo cảm giác cho người bị công tin người phạm tội dùng vũ lực tức khắc, chỗ họ khó điều kiện tránh khỏi việc bị giết chết bị gây thương tích nên buộc phải giao tài sản cho người phạm tội Việc xác định đe dọa dùng vũ lực tức khắc tương đối phức tạp lại cần thiết dấu hiệu quan trọng để phân biệt tội cướp tài sản tội cưỡng đoạt tài sản Do đó, lời khai người phạm tội phải vào tình tiết vụ án như: không gian, thời gian, hoàn cảnh lúc xảy việc, công cụ, phương tiện người phạm tội sử dụng… đặc biệt cảm nhận người bị công hoàn cảnh quan trọng - Hành vi khác làm cho người bị công lâm vào tình trạng chống cự để chiếm đoạt tài sản Ở đây, khẳng định người phạm tội không dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực, song cách thức, thủ đoạn người phạm tội đưa nạn nhân vào tình trạng không khả quản lý tài sản người phạm tội không bị trở ngại việc thực hành vi chiếm đoạt việc dùng ete, chất độc dược loại thuốc ngủ đầu độc nạn nhân; nhốt nạn nhân vào nơi thiếu không khí gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe; dùng dây căng qua đường làm nạn nhân vấp ngã để cướp tài sản Về chủ thể tội phạm, chủ thể thường đòi hỏi có lực trách nhiệm hình (TNHS) đạt độ tuổi luật định Về mặt chủ quan tội phạm, tội cướp tài sản thực với lỗi cố ý trực tiếp Người phạm tội thực hành vi cướp tài sản nhận thức rõ hành vi mà thực nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu xảy hành vi mà thực hiện, đồng thời mong muốn thực hành vi tới để hậu xảy – người phạm tội đạt mục đích Qua phân tích trên, áp dụng vào tình ta thấy hành vi A B thỏa mãn dấu hiệu mặt khách thể, mặt chủ quan, mặt khách quan chủ thể Hành vi A B xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản C D xe máy, hành vi A, B đe dọa xâm phạm tới tính mạng C, D Mặc dù súng nhựa A, B doạ C, D thể súng thật làm cho C, D nhầm tưởng nên lo lắng cho tính mạng Về chủ thể, A B người có lực TNHS đầy đủ đạt độ tuổi luật định theo quy định điều 12 BLHS Lỗi A B trường hợp lỗi cố ý trực tiếp A B nhận thức rõ hành vi nguy hiểm súng nhựa – đồ chơi trẻ em A, B dọa C, D làm cho C D tưởng nhầm sung thật nên lo lắng đành để mặc cho A B lấy xe máy mang Biết trước hậu xảy hành vi với ý định chiếm đoạt tài sản A B thực hành vi tới Trong mặt khách quan, A B có hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc, hành vi thể bên hành động A rút súng dọa: “ngồi im không tao bắn chết” Cử chỉ, lời nói A với thái độ bạo điều làm cho C D hoảng sợ súng nhựa Qua cử chỉ, thái độ A tạo cho C, D cảm giác tin không đưa tài sản – xe máy cho chúng chúng có hành động bắn làm xâm hại đến tính mạng Ngoài ra, hành vi phạm tội A B diễn không gian bờ sông (nơi hóng mát) thường vắng vẻ không đông người Từ tất chi tiết, phân tích việc khẳng định hành vi A B phạm tội cướp tài sản theo quy định điều 133 BLHS có sở đáng Trường hợp C D biết súng giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản TNHS A B giải Trường hợp A B phải chịu TNHS tội cướp tài sản Khoản điều 133 tội cướp tài sản quy định: “Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho người bị công lâm vào tình trạng chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản, bị phạt tù từ năm đến 10 năm” Theo quy định tội cướp tài sản tội có cấu thành tội phạm (CTTP) hình thức CTTP hình thức CTTP có dấu hiệu mặt khách quan hành vi nguy hiểm cho xã hội Nghĩa là, riêng hành vi nguy hiểm cho xã hội thể đầy đủ tính nguy hiểm cho xã hội, dấu hiệu hậu dấu hiệu bắt buộc CTTP Tội cướp tài sản thời điểm hoàn thành tính từ người phạm tội có hành vi thuộc mặt khách quan, cần có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc có hành vi làm cho người bị công lâm vào tình trạng chống cự phạm tội mà không cần bắt buộc hậu xảy Trong tình này, thấy A, B phạm tội cướp tài sản (điều 133BLHS), A B có hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc A rút súng dọa C D: “ngồi im không tao bắn chết”, dù C, D biết súng giả chống cự lại làm A B không lấy tài sản, hậu chưa xảy Tuy nhiên, phải thấy A B có hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc C, D Do đó, trường hợp C, D biết súng giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản A B phải chịu TNHS tội cướp tài sản theo điểm d, khoản 2, điều 133 BLHS: “sử dụng vũ khí, phương tiện thủ đoạn nguy hiểm khác” Vũ khí theo quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ (ban hành theo nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 Chính phủ) bao gồm: vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn vũ khí thô sơ + Vũ khí quân dụng: loại súng trường, súng ngắn, súng liên thanh, loại pháo, giàn phóng, bệ phóng tên lửa, súng cối, hóa chất độc nguồn phóng xạ, loại đạn, bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ quan dụng, hỏa cụ vũ khí khác dùng cho mục đích quốc phòng – an ninh + Vũ khí thể thao: loại súng trường, súng ngắn thể thao chuyên dùng cỡ, loại súng hơi, loại vũ khí khác dùng luyện tập, thi đấu thể thao loại đạn dùng cho loại súng thể thao nói + Vũ khí thô sơ: dao găm, kiếm, giáo mác, đinh ba, đại đao, mã tấu, đấm kim loại chất cứng, cung, nỏ, côn loại loại khác công an quy định Do súng nhựa vũ khí giả nên người phạm tội sử dụng súng nhựa vào mục đích chiếm đoạt tài sản không thuộc trường hợp cướp có sử dụng vũ khí Tuy nhiên, người phạm tội bị truy cứu TNHS theo điểm d, khoản 2, điều 133 BLHS thuộc trường hợp sử dụng thủ đoạn nguy hiểm khác Như vậy, A B có ý định chiếm đoạt tài sản sử dụng súng giả đe dọa để C D phải giao tài sản cho chúng dù chưa chiếm tài sản C D chống cự lại A B phải chịu TNHS tội cướp tài sản theo điểm d, khoản điều 133 với tình tiết “sử dụng thủ đoạn nguy hiểm khác”.=> Khung hình phạt tù áp dụng A B từ năm đến 15 năm E có phạm tội không Ở đây, có hai trường hợp xảy ra: Trường hợp thứ nhất: E mua xe máy A B mang bán A,B E hứa hẹn trước Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn: Dù người có hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có lần hứa hẹn trước không coi đồng phạm với người khác phạm tội mà có tài sản => Do đó, trường hợp E không đồng phạm với A B tình Mặc dù E người quen A,B E không đồng phạm phạm tội theo điều 250 BLHS họ hứa hẹn trước A,B phạm tội cướp xe máy mang bán cho E Trường hợp thứ hai: E hứa hẹn trước với A,B mua xe máy A, B phạm tội mà có E phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo quy định điều 250 BLHS Tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo quy định điều 250 BLHS có dấu hiệu pháp lý sau: Về khách thể, tội xâm phạm đến trật tự công cộng trật tự pháp luật Xã hội chủ nghĩa Hành vi tiêu thụ xe máy A B phạm tội mà có E hành vi xâm phạm đến trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa nước ta Về mặt chủ quan tội phạm, lỗi người phạm tội lỗi cố ý Trường hợp E biết hành vi trái pháp luật không phép thực E cố ý thực hành vi tới – mua xe máy A B cướp Về mặt chủ thể tội phạm, người có lực TNHS đầy đủ đạt độ tuổi luật định E tình người có lực TNHS đầy đủ đủ tuổi có khả nhận thức rõ hành vi Về mặt khách quan tội phạm, hành vi chứa chấp, tiêu thu tài sản người khác phạm tội mà có bị coi tội phạm hành vi thực mà thoả thuận, hứa hẹn trước Mặt khác, người phạm tội biết rõ tài sản mà tiêu thụ tài sản phạm tội mà có Trong trường hợp này, E A,B thỏa thuận, hứa hẹn trước điều việc E mua xe máy A, B bán Tuy nhiên, E biết xe máy mà A, B đem bán cho xe máy A, B phạm tội mà có E tiêu thụ =>Như vậy, hành vi E thỏa mãn tất dấu hiệu tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo điều 250 BLHS Khoản điều 250 quy định: “Người không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ người khác phạm tội mà có, bị phạt tiền từ triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến năm phạt tù từ tháng đến năm” Do đó, hành vi E trường hợp mua xe máy A, B bán hứa hẹn trước E biết xe máy A B phạm tội mà có phải chịu mức phạt tiền từ triệu đồng đến 50 triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến năm phạt tù từ tháng đến năm C KẾT THÚC VẤN ĐỀ Hành vi A B cấu thành tội cướp tài sản (điều 133BLHS) Nếu A B sử dụng súng giả C D biết chống cự lại dẫn đến A B không lấy tài sản A B phải chịu TNHS tội cướp tài sản theo quy định điều 133 BLHS Hành vi E cấu thành tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có (điều 250 BLHS) trường hợp E không hứa hẹn trước mà tiêu thụ tài sản A, B phạm tội mà có Các tội xâm phạm sở hữu tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng Việt Nam diễn phức tạp Vì vậy, Nhà nước ta phải coi trọng đến vấn đề nhà làm luật cần phải có quy định rõ ràng cụ thể để việc áp dụng luật thực tế xác công DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học luật Hà Nội, giáo trình Luật Hình Việt Nam,tập 1, NXB Công an nhân dân – 2007 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình Việt Nam, tập 1, NXB Công an nhân dân – 2007 Bộ luật hình Việt Nam (đã sửa đổi, bổ sung ngày 19/6/2009) – NXB Lao động – xã hội TS Trần Minh Hưởng, Bình luận khoa học Bộ luật hình sửa đổi, bổ sung năm 2009 – NXB Lao động Đinh Văn Quế, Bình luận khoa học Bộ luật Hình phần tội phạm – NXB Tổng hợp TPHCM 10 MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………… B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ……………………………………………………… 1 Hành vi A cấu thành tội gì? Trường hợp C D biết sung giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản trách nhiệm hình A B giải thếnào……………………………………………………………….… E có phạm tội không? C KẾT THÚC VẤN ĐỀ………………………………………………………8 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ hình sự, Bài tập học kỳ hình sự, Bài tập học kỳ hình sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay