Bài tập học kỳ hình sự

9 171 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:01

I.GIỚI THIỆU TÌNH HUỐNG Xã hội ngày phát triển, với phát triển đời sống người ngày nâng cao Tuy nhiên ta phủ nhận thực tế xã hội phát triển số lượng tội phạm ngày gia tăng, phải kể đến tội phạm sở hữu tội cướp tài sản, tội cướp giật tài sản, tội trộm cắp tài sản không gia tăng số lượng, thủ đoạn phạm tội ngày đa dạng xảo quyệt hơn, tinh vi Để hiểu rõ thực trạng xem xét tình cụ thể sau: A B có ý định chiếm đoạt tài sản người khác Để việc chiếm đoạt thuận lợi chúng tìm mua súng Sau thời gian tìm mua súng không được, chúng cửa hàng đồ chơi trẻ em mua súng nhựa Một hôm A B đem súng bờ sông (nơi niên hay ngồi hóng mát) Bọn chúng gặp C, D ngồi bên cạnh xe máy A rút súng dọa: “ngồi im không tao bắn chết” Tưởng súng thật lo lắng cho tính mạng nên B lấy xe máy C D phản ứng A đem xe máy bán cho người quen E 8.000.000 đồng ăn tiêu hết Hỏi: Hành vi A B cấu thành tội gì? Tại sao? Trường hợp C D biết súng giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản trách nhiệm hình A, B giải nào? Tại sao? E có phạm tội không? Tại sao? II.GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Hành vi A B cấu thành tội gì? Tại sao? Hành vi A, B cấu thành tội cướp tài sản theo điều 133 Bộ luật hình (BLHS) Bởi hành vi A, B thỏa mãn dấu hiệu pháp lý sau cảu tội cướp tài sản: Khách thể tội phạm: Tội cướp tài sản tội thuộc vào chương tội phạm xâm hại sở hữu Tuy nhiên, hành vi cướp tài sản lại xâm hại đồng thời hai quan hệ xã hội pháp luật hình bảo vệ Đó quan hệ nhân thân quan hệ sở hữu người phạm tội hành vi xâm hại trước tiên đến thân thể, đến quyền tự người để qua xâm hại sở hữu Trong tình C D chưa bị thương tích gì, song hành vi A, B mang tính đe dọa, cưỡng ép, xâm phạm đến quyền tự định đoạt tài sản thuộc sở hữu C D, qua chiếm đoạt xe máy C D Hành vi A, B lúc xâm hại đến khách thể trực tiếp tội cướp tài sản quan hệ nhân thân quan hệ sở hữu Mặt khách quan tội phạm: Theo quy định pháp luật tội cướp tài sản hoàn thành người phạm tội thực ba hành vi sau: - Hành vi dùng vũ lực: Được hiểu hành vi dùng sức mạnh vật chất (có công cụ, phương tiện phạm tội) tác động vào người khác nhằm đè bẹp hoặ làm tê liệt chống cự người chống lại việc chiếm đoạt Hành vi dùng vũ lực trước hết phải nhằm vào người người bị công chủ tài sản, người quản lý hay bảo vệ tài sản mà người phạm tội cho cản trở việc chiếm đoạt - Hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc: Đây trường hợp người phạm tội cử lời nói (hoặc hai) dọa dùng vũ lực tức khắc chống cự lại việc chiếm đoạt Vũ lực đe dọa nhằm vào người bị đe dạo nhằm vào người khác có quan hệ với người bị đe dọa Dấu hiệu “ngay tức khắc” có ý nghĩa quan trọng để phân biệt hành vi đe dọa dùng vũ lực tội cướp tài sản với hành vi dọa (sẽ) dùng vũ lực tội cưỡng đoạt tài sản Hành vi đe dọa dùng vũ lực tội cướp tài sản có tính chất mãnh liệt làm cho người bị đe dọa thấy vũ lực sảy làm cho họ khó tránh khỏi đe dọa làm cho ý chí người khác bị tê liệt ý chí kháng cự nạn nhân có khả làm cho nạn nhân kháng cự Dấu hiệu tức khắc đòi hỏi người phạm tội có hành vi, cử chỉ, thái độ thể bên dùng vũ lực tức khắc mà không đòi hỏi họ phải thực có ý định dùng vũ lực tức khắc phải có điều kiện để dùng vũ lực tức khắc - Hành vi khác làm cho nạn nhân không lâm vào tình trạng kháng cự được: Hành vi dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hành vi lại có khả làm cho người bị công khả chống cự môt phần hoàn toàn họ ngăn cản việc chiếm đoạt Các hành vi dùng thuốc mê, đầu độc… Trong tình uống A B có hành vi dùng súng (mặc dù súng giả) đe dọa C, D “ngồi im không tao bắn chết” hành vi thỏa mãn dạng hành vi thứ hai ba dạng hành vi cấu thành tội cướp tài sản Hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc Trong tình A, B có hành vi đe dọa C, D A B dùng súng giả thực tế A B đủ điều kiện để thục hành vi mà đe dọa “bắn” Tuy nhiên hành vi đe dọa A, B lại làm cho C D tưởng súng thật, C D nghĩ việc A B dùng súng bắn họ điều xảy tức khắc họ tránh khỏi Hành vi làm tê liệt hoàn toàn sức phản kháng C D, từ A, B dễ dàng lấy xe máy C D Chủ thể tội phạm: Chủ thể tội cướp tài sản chủ thể thường, đòi hỏi chủ thể có lực trách nhiệm hình (TNHS) đạt độ tuổi luật định Trong tình A B người có lực TNHS đủ độ tuổi luật định Mặt chủ quan tội phạm: xét đến mặt chủ quan tội cướp tài sản cần ý đến hai yếu tố sau: Thứ mặt lỗi: lỗi người phạm tội tội cướp tài sản lỗi cố ý trực tiếp Khi thực hành vi phạm tội, người phạm tội biết có hành vi dùng vũ lực có hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc biết làm cho người bị công khả kháng cự lâm vào tình trạng kháng cự Người phạm tội mong muốn đè bẹp ý chí kháng cự người bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản Trong tình trên, A B có hành vi dùng súng (súng giả) đe dọa C D Khi thực hành vi trên, A, B biết rõ hành vi có khả đè bẹp ý chí kháng cự C D, điều mà A, B mong muốn Chính A, B lùng sục khắp nơi để mua súng không mua súng chúng lại phải dùng hạ sách dùng súng giả nhằm thực tới mục đích cướp tài sản Qua phân tích ta thấy rõ ràng A, B biết trước hậu hành vi mà gây mà cố gắng thực cách Vì lỗi mà A, B phạm phải lỗi cố ý trực tiếp, thỏa mãn mặt chủ quan tội cướp tài sản Thứ hai mục đích chiếm đoạt: Trong yếu tố cấu thành tội cướp tài sản yếu tố mục đích chiếm đoạt dấu hiệu huộc mặt chủ quan tội cướp tài sản việc thực hành vi khách quan kể cấu thành tội cướp tài sản hành vi khách quan kể thực hiên nbhawmf mục đích chiếm đoạt tài sản Trong tình trên, việc A, B lung sục khắp nơi mua súng thực hành vi đe dọa C, D nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản mà C D nạn nhân trực tiếp cảu A B A, B có hành vi đe dọa C, D nhằm chiếm đoạt tài sản thực tế A, B làm điều đó, chúng chiếm đoạt tài sản C D xe máy  Từ phân tích ta thấy, hành vi A, B dùng súng giả đe dọa người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, hành vi A, B thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu pháp lý tội cướp tài sản Chính vây, hành vi A, B cấu thành tội cướp tài sản theo điều 133 BLHS A, B phải chịu TNHS tội phạm mà thực Trường hợp C D biết súng giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản trách nhiệm hình A, B giải nào? Tại sao? Khoản điều 133 BLHS quy định: “Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho người bị công lâm vào tình trạng chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm” Theo quy định pháp luật hình Việt Nam tội cướp tài sản tội có CTTP hình thức CTTP hình thức loại tội phạm mà riêng hành vi hành vi nguy hiểm cho xã hội dã thể đầy đủ tính nguy hiểm cho xã hội tội phạm, hậu nguy hiểm cho xã hội không bắt buộc phải sảy Chính vậy, trường hợp cho dù C D biết súng giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản TNHS A, B không thay đổi, A, B phải chịu TNHS tội cướp tài sản theo điều 133 BLHS Bởi vì: tội cướp tài sản tội có CTTP hình thức, tội phạm hoàn thành từ người phạm tội tực hành vi sau: Hành vi dùng vũ lực,hành vi đe doạ dùng vũ lực tức khắc hành vi khác làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng chống cự Trong trường hợp trên, giả sử C D biết sung gải, chống cự dù không lấy tài sản C D A, B thực hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc dối với C D nhằm chiếm đoạt tài sản, từ thời điểm A, B có hành vi đe dọa C D “ngồi im không tao bắn chết” tội cướp tài sản mà A, B thực hoàn thành mà không cần thiết A, B phải chiếm tài sản C D E có phạm tội không? Tại sao? Trong tình E phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo điều 250 BLHS Vì hành vi E thỏa mãn dấu hiệu pháp lý sau tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khac phạm tội mà có: Thứ nhất: hành vi khách quan tội phạm hành vi chứa chấp hoăc hành vi tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Trong tài sản phạm tội hiểu tài sản chiếm giữ cách bất hợp pháp tài sản tài sản người khác thực hành vi phạm tội trước mà có Hành vi chứa chấp tài sản hiểu hành vi giữ tài sản (có thể trực tiếp giữ nhờ người khác giữ) tạo điều kiện địa điểm cho việc cất giữ tài sản Hành vi tiêu thụ tài sản hiểu hành vi có tính chất làm “dịch chuyển” tài sản từ người khác phạm tội sang người khác Những hành vi hành vi mua tài sản hành vi tạo điều kiện cho việc mua bán trao đổi tài sản Trong tình E thực hành vi mua lại xe máy A, B phạm tội mà có Hành vi E hiểu hành vi tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Hành vi E thỏa mãn dấu hiệu mặt hành vi khách quan tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Thứ hai:lỗi người phạm tội lỗi cố ý trực tiếp Người phạm tội biết rõ tính chất tài sản chứa chấp phạm tội mà có Trong tình tài sản xe máy C, D A, B lại đem bán cho E ta biết xe máy thuộc sở hữu C, D xe máy A, B đem bán có giấy tờ đăng kí sở hữu mang tên C D A, B mang đến bán cho E E biết chắn tào sản A, B giấy tờ sở hữu không mang tên A, B Mặt khác cho A, B mua lại xe C, D chẳng hạn A, B phải có giấy tở thỏa thuận mua bán họ với C, D => Khi A, B mang xe đến bán, E biết rõ tài sản thuộc sở hữu A B mua, lỗi mà A phạm phải trường hợp lỗi cố ý trực tiếp Thứ ba: tính chất hành vi khách quan, khoản điều 250 BLHS quy định: “người không hứa hện trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ người khác phạm tội mà có, bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm” Theo quy định luật hình hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có phải thỏa mãn điều kiện không hứa hẹn trước cấu thành tội chứa chấp tiêu thụ tài sản nười khác phạm tội mà có, người hứa hẹn trước chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có mà cấu thành tội khác quy định BLHS Trong tình việc E mua xe máy A, B bán hành vi khách quan độc lập với hành vi cướp tài sản A, B Việc E tiêu thụ tài sản mà A, B phạm tội mà có hứa hẹn trước Vì đủ điều kiện để kết luận hành vi E không cấu thành tội khác mà cấu thành tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo điều 250 BLHS III KẾT LUẬN Hành vi A, B trường hợp cấu thành tội cướp tài sản theo điều 133 BLHS, trường hợp C, D biết A, B dùng súng giả, chống cự lại, A, B không lấy tài sản tội danh A, B không thay đổi Trong tình không hành vi A, B cấu thành tội phạm mà hành vi E cấu thành tội phạm – tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo điều 250 BLHS Trên cách giải em cho tình trên, kiến thức hạn chế nên viết nhiều thiếu sót, em mong nhận ý kiến đánh giá thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC Trang I.GIỚI THIỆU TÌNH HUỐNG ………………………………………… II.GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG ……………………………………… Hành vi A B cấu thành tội gì? Tại sao? ……………………… Trường hợp C D biết súng giả, chống cự lại, A B không lấy 2 tài sản trách nhiệm hình A, B giải nào? Tại sao? …………………………………………………………… E có phạm tội không? Tại sao? ……………………………………… III KẾT LUẬN …………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ hình sự, Bài tập học kỳ hình sự, Bài tập học kỳ hình sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay