ĐỀ THI HSG LY 9 cấp HUYỆN

11 196 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 18:34

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf222222222222222222222222222 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN SÔNG HINH LỚP THCS NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi: VẬT ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút _ Câu (4,0 điểm): Một xe máy xe đạp chuyển động đường tròn với vận tốc không đổi Xe máy vòng hết 10 phút, xe đạp vòng hết 50 phút Hỏi xe đạp vòng gặp xe máy lần Hãy tính trường hợp a xe khởi hành điểm đường tròn chiều b xe khởi hành điểm đường tròn ngược chiều Câu (3,0 điểm): Có hai bình cách nhiệt, bình chứa 10kg nước nhiệt độ 60 0C Bình chứa 2kg nước nhiệt độ 200C Người ta rót lượng nước bình sang bình 2, có cân nhiệt lại rót lượng nước cũ từ bình sang bình Khi nhiệt độ bình 580C a Tính khối lượng nước rót nhiệt độ bình thứ hai b Tiếp tục làm nhiều lần, tìm nhiệt độ bình Câu (4,0 điểm): Trong phòng khoảng cách hai tường L chiều cao tường H có treo gương phẳng tường Một người đứng cách gương khoảng d để nhìn gương Độ cao nhỏ gương để người nhìn thấy tương sau lưng Câu (4,0 điểm): Cho mạch điện (như hình vẽ) có: R1 = R2 = R3 = 40 Ω , R4 = 30 Ω , ampe kế 0,5A a.Tìm cường độ dòng điện qua điện trở, qua mạch b Tính U c Giữ nguyên vị trí điện trở, hoán vị ampe kế nguồn điện U, ampe kế bao nhiêu? Trong toán này, ampe kế lí tưởng A _ + U A B C R3 R1 R4 R2 Câu (5,0 điểm): Cho mạch điện hình vẽ: Biết R = Ω , bóng đèn Đ: 6V - 3W, R biến trở Hiệu điện UMN = 10 V (không đổi) D M R1 N a Xác định R2 để đèn sáng bình thường b Xác định R2 để công suất tiêu thụ R2 cực đại Tìm giá trị R2 Hết -Họ tên thí sinh: Số báo danh : (Người coi thi giải thích thêm) HƯỚNG DẪN CHẤN ĐIỂM HSG MÔN VẬT LÍ- LỚP HUYỆN SÔNG HINH NĂM HỌC 2016 - 2017 Đáp án thang điểm: Câu (4,0 điểm): Thang điểm Nội dung Gọi vận tốc xe đạp v → vận tốc xe máy 5v Gọi t thời gian tính từ lúc khởi hành đến lúc xe gặp → (0 < t ≤ 50); gọi C chu vi đường tròn a Khi xe chiều Quảng đường xe máy được: S1 = 5v.t Quảng đường xe đạp được: S2 = v.t Ta có: S1 = S2 + n.C Với C = 50v; n lần gặp thứ n, n ∈ N* → 5v.t = v.t + 50v.n ⇔ 5t = t + 50n ⇔ 4t = 50n ⇔ t = V× < t ≤ 50 → < 50n n ≤ 50 ⇔ < ≤ 4 0,50đ 1,00đ 50n ⇔ n = 1, 2, 3, Vậy xe gặp lần b Khi xe ngược chiều Ta có: S1 + S2 = m.C (m lần gặp thứ m, m∈ N*) → 5v.t + v.t = m.50v 50 ⇔ 5t + t = 50m ⇔ 6t = 50m ⇔ t = m 50 Vì < t ≤ 50 → < m ≤ 50 m ≤ ⇔ m = 1, 2, 3, 4, 5, Vậy xe gặp lần ⇔0< 1,00đ 1,00đ 0,50đ Câu (3,0 điểm): Nội dung a) Gọi khối lượng nước rót m(kg); nhiệt độ bình t2 ta có: Nhiệt lượng thu vào bình là: Q1 = 4200.2(t2 – 20) Nhiệt lượng toả m kg nước rót sang bình 2: Q2 = 4200.m(60 – t2) Do Q1 = Q2, ta có phương trình: 4200.2(t2 – 20) = 4200.m(60 – t2) => 2t2 – 40 = m (60 – t2) (1) Ở bình nhiệt lượng toả để hạ nhiệt độ: Q3 = 4200(10 - m)(60 – 58) = 4200.2(10 - m) Nhiệt lượng thu vào m kg nước từ bình rót sang là; Thang điểm 0,50đ 0,50đ 0,50đ Thang điểm Nội dung Q4 = 4200.m(58 – t2) Do Q3 = Q4, ta có phương trình: 4200.2(10 - m) = 4200.m (58 – t2) => 2(10 - m) = m(58 – t2) Từ (1) (2) ta lập hệ phương trình: 0,50đ (2) 2t − 40 = m(60 − t )  2(10 − m) = m(58 − t ) Giải hệ phương trình tìm t2 = 300 C; m = kg 0,50đ b) Nếu đổ lại nhiều lần nhiệt độ cuối bình gần nhiệt độ hỗn hợp đổ bình vào gọi nhiệt độ cuối t ta có: Qtoả = 10 4200(60 – t) 0,50đ Qthu = 2.4200(t – 20); Qtoả = Qthu => 5(60 – t) = t – 20 => t ≈ 53,30C Câu (4,0 điểm): Thang điểm Nooji dung B' A B I N d H M 1,00đ K C' C D L Dựng B’C’ ảnh BC qua gương Để người quan sát nhìn thấy tường sau gương mắt phải đồng thời nhìn thấy ảnh B’ C’ Muốn mắt M phải đón nhận tia phản xạ từ gương tia tới xuất phát từ B C Gọi I, 1,00đ K giao điểm B’M C’M với AD Do chiều cao nhỏ gương đoạn IK NK NM d = = (1) KD DC' L NI NM d ∆NMI : ∆AB'I(g − g) ⇒ = = (2) IA AB' L ' Ta có ∆NKM : ∆DKC (g − g) ⇒ Từ (1) (2) , áp dụng tính chất dãy tỷ số ta được: NK NI NK + NI d IK d IK d d ×H = = = ⇔ = ⇔ = ⇔ IK = KD IA KD + IA L KD + IA L AD L + d L+d 0,50đ 0,50đ 1,00đ Thang điểm Nooji dung Vậy chiều cao nhỏ gương: IK = d ×H L+d Câu (4,0 điểm): Thang điểm Nội dung a Tính cường độ dòng điện : 0,50đ Do R1 = R2 mắc // với nên I1 = I2 R123 = (1) R1.R + R = 40 + 40 = 60 Ω ; R4 = 30 Ω R1 + R 2 0,50đ ⇒ I4 = I123 = I12 = 2.( I1 + I2 ) (2) Số ampe kế : IA = I2 + I4 = 0,5 A (3) Từ (1) (2) (3) ta có: I1 = 0,1 A 0,25đ I2 = 0,1 A 0,25đ ITĐ = 0,6 A b Hiệu điện : U = I4 R4 = 0,4 30 = 12 V c Hoán đổi vị trí ampe kế nguồn U : Ta có : IA = I3 + I4 I4 = U 12 = = 0,4 A R 30 I3 = 0,1 A ⇒ IA = 0,5 A Câu (5,0 điểm): 0,50đ I3= 0,2 A I4= 0,4 A 1,00đ 0,50đ 1,00đ Thang điểm Nội dung D R1 M A B N R2 Sơ đồ mạch: R1 nt (R® // R2) U2 U 62 Từ CT: P = → R® = = = 12( Ω ) Rd P → I® = P = = 0,5 (A) U 0,50đ a Để đèn sáng bình thường → Uđ = 6v, Iđ = 0,5(A) Vì Rđ // R2 → RAB = 12.R ; UAB = Uđ = 6v 12 + R 0,50đ → UMA = UMN – UAN = 10 – = 4v Vì R1 nt (Rđ // R2) → R MA U MA 2.12.R = = = → 3RMA = 2RAN.→ = 3.4 R AN U AN 12 + R 1,00đ → 2.R2 = 12 + R2 → R2 = 12 Ω Vậy để đèn sáng bình thường R2 = 12 Ω 12.R 12R 48 + 16R → Rt® = + = 12 + R 12 + R 12 + R U MN 10(12 + R ) áp dụng định luật Ôm: I = = R td 48 + 16R 10(12 + R ) 120R Vì R nt R2đ → IR = I2đ = I = → U2đ = I.R2đ = 48 + 16R 48 + 16R b Vì R® // R2 → R2® = U22 (120.R ) 1202.R U2 áp dụng công thức: P= →P2 = = = R (48 + 16R ) R (48 + 16R ) R 1202 Chia vế cho R2 → P2 = 48 + 162 R + 2.48.16 R2  482  + 162 R + 2.48.16 ÷ đạt giá trị nhỏ Để P2 max →   R2  0,50đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ Thang điểm Nội dung  482  + 162.R ÷ đạt giá trị nhỏ →  R2  áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có: 482 482 16 R = 2.48.16 + 162.R2 ≥ R2 R2 0,50đ 1202 → P2 Max = =4,6875 (W) 4.48.16 482 482 2 Đạt khi: = 16 R2 → R2 = = 32 → R2 = Ω R2 16 0,50đ Vậy R2 = Ω công suất tiêu thụ R2 đạt giá trị cực đại LƯU Ý: - Thí sinh giải theo cách khác, cho đủ điểm số theo phân phối điểm hướng dẫn chấm - Điểm toàn không làm tròn số Chủ đề Lớp 7Chương 1: Quang hoc Lớp 8Chương 1:Cơ học chương 2: Nhiệt học Lớp 9Chương 1: Điện học Tổng Ma trận đề thi học sinh giỏi cấp huyệnvật lí năm 2016-2017 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL 4đ Tổng 1đ 4đ 7đ 7đ 9đ 9đ 20đ 20đ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN SÔNG HINH LỚP THCS NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi: VẬT ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút _ Câu (4,5 điểm) Một người xe đạp nửa quãng đường đầu với vận tốc v = 15km/h, nửa quãng đường lại với vận tốc v2 không đổi Biết đoạn đường mà người thẳng vận tốc trung bình quãng đường 10km/h Hãy tính vận tốc v2 Câu (5 điểm) Đổ 738g nước nhiệt độ 15oC vào nhiệt lượng kế đồng có khối lượng 100g, thả vào miếng đồng có khối lượng 200g nhiệt độ 100 oC Nhiệt độ bắt đầu có cân nhiệt 17oC Biết nhiệt dung riêng nước 4186J/kg.K Hãy tính nhiệt dung riêng đồng Câu (3 điểm) Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện làm thí nghiệm với hai điện trở khác nhau, đường (1) đồ thị vẽ dùng điện trở thứ đường (2) đồ thị vẽ dùng điện trở thứ hai Nếu mắc hai điện trở nối tiếp với trì hai đầu mạch hiệu điện không đổi U = 18V cường độ dòng điện qua mạch bao nhiêu? I(A) (1) (2) O 12 24 U(V) Câu (3,5 điểm) Trong bình nước hình trụ có khối nước đá giữ sợi dây nhẹ, không giãn (xem hình vẽ bên) Biết lúc đầu sức căng sợi dây 10N Hỏi mực nước bình thay đổi nào, khối nước đá tan hết? Cho diện tích mặt thoáng nước bình 100cm lượng riêng nước 1000kg/m3 Câu (4 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ bên V Điện trở toàn phần biến trở Ro , điện trở R vôn kế lớn Bỏ qua điện trở ampe kế, A dây nối phụ thuộc điện trở vào nhiệt độ Duy trì hai đầu mạch hiệu điện U không đổi Lúc đầu chạy C biến trở đặt gần phía Hỏi số dụng cụ đo thay đổi M dịch chuyển chạy C phía N? Hãy giải thích sao? H ế t khối C M N Họ tên thí sinh: Số báo danh : (Người coi thi giải thích thêm) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN SÔNG HINH LỚP THCS NĂM HỌC 2016-2017 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN VẬT Câu Đáp án chi tiết Điểm Gọi s chiều dài quãng đường Ta có: Thời gian hết nửa quãng đường đầu : t1 = s/2v1 (1) 0,50đ Thời gian hết nửa quãng đường sau : t2 = s/2v2 (2) 0,50đ Vận tốc trung bình quãng đường : vtb = s/(t1 + t2) 0,75đ = > t1 + t2 = s/vtb (3) 0,75đ Từ (1), (2) (3) => 1/v1 + 1/v2 = 2/vtb 1,00đ Thế số tính v2 = 7,5(km/h) 1,00đ (nếu ghi thiếu sai đơn vị v2 trừ 0,5 điểm) Nhiệt lượng miếng đồng tỏa : Q1 = m1c1(t1 – t) = 16,6c1(J) 1,00đ Nhiệt lượng nước thu vào : Q2 = m2c2(t – t2) = 6178,536 (J) 1,00đ Nhiệt lượng nhiệt lượng kế thu vào : Q3 = m3c1(t – t2) = 0,2c1(J) 100đ Phương trình cân nhiệt : Q1 = Q2 + Q3 0,50đ 16,6c1 = 6178,536 + 0,2c1 0,50đ => c1 = 376,74(J/kg.K) (nếu ghi thiếu sai đơn vị c1 trừ 0,25 điểm) 1,00đ Từ đồ thị tìm : 1,00đ R1 = 3Ω 1,00đ R2 = 6Ω 0,50đ => Rtđ = R1 + R2 = 9(Ω) 0,50đ Vậy : I = U/Rtđ = 2(A) (nếu ghi thiếu sai đơn vị I trừ 0,25 điểm) Nếu thả khối nước đá (không buộc dây) nước đá tan hết, mực nước bình thay đổi không đáng kể 0,50đ Khi buộc dây dây bị căng chứng tỏ khối nước đá chìm sâu so với thả thể tích ∆V, lực đẩy Ac-si-met lên phần nước đá 0,50đ ngập thêm tạo nên sức căng sợi dây 0,75đ Ta có: FA = 10.∆V.D = F 10.S.∆h.D = F (với ∆h mực nước dâng cao so với khối nước đá 0,50đ thả nổi) 0,75đ => ∆h = F/10.S.D = 0,1(m) 0,50đ Vậy khối nước đá tan hết mực nước bình hạ xuống 0,1m Khi dịch chuyển chạy C biến trở phía N số dụng cụ đo tăng (nếu không giải thích không cho điểm ý này) 0,50đ Giải thích: Gọi x phần điện trở đoạn MC biến trở; I A UV số ampe kế vôn kế 0,50đ Điện trở tương đương đoạn mạch: xR 0,50đ Rm = (Ro – x) + x + R1 x2 Rm = R − = R – R1 + x + R1 x x2 0,75đ Khi dịch chạy phía N x tăng => ( x + 0,50đ R ) tăng => Rm giảm x2 0,50đ => cường độ dòng điện mạch chính: I = U/Rm tăng (do U không đổi) IA I − IA I = = x R R+x I.x I = R => IA = R + x 1+ x R Do đó, x tăng (1 + ) giảm I tăng (c/m trên) nên IA tăng x Mặt khác, ta lại có: 0,50đ 0,25đ Đồng thời UV = IA.R tăng (do IA tăng, R không đổi) LƯU Ý: - Thí sinh giải theo cách khác, cho đủ điểm số theo phân phối điểm hướng dẫn chấm - Điểm toàn không làm tròn số Chủ đề Lớp 8Chương 1:Cơ học chương 2: Nhiệt học Lớp 9Chương 1: Điện học Tổng Ma trận đề thi học sinh giỏi cấp huyệnvật lí năm 2016-2017 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL 13đ Tổng 13đ 7đ 7đ 20đ 20đ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HSG LY 9 cấp HUYỆN, ĐỀ THI HSG LY 9 cấp HUYỆN, ĐỀ THI HSG LY 9 cấp HUYỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay