On dinh bo doc va tuong chan mo dau

12 288 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 18:09

KHOA“ Add CÔNG TRÌNH your company slogan ” BỘ MÔN ĐỊA KỸ THUẬT Ổn định bờ dốc tường chắn DKT25.2 LOGO HÀ NỘI – 2015 MỞ ĐẦU Ổn định bờ dốcổn định bờ dốc, vai trò Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Tài liệu tham khảo MỞ ĐẦU Bờ dốc Tự nhiên (sườn dốc) Nhân tạo (mái dốc, mái đất …) Ổn địnhổn địnhỔn định tự nhiên  Mất ổn định tự nhiên  Ổn định tác động (con người)  Mất ổn định người MỞ ĐẦU Ổn định bờ dốc đóng vai trò đảm bảo an toàn cho: Tính mạng người Khai thác an toàn công trình Phát triển bền vững kinh tế Bảo vệ môi trường … MỞ ĐẦU Đất, đá, nước (nước mưa, nước mặt, nước đất) Hoạt động kinh tế người Các tác nhân tự nhiên khác Đối tượng nghiên cứu MỞ ĐẦU Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu:  Tổng hợp phân tích  Tính toán lý thuyết  hình thực nghiệm  Chuyên gia MỞ ĐẦU Mở đầu Phân loại ổ định bờ dốc Phân tích ổn định bờ dốc Nội dung Tường chắn đất Tính toán ổn định tường chắn đất Tính toán tường chắn đất có cốt, tường ngàm, tường chắn có neo Tài liệu tham khảo  Phan Trường Phiệt Áp lực đất tường chắn đất NXB XD, Hà Nội, 2001  Phan Trường Phiệt, Phan Trường Giang Tính toán phân tích trượt lở đất đá NXB XD, Hà Nội, 2011  Trần Văn Việt Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật NXB XD, Hà Nội, 2004  Bộ NN PTNT Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thủy lợi xưởng in TT Tin học NN & PTNT, Hà Nội, 2003  22TCN272-05 Tiêu chuẩn thiết kế cầu  Tài liệu tham khảo  22TCN171-98 Quy trình khảo sát địa chất công trình thiết kế biện pháp ổn định đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở Hà Nội, 1998  TCVN9861:2013 Công trình phòng chống đất sụt đường ô tô – Yêu cầu khảo sát thiết kế, Hà Nội, 1998  Trịnh Minh Thụ, Nguyễn Uyên Phòng chống trượt lở đất đá bờ dốc – mái dốc, NXB XD, Hà Nội, 2011 Tài liệu tham khảo  TCVN 9152:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi  James Michael Duncan, Stephen Gailord Wright Soil Strength And Slope Stability, John Wiley & Sons, Jan 25, 2005  U S Department of Transportation Federal Highway Administration Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes – Volume I, Volume II Extreme Events, 2009  Braja M Das Principles of Foundation Engineering, PWS USA, 1995 Bài học mở đầu học gì? Bờ dốc? Ổn định bờ dốc? Mất ổn định bờ dốc? Vì cần phải ổn định bờ dốc (sườn dốc – mái dốc)? Ví dụ? Đối tượng cần ổn định bờ dốc? “ Add your company slogan ” Thank You ! BM Địa kỹ thuật LOGO
- Xem thêm -

Xem thêm: On dinh bo doc va tuong chan mo dau , On dinh bo doc va tuong chan mo dau , On dinh bo doc va tuong chan mo dau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay