TIỂU LUẬN Cao học NHỮNG đặc TRƯNG của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đại

17 638 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 17:34

LỜI MỞ ĐẦU Dưới sự tác động của sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của kỹ thuật và công nghệ, ngày nay lực lượng sản xuất đã có bước phát triển mạnh mẽ. Lực lượng sản xuất thay đổi cả về tính chất và trình độ kéo theo sự thay đổi về quan hệ sản xuất. Do đó mà trong các nước chủ nghĩa tư bản, bản chất của nó cung mang những đặc điểm mới. Hiện nay các nước tư bản phát triển vẫn đang giữ vị trí chi phối nền kinh tế thế giới. Trên phương diện chính trị thế giới cũng như kinh tế thế giới, chủ nghĩa tư bản hiện đại đang chiếm ưu thế. Nước ta kiên trì xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh quốc tế như vậy nên việc hiểu thấu đáo về chủ nghĩa tư bản hiện đại là điều hết sức cần thiết. Hơn thế nữa, chủ nghĩa xã hội không phải bỗng dưng mà có và phát triển. Đương nhiên nó chỉ có thể làm nên những thành tựu của mình trên cơ sở đúc kết bài học và kinh nghiệm lịch sử, trên cơ sở phát triển của xã hội loài nguời. Nghiên cứu những thành bai, được mất của chủ nghĩa tư bản hiện đại, lấy cái tốt bỏ cái xấu của nó là để giúp chúng ta xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa tiến bộ hơn, ưu việt hơn tư bản chủ nghĩa. Do tính cấp thiết đó của đề tài, chúng em đã viết bài này. Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ những đặc trưng của chủ nghĩa tư bản hiện đại. LI M U Di s tỏc ng ca s phỏt trin mnh m nh v bóo ca k thut v cụng ngh, ngy lc lng sn xut ó cú bc phỏt trin mnh m Lc lng sn xut thay i c v tớnh cht v trỡnh kộo theo s thay i v quan h sn xut Do ú m cỏc nc ch ngha t bn, bn cht ca nú cung mang nhng c im mi Hin cỏc nc t bn phỏt trin ang gi v trớ chi phi nn kinh t th gii Trờn phng din chớnh tr th gii cng nh kinh t th gii, ch ngha t bn hin i ang chim u th Nc ta kiờn trỡ xõy dng ch ngha xó hi hon cnh quc t nh vy nờn vic hiu thu ỏo v ch ngha t bn hin i l iu ht sc cn thit Hn th na, ch ngha xó hi khụng phi bng dng m cú v phỏt trin ng nhiờn nú ch cú th lm nờn nhng thnh tu ca mỡnh trờn c s ỳc kt bi hc v kinh nghim lch s, trờn c s phỏt trin ca xó hi loi ngui Nghiờn cu nhng thnh bai, c mt ca ch ngha t bn hin i, ly cỏi tt b cỏi xu ca nú l giỳp chỳng ta xõy dng ch xó hi ch ngha tin b hn, u vit hn t bn ch ngha Do tớnh cp thit ú ca ti, chỳng em ó vit bi ny Mc ớch nghiờn cu ca ti l lm rừ nhng c trng ca ch ngha t bn hin i NI DUNG CHNG I: KHI QUT CHUNG V CH NGHA T BN NGY NAY 1.1.Khỏi nim v ch ngha t bn hin i ngy Ch ngha t bn ngy l giai on hin ca ch ngha t bn c quyn(ch ngha t bn hin i)nm phng thc sn xut t bn ch ngha, c phõn tớch k tỡ sau chin tranh th gii ln th hai n nay, ch yu l t nhng nm cui ca th k 20 õy ch ngha t bn hin i phn ỏnh mt giai on phỏt trin mi v cht lch s phỏt trin ca ch ngha t bn ú l giai on ch ngha t bn c quyn nh nc vi nhiu c trng mi 1.2 Những nguyên nhân phát triển chủ yếu chủ nghĩa t hin i Chủ nghĩa t phát triển suốt nửa sau kỷ XX có nhiều nguyên nhân, tuỳ theo cách tiếp cận, số cách tiếp cận từ góc độ kinh tế trị học mác-xít cho thấy có nguyên nhân nh sau: 1.2.1 CNTB hin đại ứng dụng đợc cách rộng rãi ngày nhanh chóng thành tựu cách mạng khoa học công nghệ đại Thành tựu khoa học công nghệ, xét cho kỹ sản phẩm riêng có chủ nghĩa t Bất kể phát minh hay sáng kiến khẳng định thành văn minh nhân loại Không có sáng tạo thợng đế hay lực lợng siêu tự nhiên Nhà phát minh dù phải có học nên tức phải chữ đầu tiên, từ lời mẹ ru kiến thức tầm cỡ nh thuyết tơng đối A.Anhxtanh, Theo đuổi lĩnh vực khoa học, ngành nghề lúc có đợc thành lao động cá nhân, dù lớn hay nhỏ mắc nợ nhân loại nhiều Nhng lại trực tiếp trả đợc nợ cho nhân loại đợc điều kiện cần đủ để vật chất hoá ý tởng sáng tạo đến mức ngời trực tiếp tiêu dùng đợc sản phẩm lao động trình độ cao Khi mà nhân loại vơng quốc kinh tế hàng hoá mức tốt nhà phát minh sáng chế đem bán thành lao động với t cách hàng hoá mà Trong kinh tế thị trờng t chủ nghĩa tất phát minh, sáng chế đợc đem bán nh hàng hoá khác, gía thứ hàng hoá biểu tiền giá trị V.I Lê nin hoàn toàn ông khẳng định độc quyền có tính hai mặt : mặt kìm hãm việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ (vì thể tính chất thối nát nó) tức mua phát minh, sáng chế để khỏi rơi vào tay đối thủ cạnh tranh với nó, nhng lại không ứng dụng sản xuất nh cũ mà thu đợc lợi nhuận nhờ địa vị độc quyền thị trờng nớc thuộc địa Chính lẽ mà có nhiều phát minh, sáng chế chậm hàng chục năm không đợc ứng dụng, chí bị vĩnh viễn Điều góp phần lý giải rõ ràng nửa đầu kỷ XX hầu hết phát minh, sáng chế chậm đợc ứng dụng vào sản xuất Nhng độc quyền có mặt thứ hai là, để tồn cạnh tranh để giành giật thị trờng, tổ chức t độc quyền sẵn sàng chi hàng triệu USD để có đợc ứng dụng thời gian sớm có lợi phát minh, sáng chế Điều mà công ty nhỏ làm đợc không vay đợc tín dụng ngân hàng Càng cuối kỷ XX, mà cạnh tranh bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế ngày mạnh, hội đợc bảo hộ che chắn dới nhiều hình thức nh thị trờng nớc Nói cách khác độc quyền quốc gia trở thành độc quyền xuyên quốc gia có hội tồn cho pháp nhân kinh tế không chấp nhận cạnh tranh Trong cạnh tranh liệt thị trờng nớc việc tìm kiếm ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ giải pháp có tính chất sống hầu hết tổ chức độc quyền đại Mỗi phát minh quan trọng đợc ứng dụng thành công tạo thị trờng khổng lồ đủ sức thu hút lợng t lớn Cái thị trờng cung cấp đợc lợi nhuận cao bao gồm lợi nhuận siêu ngạch lợi nhuận độc quyền lại tiếp thêm sức sống cho t Còn sáng chế dù nhỏ tạo hệ sản phẩm đợc bán với giá có phần lợi nhuận T chết không tìm thấy đợc nới đầu t đem lại lợi nhuận Bao ma-cà -rồng t mà hút đợc máu lợi nhuận mạnh khoẻ Từ lâu rồi, tình báo công nghiệp hay gọi tình báo kinh tế trở thành chiến thực khốc liệt công ty độc quyền t Mục tiêu đạt đến chiếm đoạt lấy phát minh, sáng chế nhà khoa học trình tìm tòi, nghiên cứu Thời gian để phát minh, sáng chế đợ ứng dụng vào thực tiễn kinh tế ngày rút ngắn lại Nhân loại ngày có nhiều hội cho lựa chọn tiêu dùng Riêng điều cần ghi công xứng đáng cho chủ nghĩa t Rất tiếc thời đại bùng nổ cách mạng khoa học công nghệ, Liên-xô nớc xã hội chủ nghĩa trớc với mô hình kinh tế huy, độc quyền nhà nớc mức, nên rơi vào thối nát mà V.I.Lênin cảnh báo Không chấp nhận kinh tế thị trờng tức không coi phát minh, sáng chế hàng hoá Tệ hại không thừa nhận sức lao động hàng hoá Vì ứng dụng đợc thành tựu khoa học công nghệ mức cần thiết không ứng xử đợc nhà khoa học tài nh nguồn vốn quý gía cho phát triển kinh tế-xã hội nói chung cho đua tranh kinh tế với chủ nghĩa t nói riêng Liênxô có số lợng phát minh khoa học nhiều Mỹ suốt thập niên, ứng dụng vào quốc phòng, an ninh vợt trội so với giới phơng Tây Nhng lĩnh vực dân thua xa hầu nh không đợc ý tầm cỡ sách quốc gia 1.2.2 Trong điều kiện chủ nghĩa t độc quyền, chế độ sở hữu cổ phần t chủ nghĩa đợc áp dụng ngày rộng rãi phổ biến Nhng lại hoàn toàn nh nhận xét C.Mác hồi kỷ XIX: "Đó thủ tiêu phơng thức sản xuất t chủ nghĩa lòng phơng thức t chủ nghĩa1 Mà ngợc lại lại làm cho chủ nghĩa t có thêm sức mạnh để tồn phát triển Sự thay đổi từ sở hữu t nhân tuý thành sở hữu tập thể t bản, xét cho thay đổi lợng cha thể đạt đến thay đổi chất Về thực chất trình từ tự cạnh tranh dẫn đến độc quyền kinh tế t chủ nghĩa đồng thời làm cho sở hữu t nhân tuý trở thành sở hữu tập thể t Điều cần lu ý toàn trình nằm khuôn khổ phơng thức sản xuất t chủ nghĩa Cách diễn đạt C.Mác dễ gây lầm lẫn với trình tự phủ định chủ nghã t Ngày tất tổ chức độc quyền t chủ nghĩa tồn với t cách công ty cổ phần lẽ giản đơn t nhân cho dù kẻ giàu giới lại sở hữu 100% vốn doanh nghiệp Ngay làm nh việc làm dại dột không khôn ngoan Chế độ sở hữu cổ phần t chủ nghĩa tạo điều kiện để t nhân cần sở hữu số cổ phần vừa đủ (có thể vài %- với công ty lớn) để nắm giữ ghế phủ hội đồng quản trị công ty có quyền sử dụng chi phối toàn số t cổ đông lại Đây ví dụ điển hình sở hữu phơng tiện, điều kiện để đạt đến mục đích cao sử dụng, chi phối lợng t lớn nhiều lần nhằm có đợc phần lợi nhuận tối đa cho Sở hữu tập thể t chủ nghĩa thủ tiêu chủ nghĩa t đợc, hình thức sở hữu thích hợp với trình độ phát triển cao lực lợng sản xuất lòng xã hội t mà Sự thích hợp đến lợt lại tạo điều kiện để phơng thức sản xuất t chủ nghĩa đạt đến nấc thang phát triển cao so với giai đoạn trớc Ngày với xu toàn cầu hoá ngày mạnh sở hữu một lợng vốn định, nhà tài phiệt chi phối khối lợng t khổng lồ nhiều chủ thể khác nhiều quốc gia khác phạm vi toàn giới Chính sức mạnh tổ chức độc quyền gia tăng rõ rệt so với trớc Thậm chí sức mạnh kinh tế số tập đoàn có khả thách thức sức mạnh số chế điều tiết kinh tế quốc gia quốc tế Tất nhiên, sở hữu cổ phần t chủ nghĩa vô lý mặt đạo đức minh hoạ đợc toán học, nhng chừng dung hợp đợc với thể chế pháp quyền t sản chừng sớm để nói dịêt vong chủ nghĩa t với phơng thức sản xuất 1.2.3 Sự gia tăng vai trò kinh tế nhà nớc t sản điều kiện chủ nghĩa t độc quyền Đây nhân tố quan trọng để chủ nghĩa t vợt qua mà chủ động đối phó đợc với chấn động lớn kinh tế t chủ nghĩa Không khủng hoảng thừa mang tính chu kỳ nh từ nửa kỷ XX trở trớc Vẫn có suy thoái kinh tế, có khủng hoảng tài - tiền tệ, có tranh chấp thơng mại, giá trị văn hoá, nh ng không đến mức cờng quốc t chủ nghĩa dùng đến vũ lực để giải tranh chấp với nh trớc Vũ lực đợc sử dụng quan hệ với nớc phát triển trờng hợp cờng quốc t thờng có đồng thuận mức độ định Thí dụ nh trờng hợp: xung đột Man-vi -đát, pgani xtan, I-rắc, Tại nớc t phát triển vai trò kinh tế nhà nớc thể rõ tính chất giai cấp chỗ nhà nớc t sản gánh lấy hầu hết chi phí khổng lồ phát triển kết cấu hạ tầng, nghiên cứu khoa học bản, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp rủi ro, tai nạn, để tảng kinh tế- xã hội tập đoàn t kinh doanh kiếm lợi nhuận Chẳng hạn nh: thoải mái lo sản xuất hệ ô-tô bán kiếm lợi có nhà nớc lấy ngân sách xây dựng phát triển hệ thống đờng cao tốc (nếu cần nớc ngoài); phát hành cổ phiếu thu hút vốn thị trờng chứng khoán, số thị trờng sụt giảm có khoản cứu trợ khẩn cấp từ phía nhà nớc Nhà nớc t sản thời đại ngày có chức làm chó giữ nhà cho giai cấp t sản mà phải săn kiếm mồi (chức kinh tế) cho chủ với nguyên tắc kiếm đợc mồi chó phải gặm xơng miếng ngon phải dành cho chủ 1.2.4 Sự thất bại mô hình chủ nghĩa xã hội xô-viết nguyên nhân quan trọng làm cho CNTB đơng đại mạnh lên so với trớc Ngoài ba nguyên nhân nêu không đủ không tính đên nguyên nhân quan trọng xuất thập niên cuối kỷ trớc Chính nguyên nhân giúp cho chủ nghĩa t thoát khỏi nguy khủng hoảng thị trờng tiêu thụ nguồn nguyên liệu: Đó thất bại mô hình chủ nghĩa xã hội xô-viết Với t cách hệ thống kinh tế, trị, xã hội đối lập với hệ thống t chủ nghĩa, Liên-xô nớc xã hội chủ nghĩa trớc có khuyết tật nhng có thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Những thành tựu thực trở thành chỗ dựa tinh thần số trờng hợp trợ giúp vật chất cho đấu tranh giai cấp công nhân nhân dân lao động nớc t chủ nghĩa Sự thất bại mô hình chủ nghĩa xã hội xô-viết làm chỗ dựa Chính vậy, sau kiện Liên-xô Đông âu, không số Đảng cộng sản công nhân tự giải tán đổi tên gọi, tôn mục đích Sự thoái trào phong trào công nhân có nghĩa mạnh lên lực t chủ nghĩa Cho đến có đình công, bãi công công nhân nớc t phát triển Không có đấu tranh đòi tăng lơng, giảm làm, cải thiện điều kiện lao động,chừng đủ để t có thêm nhiều lợi nhuận so với trớc Sự thất bại mô hình chủ nghĩa xã hội xô-viết (chứ gọi sụp đổ chủ nghĩa xã hội-TG) giúp cho hàng loạt nớc t chủ nghĩa tiếp cận đễ dàng có lợi với nguồn nguyên nhiên liệu phong phú nớc khối SNG quốc gia Đông u Loại trừ cách có hiệu mối nguy dầu mỏ khí đốt Cả thị trờng mênh mông với 300 triệu dân thiếu thốn hàng tiêu dùng tạo nên kích cung lớn tập đoàn kinh doanh phơng Tây Đó luận có sức thuyết phục ngời bàng quan giới chủ t hầu hết nớc t chủ nghĩa Ngời ta chứng kiến chuyến làm ăn tấp nập giới kinh doanh phơng tây tới nớc SNC Đông âu mà quy mô liên tởng tới tìm vàng vùng đất Alatxca sau Nga hoàng nhợng bán lại cho nớc Mỹ CHNG II: NHNG C TRNG CA CH NGHA T BN HIN I 2.1 S phỏt trin nhy vt v lc lng sn xut Th nht, cỏch mng cụng ngh thụng tin (IT) v cụng ngh cao phỏt trin mnh m Cỏch mng IT ngun t cỏc nc phỏt trin phng Tõy l bc nhy vt ln mang tớnh lch s to ln ca phỏt trin khoa hc k thut lõu di ca cỏc nc TBCN Mi my nm gn õy, cụng ngh thụng tin phỏt trin mnh m, tr thnh ngnh ln nht v ngnh tng trng nhanh nht, na cui thp k 90 ca th k XX, ngnh cụng ngh thụng tin ca M chim 8,3% GDP, úng gúp cho tng trng kinh t trờn 30% Cựng vi s lan rng trờn ton cu ca cỏch mng IT, cỏc ngnh cụng ngh cao mi khỏc nh sinh hc, vt liu mi, ngun nng lng mi, hng khụng v tr,cng ang phỏt trin mnh m, d kin cỏch mng khoa hc k thut s bựng n mt cao tro mi s kt hp gia IT vi cụng ngh cao khỏc c bit l cụng ngh sinh hc S tin b v nhng bc t phỏ ca khoa hc k thut ó m khụng gian rng ln mi cho s phỏt trin ca sc sn xut Th hai, giỏo dc c tng cng v t cht ca ngi lao ng c nõng cao rừ rt Vớ d, thi gian c giỏo dc hc ca cụng dõn M t 10,6 nm ca nm 1984 ó tng lờn n 14 nm vo nm 1999; cựng thi gian ny t l trờn i hc ca ngi dõn trờn 25 tui t 14% ó tng lờn n 50% Tng cng gio dc o to ó lm cho t cht cụng nhõn c nõng cao, t ú t nn múng vng chc cho vic nõng cao nng sut lao ng v sc cnh tranh Th ba, kinh t tng trng nhanh, nng sut lao ng c nõng cao hn Thnh qu khoa hc kk thut nhanh chúng chuyn húa vo sn xut, kinh doanh Theo thng kờ, vo nm 1820, trc cuc cỏch mng khoa hc k thut ln th nht, t l tng trng GDP bỡnh quõn hng nm ca th gii rt thp, nm u cụng nguyờn n nm 1000 ch cú 0,01%; t nm 1000 n nm 1820 l 0,22%; t nm 1820 n nm 1898 t 2,21% Sau Chin tranh th gii th II, tc tng trng kinh t th gii nõng cao rừ rt, t nm 1950 - 1973, GDP th gii mi nm tng 4,91%, t nm 1973 - 1998 tng 3,01% Nhng nm 90 ca th k XX, nc M vi s thỳc y ca cỏch mng IT ó cú c 10 nm phn vinh liờn tc, khong thi gian t nm 1996 - 2000 mc tng trng GDP bỡnh quõn hng nm t trờn 4% Tin b khoa hc k thut thỳc y nõng cao nng sut lao ng T nm 1995 - 2001 nng sut lao ng ca cỏc ngnh phi nụng nghip M tng trng bỡnh quõn hng nm l 2,6%, gp gn hai ln so vi khong thi gian t 1973 - 1995 (1,39%), õy chớnh l kt qu ỏp dng rng rói IT 2.2 Nn kinh t ang cú xu hng chuyn t kinh t cụng nghip sang kinh t tri thc Cuc cỏch mng khoa hc k thut ln th nht, 200 nm trc, thỳc y CNTB chuyn i t kinh t nụng nghip sang kinh t cụng nghip; cỏch mng IT hin ang thỳc y nn kinh t TBCN chuyn t kinh t cụng nghip sang kinh t tri thc Trong kinh t tri thc, vai trũ ca tri thc v k thut ó cao hn cỏc yu t nh ngun ti nguyờn t nhiờn v vn, tr thnh yu t sn xut quan trng nht Vn hnh ca kinh t tri thc ch yu khụng cũn ngi lao ng c bp thao tỏc mỏy múc, m ch yu nhng ngi lao ng trớ úc cỏc ngnh thit k, nghiờn cu phỏt trin cng nh truyn bỏ tri thc thỳc y Nõng cao tm quan trng ca tri thc, biu hin ch tng trng ca t bn vụ hỡnh (giỏo dc, nghiờn cu, khai thỏc) cao hn t bn hu hỡnh (xõy dng, mỏy múc), hm lng tri thc tng lờn sn phm v dch v i tng sn xut v tiờu th ca kinh t cụng nghip l kt tinh "ngun ti nguyờn", cũn i tng sn xut v tiờu th ca kinh t tri thc l "kt tinh tri thc" 10 Sỏng to k thut v sỏng to c ch úng vai trũ then cht phỏt trin kinh t tri thc Sỏng to k thut l ng lc bờn thỳc y phỏt trin kinh t tri thc, v cú quan h mt thit vi chớnh sỏch khoa hc k thut v sỏng to c ch Sỏng to c ch l vụ cựng quan trng i vi s i v phỏt trin ca kinh t tri thc C ch hp nht ba loi hỡnh xớ nghip u t ri ro, doanh nghip nh cụng ngh cao v th trng c phiu l ng lc trc tip ca kinh t mi Cựng vi s chuyn i loi hỡnh kinh t, kt cu ngnh ngh ca CNTB cng c iu chnh v nõng cp hn, chuyn sang dch v húa v cụng ngh cao húa iu ny th hin ch: ba ngnh ngh ln, v trớ ca nụng nghip h thp, v trớ ca dch v, c bit l ngnh dch v cú liờn quan n cụng ngh mi c tng lờn Theo thng kờ t trng nụng nghip v cụng nghip ca M chim GDP nm 1989 ln lt l 18,2% v 36,1%; nm 1999 l 1,4% v 21,7% Trong cựng thi gian ny, t trng ca ngnh dch v GDP tng t 45,7% lờn n 77% úng vai trũ quan trng quỏ trỡnh iu chnh ny phi k ộn vai trũ cụng ngh thụng tin 2.3 S iu chnh v quan h sn xut v quan h giai cp Th nht, quan h s hu cng cú nhng thay i, biu hin ni bt l s phõn tỏn quyn nm c phiu tng lờn Nhng nm 90 ca th k XX, s lng ngi dõn nm c phiu v giỏ tr c phiu M u tng khỏ nhanh Nm 1989 l 28% dõn s M cú c phiu, nm 1999 ti 48,2%, nm 1995 nhng ngi nm tay c phiu cú giỏ tr thp (5000 USD tr xung) ang gim dn, cũn nhng ngi cú tay c phiu tr giỏ 50.000 USD tr lờn tng gp ụi so vi nm 1989, lờn n 18,4 triu ngi Phõn tỏn húa quyn khng ch c phiu cú li cho ci thin quan h gia ch xớ nghip v cụng nhõn Nhng trờn thc t, cụng nhõn l c ong nh, khụng th cựng vi nh t bn phõn chia quyn lc, nờm phõn tỏn húa quyn khng ch c phiu cng khụng th lm thay i a v lm thuờ ca ngi lao ng 11 Th hai, kt cu giai cp cng ó cú nhng bin i ln, cỏc giai cp, tng lp, on th xó hi hay on cựng tn ti v tỏc ng ln Ni bt nht l s xut hin ca tng lp trung lu (hay cũn gi l giai cp trung sn), chin khong 40 - 50% dõn s Trờn thc t, phn ln s ny cú c phiu hoc mt phn vn, rt nhiu s h l phn t tri thc hoc nhõn viờn chuyờn ngnh, cú a v ngh nghip khỏ tt, ó khụng cũn l giai cp vụ sn theo quan nim truyn thng na Th ba, cựng vi s tng trng v sn xut v s iu chnh v quan h sn xut, thu nhp bng tin lng ca ngi lao ng cng cú c mc tng trng khỏ ln S liu thng kờ ca Cc iu tra dõn s liờn bang M cho thy, t nm 1986 - 1993, thu nhp thc t ca s cụng nhõn thuc cỏc doanh nghip t nhõn luụn cú xu th gim; nhng t nm 1993 n nm 1999 thỡ li tng lờn 7,4%; nm 1999 t l nghốo khú gim n mc thp nht k t nm 1979 Tt c nhng iu ny cho thy, mõu thun giai cp xó hi TBCN v quan h sn xut, m bt ngun t quan h s hu, nờn ó phn no xoa du c tớnh gay gt ca mõu thun ny Nhng iu chnh ú núi lờn rng CNTB mun tn ti v phỏt trin cng phi lo gii quyt cỏc xó hi, gii quyt mi quan h gia t bn v lao ng, song song vi s phỏt trin nhanh chúng ca lc lng sn xut v cuc u tranh bn b ca giai cp cụng nhõn 2.4 Th ch quan lý kinh doanh ni b doanh nghip cú nhng bin i ln Trong iu kin mi ca cỏch mng khoa hc - k thut v kinh t tri thc, th ch qun lý kinh doanh ni b cỏc doanh nghip ó thc hin cỏc bc iu chnh v ci cỏch ln Th nht, doanh nghip ci cỏch c ch qun lý, thit lp c cu t chc hng ngang v mng li Phng hng ci cỏch l xúa b h thng kiu kim t thỏp truyn thng nh trung quỏ ln quyn lc, a tng th v 12 theo chiu dc, thay th bng h thng kiu mng li phõn quyn, ớt tng th v theo chiu ngang; nhm gim bt khõu trung gian, thụng tin thun li, n gin trỡnh t quyt sỏch; phỏt huy y tớnh ch ng v trỏch nhin ca ton th cụng nhõn, nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc Th hai, dựng cụng ngh cao ci cỏch c ch qun lý sn xut thớch ng vi nhng thay i t th ch sn xut theo "n t hng", doanh nghip thit lp h thng sn xut, linh hot, h thng sn xut bng mỏy tớnh, ch cung co thớch hp v c ch phỏt trin theo nhu cu (tc khõu sn xut cng gn gi vi khỏch hng hn) Th ba, thc hin ci cỏch qun lý lao ng, ly ngi lm gc yờu cu i vi cụng nhõn ch yu khụng phi l iu kin th lc m l phi cú k nng v tri thc cao hn, h phỏt huy tớnh ch ng v sỏng to, t ú nõng cao nng sut lao ng v tng cng th cnh tranh ca doanh nghip Th t, thay i hỡnh thc t chc doanh nghip, xut hin xu th hai loi hỡnh ln húa v nh húacựng h tr tn ti Cỏc doanh nghip ln ó khụng ngng m rng u th v qu mụ, tng cng sc mnh th trng ca cụng ty ng thi, cỏc doanh nghip nh linh hot hn, cú tinh thn sỏng to hn cng c phỏt trin mnh m, lm cho kinh t TBCN cú sc sng v hiu qu cao 2.5 iu tit v mụ ca nh nc ngy cng c tng cng Th nht, kp thi iu chnh chin lc tng th phỏt trin kinh t, nhm nõng cao sc cnh tranh tng th ca quc gia Trong 20 nm gn õy, chớnh ph M trung khai thỏc phỏt trin ngnh cụng ngh cao mi nh cụng ngh tin hc, ly phỏt trin ngnh cụng ngh cao mi thc hin phc hng kinh t M Nhng nm 90 ca th k XX vic thit lp th trng chung chõu u v s i ca ng tin chung chõu u, bt k i vi chõu u hay i vi c th gii u cú ý ngha khụng th xem nh Th hai, s la chn chớnh sỏch thc dng Nhng nm 90 ca th k XX, bt k l M hay chõu u u ó ỏp dng mụ hỡnh chớnh sỏch "Con 13 ng th ba", trờn thc t l s dung hũa quan nim giỏ tr truyn thng v ch trng chớnh tr ca ch ngha t vi mt s bin phỏp ca ch ngha bo th mi, úng vai trũ tớch cc cho vic xoa du nhng mõu thun ca CNTB hin Th ba, cn c vo tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t khỏc ca tng thi k, dng linh hot chớnh sỏch ti chớnh v chớnh sỏch tin t, kp thi iu chnh mõu thun cung cu xó hi v mõu thun gia cỏc tng lp xó hi khỏc 2.6 Cỏc cụng ty xuyờn quc gia cú vai trũ ngy cng quan trng h thng kinh t TBCN, l lc lng ch yu thỳc y ton cu húa kinh t Cỏc cụng ty xuyờn quc gia (TNC) l cỏc cụng ty t bn c quyn, bnh trng th lc nc ngoi di hỡnh thc ci cm nhanh Hin ti cỏc TNC c nh nc cỏc nc TBCN nõng , thụng qua u ttrc tip nc ngoỏi trờn quy mụ ln, cỏc cụng ty xuyờn quc gia mua v thụn tớnh cỏc ti sn nc ngoi, khụng ngng tng cng thc lc, m rng th phn Cựng vi ton cu húa kinh t phỏt trin nhanh, ngy cng nhiu xớ nghip nc tr thnh cụng ty xuyờn quc gia Theo ti liu ca Trung tõm cụng ty xuyờn quc gia Liờn hp quc, nm 1968 cỏc nc TBCN phỏt trin cú 7.276 cụng ty xuyờn quc gia, vi 273.000 chi nhỏnh v cụng ty nc ngoi, ti khon rũng khong 200 t USD Nm 1998, s cụng ty xuyờn quc gia lờn ti 44.000, vi 280.000 cụng ty con, chim 44% giỏ tr tng sn phm ton cu, 50% tng kim ngch buụn bỏn, 90% u ttrc tip nc ngoi, trờn 80% bn quyn k thut cao Da vo thc lc hựng hu ca bn thõn, cỏc cụng ty xuyờn quc gia ó tr thnh lc lng ch yu thỳc y ton cu húa kinh t v CNTB c quyn liờn quc gia phỏt trin Do cú thc lc kinh t, chớnh tr hựng mnh, h thng sn xut, tiờu th, dch v, nghiờn cu khoa hc, thụng tin ton cu húa, cỏc TNC ó cú tỏc ng ln n cỏc mt ca i sng chớnh tr, kinh t, húa, xó hi, v th lc ca h ó thõm nhp cỏc lnh vc trờn ton th gii Th hin nhng im sau õy: 14 - Cỏc cụng ty xuyờn quc gia ó thỳc y ton cu húa sn xut v ngun vn, thỳc y mnh m phõn cụng lao ng quc t sõu sc hn, da vo i sng kinh t, thỳc y buụn bỏn quc t phỏt trin mnh - Truyn bỏ khoa hc k thut v kinh nghim qun lý trờn phm vi ton cu, to khụng gian rng ln phỏt trin lc lng sn xut v iu chnh quan h sn xut TBCN trờn quy mụ quc t - Chim ot th trng ton cu, xut khu v hng húa trờn quy mụ ln, thu v nhiu ngoi t, phỏt trin thc lc nc, tng cng kim soỏt ca t bn c quyn trờn phm vi ton cu Nhng mt khỏc, quỏ trỡnh xut khu v k thut th trng th gii cng cú kh nng lm cho kinh t nc "trng rng", khin nn tht nghip thờm trm trng, cng cú kh nng bựng n mõu thun v xung t vi cỏc nc s ti - To c hi v c nhng thỏch thc to ln cho cỏc nc ang phỏt trin Tuy nhiờn, c lp t ch phỏt trin kinh t dõn tc, li dng nhng c hi m cỏc TNC a n, cỏc nc ang phỏt trin cng cn cú nhng bin phỏp i phú vi nhng thỏch thc ang gp phi; gim bt tỡnh trng da dm vo cỏc TNC; phũng cỏc cụng ty ú thõm nhp v chớnh tr v kim soỏt v kinh t, bo v nn c lp chớnh tr v li ớch cn bn ca nh nc dõn tc - nh hng ln ti lnh vc ti chớnh, tin t Cỏc TNC thao tỳng ngun tớndng quc t khng l, hỡnh thnh th trng tin t ln, tr thnh cỏc nh kinh doanh ngoi t ln nht v lc lng ch yu thỳc y lu thụng trờn ton th gii, nh hng trc tip n vic n nh th trng tin t v cõn bng cỏn cõn toỏn quc t 2.7 iu tit v phi hp quc t c tng cng Trong bi cnh TCH hin nay, nh nc ca cỏc quc gia TBCN ngy cng chỳ trng phi hp chớnh sỏch kinh t v mụ Vỡ vy, nhng xung t kinh t nh chin tranh mu dch, chin tranh t giỏ hi oỏi, chin tranh lói sut m trc õy thng cú gia cỏc nc phng Tõy ó gim xung Vic 15 gii quyt mõu thun gia cỏc nc phng Tõy thng ỏp dng hỡnh thc thng lng tha hip ch khụng i khỏng gy gt nh trc na Nhng nm gn õy, phi hp v hp tỏc quc t c tng cng rừ rt, hiu qu cng khụng ngng c nõng cao Nh s phi hp gia cỏc n t bn v chớnh sỏch ti chớnh, tin t sau "s kin 11- - 2001", s phi hp gia M, EU, Nht Bn tỡm li thoỏt khng hong ti chớnh tin t trờn quy mụ ton cu nm 2008 Vai trũ ca cỏc t chc kinh t khu vc v quc t phỏt huy tỏc dng ngy cng ni bt iu tit quan h kinh t quc t v tr thnh mt nhng ch th mi iu tit QHKT TBCN Nh Qu Tin t quc t (IMF) tham gia mt cỏch ton din vo cụng vic cu vin khng hong ti chớnh chõu , ó giỳp cỏc nc hi viờn khc phc khú khn tm thi v thu chi ti chớnh quc t Tng cng iu tit v phi hp quc t cú vai trũ khụng th xem nh vic xoa du mõu thun bờn v bờn ngoi cỏc nc TBCN, to khụng gian phỏt trin rng ln hn cho CNTB 16 KT LUN Nhng c trng kinh t ca ch ngha t bn ngy ch l s phỏt trin k tip nhng c trng kinh t cú ca ch ngha t bn, nú hon ton khụng phi l nhng c trng mi phi t sn, song bi cnh ton cu hoỏ, nhng c trng ú cng mang tớnh quc t Nhng c trng kinh t ca ch ngha t bn m Lờnin nờu cng chớnh l nhng c trng cú ngun gc t bn cht kinh t ca ch ngha t bn v ó xut hin mm mng t ch ngha t bn t cnh tranh (c quyn sinh t t cnh tranh ) Nhng c trng ú khụng h ph nh tớnh cht t bn ch ngha ca ch ngha t bn t cnh tranh, cng nh c im ca ch ngha t bn c quyn Trỏi li c quyn l c trng c bn ca ch ngha t bn ngy v l cỏi trc xuyờn sut quỏ trỡnh ng Mc ớch nghiờn cu nhng c trng kinh t ca ch ngha t bn ngy lm bc l tim nng phỏt trin v s cũn tip tc phỏt trin, song ch ngha t bn ngy khụng trỏnh nhng gii hn nm bn cht ca nú Cng phỏt trin, ch ngha t bn cng to lũng nú nhng nhõn t t ph nh Sm hay mun nú cng s b mt xó hi khỏc tin b hn u vit hn xó hi m ton th nhõn loi ang hng ti thay th, ú l xó hi xó hi ch ngha L mt ch xó hi tn ti song song vi ch xó hi ch ngha Vit Nam, nghiờn cu v nhng c trng ca ch ngha t bn hin i l cn thit 17 [...]... 16 KẾT LUẬN Những đặc trưng kinh tế của chủ nghĩa tư bản ngày nay chỉ là sự phát triển kế tiếp những đặc trưng kinh tế vốn có của chủ nghĩa tư bản, nó hoàn toàn không phải là những đặc trưng mới “ phi tư sản”, song trong bối cảnh toàn cầu hoá, những đặc trưng đó cũng mang tính quốc tế Những đặc trưng kinh tế của chủ nghĩa tư bản mà Lênin nêu ra cũng chính là những đặc trưng có nguồn gốc từ bản chất... có nguồn gốc từ bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản và đã xuất hiện mầm mống từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh (độc quyền sinh ra từ tự do cạnh tranh ) Những đặc trưng đó không hề phủ định tính chất tư bản chủ nghĩa của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, cũng như đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền Trái lại độc quyền vẫn là đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay và là cái trục xuyên... là cái trục xuyên suốt quá trình vận động Mục đích nghiên cứu những đặc trưng kinh tế của chủ nghĩa tư bản ngày nay để làm bộc lộ tiềm năng phát triển và sẽ còn tiếp tục phát triển, song chủ nghĩa tư bản ngày nay không tránh khỏi những giới hạn nằm ngay trong bản chất của nó Càng phát triển, chủ nghĩa tư bản càng tạo ra ngay trong lòng nó những nhân tố tự phủ định Sớm hay muộn nó cũng sẽ bị một xã hội... nó cũng sẽ bị một xã hội khác tiến bộ hơn ưu việt hơn xã hội mà toàn thể nhân loại đang hướng tới – thay thế, đó là xã hội xã hội chủ nghĩa Là một chế độ xã hội tồn tại song song với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nghiên cứu về những đặc trưng của chủ nghĩa tư bản hiện đại là cần thiết 17 ... sách "Con 13 đường thứ ba", trên thực tế là sự dung hòa quan niệm giá trị truyền thống và chủ trương chính trị của chủ nghĩa tự do với một số biện pháp của chủ nghĩa bảo thủ mới, đóng vai trò tích cực cho việc xoa dịu những mâu thuẫn của CNTB hiện nay Thứ ba, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế khác nhau của từng thời kỳ, vận dụng linh hoạt chính sách tài chính và chính sách tiền tệ, kịp thời điều... phát triển ngành công nghệ cao mới như công nghệ tin học, lấy phát triển ngành công nghệ cao mới để thực hiện phục hưng kinh tế Mỹ Những năm 90 của thế kỷ XX việc thiết lập thị trường chung châu Âu và sự ra đời của đồng tiền chung châu Âu, bất kể đối với châu Âu hay đối với cả thế giới đều có ý nghĩa không thể xem nhẹ Thứ hai, sự lựa chọn chính sách thực dụng Những năm 90 của thế kỷ XX, bất kể là Mỹ... gay gắt của mâu thuẫn này Những điều chỉnh đó nói lên rằng CNTB muốn tồn tại và phát triển cũng phải lo giải quyết các vấn đề xã hội, giải quyết mối quan hệ giữa tư bản và lao động, song song với sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất và cuộc đấu tranh bền bỉ của giai cấp công nhân 2.4 Thể chế quan lý kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp có những biến đổi lớn Trong điều kiện mới của cách... với khách hàng hơn) Thứ ba, thực hiện cải cách quản lý lao động, lấy con người làm gốc yêu cầu đối với công nhân chủ yếu không phải là điều kiện thể lực mà là phải có kỹ năng và tri thức cao hơn, để họ phát huy tính chủ động và sáng tạo, từ đó nâng cao năng suất lao động và tăng cường thế cạnh tranh của doanh nghiệp Thứ tư, thay đổi hình thức tổ chức doanh nghiệp, xuất hiện xu thế hai loại hình lớn hóa... dịch vụ hóa và công nghệ cao hóa Điều này thể hiện ở chỗ: trong ba ngành nghề lớn, vị trí của nông nghiệp hạ thấp, vị trí của dịch vụ, đặc biệt là ngành dịch vụ có liên quan đến công nghệ mới được tăng lên Theo thống kê tỷ trọng nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ chiếm trong GDP năm 1989 lần lượt là 18,2% và 36,1%; năm 1999 là 1,4% và 21,7% Trong cùng thời gian này, tỷ trọng của ngành dịch vụ trong GDP... ngoài, trên 80% bản quyền kỹ thuật cao Dựa vào thực lực hùng hậu của bản thân, các công ty xuyên quốc gia đã trở thành lực lượng chủ yếu thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế và CNTB độc quyền liên quốc gia phát triển Do có thực lực kinh tế, chính trị hùng mạnh, hệ thống sản xuất, tiêu thụ, dịch vụ, nghiên cứu khoa học, thông tin toàn cầu hóa, các TNC đã có tác động lớn đến các mặt của đời sống chính trị, kinh tế,
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN Cao học NHỮNG đặc TRƯNG của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đại, TIỂU LUẬN Cao học NHỮNG đặc TRƯNG của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đại, TIỂU LUẬN Cao học NHỮNG đặc TRƯNG của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay