Mẫu đơn xin nhập học cao học

1 172 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 17:02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường…………………………………thuộc Đại học ………………………………… Tên tôi là: ………………………………………………………………………………. Sinh ngày: ……………………Nơi sinh……………………………………………… Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………… . Đối tượng học (căn cứ theo giấy triệu tập)………………………………………………. Số điện thoại: Nhà riêng ……………….Cơ quan: ………………Di động:……… . Theo giấy báo trúng tuyển sau đại học ngày … tháng … năm … của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, tôi đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2010. Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………… . Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng Trường……………… ………- Đại học ………………………………………. cho phép tôi được nhập học khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm …………. Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Đại học …………………… Xác nhận của cơ quan chủ quản (hoặc UBND xã, phường, thị trấn) Ngày ……. tháng ……. năm 2010 Người làm đơn Ghi chú: Nếu đối tượng là người học tự do thì xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC Kính gửi: Hiệu trưởng Trường thuộc Đại học Tên là: Sinh ngày: Nơi sinh: Hộ thường trú: Đối tượng học (căn theo giấy triệu tập) Số điện thoại: Nhà riêng Cơ quan: Di động: Theo giấy báo trúng tuyển sau đại học ngày tháng năm Giám đốc Đại học , trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm Chuyên ngành đào tạo: Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng Trường - Đại học cho phép nhập học khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm Tôi cam đoan thực đầy đủ nghĩa vụ quy định theo Quy chế đào tạo sau đại học hành Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Đại học ., ngày tháng năm Xác nhận quan chủ quản Người làm đơn (hoặc UBND xã, phường, thị trấn) Ghi chú: Nếu đối tượng người học tự xác nhận UBND xã, phường, thị trấn ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HOÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ Khe sanh, ngày 27 tháng 11 năm 2007 ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP CCLLCT HỆ TẬP TRUNG KHÓA 2008 - 2009 Kính gửi: Ban thường vụ Huyện uỷ - Hướng Hoá Ban tổ chức Huyện uỷ - Hướng Hoá Tôi tên là: Trần Đình Dũng Sinh ngày: 10 tháng 3 năm 1973 Quê quán: Triệu sơn - Triệu phong - Quảng trị Nơi công tác: Trường PTDTNT Hướng Hoá Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán Chức vụ: Bí thư Đoàn trường, tổ trưởng chuyên môn Ngày vào Đảng : 18/4/2006 Ngày chính thức: 18/4/2007 Trình độ quản lý nhà nước: Chương trình chuyên viên Tháng 8 năm 1997 tôi được Sở GD - ĐT Quảng trị phân công về nhận công tác tại trường PTDTNT Hướng Hoá là một trong những trường học được Đảng và nhà nước giao trách nhiệm bồi dưỡng và đào tạo nguồn cán bộ lâu dài cho quê hương và đất nước. Xác định tầm quan trọng đó với trách nhiệm là bí thư Đoàn trường, tổ trưởng chuyên môn bản thân tôi không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá để qua đó bồi dưỡng giáo dục tư tưởng chính trị văn hoá cho Đoàn viên, thanh thiếu niên nhất là Đoàn viên độ tuổi học sinh. Trong quá trình công tác tôi thấy rằng tsrình độ lý luận chính trị của bản thân tôi còn hạn chế nhiều. Để công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh có chất lượng việc đầu tiên và cần thiết đó là bản thân phải nâng cao trình độ lý luận chính trị, thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng. Vậy tôi viết đơn này kính trình quý cấp xét cho tôi được nhập học lớp CCLLCT khoá 2008 - 2009; tôi xin hứa chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học và các quy định, phân công của tổ chức. Khe sanh, ngày 27 tháng 11 năm 2007 XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI VIẾT ĐƠN Trần Đình Dũng PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGỌC HỒI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON ĐĂKXÚ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN NHẬP HỌC Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG:…………………………………………….………………………………………………………………………………………… Tôi tên :……………………………………………………………………………………Hiên cư trú tại ::………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nghề nghiệp :……………………………………………………………………………. Kính đề nghị :BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG xét duyệt cho con, cháu tôi:Là (Họ và tên )…………………………………………………………………………… Sinh ngày : ………………….tháng ……………………….năm……………………… Nơi sinh : ………………………………………………………………………………… Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………Được vào lớp :………………………………………… năm học ……………… Tại trường :…………………………………………………………………………………Chúng tôi hứa sẽ thực hiện đầy đủ những quy định của nhà trường đề ra và cùng kết hợp chặt chẽ với nhà trường để cùng giáo dục con em .………………………………………………………………………………………………. ĐẮK XÚ, ngày ……… tháng ……….năm……… NGƯỜI VIẾT ĐƠN (Ký , ghi rõ họ tên ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NHẬP HỌC LẠI Kính gửi: Ông ( bà): Hiệu trưởng trường THPT …………………………. Họ tên học sinh:……………………………………………Nam, nữ ……………. Ngày tháng năm sinh : ……………………………………………………………. Nơi sinh : …………………………………………………Dân tộc ……………… Địa chỉ thường trú : ……………………………………………………………… Năm học 2009- 2010 em đang học lớp 12 . Do bị bệnh phải mổ và điều trị dài ngày vì thế em đã làm đơn xin nghỉ để điều trị. Nay sức khoẻ đã hồi phục, em viết đơn này kính trình lên Ban giám hiệu nhà trường cho em được tiếp tục học tập. Rất mong sự giúp đỡ của quý thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, xứng đáng là học sinh ngoan của nhà trường. Em xin chân thành cảm ơn! Dạ trạch, Ngày……tháng……năm 2010 Người viết ( Họ tên, chữ ký) Xác nhậncủa chính quyền địa phương CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN DỰ THI CAO HỌC Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT TÂN KỲ - NGHỆ AN - TỔ HOÁ - SINH TRƯỜNG THPT TÂN KỲ - NGHỆ AN - Tên tôi là: Trần Thị Thanh - Sinh ngày: 02/06/1986 - Quê quán: Sơn Thành - Yên Thành - Nghệ An - Chỗ ở hiện nay: Khối 3 - Thị trấn Tân Kỳ - Nghệ An - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Đại học – Sư phạm Hoá học Tôi đã được Trường THPT Tân Kỳ tiếp nhận, bố trí công tác tại Tổ Hoá - Sinh (giảng dạy môn Hoá học), Trường THPT Tân Kỳ và đã chính thức nhận việc tại đơn vị kể từ ngày 01/09/2008. Qua thời gian công tác tại trường, tôi đã có nhiều cố gắng trong chuyên môn cũng như công tác kiêm nhiệm. Nay nguyện vọng bản thân muốn được tiếp tục học tập nâng cao kiến thức nên tôi làm đơn này kính mong Tổ chuyên môn, Ban giám hiệu xem xét và tạo điều kiện cho tôi được dự thi cao học tại Trường Đại học Vinh đợt 2 (tháng 8) - năm 2010. Nếu được dự thi cao học, tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các nội qui, qui định của đơn vị, Trường, các chế độ chính sách của Nhà nước và tích cực ôn tập, đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Tôi xin chân thành cảm ơn! TỔ CHUYÊN MÔN Tân Kỳ, ngày 18 tháng 6 năm 2010 NGƯỜI VIẾT ĐƠN Trần Thị Thanh PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin nhập học cao học, Mẫu đơn xin nhập học cao học, Mẫu đơn xin nhập học cao học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay