CHUYÊN ĐỀ 2 Quản trị Công ty đa sở hữu theo Luật Doanh nghiệp 2005

39 168 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:57

CHUYấN Qun tr Cụng ty a s hu theo Lut Doanh nghip 2005 PGS.TS Trn Vn Nam Lut DN 2005 quy nh cỏc loi hỡnh doanh nghip no? Cụng ty trỏch nhim hu hn, gm: Cụng ty TNHH thnh viờn Cụng ty trỏch nhim hu hn thnh viờn tr lờn Cụng ty c phn Cụng ty hp danh Doanh nghip t nhõn Nhúm cụng ty Lut doanh nghip v chuyn i DNNN Cỏc doanh nghip nh nc : giao, bỏn, khoỏn, cho thuờ, c phn hoỏ, chuyn thnh cụng ty TNHH1 thnh viờn Kt qu chuyn i cng l Cty TNHH v Cty c phn theo LDN Hin nay: Chuyn i, ci cỏch ng lot v thi hn kt thỳc ó c lut nh, ngy thỏng7 nm 2010 Cụng ty hoỏ tt c cỏc DNNN, chuyn cỏc DNNN thc s thnh cụng ty ỳng chun mc quc t ph bin C cu, cỏch thc qun tr khỏc v c bn so vi quy nh ca phỏp lut hin hnh v DNNN, vi c cu v cỏch hnh hin Mt khỏc bit c bn l thc hin ch qun mi thay th ch hnh chớnh ch qun hin Xõy dng v thc hin ch qun mi? Thc hin quyn ch s hu vi vai trũ l ngi u t nh cỏc nh u t khỏc: Nu nh nc l c ụng, thỡ cú cỏc quyn, ngha v v cỏch thc thc hin cỏc quyn ú nh c ụng khỏc, c quy nh ti Chng v Cụng ty c phn; Nu Nh nc l thnh viờn, thỡ cú cỏc quyn, ngha v v thc hin cỏc quyn ú nh thnh viờn khỏc ca Cty TNHH, c quy nh ti mc I chng Cụng ty trỏch nhim hu hn Nu nh nc l ch s hu cụng ty ca cụng ty trỏch nhim hu hn thnh viờn l t chc, thỡ cú cỏc quyn, ngha v v thc hin cỏc quyn ú nh cỏc t chc khỏc vai trũ ch s hu cụng ty trỏch nhim hu hn Tỡnh Cụng ty H Ni Interseco Cỏc c im c bn ca cụng ty TNHH v cụng ty CP TNHH L ch th phỏp lý c lp; phỏp nhõn; Ch s hu (thnh viờn) v cụng ty l c lp v tỏch bit v mt phỏp lý Thnh viờn chu trỏch nhim hu hn s cam kt gúp Phn gúp khụng bng nhau, b hn ch chuyn nhng C phn L mt ch th phỏp lý c lp; Ch s hu (c ụng) v cụng ty l c lp, tỏch bit v phỏp lý C ụng chu trỏch nhim hu hn giỏ tr c phn ó gúp(ó toỏn) C phn bng v t chuyn nhng Cụng ty C ụng C ụng C ụng Cụng ty Ti sn Nh cung cp Khỏch hng D ỏn u t Nhõn viờn D ỏn u t D ỏn u t Ch n Ngi khỏc C.Ty TNHH & CP Cụng ty TNHH&CP Phỏp nhõn c lp v phõn bit vi thnh viờn gúp Thnh viờn / C ụng Cỏc ch n ca cụng ty Ti sn ca cỏ nhõn thnh viờn/c Ti sn ca c.ty L nh u t; h cú th thuờ ngi khỏc qun lý cụng ty Ngun: Nguyn ỡnh Cung, CIEM Ti sn ca cỏ nhõn thnh viờn/c C cu t chc Cụng ty X i hi ng c ụng Ban kim soỏt Hi ng qun tr Ban giỏm c P K toỏn P.Kinh doanh Marketing P.T chc hnh chớnh Bỏn hng PXSX gch, ngúi B phn sn xut PX c khớ PXSX xi mng Cụng ty c phn Li th: Trỏch nhim hu hn, tỏch bit s hu v qun lý, s dng qun lý chuyờn nghip, s tn ti n nh v lõu di ca cụng ty, cũn cú thờm li th khỏc nh: Phm vi huy ng l khụng cú gii hn; D dng v t chuyn nhng c phn; khon c phn cao hn Bt li: Ch s hu khụng kim soỏt c hot ng hng ngy v c chin lc v cỏc c bn khỏc ca cụng ty D b ngi khỏc, cụng ty khỏc thụn tớnh; khú cha truyn ni Yờu cu bỏo cỏo, minh bch v tuõn th nhiu quiy nh ca phỏp lut hn Tỡnh Cụng ty Bo him PIJICO Ví dụ: Cơ cấu PJICO Các cổ đông PJICO TNG CễNG TY XNG DU VIT NAM (Petrolimex) (51%) NGN HNG NGOI THNG VIT NAM (Vietcombank) (10%) CễNG TY TI BO HIM QUC GIA VIT NAM (VINARE) (8%) TNG CễNG TY THẫP VIT NAM (VSC) (6%) CễNG TY VT T V THIT B TON B (MATEXIM) (3%) CễNG TY IN T HANEL (2%) CễNG TY THIT B AN TON (AT) (0,5%) Giỏm c(TG) iu hnh hot ng hng ngy(l ngi t chc, trin khai thc hin cỏc quyt nh ca HQT v cỏc iu hnh khỏc) Do HQT b nhim;cú th hoc ngoi HQT; Ch tch HQT cú th kiờm, v l ngI i din theo phỏp lut ca cụng ty Nu ngi tỏch bit, thỡ G l ngI i din theo phỏp lut ca cụng ty Giỏm c (TG) Quyn v nhim v ca giỏm c Quyt nh cỏc cụng vic hot ng hnh ngy ca cụng ty; T chc thc hin quyt nh ca HQT; Kin ngh phng ỏn b trớ c cu t chc,quy ch qun lý nI b; B nhim, nhim, cỏch chc cỏc cỏn b qun lý khụng thuc thm quyn ca HQT; Kin ngh phng ỏn tr c tc hoc x lý l kinh doanh Quyt nh tr lng cho ngI lao ng; Vn thng xy Ch tch HQT, kiờm giỏm c v l ngi i din theo phỏp lut hay lm quyn v khú thay i; thay i ngi i din, t chi ký vo h s ng ký thay i Giỏm c lm quyn lc phc v li ớch cỏ nhõn Ngha v ca TV HQT v G Qun lý v iu hnh cụng ty mt cỏch hp phỏp, hp L; Qun lý v iu hnh Cty trung thc, cn trng v tt nht cú th c bo m ti a li ớch cty v c ụng; Trung thnh vi li ớch ca cụng ty; khụng s dng thụng tin, quyt, c hi kinh doanh ca cty; khụng lm dng a v, chc v v ti sn ca cty t li hoc phc v li ớch ca ngi khỏc; Khai bỏo, thụng bỏo vi cụng ty v tt c nhng ngi cú liờn quan v li ớch cú liờn quan Ngha v ca TV HQT v G Khi cụng ty khụng cú toỏn c cỏc khon n n hn, thỡ khụng c tng lng, tr thng; Khi nhõn danh cỏ nhõn hoc ngi khỏc thc hin kinh doanh phm vi ngnh, ngh kd ca cụng ty, thỡ phi thụng bỏo vi HQT, v ch c lm HQT chp thun; nu thc hin m khụng khai bỏo, thỡ li tc cú c l ca cụng ty; Nu qun lý v iu hnh cụng ty trỏi vi quy nh ca lut phỏp, L cụng ty gõy hi cho cụng ty, thỡ phi chu trỏch nhim cỏ nhõn v quyt nh ú, ng thi, phi bi thng thit hi cho cụng ty Kim soỏt cỏc giao dch c nguy c t li Giao dch loi ny bo gm: Giao dch vi c ụng cú hn 35% c phn, nht l cụng ty m,; Giao dch vi nhng ngi qun lý cụng ty m, nhng ngi cú thm quyn b nhim ngi qun lý cụng ty m; Giao dch vi nhng ngi qun lý cụng ty, v hoc chng, cha, cha nuụi, m, m nuụi, con, nuụi, vi anh, ch, em rut ca ngi qun lý cụng ty; vi cỏc doanh nghip sõn sau Kim soỏt cỏc giao dch c nguy c t li Giao dch ca cụng ty vi v hoc chng, cha, cha nuụi, m, m nuụi, con, nuụi, vi anh, ch, em rut v.v ca nhng c ụng s hu c phn chi phi ti cụng ty Giao dch ca cụng ty vi cụng ty khỏc ca cựng mt cụng ty m; Ban kim soỏt Phi lp BKS i vi cụng ty cú 11 C hoc cú c ụng l t chc s hu hn 50% tng s c phn ó phỏt hnh a v phỏp lý: l c quan HC bu, bói min; chu trỏch nhim trc HC; nhõn danh HC giỏm sỏt HQT, TV HQT v G, TG quan lý, iu hnh cụng ty i tng giỏm sỏt Hi ng thnh viờn Tng giỏm c/ Giỏm c Cỏc n v & Ngi i din Vn thc tin ca BKS Hot ng th ng; BKS chớnh nhng thnh viờn HQT ch nh; TV ban kim soỏt thng cụng ty; v l cp di ca giỏm c, ca TV HQT; TV BKS thng l nhng ngi chuyờn mụn khụng cao; a v vai trũ BKS b xem nh; khụng hon thnh c nhim v ca mỡnh; thng l ngi úng du cho HQT trng hp cn thit So sánh Hội đồng quản trị hai tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ HĐQT WMT - 14 thành viên (43% ngời công ty) - Lơng = $60.000 - Uỷ ban - Công ty kiểm toán: Ernst & Young (gần $8.4M) HĐQT GE - 15 thành viên (27% ngời công ty) - Lơng = $250.000 - Uỷ ban - Công ty kiểm toán: KPMG (gần $92M) Tho lun & liờn h [...]...Tỡnh hung v bt li t CTy CP V bói min TG Ngõn hng TM C phn VP Bank 20 09 Khon 6 iu 1 12 Lut Doanh nghip Triu tp phiờn hp HQT nh th no thỡ khụng vi phm phỏp lut? Khon 8 iu 1 12 Lut Doanh nghip iu 1 12 Lut Doanh nghip 20 05 : Cuc hp HQT c tin hnh khi cú t ba phn t tng s thnh viờn tr lờn d hp, Cuc hp HQT ngy 10/03 /20 09 vi thnh phn d hp ch cú hai phn ba tng s thnh viờn khụng... khỏc; Theo dừi, t chc thc hin cỏc quyt nh ca HQT; Ch ta hp I hI ng C ụng; Cỏc quyn khỏc; Quyền và nhiệm vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc) Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty; Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phơng án đầu t của công ty; Kiến nghị phơng án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý... chức, quy chế quản lý nội bộ công ty; Tỡnh hung Cụng ty Bo him PIJICO Ví dụ: Cơ cấu của PJICO Các cổ đông của PJICO TNG CễNG TY XNG DU VIT NAM (Petrolimex) (51%) NGN HNG NGOI THNG VIT NAM (Vietcombank) (10%) CễNG TY TI BO HIM QUC GIA VIT NAM (VINARE) (8%) TNG CễNG TY THẫP VIT NAM (VSC) (6%) CễNG TY VT T V THIT B TON B (MATEXIM) (3%) CễNG TY IN T HANEL (2% ) CễNG TY THIT B AN TON (AT) (0,5%) Giỏm... cú c l ca cụng ty; Nu qun lý v iu hnh cụng ty trỏi vi quy nh ca lut phỏp, L cụng ty gõy hi cho cụng ty, thỡ phi chu trỏch nhim cỏ nhõn v quyt nh ú, ng thi, phi bi thng thit hi cho cụng ty Kim soỏt cỏc giao dch c nguy c t li Giao dch loi ny bo gm: Giao dch vi c ụng cú hn 35% c phn, nht l cụng ty m,; Giao dch vi nhng ngi qun lý cụng ty m, nhng ngi cú thm quyn b nhim ngi qun lý cụng ty m; Giao dch... nhng ngi qun lý cụng ty, v hoc chng, cha, cha nuụi, m, m nuụi, con, con nuụi, vi anh, ch, em rut ca ngi qun lý cụng ty; vi cỏc doanh nghip sõn sau Kim soỏt cỏc giao dch c nguy c t li Giao dch ca cụng ty vi v hoc chng, cha, cha nuụi, m, m nuụi, con, con nuụi, vi anh, ch, em rut v.v ca nhng c ụng s hu c phn chi phi ti cụng ty Giao dch ca cụng ty vi cụng ty con khỏc ca cựng mt cụng ty m; Ban kim soỏt... v l ngi i din theo phỏp lut hay lm quyn v khú thay i; khi thay i ngi i din, t chi ký vo h s ng ký thay i Giỏm c lm quyn lc phc v li ớch cỏ nhõn Ngha v ca TV HQT v G Qun lý v iu hnh cụng ty mt cỏch hp phỏp, hp L; Qun lý v iu hnh Cty trung thc, cn trng v tt nht cú th c bo m ti a li ớch cty v c ụng; Trung thnh vi li ớch ca cụng ty; khụng s dng thụng tin, bớ quyt, c hi kinh doanh ca cty; khụng lm dng... cụng ty; T chc li v gii th cụng ty; Sa I, b sung iu l cụng ty; Thụng qua bỏo cỏo ti chớnh hng nm Xem xột, chp thun hp ng v giao dch cỏc loi ca cụng ty vi nhng ngi cú liờn quan ca cụng ty Giỏm sỏt ca c quan KKD/qun lý u t i vi phiờn hp HC C i dintheo yờu cu ca ai: Giỏm sỏt HC no? i hi ng c ụng do nhúm ny triu tp; Giỏm sỏt gỡ? C ụng, nhúm c ụng khon 2 iu 79 Lut Doanh Nghip; trỡnh t, th tc triu... ngI i din theo phỏp lut ca cụng ty Nu 2 ngi tỏch bit, thỡ G l ngI i din theo phỏp lut ca cụng ty Giỏm c (TG) Quyn v nhim v ca giỏm c Quyt nh cỏc cụng vic hot ng hnh ngy ca cụng ty; T chc thc hin quyt nh ca HQT; Kin ngh phng ỏn b trớ c cu t chc,quy ch qun lý nI b; B nhim, min nhim, cỏch chc cỏc cỏn b qun lý khụng thuc thm quyn ca HQT; Kin ngh phng ỏn tr c tc hoc x lý l trong kinh doanh Quyt... ni dung ớt nht 3 ngy trc khi khai mc; C ụng, nhúm c ụng yờu cu cú ng ký trong s ng ký c ụng vi t l s hu theo quy nh khon 2 iu 79 Tỡnh hung Cụng ty C phn Giy Hi phũng - HAPACO Hi ng qun tr C quan qun lý cụng ty, cú ton quyn quyt nh nhõn danh cụng ty v tt c cỏc vn nhm bo v quyn v li ớch ca cụng ty, tr cỏc vn thuc thm quyn ca HC Quyn v nhim v ca HQT: Quyt nh chin lc,k hoch trung di hn, hng nm; Kin... tr (tip theo) Quy mụ HQT: t 3 n 10 thnh viờn Tiờu chun TV HQT: a Cú nng lc hnh vi dõn s, khụng thuc i tng b cm thnh lp v qun lý doanh nghip quy nh ti khon 2 iu 13 Lut Doanh nghip; b C ụng l cỏ nhõn s hu ớt nht 5% tng s c phn ph thụng; hoc c ụng s hu ớt hn 5% tng s c phn, ngi khụng phi l c ụng, thỡ phi cú trỡnh chuyờn mụn hoc kinh nghim trong qun lý kinh doanh hoc trong ngnh ngh kinh doanh chớnh
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ 2 Quản trị Công ty đa sở hữu theo Luật Doanh nghiệp 2005, CHUYÊN ĐỀ 2 Quản trị Công ty đa sở hữu theo Luật Doanh nghiệp 2005, CHUYÊN ĐỀ 2 Quản trị Công ty đa sở hữu theo Luật Doanh nghiệp 2005

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay