Pháp luật về chống lao động cưỡng bức nhìn từ góc độ phát triển toàn diện (TT)

27 181 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:46

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN THỊ NHẬT TÀI PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số : 62.38.01.07 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành tại: Học viện khoa học xã hội – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Hồng Hạnh Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền Phản biện 2: PGS.TS Lê Thị Châu Phản biện 3: PGS.TS Lê Thị Hoài Thu Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện khoa học xã hội – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Vào hồi……… ….giờ…………phút, ngày………tháng……….năm……………… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội DANH MỤC BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ Phan Thị Nhật Tài (2014), Lao động cưỡng – Vấn nạn toàn cầu, Tạp chí Pháp luật Phát triển, số 04 Phan Thị Nhật Tài -Trần Tuấn Đạt (2014), Lao động cưỡng – Nghiên cứu từ góc nhìn phát triển toàn diện, Tạp chí Pháp luật Phát triển, số 06 Phan Thị Nhật Tài (2015), Quan điểm phát triển toàn diện Lao động cưỡng bức, Đề tài NCKH cấp sở Phan Thị Nhật Tài (2015), Pháp luật Việt Nam chống Lao động cưỡng nhìn từ góc độ bảo vệ quyền người, Bản tin Sở Tư pháp – TP Đà nẵng, số 32 Phan Thị Nhật Tài (2015), Nguyên nhân vai trò pháp luật chống Lao động cưỡng bức, Bản tin Sở Tư pháp – TP Đà Nẵng, số 35 Phan Thị Nhật Tài (2015), Đánh giá hoạt động tổ chức, thực pháp luật chống Lao động cưỡng Việt Nam, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số Phan Thị Nhật Tài (2016), Quy định chống Lao động cưỡng Công ước ILO, Tạp chí Pháp luật Phát triển, số 08 – 09 Phan Thị Nhật Tài (2016), Thực trạng lao động cưỡng bứcB pháp luật chống Lao động cưỡng số nước Việt Nam, đề tài NCKH cấp sở Phan Thị Nhật Tài (2016), Một số góp ý hoàn thiện pháp luật lao động chống lao động cưỡng bức, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một số người cho rằng, lao động cưỡng (LĐCB) tồn nước nghèo, phát triển hay phát triển với công việc bất hợp pháp, phi thức Tuy nhiên, thực tế cho thấy LĐCB tồn tất quốc gia tất ngành nghề, lĩnh vực việc làm hợp pháp, thức hay không hợp pháp, không thức, với mức độ tinh vi khiến LĐCB trở thành tượng mang tính “toàn cầu hóa” Việt Nam nằm khu vực có LĐCB chiếm nhiều giới Cụ thể: theo số liệu ILO, giới có 12,3 triệu LĐCB, khu vực châu Á Thái Bình Dương 9,49 triệu lao động cưỡng ức chiếm 77%) [55, q1, tr15] Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh giải pháp kinh tế, việc sử dụng pháp luật để hạn chế khắc phục hậu LĐCB có ý nghĩa vô lớn, nước chưa có pháp quyền nghĩa Điều với Việt Nam giai đoạn Việt Nam đứng trước nhiều vấn đề liên quan đến pháp luật chống LĐCB Cụ thể vấn đề sau: Việt Nam có quy định chống LĐCB; nội dung chúng có phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững, với pháp luật quốc tế, quy định trở nên bất cập? Giải pháp để hoàn thiện pháp luật chống LĐCB Việt Nam tạo khung pháp lý phù hợp cho việc bảo vệ quyền lợi ích đáng người lao động? Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, việc lựa chọn nội dung: “Pháp luật chống lao động cưỡng nhìn từ góc độ phát triển toàn diện” làm đề tài nghiên cứu cần thiết Để nghiên cứu thành công đề tài này, nghiên cứu sinh cần tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến pháp luật chống LĐCB nước, nhằm kế thừa luận điểm, nội dung tốt đạt đề tài trước đó, đồng thời bổ sung, phát triển vấn đề chưa công trình nghiên cứu trước làm rõ Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu: làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật chống LĐCB Việt Nam, tìm hiểu phân tích kinh nghiệm pháp luật quốc gia giới, từ kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam chống LĐCB 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: khái quát tình hình nghiên cứu; hệ thống hóa vấn đề lý luận chống LĐCB pháp luật chống LĐCB; phân tích thực trạng pháp luật thực thi pháp luật chống LĐCB Việt Nam, điểm mạnh bất cập nhìn từ quan điểm phát triển toàn diện mối quan hệ so sánh với pháp luật nước đề xuất quan điểm nhóm giải pháp góp phần xây dựng hoàn thiện pháp luật chống LĐCB Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng gồm vấn đề lý luận ản quan hệ lao động cưỡng bức, thực trạng thực tiễn áp dụng pháp luật chống lao động cưỡng sở lấy quan điểm phát triển toàn diện làm trọng tâm Các văn ản pháp luật với tư cách nguồn điều chỉnh quan hệ nghiên cứu với tư cách đối tượng Bên cạnh đó, văn ản quy phạm pháp luật quốc tế số quốc gia nghiên cứu nhằm tạo thêm góc nhìn toàn diện LĐCB nghiên cứu Luận án người lao động bị cưỡng bức, bóc lột, đe dọa quyền lợi ích tham gia vào quan hệ lao động Những chủ thể bị áp dụng hình phạt thực hành vi vi phạm pháp luật không xác định nạn nhân LĐCB đề cập Luận án 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn vấn đề LĐCB theo quan điểm phát triển toàn diện với phạm vi nghiên cứu văn ản quy phạm pháp luật Việt Nam hành điều chỉnh, tập trung chủ yếu chế định luật điều chỉnh quan hệ lao động, chống LĐCB BLLĐ 2012, Luật phòng chống mua án người, Luật Công đoàn, BLHS 2015, Luật TM 2005 mở rộng pháp luật hành số quốc gia có chọn lọc công ước quốc tế có hiệu lực trực tiếp liên quan đến LĐCB Về mặt thời gian, phạm vi nghiên cứu từ Hiến pháp 1992 sửa đổi 2001) đến thời điểm Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án - Về mặt khoa học: luận án làm sáng tỏ, có hệ thống lý luận LĐCB, khía cạnh xã hội, kinh tế, triết lý phát triển liên quan đến LĐCB, mức độ, phạm vi thể chế ản pháp luật chống LĐCB quốc gia quốc tế Việt Nam từ góc nhìn dựa chất LĐCB với góc nhìn đa dạng, toàn diện vấn đề kinh tế, xã hội - Về mặt thực tiễn: luận án đưa tranh tổng quát thực trạng pháp luật chống LĐCB vấn đề cấp thiết nước ta nhằm cung cấp sở thực tiễn cho hoạt động hoạch định sách, xây dựng pháp luật liên quan đến LĐCB - Luận án đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật như: làm rõ số khái niệm pháp lý, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật việc thực HĐLĐ, điểm cần sửa đổi bổ sung quy định pháp luật vai trò tổ chức Công đoàn, ổ sung chế chịu trách nhiệm chế tài thương mại chủ thể sử dụng LĐCB, đưa giải pháp tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý để nâng cao hiệu thực thi pháp luật…v.v Những đóng góp luận án Thứ nhất: Đóng góp cách nhìn LĐCB từ góc độ phát triển toàn diện từ góp phần tạo nên hệ thống kiến thức lý luận, trình nhận thức đa chiều, đầy đủ LĐCB để hoàn thiện qui định pháp luật Việt Nam Thứ hai: Luận án mang lại giá trị giúp cho người lao động, chủ thể có liên quan nâng cao nhận thức LĐCB để chống nguy ị cưỡng lao động, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho quan quản lý nhà nước, người nghiên cứu khoa học, người tham gia công tác giảng dạy học tập pháp luật lao động nói chung pháp luật chống LĐCB nói riêng Thứ ba: Luận án ổ sung đưa kiến nghị, vài giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật chống lao động cưỡng số quy định pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, pháp luật thương mại, pháp luật hình … sở phù hợp luật pháp quốc tế, chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2011 – 2020 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận án kết cấu bốn chương Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu pháp luật chống lao động cưỡng nhìn từ góc độ phát triển toàn diện 1.1 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới “Human Rights and Migration: Trafficking for Forced La our” Đây tập hợp viết nhiều tác giả vấn đề LĐCB nhiều quốc gia khác nhau, tập trung vào quốc gia châu Âu Thụy Điển, Đức, Ba Lan ;“Thị trường lao động toàn cầu - Từ toàn cầu hóa đến ứng biến” Các tác giả khác tác phẩm “Thị trường lao động toàn cầu – Từ toàn cầu hóa đến ứng biến” tiến hành nghiên cứu dựa sở phương pháp định lượng thông qua việc mối quan hệ nguồn lực lao động tượng LĐCB ngày Báo cáo ILO “Lợi nhuận nghèo đói: Kinh tế học LĐCB” tranh toàn cảnh vấn đề LĐCB Báo cáo ILO “Stopping forced la our and slavery-like practices - The ILO strategy” cưỡng lao động ảnh hưởng đến người dễ bị tổn thương bảo vệ “Internal Labour Migration in Myanmar: Building an evidence-base on patterns in migration, human trafficking and forced la our”, cung cấp thông tin toàn diện công cụ cho phép thực điều tra quốc gia LĐCB uôn án người Bên cạnh có viết như: Report I (B): A global alliance against forced labour; ILO (2012), 21 million people are now victims of forced labour; ILO (2012), Behind the figures: Faces of forced labour; ILO (2014), Questions and answers on forced labour; ILO (2015), Forced labour, Human tracfficking and salvery; ILO (2015), Flyer: Preventing the exploitation of workers during recruitment: Regulation and enforcement models; ILO (2015), Indispensable yet unprotected: Working conditions of Indian Domestic Workers at Home and Abroad… 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước Ở Việt Nam, vấn đề LĐCB học giả nhà nghiên cứu gần ý Vì sách in, đề tài, viết trực tiếp LĐCB nước đến không nhiều, gồm: - Thứ nhất: tài liệu lưu hành nội Vụ pháp chế Bộ LĐTB&XH (2007), Một số vấn đề liên quan đến lao động cưỡng xóa bỏ lao động cưỡng - Thứ hai: khóa luận tốt nghiệp năm 2009 Phạm Nữ Thanh Huyền, “Pháp luật Việt Nam vấn đề lao động cưỡng xóa bỏ lao động cưỡng bức” - Thứ ba: công trình Lê Thị Hoài Thu 2012) “Những quy định ILO xóa bỏ lao động cưỡng (lao động bắt buộc) cam kết quốc tế Việt Nam”, đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật, 12/2012, trang 67 - Thứ 4: luận án tiến sĩ Phan Thị Thanh Huyền (2016) “Điều chỉnh pháp luật lao động Việt Nam lao động cưỡng bức” Ngoài có công trình nghiên cứu gián tiếp LĐCB vào thời gian qua như: Các công trình nghiên cứu gián tiếp chống LĐCB từ góc nhìn quyền người; công trình nghiên cứu gián tiếp LĐCB từ góc nhìn kinh tế - xã hội; công trình nghiên cứu gián tiếp LĐCB từ góc nhìn phát triển toàn diện 1.2 Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2.1 Những kết nghiên cứu mà luận án kế thừa Về mặt lý luận: công trình nghiên cứu nhiều đề cập phân tích số vấn đề có liên quan đến LĐCB khái niệm LĐCB, phân loại hành vi LĐCB với tiêu chí trực tiếp gián tiếp sở trọng tâm phân tích quy định Công ước 29 Pháp luật lao động Việt Nam - Về mặt thực trạng pháp luật chống LĐCB: đề cập chủ yếu báo cáo công trình nghiên cứu ILO Việt Nam đề cập đến với vị trí quốc gia khu vực có tỷ lệ LĐCB nhiều giới Tuy nhiên, hầu hết Việt Nam, vấn đề LĐCB nhìn nhận gián tiếp công trình nghiên cứu có liên quan Đến nay, có công trình nước nghiên cứu trực tiếp LĐCB; số đó, có công trình nghiên cứu chuyên sâu, có quy mô gần (2015) - luận án Tiến sĩ “Điều chỉnh pháp luật lao động Việt Nam lao động cưỡng bức” tác giả Phan Thị Thanh Huyền Công trình số chế định văn ản quy định chi tiết thi hành BLLĐ 2012 điều chỉnh vấn đề LĐCB, cho thấy ản nội dung điều chỉnh pháp luật lao động Việt Nam không xung đột với quy định pháp luật quốc tế - Về giải pháp: công trình gián tiếp nghiên cứu LĐCB, góp phấn phác họa đa dạng hình thái biểu LĐCB thực tiễn đưa số giải pháp choi số trường hợp cụ thể Ở công trình nghiên cứu “Điều chỉnh pháp luật lao động Việt Nam lao động cưỡng bức”, tác giả đưa số kiến nghị, số giải pháp sách, giải pháp nhằm tổ chức thực pháp luật chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật lao động Các kiến nghị tiếp tục luận án nghiên cứu kế thừa, đánh giá sở ổ sung, đưa giải pháp đầy đủ hơn, toàn diện nhằm chống LĐCB Có thể khẳng định công trình, báo nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho thí sinh hoàn thành đề tài nghiên cứu 10 giá bối cảnh giải pháp cần hướng đến luật hóa để đạt hiệu đấu tranh chống LĐCB Việt Nam? 1.3.3 Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu (1): Khái niệm LĐCB pháp luật Việt Nam chưa định nghĩa Một số khái niệm liên quan đến LĐCB chưa tạo tương thích với cách tiếp cận pháp luật quốc tế, đặc biệt ILO Do đó, Việt Nam nên ghi nhận khái niệm LĐCB công ước 29, thay đưa định nghĩa Giả thuyết nghiên cứu (2): Phân loại LĐCB vào ý chí nạn nhân, xác định theo 02 trường hợp: LĐCB thiếu đồng ý; LĐCB có đồng ý bị đe dọa trừng phạt Giả thuyết nghiên cứu (3): Những quy định pháp luật chống LĐCB tản mạn văn ản khác bộc lộ bất cập áp dụng vào điều kiện kinh tế xã hội đất nước giai đoạn tới Giả thuyết nghiên cứu (4) Việt Nam, nhiều lý khác chưa thực quan tâm đến LĐCB khía cạnh xây dựng thể chế Hạn chế có khả nguồn từ nhận thức độ phát triển toàn diện, chế xây dựng pháp luật sách Giả thuyết nghiên cứu thứ (5) việc xây dựng hoàn thiện pháp luật chống LĐCB tiếp cận xử lý cách thiếu toàn diện, mang tính cục 1.3.4 Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sở quan điểm Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng Sản Việt Nam vật biện chứng, vật lịch sử Trong đó, quyền người tư tưởng đạo làm tảng xuyên suốt Đề tài nghiên cứu nhiều phương pháp, chủ yếu phương pháp phân tích đa chiều, tổng hợp, so sánh luật học, thống kê, phân tích logic 11 Chương Một số vấn đề lý luận pháp luật chống lao động cưỡng từ góc độ phát triển toàn diện 2.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức lao động cưỡng phổ biến 2.1.1 Khái niệm lao động cưỡng Khái niệm “LĐCB” định nghĩa lần Công ước LĐCB 1930 Công ước 29) Điều 2.1.1 Công ước định nghĩa “LĐCB buộc” sau “mọi công việc dịch vụ mà người bị ép buộc phải làm đe doạ hình phạt thân người không tự nguyện làm” Như yếu tố “ép buộc” “không tự nguyện” dấu hiệu cấu thành bắt buộc để xác định nạn nhân, đối tượng LĐCB Trên sở đó, “chống lao động cưỡng bức” theo tác giả định nghĩa sau: “chống lao động cưỡng việc cấm công việc dịch vụ mà người bị ép buộc phải làm đe doạ hình phạt ản thân người không tự nguyện làm” “chống lao động cưỡng nhìn từ góc độ phát triển toàn diện việc cấm công việc dịch vụ mà người bị ép buộc phải làm đe doạ hình phạt ản thân người không tự nguyện làm nhằm hướng đến chuyển đổi toàn mặt xã hội, hướng đến việc bảo đảm đời sống ấm no, hạnh phúc người” 2.1.2 Đặc điểm lao động cưỡng Được xác định qua dấu hiệu LĐCB, lĩnh vực đối tượng bị LĐCB 12 2.1.3 Hình thức lao động cưỡng phổ biến LĐCB để trả nợ, LĐCB hậu nạn uôn người, LĐCB ép buộc để làm việc; LĐCB gắn với hệ thống hợp đồng lao động mang tính bóc lột 2.2 Quan điểm phát triển toàn diện nguyên nhân lao động cưỡng nhìn từ góc độ phát triển toàn diện 2.2.1 Quan điểm phát triển toàn diện Phát triển toàn diện phát triển gắn với chuyển đổi toàn mặt xã hội, hướng đến việc đảm bảo đời sống “ấm no, hạnh phúc” người 2.2.2 Nguyên nhân lao động cưỡng nhìn từ góc độ phát triển toàn diện 2.2.2.1 Tình trạng đói nghèo 2.2.2.2 Ảnh hưởng tác động cải cách kinh tế thiếu sách cân đối 2.2.2.3 Di chuyển lao động thiếu sách bảo đảm 2.3 Tác động tiêu cực lao động cưỡng 2.3.1 Về góc độ xã hội Những tranh chấp lao động người nghèo phản ánh tồn vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động, có không trường hợp LĐCB Điều áo động rằng, mâu thuẫn, bất ổn đời sống kinh tế Việt Nam ngày gia tăng, không kịp thời điều chỉnh dần đến bất ổn đời sống trị kéo theo không hệ lụy khác 2.3.2 Về góc độ người Giữ gìn, sử dụng, ảo vệ người – lực lượng lao động nhiệm vụ quan trọng, nguồn tài nguyên quý giá quốc gia Việc sử dụng hợp lý, có hiệu có ý nghĩa đặc iệt ởi lẽ 13 nhân lực thực ất k hoạt động tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Nhưng thực tế, đói nghèo người nghèo không hưởng giáo dục, hạn chế tiếp cận thông tin, dễ ị lừa gạt, LĐCB cuối lại nghèo đói, hết hệ đến hệ khác 2.4 Pháp luật chống lao động cưỡng Pháp luật chống lao động cưỡng tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh việc cấm công việc dịch vụ mà người bị ép buộc phải làm đe doạ hình phạt thân người không tự nguyện làm Pháp luật chống lao động cưỡng nhìn từ góc độ phát triển toàn diện tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh việc cấm công việc dịch vụ mà người bị ép buộc phải làm đe doạ hình phạt ản thân người không tự nguyện làm nhằm hướng đến chuyển đổi toàn mặt xã hội, hướng đến việc bảo đảm đời sống ấm no, hạnh phúc người 2.4.1 hủ thể pháp luật chống lao động cưỡng 2.4.1.1 Chính phủ nước 2.4.1.2 Các quan giám sát tổ chức ILO 2.4.1.3 Đối tượng quan hệ LĐCB 2.4.2 Nội dung pháp luật chống lao động cưỡng 2.4.2.1 Nhóm quy phạm quy định chủ thể chống lao động cưỡng 2.4.2.2 Nhóm quy phạm quy định biện pháp hình thức chống lao động cưỡng 2.4.2.3 Nhóm quy phạm xử lý hành vi lao động cưỡng 14 2.5 Nguồn luật Pháp luật chống lao động cưỡng số quốc gia Quy định pháp luật chống LĐCB quốc gia ban hành đạo luật riêng lồng ghép văn ản luật điều chỉnh đến quan hệ lao động, quan hệ việc làm, hợp đồng kinh tế, tội phạm….v.v Ví dụ: Singapo quy định Luật Lao động[149], Hàn Quốc quy định Luật Tiêu chuẩn lao động Hàn Quốc[146], Trung Quốc quy định Luật Hợp đồng lao động nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa[143], Hoa K quy định Luật tiêu chuẩn lao động công Hoa K [151], Malaysia quy định Luật lao động trẻ em niên[144] Ở Việt Nam nay, quy định chống LĐCB không tồn văn ản pháp luật riêng biệt, quy định chủ yếu nằm rải rác hệ thống văn ản pháp luật có liên quan 2.6 Vai trò pháp luật chống lao động cưỡng phát triển Việt Nam Để loại ỏ tiến tới xóa ỏ hoàn toàn LĐCB cần có nỗ lực hành động quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng Để đạt điều này, quốc gia thông qua pháp luật sách mạnh, iện pháp cứng rắng để cấm hình thức khác LĐCB, ảo vệ nạn nhân trừng phạt thích đáng kẻ phạm tội, vai trò pháp luật việc chống lại LĐCB 2.7 Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật chống lao động cưỡng giới 2.7.1 Về xây dựng thể chế LĐCB chủ đề dễ gây ức xúc, nhạy cảm quốc gia Do đó, phủ nước nhiều miễn cưỡng việc thừa nhận có tồn LĐCB quốc gia mình; kết 15 điều tra, thống kê thực trạng LĐCB quốc gia không công ố rộng rãi khó tìm thấy Hiện nay, ước tiến rõ rệt quốc gia bắt đầu sửa đổi áp dụng Luật hình mới, quy định cụ thể hóa khía cạnh LĐCB vào trực tiếp Luật hình quốc gia tội phạm cần trừng trị nghiêm khắc Nigeria, Trung Quốc, Brazil 2.6.2 Xây dựng chế tham vấn nơi làm việc Quan hệ lao động trình hợp tác tương tác người lao động người sử dụng lao động Trước tình hình tội phạm xâm hại đến quan hệ lao động nói chung LĐCB nói riêng ngày phổ biến, nhu cầu đặt để thực thi pháp luật hiệu hạn chế cách tối đa Không quốc gia xây dựng hoàn thiện chế tham vấn đối thoại dựa tảng nhân quyền luật pháp quốc tế, tham khảo số nước Áo, Bỉ, Pháp 2.7.3 Xây dựng thiết chế đại diện, trung gian hòa giải quan hệ lao động Thực tiễn quan hệ lao động giới cho thấy, quốc gia có quan hệ lao động lành mạnh, ổn định mà không dựa thiết chế quan hệ lao động hoạt động cách hữu hiệu gắn kết với thành hệ thống Ví dụ Anh, Đức, Đan Mạch 2.7.4 Tổ chức thực pháp luật chống lao động cưỡng số quốc gia giới 2.7.4.1 Hoạt động thực thi pháp luật 2.7.4.2 Hoạt động trợ giúp pháp lý 2.7.4.3 Hoạt động tuyên truyền pháp luật 2.7.4.4 Hợp tác doanh nghiệp 16 Chương Thực trạng pháp luật chống lao động cưỡng Việt Nam nhìn từ góc độ phát triển toàn diện 3.1 Thực trạng pháp luật chống lao động cưỡng Việt Nam Việt Nam điều chỉnh bãi bỏ văn ản pháp lý không phù hợp ban hành nhiều văn ản pháp luật để cụ thể hóa nội dung quy định Công ước mà Việt nam thành viên; quy định pháp luật Việt Nam chống LĐCB hành gồm: 3.1.1.Quy định quyền làm việc đảm bảo thu nhập, đời sống 3.1.2 Quy định nghiêm cấm việc cưỡng lao động, xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động 3.1.3 Quy định cấm hành vi khiến người lao động rơi vào tình trạng dễ bị cưỡng 3.1.4 Quy định thời gian làm việc, điều kiện làm việc 3.1.5 Ban hành quy định riêng để bảo vệ người lao động thuộc nhóm người yếu thế, lao động đặc thù 3.1.6 Quy định chế tài áp dụng hành vi vi phạm quan hệ lao động 3.1.7 Các quy định pháp luật thương mại 3.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật chống lao động cưỡng ở Việt Nam Thường số lượng người tìm việc làm nhiều số lượng hội việc làm sẵn có, người lao động tìm việc làm tư liệu sản xuất, nguồn lực hạn chế phải bán sức lao động, người sử dụng lao động có nhiều khả chờ đợi lựa chon lao động 17 đặc biệt thị trường lao động với cung dồi người sử dụng lao động thường mạnh đàm phán Thực tế thị trường lao động Việt Nam thời gian qua không nằm quy luật Dù chưa có số thống kê thức LĐCB Việt Nam Trong thời gian qua, đặc biệt năm 2014, từ tháng đến tháng 7, chuyên đề, phóng báo tuổi trẻ đưa tin phản ánh, hàng loạt trường hợp vi phạm quan hệ lao động, thể mặt trái thị trường lao động Việt Nam gia tăng đến áo động Lừa đảo, bóc lột lao động… hình thức trá hình, có dấu hiệu LĐCB đã, tồn ngày tinh vi 3.3 Đánh giá pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật chống lao động cưỡng Việt Nam nhìn từ góc độ phát triển toàn diện 3.3.1 Những kết đạt Xét từ góc độ phát triển toàn diện, pháp luật chống lao động cưỡng Việt Nam đạt kết nguyên tắc thực hiện, xây dựng khung pháp lý, biện pháp xử lý, chế bảo đảm quyền người hợp tác quốc tế chống LĐCB 3.3.2 Một số vấn đề tồn 3.3.2.1 Về pháp luật chống lao động cưỡng 3.3.2.2 Về điều kiện thực thi pháp luật chống lao động cưỡng Việt Nam 3.3.2.3 Về tổ chức thực pháp luật chống lao động cưỡng Việt Nam 18 Chương Định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật chống lao động cưỡng Việt Nam nhìn từ góc độ phát triển toàn diện 4.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật chống lao động cưỡng Dưới góc nhìn toàn diện tác giả cho rằng, thành công quốc gia biết khai thác mạnh, khắc phục hạn chế đặc biệt phải có hệ thống sách hiệu quả, khung pháp lý phù hợp với quốc tế thực tiễn quốc gia 4.1.1 Khắc phục tồn hệ thống pháp luật Pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, pháp luật thương mại pháp luật hình hành có quy định bảo vệ quyền lợi NLĐ, hình thành hành lang pháp lý nhằm chống tình trạng LĐCB Thực trạng từ hoạt động quản lý nhà nước lao động, hoạt động hợp tác doanh nghiệp, hoạt động vai trò tổ chức công đoàn việc củng cố, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bên, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, người yếu cho thấy chưa hiệu xuất phát từ yếu tố khách quan lẫn chủ quan Do đó, để thực tốt chức nhiệm vụ chống LĐCB, pháp luật Việt Nam cần khắc phục nhược điểm tồn 4.1.2 Bảo đảm phù hợp với công ước quốc tế nhằm tạo tảng vững cho hội nhập quốc tế Việt Nam phê chuẩn Công ước 29, thời gian tới cần sớm xem xét, phê chuẩn tiếp tục thể chế hóa Công ước 105, giải pháp đồng thời xu tất yếu tiến trình hội nhập 19 4.1.3 Bảo đảm phù hợp với trình độ phát triển và yếu tố xã hội đặc thù Việt Nam Đánh giá UNFA dân số cao tuổi Việt Nam cho iết người cao tuổi ngày tăng số lượng tỷ trọng tổng dân số, “Việt Nam phải đối mặt với nguy “già trước giàu” mà tốc độ già hóa dân số tiếp tục tăng cao” thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đạt mức trung ình thấp Đây thách lớn đặt cho Việt Nam, đòi hỏi Việt Nam cần có sách, chiến lược kinh tế để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, sách tạo việc làm có thu nhập cao cho nhóm dân số độ tuổi lao động để tích lũy già, không dẫn theo hệ tạo gánh nặng chi tiêu phủ có hàng triệu thu nhập đủ sống dân số già hóa 4.1.4 Bảo đảm phù hợp với hiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 Việc thể chế hóa đường lối chủ trương Đảng xây dựng đất nước hệ thống pháp luật nói chung, luật lao động nói riêng thu nhiều kết quả, có vai trò quan trọng việc mở đường cho QHLĐ theo thị trường hình thành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân 4.2 Giải pháp cụ thể hoàn thiện pháp luật số giải pháp khác chống lao động cưỡng 4.2.1 Giải pháp pháp luật Dưới góc nhìn toàn diện, để chống LĐCB hiệu quả, Việt Nam cần kiện toàn hệ thống pháp lý, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, kịp thời đáp ứng yêu cầu thay đổi thực tiễn xã hội Xuất phát từ điều với vấn đề thực tiễn áp dung pháp luật chống LĐCB Việt Nam đặt ra, tác giả đưa số 20 kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, pháp luật thương mại pháp luật hình 4.2.2 Giải pháp sách Một nhiệm vụ trọng tâm để phát triển toàn diện xóa đói giảm nghèo Để thực tốt điều đó, đòi hỏi cần phải thực đồng ộ sách an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để xây dựng lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội 4.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật - Về phía quan Nhà nước: Tăng cường hiệu công tác kiểm tra quan chức năng, tăng nặng hình phạt để răn đe, phòng ngừa - Về phía NLĐ: Sự tích cực chủ động giúp NLĐ hạn chế trường hợp rủi ro bị lừa gạt, tránh rơi vào ẫy NSDLĐ tạo khiến trở thành nạn nhân LĐCB Đặc biệt, NLĐ ị vi phạm cần nhanh chóng tìm cách báo với quan chức để nhận hỗ trợ kịp thời cần thiết - Về phía NSDLĐ: Nâng cao nhận thức DN để họ hiểu thực tốt điều giúp DN có chỗ đứng lâu dài lòng người tiêu dùng giải pháp cần hướng đến 4.2.4 Giải pháp tổ chức thực - Hoạt động trợ giúp pháp lý Tăng cường thực việc xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý Việc xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý từ nguồn lực xã hội thông qua hội luật gia, luật sư, chuyên gia góp phần đảm bảo nhân lực hoạt động, góp phần đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý phát triển rộng rãi hiệu 21 - Hoạt động tuyên truyền pháp luật Thay đổi nhận thức người, xã hội trình, hoạt động tuyên truyền pháp luật có ý nghĩa định việc tác động thay đổi nhận thức, nâng cao hiểu biết xã hội, NLĐ vấn nạn LĐCB - Hợp tác doanh nghiệp Không sức mạnh sức mạnh tập thể Vì thế, hợp của doanh nghiệp (bao gồm hoạt động hợp tác doanh nghiệp với nhau, hợp tác doanh nghiệp với Nhà nước xã hội) biện pháp cách thức hữu hiệu để chống lại LĐCB Việc hợp tác thông qua hoạt động kiểm soát thành viên hiệp hội, phản hồi quan chức hiệp hội nhận thấy doanh nghiệp ên có dấu hiệu vi phạm 22 KẾT LUẬN Bà Maria Pâvilainen, chuyên gia - giảng viên ILO LĐCB buổi “Kỹ đưa tin LĐ B buôn bán người doanh nghiệp" ILO Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí tổ chức ngày 21/9/2015 Hà Nội vừa qua nhận định: "Sự phát triển kinh tế, hội nhập nảy sinh vấn đề quan hệ lao động, cưỡng lao động” [157] Điều cho thấy, toàn cầu hóa kinh tế phải kèm việc gia tăng nhu cầu bảo vệ người lao động, chống lại tình trạng LĐCB có nguy ùng phát “Pháp luật chống lao động cưỡng nhìn từ góc độ phát triển toàn diện” đề tài hoàn toàn phù hợp với thực tiễn khách quan, mà công trình nghiên cứu từ góc độ đa diện, nhiều chiều để vẽ lên tranh rõ nét vấn đề LĐCB không nhiều Tài liệu tham khảo hạn chế vấn đề nhạy cảm, nên kết điều tra, thống kê thực trạng LĐCB quốc gia không công bố rộng rãi khó tìm thấy Tuy nhiên sở liệu mà tác giả tìm hiểu nghiên cứu pháp luật chống LĐCB, rút số kết luận sau: Vấn đề quyền lợi việc bảo vệ quyền lợi NLĐ xuất phát từ quan hệ việc làm, quan hệ lao động ngày phức tạp thay đổi xã hội thời đại khiến tình trạng LĐCB gia tăng Thực tế khó xác định trường hợp: (1) quyền nghĩa vụ tương ứng bên liên quan không rõ ràng; (2) có cố tình che dấu quan hệ lao động, quan hệ việc làm; (3) có hạn chế, kẻ hở hệ thống pháp luật giải thích pháp luật, áp dụng pháp luật Chống LĐCB trách nhiệm toàn xã hội, quốc gia chủ thể Việt Nam muốn chống LĐCB hiệu cần phải thực cách đồng với giải pháp sách, pháp luật 23 sở phù hợp với pháp luật quốc tế, tương thích với yếu tố đặc thù xã hội Việt Nam – quốc gia phát triển Pháp luật chống LĐCB giới thể văn ản nhiều khía cạnh (vấn đề nhân quyền, quan hệ lao động, thương mại hàng hóa, chống tình trạng nô lệ…v.v) Đây tảng pháp lý để quốc gia thể chế hóa vào văn ản pháp luật nước Ở số quốc gia, có chế định riêng biệt nhằm điều chỉnh vấn đề LĐCB, Việt Nam quy định tồn rải rác thiếu tính hệ thống, quán Trong thời gian tới, sách cạnh tranh TPP đảm bảo khuôn khổ cạnh tranh công khu vực, thông qua quy định nước phải trì chế độ pháp lý ngăn cấm hành vi kinh doanh phi cạnh tranh hoạt động thương mại gian lận lừa đảo làm tổn hại đến người tiêu dùng Đây khung pháp lý tảng ản Hiệp định TPP hướng đến thị trường thương mại hoàn hảo, LĐCB Việt Nam thành viên ILO tham gia nhiều Công ước ILO, có Công ước hàm chứa nguyên tắc Chương lao động đàm phán TPP (bao gồm Công ước 100 công tiền công/tiền lương; Công ước 111 Phân biệt đối xử lao động việc làm; Công ước 182 Các hình thức tồi tệ lao động trẻ em; Công ước 138 Tuổi lao động tối thiểu; Công ước 29 LĐCB; Công ước 105 Cơ chế tham vấn ba bên), thuận lợi Việt Nam vừa qua tiến hành sửa đổi tổng thể pháp luật gốc lao động, có hai văn ản quan trọng Bộ luật Lao động Luật Công đoàn Tuy nhiên, thực tiễn kết khảo sát Chương trình nghiên cứu phát triển toàn diện WB rõ, nghèo đói nguyên nhân ản bắt nguồn cho vấn đề xã 24 hội Vì gia nhập TPP muốn xóa bỏ LĐCB, Việt Nam cần xây dựng sách an sinh xã hội việc làm, hệ thống giáo dục cần kiện toàn đôi với chế thực thi pháp luật hiệu khung pháp lý hoàn thiện Học hỏi kinh nghiệm nước phát triển thành công việc xây dựng thiết chế đại diện, trung gian, hòa giải; hoạt động thực thi, tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cần thiết Trước tình trạng LĐCB gia tăng với hình thức đa dạng tinh vi, tác giả đưa số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật hành bổ sung số quy định mang tính dự trù, dự liệu tương lai để đáp ứng yêu cầu hội nhập Tuy nhiên, cách tiếp cận quan điểm phát triển toàn diện mới, chắn có hạn chế định mặt lý luận phương thức giải vấn đề; với kết an đầu đạt được, tác giả hy vọng góp phần ý nghĩa cho nhà hoạch định sách pháp luật pháp luật chống LĐCB, nhằm hướng đến xây dựng xã hội công – dân chủ - văn minh tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu dụng học giả, đối tượng quan tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về chống lao động cưỡng bức nhìn từ góc độ phát triển toàn diện (TT) , Pháp luật về chống lao động cưỡng bức nhìn từ góc độ phát triển toàn diện (TT) , Pháp luật về chống lao động cưỡng bức nhìn từ góc độ phát triển toàn diện (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay