Dia hinh be mat trai dat

29 264 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:38

bài giảng chi tiết hay cho các thầy cô tham khảo. Bình nguyên là gì? có mấy loại bình nguyên ? bình nguyên thích hợp cho trồng các loại cây gì? So sánh cao nguyên và bình nguyen qua hình và rút ra khái niệm cao nguyên là dạng địa hình như thế nào? cao nguyên thích hợp với loại cây nào?... BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 Tiết 15 Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT tr­êng­THCS­HƯƠNG SƠN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: ĐÀO THỊ THU BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT KIỂM TRA BÀI CŨ Tại nói nội lực ngoại lực lực đối nghịch nhau? - Nội lực: lực sinh bên Trái Đất Tác động nội lực làm cho bề mặt Trái Đất gồ ghề - Ngoại lực: lực sinh từ bên ,trên bề mặt Trái Đất Tác động ngoại lực có xu hướng san hạ thấp địa hình  Nội lực ngoại lực tác động đồng thời tạo dạng địa hình bề mặt trái đất BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA NÚI Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT ĐỒI NÚI ĐỒNG BẰNG ĐỒNG BẰNG CAO NGUYÊN BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1.NÚI VÀ ĐỘ CAO CỦA NÚI a Núi -Là dạng địa hình nhô cao rõ rệt mặt đất - Độ cao:Trên 500m so với mực nước biển Núi dạng địa nào? Độ cao núi so với mực nước biển bao nhiêu? BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1.NÚI VÀ ĐỘ CAO CỦA NÚI Núi gồm phận ? Đỉnh ờn Sư a Núi -Là dạng địa hình nhô cao rõ rệt mặt đất - Độ cao: Trên 500m so với mực nước biển - Gồm ba phận : Đỉnh núi, sườn núi, chân núi Chân núi BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1.NÚI VÀ ĐỘ CAO CỦA NÚI a Núi -Là dạng địa hình nhô cao rõ rệt mặt đất - Độ cao :Trên 500m so với mực nước biển - Gồm ba phận : Đỉnh núi, sườn núi, chân núi -Căn vào độ cao:+ Núi thấp + Núi trung bình + Núi cao Phân loại núi (căn vào độ cao) Loại núi Thấp Độ cao tuyệt đối Dưới 1.000 m Trung bình Từ 1.000m – 2.000m Cao Trên 2.000m Căn vào đâu để người ta phân loại núi? Theo độ cao núi chia làm loại? Độ cao loại? BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT FANSIPANG 3.143 M BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Đỉnh Everes (8848m) BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Quan sát hình bên cho biết ảnh núi già ảnh núi trẻ? A Núi trẻ B Núi già BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT NÚI VÀ ĐỘ CAO CỦA NÚI NÚI GIÀ VÀ NÚI TRẺ a Núi già -Hình thành cách hàng trăm triệunăm -Đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng nông b Núi trẻ - Hình thành cách hàng chục triệu năm - Đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp sâu Em cho biết dãy núi đá vôi địa phương em sống núi già hay núi trẻ? ĐỊA HÌNH CÁC-XTƠ VÀ CÁC HANG ĐỘNG Từ bảng trên, em rút đặc điểm núi già, núi trẻ? BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 Tiết 15 Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Quan sát hình ảnh ĐỊA HÌNH CÁC-XTƠ VÀ CÁC HANG ĐỘNG em mô tả đặc điểm địa hình núi đá vôi? Đỉnh nhọn, sắc, lởm chởm, sườn dốc, hình dáng đa dạng, có nhiều hang động BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT NÚI VÀ ĐỘ CAO CỦA NÚI 2.NÚI GIÀ VÀ NÚI TRẺ ĐỊA HÌNH CÁC-XTƠ VÀ CÁC HANG ĐỘNG - Các-xtơ địa hình đặc biệt vùng núi đá vôi -Đặc điểm: Đỉnh nhọn, lởm chởm, sườn dốc, có nhiều hang động BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Động Phraya Nakhon( Thái Lan) Sơn Đoong( Việt Nam) Động Majlis Động al Jinn( Fantastic Oman)Pit (Mỹ) BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT NÚI VÀ ĐỘ CAO CỦA NÚI NÚI GIÀ VÀ NÚI TRẺ ĐỊA HÌNH CÁC-XTƠ VÀ CÁC HANG ĐỘNG -Các-xtơ địa hình đặc biệt vùng núi đá vôi -Đặc điểm: Đỉnh nhọn, lởm chởm,sườn dốc, có nhiều hang động Em kể tên hang động tiếng Việt Nam? Ở địa phương em có hang động không? BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT NÚI VÀ ĐỘ CAO CỦA NÚI NÚI GIÀ VÀ NÚI TRẺ ĐỊA HÌNH CÁC-XTƠ VÀ CÁC HANG ĐỘNG -Các-xtơ địa hình đặc biệt vùng núi đá vôi -Đặc điểm: Đỉnh nhọn, lởm chởm,sườn dốc, có nhiều hang động Vì địa hình các-xtơ lại có nét độc đáo vậy? BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 Em cho biết giá trị kinh tế địa hình núi đá vôi? Tiết 15 Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Chúng ta phải làm để bảo vệ cảnh quan vùng núi đá vôi ? Hạ Long Ba Bể BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 Tiết 15 Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT N Ú EM CHỌN CÂU NÀO? T U Y Ê I G II À X T Ơ Ẻ C A A Đ P A C T ĐĐ I N H N Ú I T R O N N G N H H H Ố I Hang động đẹp tiếng ởtừ Quảng Bình ĐộNúi caođược Núi3.Địa hình có tính đỉnh thành theo nhọn, chiều cách sườn thẳng dốc, hàng đứng thung trăm lũng đỉnh triệu sâu núi năm đến núi mực gìgọi ?nước gì? biển Nơi caođá ? hình núi vôi gọi lànúi gì? CHÌA KHOÁ Đ Ị A H Ì N H BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT DẶN DÒ • Làm tập, trả lời câu hỏi sách giáo khoa • Học xem trước 14 BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 15 Bài 13: ĐỊA Thứ ngày 10 tháng 12 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT ­­BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC, XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY!
- Xem thêm -

Xem thêm: Dia hinh be mat trai dat, Dia hinh be mat trai dat, Dia hinh be mat trai dat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay