Dia hinh be mat trai dat ̣

16 239 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:31

bài giảng đã được dư thi và đạt giải cao các thầy cô có thể dạy luôn không cần chỉnh sửa vì bài giảng rất chi tiết cả hình ảnh video trò chơi ô chữ rất hay . Núi là dạng địa hình như thế nào? có mấy bộ phận . cách phân loiaj núi theo chiều cao? có mấy cách đo độ cao của núi ? cách đo độ cao tuyệt đối và độ cao tương đối có gì giống và khác nhau?... BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) LỚP 6A2 TRƯỜNG THCS HƯƠNG SƠN NGƯỜI THỰC HIỆN: CÔ GIÁO ĐÀO THỊ THU BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) KIỂM TRA BÀI CŨ Núi dạng địa nào? Có cách phân loại núi ? Núi dạng địa hình nhô cao rõ rệt mặt đất Độ cao núi thường từ 500m trở lên so với mực nước biển Núi thấp: Dưới 1000m Phân loại núi theo độ cao Nui trung bình:Từ 1000m-2000m Núi cao: Từ 2000m trở lên Phân loại núi theo thời gian hình thành: Núi già: trăm triệu năm Núi trẻ:Vài chục triệu năm BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ CAO NGUYÊN DI LINH Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) VÙNG ĐỒI PHÚ THỌ DÃY NÚI NÚI ANAN- ĐÉT DÃY ĐÉT BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) BÌNH NGUYÊN( ĐỒNG BẰNG) Quan sát hình, em nhận thấy bề mặt Bình nguyên(Đồng bằng) bình nguyên có đặc điểmlàgìdạng ? địa hình thấp, tương đối phẳng, gợn sóng ĐộCócao đối nguyên  độtuyệt cao tuyệt đối bình thường thường bao nhiêu? 200m Diện tích Bình nguyên? Hình 39 Bình nguyên Vậy Bình nguyên( Đồng bằng) dạng địa nào? Hình 40 Địa hình cao nguyên bình nguyên BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) BÌNH NGUYÊN( ĐỒNG BẰNG) Bình nguyên(Đồng bằng) dạng địa hình thấp, tương đối phẳng, gợn sóng  Có độ cao tuyệt đối thường 200m Cóvào hainguyên loại bình nguyên: Dựa nhân hình thành  Bìnhnguyên nguyênđược băng mòn ,Bình chia hà làmbào Bình nguyên phù sa sông loại? biển bồi tụ Đồng bào mòn băng hà Lưu ý: Đồng hình thành phù sa sông lớn bồi đắp cửa sông gọi đồng châu thổ Đồng bồi tụ phù sa BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) BÌNH NGUYÊN (ĐỒNG BẰNG) sông Nin (Châu Phi), S.Hoàng Hà ĐB.Sông Nin ĐB.Hoa Bắc Sông Nin Hãy tìm đồ giới đồng S.Cửu Long ĐB.Sông Cửu Long sông Hoàng Hà ( Trung Quốc), sông Cửu Long ( Việt Nam)? BẢN ĐỒ THẾ GiỚI BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) ĐB.Sông Hồng ĐB.Sông Cửu Long BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) BÌNH NGUYÊN( ĐỒNG BẰNG) Bình nguyên(Đồng bằng) dạng địa hình thấp, tương đối phẳng, gợn sóng  Có độ cao tuyệt đối thường 200m Có hai loại bình nguyên:  Bình nguyên băng hà Trồng lương thực bào mòn Bình nguyên phù sa sông biển bồi tụ Quan sát hình, em Thuận lợi: Tưới tiêu, nêu giá trị gieo trồng loại kinh tế lương thực thực phẩm bình nguyên? Trồng thực phẩm Chăn nuôi gia cầm BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Thứ ngày tháng 11 năm 2014 Tiết 16 Bài 14: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) BÌNH NGUYÊN( ĐỒNG BẰNG) Là vùng nông nghiệp trù phú BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Thứ ngày tháng 11 năm 2014 Tiết 16 Bài 14: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) BÌNH NGUYÊN( ĐỒNG BẰNG) Dân cư tập trung đông đúc BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) BÌNH NGUYÊN( ĐỒNG BẰNG) Bình nguyên(Đồng bằng) dạng địa hình thấp, tương đối phẳng, gợn sóng  Có độ cao tuyệt đối thường 200m Có hai loại bình nguyên:  Bình nguyên băng hà bào mòn Bình nguyên phù sa sông biển bồi tụ Thuận lợi: Tưới tiêu, gieo trồng loại lương thực thực phẩm CAO NGUYÊN Trồng thực phẩm Trồng lương thực BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) THẢO THẢOLUẬN LUẬNNHÓM NHÓM Tìm điểm giống khác bình nguyên cao nguyên ? Đặc điểm Bình nguyên Cao nguyên Giống Khác Hình 41 Bề mặt cao nguyên Hình 40 Địa hình cao nguyên bình nguyên Hình 39 Bình nguyên BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Thứ ngày tháng 11 năm 2014 Tiết 16 Bài 14: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) BÌNH NGUYÊN( ĐỒNG BẰNG) Bình nguyên(Đồng bằng) dạng địa hình thấp, tương đối phẳng, gợn sóng  Có độ cao tuyệt đối thường 200m Có hai loại bình nguyên: -Bình nguyên băng hà bào mòn -Bình nguyên phù sa sông biển bồi tụ Thuận lợi: Tưới tiêu, gieo trồng loại lương thực thực phẩm CAO NGUYÊN Cao nguyên dạng địa hình có bề mặt tương đối phẳng gợn sóng Có sườn dốc Độ cao tuyệt đối thường từ 500m trở lên Đặc điểm Giống Khác Bình nguyên Cao nguyên Đều có bề mặt tương đối phẳng gợn sóng Có độ cao tuyệt đối thường 200m -Có sườn dốc -Có độ cao tuyệt đối thường từ 500m trở lên Cao nguyên dạng địa nào? BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( ) BÌNH NGUYÊN( ĐỒNG BẰNG) Bình nguyên(Đồng bằng) dạng địa hình thấp, tương đối phẳng, gợn sóng  Có độ cao tuyệt đối thường 200m CAO NGUYÊN Cao nguyên dạng địa hình có bề mặt tương đối phẳng gợn sóng Có sườn dốc Độ cao tuyệt đối thường từ 500m trở lên Hình 40 Địa hình cao nguyên bình nguyên Vì người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi? Hình 41 Bề mặt cao nguyên BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Tiết 16 Bài 14: ĐỊA Thứ ngày tháng 11 năm 2014 HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT( )
- Xem thêm -

Xem thêm: Dia hinh be mat trai dat ̣, Dia hinh be mat trai dat ̣, Dia hinh be mat trai dat ̣

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay