Quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái

53 196 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:27

Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, việc sử dụng máy vi tính là một nhu cầu thiết yếu của hầu hết các cơ quan nhà nước, các đơn vị tổ chức kinh doanh và các cơ quan nhà nước xử lý nghiệp vụ một cách thuận lợi, nhanh chóng và có độ chính xác cao hơn, trong đó nhu cầu về quản lý nhân sự và tiền lương là một đề tài hầu như mọi doanh nghiệp đều quan tâm. Đây là một bài toán điển hình trong các bài toán quản lý được đưa vào máy tính và dần được tối ưu hóa. Bài toán này nhằm đề cập tới phương pháp quản lý nhân sự tiền lương (quá trình làm việc, quá trình công tác, quá trình lương, quá trình đào tạo, quan hệ gia đình, hộ chiếu, kỷ luật, khen thưởng và các thông tin cá nhân khác) của cơ quan nhà nước và các đơn vị tổ chức kinh doanh có sự trợ giúp của máy tính với mong muốn học hỏi và đưa ra một hướng mới thay thế cho bài toán quản lý nhân sự và tiền lương bằng phương pháp thủ công như trước đây vẫn làm.Trong bài toán “Quản lý nhân sự ”, chúng ta có thể thêm vào, lưu trữ, sửa, xóa bất kỳ một nhân viên nào và có thể tìm kiếm thông tin nhanh theo một số chỉ tiêu để trả lời cho các câu hỏi trong quản lý hay hỗ trợ quyết định của bộ phận quản lý. Đây là hệ thống cần thiết cho mọi tổ chức, cần được phát triển rộng rãi trong quản lý nhân sự, tiền lương của cơ quan nhà nước và các đơn vị tổ chức kinh doanh. Chuyên đề thực tập Quản lý nhân LỜI NÓI ĐẦU *** Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, việc sử dụng máy vi tính nhu cầu thiết yếu hầu hết quan nhà nước, đơn vị tổ chức kinh doanh quan nhà nước xử lý nghiệp vụ cách thuận lợi, nhanh chóng có độ xác cao hơn, nhu cầu quản lý nhân tiền lương đề tài doanh nghiệp quan tâm Đây toán điển hình toán quản lý đưa vào máy tính dần tối ưu hóa Bài toán nhằm đề cập tới phương pháp quản lý nhân tiền lương (quá trình làm việc, trình công tác, trình lương, trình đào tạo, quan hệ gia đình, hộ chiếu, kỷ luật, khen thưởng thông tin cá nhân khác) quan nhà nước đơn vị tổ chức kinh doanh có trợ giúp máy tính với mong muốn học hỏi đưa hướng thay cho toán quản lý nhân tiền lương phương pháp thủ công trước làm Trong toán “Quản lý nhân ”, thêm vào, lưu trữ, sửa, xóa nhân viên tìm kiếm thông tin nhanh theo số tiêu để trả lời cho câu hỏi quản lý hay hỗ trợ định phận quản lý Đây hệ thống cần thiết cho tổ chức, cần phát triển rộng rãi quản lý nhân sự, tiền lương quan nhà nước đơn vị tổ chức kinh doanh Với tiêu chí đó, em xây dựng chương trình” Quản lý nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái ”, chương trình gồm chương sau: Chương 1: Khảo sát đánh giá hệ thống quản lý nhân Công ty ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý nhân Chương 3: Thiết kế hệ thống quản lý nhân Chương 4: Hướng dẫn sử dụng cài đặt chương trình Chương 5: Đánh giá ưu điểm, nhược điểm phát triển chương trình Đào Thị Hiên Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân Mặc dù cố gắng hạn chế thời gian bỡ ngỡ với công việc, nên chắn chương trình tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận dược ý kiến đóng góp thầy cô bạn bè để em hoàn thành tốt Chuyên đề tốt nghiệp để vững vàng công việc sau Cuối cùng, cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô khoa, cô anh chị Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái, đặc biệt thầy Phạm Văn Tịch giúp đỡ, bảo tận tình, tạo điều kiện cho em suốt trình xây dựng hoàn thiện chương trình Hưng Yên,Ngày… tháng… năm 2013 Sinh viên Đào Thị Hiên Đào Thị Hiên Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT THÁI 1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái 1.1.1 Khái quát Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái - Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Tổng hợp VIỆT THÁI - Tên giao dịch - Địa : Công ty cổ phần tổng hợp VIỆT THÁI : 102TrườngChinh_PhươngMai _Ba Đình_Hà Nội - Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105658808 - Mã số thuế: 0105658808 - Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội - Ngành nghề kinh doanh: Thực phẩm, hóa mỹ phẩm - Điện thoại - : 04 66800934 Nơi mở tài khoản: chi nhánh ngân hàng Viettinbank  Các phòng nghiệp vụ Công ty gồm: - Phòng Tài chính- Kế toán - Phòng Hành - Phòng Kinh doanh - Phòng Vật tư 1.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty BAN GIÁM ĐỐC Phòng TCKT Đào Thị Hiên Phòng hành Phòng kinh doanh Phòng vật tư Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức máy Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái -Ban giám đốc: Ban giám đốc có chức ban hành văn quy mô, cấu tổ chức, điều lệ hoạt động công ty, thiết lập tổ chức, xác định mối quan hệ hoạt động nội công ty, đồng thời đưa thị, mệnh lệnh hành bắt buộc phòng ban cấp thực nhiệm vụ định hoạt động theo phương hướng mà công ty định sẵn Để đưa định hành đắn, Ban giám đốc phải tập hợp thông tin, tính toán đầy đủ đến lợi ích khía cạnh tiêu cực diễn định thi hành, từ bổ xung biện pháp, phát huy mặt tích cực loại bỏ dần mặt tiêu cực - Phòng Tài kế toán: Phòng Tài kế toán có chức tham mưu cho Ban quản lý vấn đề thu chi, cân đối ngân quỹ, đánh giá loại tài sản, đối chiếu loại sổ sách cung cấp đầy đủ kịp thời cho việc sản xuất, kinh doanh công ty Thực khoản nộp Ngân sách Nhà Nước Tính lương cho công nhân - Phòng Hành chính: Phòng Hành chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc công tác quản lý nhân sự, xếp, phân công tổ chức lao động, công tác định mức lao động tiền lương thực chế độ BHYT, BHXH, vấn đề liên quan đến dấu chế độ sách khác - Phòng Kinh doanh: Có nhiệm vụ thiết lập mối quan hệ với đối tác kinh doanh công ty, từ mở rộng quy mô sản xuất tiêu thụ - Phòng Vật tư: Phòng Vật tư chịu trách nhiệm cung cấp vật tư cho tổ sản xuất Công ty Đào Thị Hiên Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân 1.2 Khảo sát hệ thống Quản lý nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái Khi có nhu cầu tuyển nhân viên, Ban giám đốc định tuyển nhân viên thông báo phương tiện thông tin đại chúng Nhân viên mua hồ sơ tuyển nộp trực tiếp cho phòng Hành Sau hai tuần phòng Hành tập hợp hồ sơ xin việc nhân viên, thông qua ý kiến Ban giám đốc, tiến hành chọn lọc phân loại hồ sơ Những hồ sơ đạt yêu cầu phân vào tổ, đội sản xuất hợp lý Những hồ sơ xin việc không trúng tuyển bị loại bỏ Những người trúng tuyển vào Công ty làm hồ sơ nhân viên Hồ sơ nhân viên Ban quản lý xếp vào phòng ban giao cho phòng Hành lưu giữ Một hồ sơ nhân viên bao gồm thông tin sau: - Sơ yếu lí lịch - Đơn xin việc - Giấy khai sinh - Giấy khám sức khoẻ - Bằng tốt nghiệp chứng khác - Hợp đồng lao động Khi có định Ban giám đốc, phòng Hành kiểm tra xem định việc hay định làm để huỷ hồ sơ hay làm hồ sơ cho nhân viên Nhân viên bị buộc việc bị huỷ hồ sơ Công ty trường hợp sau đây: - Những nhân viên nghỉ 30 ngày năm 15 ngày liên tục - Những nhân viên bỏ thời gian lao động vi phạm lần - Những nhân viên để tài sản Công ty bị xem xét có bị đuổi việc hay không phải bồi thường thiệt hại cho Công ty - Những nhân viên xin việc bỏ việc Đào Thị Hiên Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân - Những nhân viên sử dụng tài sản Công ty không mục đích - Những nhân viên đến tuổi nghỉ hưu theo quy định Nhà Nước Hồ sơ nhân viên chia theo phòng ban xếp thành chồng riêng biệt Số nhân viên ban đầu tuyển vào phòng ban đánh số thứ tự trở Khi phòng Hành huỷ hồ sơ nhân viên mã số thứ tự phòng Hành tiến hành đánh số thứ tự lại cho nhân viên Nếu nhân viên có nhu cầu sửa chữa thông tin hồ sơ nhân viên lý lịch, chức vụ… Và Ban giám đốc cho phép phòng Hành xem xét xem nhân viên thuộc phòng ban số thứ tự để điều chỉnh thông tin hồ sơ Nếu nhân viên chuyển từ phòng ban sang phòng ban khác phòng Hành tiến hành huỷ hồ sơ phòng cũ đánh mã nhân viên phòng nhân viên tuyển vào, nhiên, ngày bắt đầu công tác nhân viên tính ngày bắt đầu làm việc Công ty Nếu nhân viên làm việc Công ty việc, xin làm lại Công ty coi nhân viên làm lại toàn hồ sơ nhân viên Khi Ban giám đốc muốn tìm kiếm thông tin nhân viên, phòng Hành phải kiểm tra hồ sơ nhân viên, lấy thông tin mà Ban giám đốc yêu cầu để báo cáo lại, từ Ban giám đốc đưa định cho việc hay tăng lương hay điều chuyển sang phòng khác làm việc Đào Thị Hiên Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân Đánh giá hệ thống Quản lý nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái Công ty tương đối lớn, đó, đòi hỏi việc quản lý hồ sơ nhân viên phải thực lưu trữ sửa đổi liên tục, đòi hỏi việc áp dụng CNTT quản lý trở nên cấp thiết Tuy nhiên Công ty chưa ứng dụng Tin học hoá công tác quản lý nhân sự, việc quản lý nhân chặt chẽ tốn nhiều công sức Quá trình theo dõi hồ sơ nhân viên vất vả nhân viên chuyển từ phòng ban sang phòng ban khác phòng Hành vừa phải huỷ hồ sơ nhân viên phòng ban cũ lại phải lập hồ sơ nhân viên phòng ban Đề xuất giải pháp Từ nhược điểm trên, ta thấy cần phải xây dựng hệ thống quản lý nhân phù hợp với phát triển Công ty yêu cầu ngày cao quản lý nhân phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo phát triển Công ty, mà trước hết phải ứng dụng CNTT vào hệ thống quản lý nhân sự, phải trang bị cho cán quản lý nhân kiến thức tin học khả sử dụng thành thạo máy vi tính, giải yêu cầu lãnh đạo Có vậy, tiết kiệm sức người sức giảm đáng kể số lượng cán làm công tác quản lý nhân sự, giảm khối lượng công việc thủ công vất vả mà đảm bảo thông tin đầy đủ, xác, kịp thời, chất lượng tốt hiệu cao Tính khả thi dự án quản lý nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái Chương trình xây dựng ngôn ngữ lập trình Visual Basic Access giúp cho người quản lý dễ dàng quản lý liệu, nâng cấp cần thiết Chương trình giúp nhà lãnh đạo quản lý nhân viên chặt chẽ hơn, nhanh chóng thuận tiện Đào Thị Hiên Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân Với mục đích phần mềm quản lí nhân bao gồm chức sau: - Hệ thống - Báo cáo - Quản lí - Trợ giúp - Cập nhật danh mục CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ Hệ thống tác nghiệp: - Là hệ thống bao gồm người, phương tiện phương pháp tham gia trực tiếp thực mục đích xác định hệ thống - Các chức hệ thống bao gồm: + Tuyển công chức + Nâng ngạch bậc lương * Lập tiêu * Kiểm tra xác nhận * Nhận hồ sơ * Ban hành định * Cân đối tiêu + Hưu trí nghỉ việc * Ra định * Nhận đơn * Ban hành định * Lập danh sách + Thuyên chuyển, điều động * Ra định * Nhận đơn * Ban hành định * Ra định + Cập nhật, lưu * Ban hành định * Lấy thông tin + Đào tạo, bồi dưỡng * Cập nhật * Phân bổ tiêu * Sao lưu * Duyệt danh sách + Báo cáo, thống kê * Ra định Đào Thị Hiên * Nhận yêu cầu Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân * Ban hành định * Lập báo cáo + Khen thưởng kỉ luật * Trả lời * Lập danh sách * Ra định * Ban hành định Đào Thị Hiên Lớp TH43C 2 Biểu đồ phân cấp chức (BPC) Trong trình khảo sát phân tích hệ thống quản lí nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái, em đưa biểu đồ phân cấp chức sau: Hình 1: Hệ thống Quản lý nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái Biểu đồ luồng liệu (BLD) Biểu đồ liệu mức khung cảnh - Biểu đồ ngữ cảnh diễn tả tập hợp chức hệ thống mối quan hệ trước sau trình xử lý, bàn giao thông tin cho Quá trình phân tích hệ thống coi công cụ để làm sở cho việc thiết kế phần trao đổi liệu Căn vào nội dung quản lý nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái có biểu đồ luồng liệu mức khung cảnh sau: Chuyên đề thực tập Quản lý nhân CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH Dựa thực trạng quản lí công ty nơi em thực tập ngôn ngữ lập trình học, em thấy Visual Basic ngôn ngữ lập trình hữu ích, thân thiện với người dùng phù hợp với khả em Nên em định chọn Visual Basic làm ngôn ngữ thiết kế chương trình Một ngôn ngữ hữu ích trợ giúp sở liệu cho Visual Basic Microsoft Access Em chọn hệ quản trị liệu Microsoft Access ngôn ngữ trợ giúp khâu thiết kế sở liệu Ngôn ngữ lập trình Visual Basic  Giới thiệu Ra đời năm 1964 Parthmonth University America, Visual Basic ngôn ngữ vạn năng, đại chúng, dễ đọc, phù hợp với nhiều đối tượng Đào Thị Hiên 39 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân người bắt đầu nghiên cứu tin học.Visual Basic ứng dụng cao tính vạn tiện dụng Visual Basic sản phẩm hang Microsoft Phiên đầu tiên( VB1) đời năm1995, đến có VB6 phiên chạy môi trưòng Visual Studio Trong phiên có ấn Learning, pro In terprise Một số đặc điểm Visual basic: Visual Basic ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Chúng ta phân yếu tố chương trình thành đối tượng viết cách ứng xử riêng cho đối tượng Tập hợp nhiều đối tượng trở thành chương trìmh hoàn chỉnh Visual Basic công cụ tuyệt vời để lập trình CSDL lập trìmh đồ hoạ Visual Basic có nhiều công dụng có sẵn nhờ việc lập chương trình Visual Basic nhẹ nhàng tiết kiệm thời gian công sức, tiền bạc Visual Basic không công cụ sử dụng độc lập để xây dựng ứng dụng độc lập mà sở liệu cách nhanh chóng tiện lợi Ngôn ngữ có công cụ lien kết tiện lợi nhanh chóng với Access, nhờ nhà phát triển tìm kiếm liệu tạo từ phần mềm khác như: Access, SQL, Server,… Ngoài cung cấp giao diện qua Open Database để kết lối toàn diện cho lập trình viên quan tâm phát triển Client/Server Các bước lập trình VB Trong VB chương trình gồm hai phần giao diện mã lệnh Phần giao diện: Gồm biểu mẫu hang loạt đối tượng biểu mẫu tạo nên giao diện Người - Máy chương trình Phần mã lệnh: Gồm cá hàm thủ tục, xác định công việc cụ thể mà máy tính cần thực Bước 1: Thiết kế giao diện Đào Thị Hiên 40 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân Trong bước lập trình viên sử dụng công cụ có sẵn VB để thiết kế giao diện chương trình thường gồm số biểu mẫu Trong bước thường có nhiều đối tượng khác Bước 2:Viết code Phần ta tiến hành viết hàm, đối tượng có liên quan đến chương trình giao diện Ưu điểm: Giúp cho người lập trình dễ thuộc, đỡ tẻ nhạt tiết kiệm công sức, tiền bạc chuơng trình viết mã để tạo cgương trình đồ hoạ, VB cho phép mở rộng lĩnh vực lập trình Nhược điểm: Đòi hỏi cấu hình máy cao, tốc độ làm việc chứa nhiều đồ hoạ  Lựa chọn môi trường cài đặt • Kiểm tra yêu cầu thiết bị hệ thống Trước cài đặt phải xác định thư mục gốc đĩa cài đặt đảm bảo máy tình đạt số đòi hỏi cấu hình tối thiểu sau: Microsoft windows 95 trở lên, Micrsoft NT Workstataion 4.0 (Nên sử dụng Service pack 3) Bộ sử lí 486 DX/66 MHZ trở lên (Nên dung chíp lớp 166MHZ trở lên) xử lí alpha hoat động với Microsoft Windows Một ổ đĩa CD-Rom Màn hình VGA hình độ phân giải cao Microsoft Windows hỗ trợ 16MB Ram cho Windows 95,32 MB Ram cho Windows NT Wokstation • Đọc tệp tin readme Tập tin readme liệt kê sửa đỏi Visual basic so với phiên tứoc Có thể thấy tập tin cách chọn mục readme Fint hình cài đặt đầu tiên, thư mục gốc đĩa CD-Rom cài đặt Tập tin truy cập từ Visual Basic start page tài liệu kiểm tra Đào Thị Hiên 41 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân phần đầu tập tin để nắm giữ thông tin mới, chi tiết vế cài đặt Visual Basic  Quá trình cài đặt Viasual Basic6.0 Khi thi hành chương trình setup, từ thư mục tạo cho Visual Basic Sau chọn thành phần Visual Basic muốn cài đặt Phần lớn tập tin đĩa không bịi nén Vì vậy, sử dụng trực tiếp đĩa • Cài đặt Visual Basic 6.0 từ đĩa CD-Rom - Bước 1: Đặt đĩa CD vào ổ đĩa CD-Rom - Bước 2: Dùng lệnh thích hợp với môi truờng hệ đĩều hành để thi hành chương trìmh setup chứa thư mục gốc đĩa số Chẳng hạn với Windows98, chọn Satrt/Run/Nhập vào E:\setup, giả sử E ổ đĩa CD máy bạn Nếu hệ thống hỗ trợ tự động (autoplay), chạy chương trình setup tự động nạp ta đặt đĩa vào ổ đĩa - Bước 3:Chọn Install Visaul Basic 6.0 - Bước 4: Lần lượt làm theo hướng dẫn hnìh Thêm xoá thành phần Visual Basic Ta thi hành chương trình setup nhiều lần để thêm bớt thành phần Visual Basic, để cài đặt lại VB thư mục khác, để cài đặt thành phần khác VB - Bước 1: Đặt đĩa CD vào ổ đĩa CD-Rom - Bước 2: Dùng lệnh thích hợp với môi trường hệ điều hành để thi hành chương trình setup chứa thư mục gốc đĩa CD Nếu hệ thống hỗ trợ (Autoplay), chương trình setup tự động nạp ta đặt đĩa CD vào ổ đĩa - Bước 3: Chọn nút Custom hộp thoại Microsoft Visual Basic 6.0 setup - Bước 4: Chọn thành phần cài đặt( bỏ chọn thành phần bị xoá) Trong hợp danh sách Option hộp thoại Custom - Bước 5: Lần lượt theo dẫn cài đăt hình Đào Thị Hiên 42 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân • Khởi động lại Visual Basic Bạn thực khởi động Visual Basic nhiều cách: Double Click vào biểu tượng Visual basic Destop (Bạn click vào biểu tuợng, đổi màu sau nhấn enter) Vào Start\ Program\ Microsoft Visual Sutudio 6.0\Visual Basic Sau xuất cửa sổ: Tuỳ theo chương trình bạn dạng nào, cấp độ mà chọn mục cho thích hợp Ở đây, thường chọn mức Standard EXE Sau chọn Stanđrr EXE\ Open xuất hình Project sau: Đào Thị Hiên 43 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân Tại ta thiết kế chương trình Hệ quản trị sở liệu Microsoft Access  Giới thiệu Microsoft access Microsft phần mềm ứng dụng Microsoft Office, Access hệ quản trị sở liệu chạy môi trường Windows dung để tạo xử lí sở liệu mà không cần phải lưu giữ giữ liệu có lien quan đến nhiều lần liệu khác Nhờ vào mối liên kết bảng liệu, thông tin bổ sung cần thiết tạo Trong số tính mạnh access thuật đồ dung đểt tạo bảng danh sách câu hỏi để tuỳ biến theo kiểu biểu mẫu, biểu báo việc truy nhập liệu cách sử dụng thiết bị chuột, bàn phím để xử lí Access công cụ để người sử dụng tạo bảng, môi trường phát triển tốt ứng dụng Bằng cách sử dụng tập lệnh để tự động thực công việc, tao ứng dụng hướng tới nguời sử dụng tương tự ạo ngôn ngữ lập trình Hơn ta lập chuơng Đào Thị Hiên 44 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân trình ngôn ngữ Access Basic ta chương trình gần tạo ngôn ngữ Visual Basic: Một số đặc điểm Microsoft Access: Hệ quản trị sở liệu Access biết đến với đặc diểm sau: Hệ định nghĩa khoá bảng sau tự động kiểm tra trùng lặp mà không cần phải viết chương trình riêng để kiểm tra Cho phép xây dựng biểu thức quy định tính hợp lệ với liệu nhập vào cho vùng bảng, Sau thông qua biểu thức hệ kiểm trạư rang buộc toàn vẹn liệu Trường hợp bảng có chung vùng sở liệu có mối rang buộc toàn vện dạng phụ thuộc vùng này, Access tự động kiểm tra mối rang buộc thực thao tác cập nhật vùng chung xoá bỏ mật tin vùng thứ hai Khả vấn tin ví dụ, cung cấp công cụ gọi QBE, thực mô tả vấn tin sở đồ hoạ Cung cấp công cụ đa Form Wizard giúp người sử dụng chương trình đơn giản thiết kế Cung cấp vùng có kiểu OLE để nhúng liên kết đối tượng tạo ứng dụng khác Một sở liệu Access tập có phần mở rộng MDB chứa tất đối tượng sở liệu Có khả trao đổi liệu với ứng dụng khác thông qua tính năng: “Nhặt- Gắn -Xuất” LÀ hệ quản trị sở liệu môi ttrường nhiều người sử dụng, Access cho phép nhiều người truy xuất sở liệu gổc môi trường mạng, tổ chức người sử dụng theo từnh nhóm, cụm  Cài đặt tạo lập sở liệu cho chương trình Khi khởi động chương trình Microsoft Access, ta thấy hình xuất hiện: Đào Thị Hiên 45 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân Từ hình giao diện ta chọn sở liệu tạo từ trước rong Open tạo hệ sở liệu cách kích chọn vao Create A New File Đào Thị Hiên 46 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 5.1 Ưu điểm Trong khoảng thời gian hai tháng, với giúp đỡ cô công ty thông qua việc tìm hiểu thực tế công tác quản lý nhân công ty, tìm hiểu thấy vài nhược điểm cần khắc phục hệ thống cũ, từ xây dựng lên hệ thống phần đáp ứng nhu cầu công tác tổ chức quản lý nhân Hệ thống có thêm vài ưu điểm là: - Hệ thống công cụ trợ giúp đắc lực, tiết kiệm thời gian công sức cho nhân viên quản lý nhân việc lưu trữ, quản lý hồ sơ liên quan đến nguồn lực công ty - Đối với nhà quản lý, hệ thống giúp cho công tác thống kê, báo cáo, tìm kiếm nhanh chóng, xác không thời gian - Người sử dụng không cảm thấy khó khăn sử dụng phần mền giao diện tiếng Việt - Tiết kiệm thời gian công sức lao động cho người sử dụng 5.2 Nhược điểm 5.2.1 Hạn chế : Bên cạnh kết đạt hệ thống mặt hạn chế sau: - Quy mô phần mền bó hẹp mảng quản lý nhân công ty - Phần mền có vài chức chưa hoàn thiện cách đầy đủ khoa học - Tính bảo mật an toàn liệu chương trình chưa thực tốt - Giao diện chưa hợp lý Đào Thị Hiên 47 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân - Các ứng dụng cần thiết thiết kế chưa có chưa đưa chương trình giải trí đa dạng vào để người dùng sử dụng làm việc căng thẳng 5.2.2 Nguyên nhân : - Do thời gian làm đề tài bị hạn chế nên nhiều thiếu sót không tránh khỏi trình hoàn thiện 5.3 Hướng phát triển đề tài * Cần có thêm thời gian để khắc phục hoàn thiện chức chương trình : - Hoàn thiện tính ứng dụng rông rãi đề tài xây dựng chương trình sâu rộng để áp dụng cho tất lĩnh vực không bó hẹp đề tài quản lý nhân - Tăng cường tính bảo mật hệ thống cho chương trình để đảm bảo tính an toàn hợp lý Trong suốt thời gian trình thực tập , em có cố gắng nhiều để hoàn thành tốt đề tài thực tập Cùng giúp đỡ nhiệt tình ban giám đốc, phòng ban Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái đặc biệt thầy Phạm Văn Tịch giảng viên trực tiếp hướng dẫn em thực tập giúp em hoàn thành tốt đề tài thực tập Một lần em xin chân thành cảm ơn ban giám đốc, phòng ban Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái giúp đỡ em suốt trinh thực tập hoàn thiện đề tài Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Phạm Văn Tịch giảng viên trực tiếp hướng dẫn em làm chuyên đề thực tập Đào Thị Hiên 48 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân KẾT LUẬN Như qua chức tính chương trình ta nhận thấy rằng: Chương trình đáp ứng nhu cầu cần thiết công tác quản lý nhân công ty Chương trình giúp cho nhà quản lý thực công việc nhanh hơn, hiệu hơn, đảm bảo trình quản lý thông tin nhanh chóng, xác, đáp ứng nhu cầu bảo mật Ngoài ra, chương trình đưa báo cáo chi tiết hồ sơ nhân viên, trình công tác, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật trình tính lương công nhân viên từ giúp nhà lãnh đạo quản lý cách tổng quát chi tiết nhất, nắm sát thực trạng công ty Tuy nhiên khả hạn chế thời gian có hạn nên chương trình quản lý nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái tránh khỏi thiếu sót chương trình mắc lỗi, thông tin nhân viên chưa quản lý cách lôgic, khả lưu trữ liệu chưa lớn…Nếu thời gian cho phép, hy vọng chương trình hoàn thiện ứng dụng rộng rãi doanh nghiệp khác Một lần em xin chân thành cảm ơn bảo giúp đỡ thầy giáo Phạm Văn Tịch thầy cô khoa hệ thống thông tin kinh tế giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Em xin cảm ơn Ban Giám đốc, anh chị Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái giúp đỡ em thời gian thực tập công ty Sinh viên thực Đào Thị Hiên Đào Thị Hiên 49 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân MỤC LỤC CHƯƠNG 1: .3 KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT THÁI .3 1.1.Giới thiệu Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái 1.1.1.Khái quát Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái 1.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty 1.2 Khảo sát hệ thống Quản lý nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái .5 Đánh giá hệ thống Quản lý nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái .7 Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái Công ty tương đối lớn, đó, đòi hỏi việc quản lý hồ sơ nhân viên phải thực lưu trữ sửa đổi liên tục, đòi hỏi việc áp dụng CNTT quản lý trở nên cấp thiết Tuy nhiên Công ty chưa ứng dụng Tin học hoá công tác quản lý nhân sự, việc quản lý nhân chặt chẽ tốn nhiều công sức Quá trình theo dõi hồ sơ nhân viên vất vả nhân viên chuyển từ phòng ban sang phòng ban khác phòng Hành vừa phải huỷ hồ sơ nhân viên phòng ban cũ lại phải lập hồ sơ nhân viên phòng ban Đề xuất giải pháp Tính khả thi dự án quản lý nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái CHƯƠNG 2: .8 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ .8 Hệ thống tác nghiệp: .8 2 Biểu đồ phân cấp chức (BPC) 10 Biểu đồ luồng liệu (BLD) 10 Biểu đồ liệu mức khung cảnh 10 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 11 3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 13 Mô hình liên kết thực thể 20 Mô hình liên kết thực thể hệ thống quản lí nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái 20 CHƯƠNG 3: 23 THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ .23 Quy tắc đặt tên bảng, tên mã trường 23 Thiết kế bảng 24 Bảng canbo( Bảng cán ) 24 2 Bảng Chucvu( bảng chức vụ) 25 3 Bảng chuyenmon (Bảng chuyên môn) 25 Bảng Dangnhap( Bảng đăng nhập) 25 Bảng Dantoc (Bảng dân tộc) .25 Bảng Hedaotao( Bảng hệ đào tạo) 26 Bảng Hocvan( Bảng học vấn) .26 Bảng Hopdong( Bảng hợp đồng) .26 Bảng HopđongLD( Bảng hợp đồng lao động) 26 10 Bảng KTKL( Bảng khen thưởng kỉ luật) 27 11 Bảng Ngoaingu( Bảng Ngoại ngữ) 27 12 Bảng Phongban( Bảng phòng ban) 27 2.13 Bảng QHgiadinh( Bảng quan hệ gia đình) .27 14 Bảng QTCT( Bảng trình công tác) 29 15 Bảng QTDT( Bảng Quá trình đào tạo) 29 16 Bảng Tongiao( Bảng Tôn giáo) .29 Đào Thị Hiên 50 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân 17 Bảng BHXH( Bảng bảo hiểm xã hội) 30 18 Bảng BHYT( Bảng Bảo hiểm y tế) 30 3 Các chức chương trình 30 3 Thiết kế Form 30 3 Viết lệnh .31 3 Cơ sở liệu Visual Basic .32 3 Thiết kế báo cáo truy vấn 33 3 Truy vấn 33 3 Một số Form chương trình 37 CHƯƠNG 4: 39 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 39 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 39 Hệ quản trị sở liệu Microsoft Access 44 CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 47 5.1 Ưu điểm 47 5.2 Nhược điểm 47 5.2.1 Hạn chế : .47 5.2.2 Nguyên nhân : .48 5.3 Hướng phát triển đề tài 48 KẾT LUẬN .49 Đào Thị Hiên 51 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Quản lý nhân NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đào Thị Hiên 52 Lớp TH43C Chuyên đề thực tập Đào Thị Hiên Quản lý nhân 53 Lớp TH43C
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái, Quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái, Quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Thái, KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT THÁI, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH, CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay