Tu lieu hoang sa va truong sa

19 188 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:12

Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của nước ta đang là một chủ đề được quan tâm của mọi ngành. bài viết cho chúng ta thấy được các tư liệu cần thiết về 2 quần đảo này để phục vụ cho các bạn cần thêm tư liệu về Trường Sa và Hoàng Sa của nước ta. CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN: TÌM HIỂU VỀ VÙNG BIỂN VIỆT NAM – QUẦN ĐẢO HỒNG SA VÀ TRƯỜNG SA Hãy nêu phận vùng biển nước ta ? BẢN ĐỒ ĐƯỜNG LƯỠI BỊ Toản tập thiên nam tứ chí lộ đồ thư Đỗ Bá, tự Cơng Đạo, biên soạn vào năm 1686 Tấm đồ sách Khải đồng thuyết ước có vẽ Hồng Sa Chử (phần đảo Hồng Sa khoanh vng đỏ) Đại Nam thống tồn đồ có vẽ gộp hai quần đảo Hồng Sa Vạn lý Trường Sa Đại Thanh Nhất Thống Thiên Hạ Tồn đồ (năm 1818) thể Hồng Sa, Trường Sa nằm ngồi cương giới lãnh thổ Trung Quốc Trung Hoa dân quốc khu vực đồ (1917)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu lieu hoang sa va truong sa, Tu lieu hoang sa va truong sa, Tu lieu hoang sa va truong sa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay