Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng bằng MU chính diện cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT chí linh hải dương

72 154 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT _■ LA VĂN VÕ LựA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SÚT BÓNG BẰNG MU CHÍNH DIỆN CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM TRƯỜNG THPT CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: GDTC Hướng dẫn khoa học: ThS Vũ Tuấn Anh HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: La Văn Võ Sinh viên lớp: K38B Khoa GDTC Tôi xin cam đoan đề tài “Lựa chọn tập nâng cao hiệu sút bóng mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương” sản phẩm cá nhân tôi, chưa bảo vệ trước Hội đồng khoa học Toàn vấn đề đưa bàn luận, nghiên cứu mang tính thời sự, cấp thiết với thực tế khách quan trường THPT Chí Linh - Hải Dương Neu sai xin chịu trách nhiệm trước hội đồng khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên La Văn Võ DANH MỤC VIẾT TẮT CLB GDTC : Câu lạc : Giáo dục thể chất LVĐ NĐC : Lượng vận động : Nhóm đối chứng NTN NXB : Nhóm thực nghiệm : Nhà xuất STN TDTT : Sau thực nghiệm : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông THSC : Trung học sở TTN : Trước thực nghiệm VĐV M : Vận động viên : Mét MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG l.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐÈ NGHIÊN cứu 1.1 Chủ trương sách Đảng Nhà nước đối vói GDTC Thể thao trường học 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ giáo dục thể chất trường học 1.3 Cơ sở thực tiễn 1.4 Vai trò Bóng đá ừong trường phổ thông 1.5 Cơ sở lý luận kỹ thuật sút bóng mu diện 1.6 Giai đoạn hình thành kỹ năng, kỹ xảo 11 1.7 Các nguyên tắc huấn luyện 11 1.8 Đặc điểm tâm, sinh lý học sinh THPT 16 CHƯƠNG NHIỆM vụ, PHƯƠNG PHÁP, TỔ CHỨC NGHIÊN cứu 20 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 20 2.2 Phương pháp nghiên cứu 20 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 25 3.1 Đánh giá thực trạng việc sử dụng tập khả thực kỹ thuật sút bóng mu diện đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 25 3.2 Lựa chọn, lựa chọn dụng đánh giá hiệu sút bóng mu DANH MỤC BẢNG BIỂU diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 32 KẾT LUÂN VÀ KIẾN NGHI 46 •• Kết luận 46 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảng Nội Dung biểu Bảng 3.1 Kết vấn chuyên môn, HLV, giáo viên lựa chọn Trang 24 test đánh giá sút mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường trung học phổ thông Chí Linh - Hải Dương (n = 20) Bảng 3.2 Kết đánh giá khả sút bóng mu diện 27 đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương (n = 20) Bảng 3.3 Kết vấn lựa chọn tập sút bóng mu 31 diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương (n = 20) Bảng 3.4 Kết vấn mức độ ưu tiên sử dụng số buổi tập 37 tuần chuyên gia, HLV, giáo viên lựa chọn (n = 20) Bảng 3.5 Kết vấn thời gian cho tập HLV, 38 giáo viên cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương lựa chọn (n = 20) Bảng 3.6 Tiến trình thực nghiệm đội tuyển Bóng đá nam trường 40 THPT Chí Linh - Hải Dương Bảng 3.7 Kết kiểm tra trước thực nghiệm NĐC NTN 42 đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Bảng 3.8 Dương ịnA = nB= 10 VĐV) Kết kiểm tra sau thực nghiệm NĐC NTN đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương (nA = nB = 10 VĐV) 43 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bỉễu đồ Biểu đồ thể thành tích thực chạy đà sút bóng xa 44 trước STN đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương Biểu đồ Biểu đồ thể hiệu thành tích sút bóng liên tục 10 45 vào càu môn (6x2,1 lm) bóng sống (quả) trước STN đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh Hải Dương Biểu đồ Biểu đồ thể hiệu dẫn bóng luồn cọc sút bóng cầu môn (6x2,1 lm) trước STN đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 45 ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục người phát triển toàn diện mục tiêu chung giáo dục tiên tiến giới Việt Nam trình hội nhập sâu rộng với kỉnh tế toàn cầu, nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước giai đoạn bước ngoặt có ý nghĩa định Sự thay đổi nội kinh tế đất nước trước yêu cầu hội nhập đòi hỏi giáo dục phải cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, không giỏi chuyên môn, kỹ làm việc mà phải có sức khỏe dồi để biến ý tưởng ừở thành thực Ý thức tầm quan trọng giáo dục thể chất (GDTC) nhằm nâng cao thể lực cho người Việt Nam, bước cải tạo nòi giống, từ Ịâp nước, Đảng Bác Hồ quan tâm đên vịêc nâng cao sức khoe nhân dân , đa phát động phong trào toàn dân tập thể dục, đặc biệt hệ ừẻ ừong nhà trường cấp Nhà nước coi trọng công tác Thể dục thể thao (TDTT) trường học, nhằm phát triển hoàn thiện thể chất cho tầng lớp - thiếu niên, nhi đồng GDTC nội dung bắt buộc với học sinh - sinh viên thực hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đại học, TDTT trường học bao gồm việc tiến hành chương trình GDTC bắt buộc tổ chức hoạt động TDTT khóa cho người học Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện cho học sinh tập luyện TDTT phù hợp với đặc điểm lứa tuổi điều kiện sở vật chất nơi GDTC phận để thực mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao dân trí, làm cho “dân sinh dũng” bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Bóng đá môn thể thao quốc tế hóa phổ biến rộng khắp giới nhiều người yêu thích, say mê Người ta coi bóng đá môn thể thao “vua” tính hấp dẫn lôi thu hút đông đảo quần chúng tham gia tập luyện thi đấu Bóng đá môn thể thao mang tính nghệ thuật cao cường điệu thêm chút môn nghệ thuật nghệ thuật đầy đủ trí tuệ Hom bóng đá môn thể thao mang tính đoàn kết, hữu nghị hiểu biết lẫn quốc gia, tỉnh thành, ngành địa phưomg Ở Việt Nam, bóng đá đưa vào thực dân Pháp xâm lược đô hộ nước ta Ngay từ buổi sơ khai, bóng đá thu hút số lượng người tham gia tập luyện thi đấu ngày đông Kỹ thuật bóng đá đa dạng, bao gồm: Sút bóng má ngoài, má trong, mu diện bàn chân, đánh đầu, khống chế .Trong kỹ thuật đó, kỹ thuật sút bóng mu diện bàn chân sử dụng nhiều tập luyện thi đấu Thông qua tình sút bóng cầu môn, đường căng ngang, tạo đường bóng mạnh xác, nâng cao hiệu ghi bàn thắng Xuất phát từ ưu điểm, sức ảnh hưởng tác dụng môn Bóng đá, đông đảo em học sinh trường THPT Chí Linh - Hải Dương tự giác, tích cực tham gia học tập rèn luyện nâng cao trình độ chơi môn thể thao Song qua thực tiễn khảo sát giải phong trào cíăng Hội khỏe trường cho thấy: Khả thực khả kỹ thuật sút bóng mu diện bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương thiếu xác phương hướng tốc độ bay bóng Việc lựa chọn tập nhằm nâng cao hiệu sút bóng mu diện cho VĐV Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương cần thiết Trong trình nghiên cứu tài liệu đựơc biềt có m ột số tác giả nghiên cứu vê ĩinh ỵưc bóng đá nha trương THPT như: Nguyễn Thị Hà, Lương Thế Long, Nguyễn Ngọc Long, Vũ Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thị TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư TW Đảng (1994), Chỉ thị số 36/TW Ban Bỉ thư, ngày 24 tháng năm 1994 công tác TDTT giai đoạn mói Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (1961), Văn kịên Đai hôi Đang toan quắc lằn III, Nxb trị quốc gia Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Nghị qưyấ số 08NQ/TW Ban chấp hành Trung ương, ngày 01 tháng 12 năm 2011 tăng cường lãnh đạo Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao đến năm 2020 Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Hội nghị lần thứ VII, Nxb trị quốc gia Bộ Giáo dục Đào tạo (2001), Quyết định số 14/2001/QĐBGDĐTngày 3/5/2001 Ban hành theo quy chế GDTC y tể trường học Chính phủ CHXHCN Việt Nam, Chỉ thị số 133-TTg Thủ tướng phủ ngày 07/3/1995 việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành TDTT đến năm 2012 D.Hare 1996, Học thuyết huấn luyện, NXB TDTT, Hà Nội Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2006), Lý luận phương pháp GDTC trường học, NXB TDTT Hà Nội Hồ Chí Minh: “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục 27/03/1946 10 Hiển pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 1995 11 Lời dặn Bác Hồ thăm Trường Đại học TDTTI ngày 1412-1946 (2000) - Chỉ thị Hồ Chí Minh với TDTT, Nxb TDTT 12 Luật Giáo dục {2005), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 13 Luật Thể dục thể thao (2006), Nxb Tư pháp Hà Nội 14 Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên (2003), Sinh lý TDTT Hà Nội 15 Lê Văn Xem (1995), Giáo trình tâm lí học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 16 Lê Bửu, Bác Hồ với TDTT Việt Nam, NXB TDTTHà Nội 17 Nguyên Thịêt Tỉnh - Huấn luỵên va giang day bóng đá NXB TDTT 18 Nguyễn Đức Văn (1998), Toán học thống kê, NXB TDTTHà Nội 19 ủy Ban thường vụ Quốc hội (2000), Pháp lệnh TDTT sổ 28/2000/PLUBTVQH10 ngày 25/9/2000 PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐHSPHÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA GDTC Đôc lâp - Tư - Hanh phúc Xuân Hòa, Ngày tháng năm 2016 PHIẾU PHỎNG VẤN Họ tên : Lớp: Trường: Với mục đích tìm tập nhằm nâng cao hiệu sút bóng cầu môn mu diện cho đội Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu sút bóng mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương” Các bạn vui lòng trả lòi giúp câu hỏi đây, trân trọng ý kiến em Câu 1: Theo bạn để đánh giá kỹ thuật sút cầu môn mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dưong nên sử dụng tập nào? ũ + Dẩn bóng luồn cọc sút bóng cầu môn + Sút bóng liên tục 10 vào càu môn cách cầu môn lm bóng chết n + Sút bóng hên tục 10 vào càu môn bóng sống D + Thực chạy đà sút bóng xa ũ + Thực chạy đà sút bóng xa □ Câu 2: Hãy lựa chọn tập sút bóng cầu môn mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương + Mô động tác ị—I + Đá bóng vào tường □ + người sút bóng qua lại □ + Sút bóng cầu môn bóng cố định D + Đẩy bóng sút cầu môn ũ + Phối hợp ngưòi sút bóng vào cầu môn ũ + Sút bóng xa bóng nẩy từ mặt sân lên ũ + Sút bóng cầu môn có hang rào G + Dẩn bóng luồn cọc sút cầu môn G + Sút bóng xa bóng chết ũ + Sút bóng xa bóng sống ũ + Sút bóng 10 liên tục vào càu môn G + Sút bóng xa có đà vào cầu môn ũ + Bài tập chống sút cầu môn G + Bài tập sút bóng động có đà vào cầu môn G + Bài tập vuốt bóng không vào càu môn ũ + Chạy tốc độ vào phán đoán bóng sút chạm càu môn ũ + Bài tập phát triển thể lực bổ trợ + Bài tập phát triển đùi G ^ n + Hoàn thiện kỹ thuật động tác qua thi đâu Câu 3: Theo bạn tuần tập đội tuyển cần buổi họp lý ? + buổi □ + buổi □ L - + buổi □ + buổi □ + buổi □ Câu 4: Theo ban độ ưu tiên thòi gian cho mẫỉ buổi tâp (phút)? Ngưòi vấn +1015 + 15-20 + 2025 + 30-35 □ □ □ □ (ký tên) □ + 4045 Người vấn Xin chân thành cảm ơn ĩ (kỵ tên) + buổi □ LA VẤN VÕ Phu luc ■• Kết kiểm tra trước thực nghiệm Test thành tích sút bóng xa tính (m) Nhóm thực nghiệm TT Ho tên • Chu Thế Anh Trương Mạnh Anh Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Văn Duy Dương Trung Hiếu Vũ Việt Anh Nguyễn Công Hoàng Nguyễn Việt Hoàng 10 Trần Anh Quân Lê Anh Sơn I (Xi-X)2 Xi Xi - X 33 -0,2 0,04 32 -1,2 1,44 33 -0,2 0,04 34 0,8 0,64 34 0,8 0,64 34 0,8 0,64 34 0,8 0,64 32 -1,2 1,44 33 -0,2 0,04 33 33,2 -0,2 0,04 5,6 33 0,6 0,36 33 0,6 0,36 32 -0,4 0,16 31 -1,4 1,96 33 0,6 0,36 32 -0,4 0,16 33 0,6 0,36 Nhóm đôi chứng Hoàng Quang Vinh Hoàng Văn Tiền Nguyễn Quang Thắng Nguyễn Trung Nam Mạc Đình Phương Vũ Đức Thành Lê Bảo Khánh Nguyễn Đình Hưng 10 I Nguyễn Xuân Cương Trần Huy Hoàng 32 -0,4 0,16 33 0,6 0,36 32 32,4 -0,4 0,16 Phu luc ■■ Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test thành tích sút bóng xa tính (m) 4,4 Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Chu Thế Anh Trương Mạnh Anh Vũ Việt Anh Nguyễn Tiến Dũng 10 I Nguyễn Văn Duy Dương Trung Hiếu Nguyễn Công Hoàng Nguyễn Việt Hoàng Lê Anh Sơn Trần Anh Quân (X,-X)2 Xi 37 Xi - X 0,5 0,25 37 0,5 0,25 36 -0,5 0,25 37 0,5 0,25 36 -0,5 0,25 35 -1,5 2,25 37 0,5 0,25 37 0,5 0,25 37 0,5 0,25 36 36.5 -0,5 0,25 4,5 Nhóm đôi chứng Hoàng Quang Vinh 34 -0,8 0,64 Hoàng Văn Tiền 36 1,2 1,44 34 -0,8 0,64 Nguyễn Quang Thắng Nguyễn Trung Nam 33 -1,8 3,24 Mạc Đình Phương 0,2 0,04 35 35 0,2 0,04 35 35 0,2 0,04 Nguyễn Đình Hưng 0,2 0,04 Nguyễn Xuân Cương 0,2 0,04 10 I 35 36 34,8 1,2 1,44 Vũ Đức Thành Lê Bảo Khánh Trần Huy Hoàng 7,6 Phụ lục ■■ Kết kiểm tra trước thực nghiệm Test thành tích dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn 10 (6x2,1 lm) Nhóm thực nghiệm TT Ho tên • Chu Thế Anh Xi Xi X - - 0,1 0,04 0,9 0,64 0,1 0,04 - 0,1 0,04 0,9 0,64 - 0,1 0,04 - 1,1 1,44 - 0,1 0,04 0,1 0,64 0,1 0,04 Trương Mạnh Anh Vũ Việt Anh Nguyễn Tiến Dũng - Nguyễn Văn Duy Dương Trung Hiếu Nguyễn Công Hoàng Nguyễn Việt Hoàng Lê Anh Sơn 10 Trần Anh Quân 6 - I (Xi-X)2 6,1 - 3,6 Nhóm đôi chứng Hoàng Quang Vinh Hoàng Văn Tiền Nguyễn Quang Thắng Nguyễn Trung Nam Mạc Đình Phương Nguyễn Đình Hưng 10 X Nguyễn Xuân Cương Vũ Đức Thành Lê Bảo Khánh Trần Huy Hoàng -0,8 0,64 6 0,2 0,04 0,2 0,04 1,2 1,44 0,2 0,04 0,2 0,04 5 -0,8 0,64 -0,8 0,64 0,2 0,04 5,8 0,2 0,04 3,6 Phu luc •• Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test thành tích dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn (6x2,1 lm) Nhóm thực nghiệm TT Ho tên • Chu Thế Anh Trương Mạnh Anh Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Văn Duy Dương Trung Hiếu Vũ Việt Anh Nguyễn Công Hoàng (X,-X)2 Xi Xi - X 8 64 -0,7 0,49 0,3 0,09 -0,7 0,49 0,3 0,09 -0,7 0,49 1,3 1,69 Nguyễn Việt Hoàng 10 I Trần Anh Quân Lê Anh Sơn 0,3 0,09 7.7 0,3 0,09 -0,7 0,49 8.7 Nhóm đôi chứng Hoàng Quang Vinh 0,25 Hoàng Văn Tiền 0,5 -0,5 0,25 Nguyễn Quang Thắng 0,5 0,25 Nguyễn Trung Nam -0,5 0,25 Mạc Đình Phương 0,5 0,25 -0,5 0,25 Lê Bảo Khánh Nguyễn Đình Hưng 0,5 0,25 -0,5 0,25 0,5 0,25 -0,5 0,25 10 X Vũ Đức Thành Trần Huy Hoàng Nguyễn Xuân Cương 6,5 2,5 Phụ lục Kết kiểm tra trước thực nghiệm Test thành tích sút bóng liên tục 10 vào cầu môn (6x2,llm) bóng sống Nhóm thực nghiệm TT (Xi-X)2 Họ tên Chu Thế Anh Xi Xi - X Trương Mạnh Anh 0,6 0,36 0,6 0,36 Vũ Việt Anh Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Văn Duy Dương Trung Hiếu Nguyễn Việt Hoàng 10 X Trần Anh Quân Nguyễn Công Hoàng Lê Anh Sơn -1,4 1,96 -0,4 0,16 -1,4 1,96 -0,4 0,16 -0,4 0,16 0,6 0,36 0,6 0,36 6.4 1,6 2,56 8,4 Nhóm đôi chứng Hoàng Quang Vinh Hoàng Văn Tiền -0,2 0,04 -0,2 0,04 Nguyễn Quang Thắng 0,8 0,64 Nguyễn Trung Nam -0,2 0,04 0,04 Mạc Đình Phương -0,2 Lê Bảo Khánh 0,8 0,64 -0,2 0,04 Nguyễn Đình Hưng 6 -0,2 0,04 0,04 10 Nguyễn Xuân Cương -0,2 6.2 -0,2 0,04 X Vũ Đức Thành Trần Huy Hoàng 1,6 Phu luc ■■ Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test thành tích sút bóng liên tục 10 vào cầu môn (6x2,lim) bóng sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng bằng MU chính diện cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT chí linh hải dương , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng bằng MU chính diện cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT chí linh hải dương , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng bằng MU chính diện cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT chí linh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay