Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học Sơn Tân, Hà Tĩnh năm 2015 - 2016

2 208 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:02

VnDoc - Ti ti liu, bn phỏp lut, biu mu phớ TRNG TIU HC VIT M H TấN: LP: . S BO DANH KTK GIA HC Kè I NM HC 2012 - 2013 Mụn TING VIT LP KIM TRA C THNH TING GIM GIM S MT M S TH T TH TH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------im GIM GIM S MT M S TH T KHO KHO II. C THNH TING: (1 phỳt) Hc sinh c mt on khong 75 ch thuc mt cỏc bi sau v tr li hai cõu hi v ni dung bi c giỏo viờn nờu. - Th thm bn (Sỏch TV4, - Trang 25) - Mt ngi chớnh trc (Sỏch TV4, - Trang 36) - Ch em tụi (Sỏch TV4, - Trang 59) - Trung thu c lp (Sỏch TV4, - Trang 66) Tiờu chun cho im 1. c ỳng ting, t, rừ rng 2. Ngt ngh hi ỳng cỏc du cõu, cm t rừ ngha (lu loỏt, mch lc) 3. c dim cm 4. Cng , tc c 5. Tr li ỳng ý cõu hi giỏo viờn nờu Cng: I. HNG DN KIM TRA - GV chn cỏc on bi hc sinh c II. HNG DN NH GI 1/ - c sai t n ting tr 0.5 im, c sai ting tr lờn tr im 2/ - c ngt, ngh hi khụng ỳng t n ch: tr 0.5 im. - c ngt, ngh hi khụng ỳng t ch tr i: tr im. 3/ - Ging c cha th hin rừ tớnh din cm: tr 0,5 im. - Ging c khụng th hin tớnh din cm: tr im. 4/ - c nh, vt quỏ thi gian t n phỳt: tr 0.5 im. - c quỏ phỳt: tr im 5/ - Tr li cha ý hoc din t cha rừ rng: tr 0.5 im - Tr li sai hoc khụng tr li c: tr im. im / / / / / / VnDoc - Ti ti liu, bn phỏp lut, biu mu phớ TRNG: H TấN: LP: . S BO DANH KTK GIA HC Kè I NM HC 2012 2013 Mụn TING VIT - LP KIM TRA VIT GIM GIM S MT M S TH T TH TH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------im GIM GIM S MT M S TH T KHO KHO / I. CHNH T: (Nghe c) Thi gian: 20 phỳt Bi Ngi n xin Vit u bi v on Lỳc y cu giỳp (Sỏch Ting Vit 1, trang 30) Hng dn chm chớnh t Bi khụng mc li hoc li chớnh t, ch vit rừ rng, sch s c im. Sai li tr im (k c li vit hoa v sai du thanh) Ch vit khụng rừ rng, sai ln cao, khong cỏch, kiu ch v bi khụng sch s tr im ton bi. . VnDoc - Ti ti liu, bn phỏp lut, biu mu phớ HC SINH KHễNG C VIT VO KHUNG NY Vè Y L PHCH, S RC I MT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- / II. TAP LAỉM VAấN: bi: Em hóy k li mt cõu chuyn m em bit v mt c tớnh tt ca ngi. BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC LỚP - NĂM HỌC 2015-2016 (Thời gian 30 phút) Họ tên Lớp Trường Tiểu học Sơn Tân ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Câu 1: Gõ bàn phím 10 ngón có lợi ích gì? a Nhanh, xác b Tiết kiệm thời gian, công sức c Cả a b Câu 2: Phím Shift có tác dụng: a Gõ chữ hoa b Gõ chữ hoa ký hiệu c Gõ xuống dòng Câu 3: Phím F J nằm hàng phím nào? a Hàng phím b Hàng phím sở c Hàng phím Câu 4: Với phần mềm Microsoft Word ta có thể: a Soạn thảo văn b Học toán c Vẽ tranh Câu 5: Sao chép văn nhấn tổ hợp phím: a CTRL + C b CTRL + V c Cả a b Câu 6: Để trình bày văn chữ đậm: a CTRL + B b CTRL + P c CTRL + I Câu 7: Để xóa đoạn văn sau trỏ soạn thảo em sử dụng: a Phím Backspace b Phím Delete c Cả a b Câu 8: Muốn mở văn có em chọn thao tác a File/Save b File/New c File/Open Câu 9: Chức nút lệnh sau: a b c d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 10: Điền chữ cần gõ vào ……….: ă ô đ Dấu hỏi â Dấu huyền Dấu ngã ê Dấu sắc Dấu nặng Câu 11: Nêu bước chọn cỡ chữ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP Từ câu đến câu câu (0,5đ) Câu 1: c Câu 2: b Câu 3: b Câu 4: a Câu 5: c Câu 6: a Câu 7: b Câu 8: c Câu 9: (2 đ) - Căn - Căn thẳng lề phải - Giản thẳng hai lề - Căn thẳng lề trái Câu 10: (3 đ) ă .aw ô oo đ dd Dấu hỏi R â aa ow Dấu huyền .F Dấu ngã X ê ee .uw Dấu sắc .S Dấu nặng .J Câu 11: (1 đ) - Nháy chuột mũi tên bên phải ô cỡ chữ Một danh sách - Nháy chuột lên cỡ chữ em muốn chọn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ Môn: Lịch sử 11 (Đề gồm có 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? Câu II (3,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc, chứng minh thực dân Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công Câu III (2,0 điểm) Kể tên hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1930-1945 Hãy nêu hiểu biết em Mặt trận Tồ quốc Việt Nam Câu IV (2,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc giai đoạn 1919 đến 1945, em viết luận ngắn không 300 từ nêu bật đóng góp to lớn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam giai đoạn Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh ĐÁP ÁN BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: Lịch sử 11 ĐÁP ÁN CÂU ĐIỂM PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? a) Những định quan trọng HN - Từ - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế triệu tập Ianta (Liên Xô) 0,25 với tham gia nguyên thủ quốc gia (Liên Xô, Mỹ, Anh) - Hội nghị đưa định quan trọng: + Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật 0,25 + Thành lập Liên hợp quốc trì hoà bình an ninh giới 0,25 + Phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc châu Âu 0,5 châu Á b) Nhận xét - Tuy thỏa thuận cường quốc thực chất phân chia phạm vi ảnh hưởng Mĩ Liên Xô 0,25 - Những định hội nghị Ianta thỏa thuận sau 0,5 ba cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mới, thường gọi "Trật tự hai cực Ianta" c) Tác động - Từ sau CTTG2 đến năm 70 –XX, nhiều chiến tranh cục diễn Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông liên quan 0,25 đến đối đầu hai cực Xô- Mĩ - Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương thực dân Pháp (19451954) phản ánh đấu tranh gay gắt phe 0,25 - Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953): 9/1950 quân đội Mĩ đổ Triều Tiên Tháng 10/1950 quân đội Trung Quốc tiến vào Triều Tiên “kháng Mĩ viên Triều” đụng đầu trực tiếp phe, không 0,25 phân thắng bại - Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Mĩ (1954-1975): Mĩ xâm lược Việt Nam, Liên Xô , Trung Quốc, nước XHCN ủng hộ 0,25 khang chiến nhân dânVN chiến tran cục lớn PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM II Bằng kiện lịch sử có chọn lọc chứng minh thực dân (3,0 điểm) Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công a) Tình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám  Hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”:ngoại xâm ,nội phản; nạn đói, 0,25 nạn dốt, tài chính… ngoại xâm khó khăn lớn b) Các lực ngoại xâm - Trung Hoa Dân quốc: 20 vạn THDQ kéo vào MB nước ta + tay sai phản động với âm mưu cướp quyền nước ta Tuy nhiên khó khăn lớn THDQ lực lượng CM- ĐCSTQ phát triển  khả lại VN lâu dài khó  kẻ thù nguy hiểm - Đế quốc Mĩ: hậu thuận cho THDQ để chiếm nước ta.Nhưng khó khăn Mĩ tập trung đối phó Châu Âu TQ nên điều 0,5 kiện can thiệp vào Đông Dương 0,25 - Thực dân Anh: vĩ tuyến 16 trở vào Nam, vạn quân Anh kéo vào dọn dường cho Pháp xâm lược lại VN Tuy nhiên, Anh tậptrung lực lượng đối phó với phong trào CM nước thuộc địa  Anh can thiệp trực trực tiếp lâu dài VN 0,5 - Nhật Bản: dù vạn quân Nhật chờ giải giáp, số theo lệnh Anh dọn đường cho Pháp xân lược Việt Nam Nhật nước bại 0,25 trận nên không đủ điều kiện…  Dù nước có âm mưu chống phá CM VN nước có khó khăn riêng, việc chiếm can thiệp lâu dài VN 0,25  kẻ thù nhân dân VN c) Thực dân Pháp III (2,0 điểm) - Dã tâm: ý chí thực dân, tư duy, hành động 0,25 - Được VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Phan Ngọc Hiển Họ tên HS:……………………… Lớp 11 C… Bài kiểm tra khảo sát đầu năm Môn: Vật Lí 11 CB PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SÔNG THAO TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ 6 Thời gian: 45 phút ( không tính thời gian giao đề) (Đề gồm 02 trang) Phần I. Trắc nghiệm(4 điểm). Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1. Sự nóng chảy là sự chuyển từ: A. Thể lỏng sang thể hơi B. Thể rắn sang thể hơi C. Thể rắn sang thể lỏng D. Thể lỏng sang thể rắn Câu 2. Băng phiến nóng chảy ở: A. 60 0 C B. 80 0 C C. 100 0 C D. 120 0 C Câu 3. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là: A. Sự đông đặc B. Sự sôi C. Sự bay hơi D. Sự ngưng tụ Câu 4. Nhiệt độ của nước đá đang tan và của hơi nước đang sôi trong nhiệt giai Xenxiut là: A. 0 0 C và 100 0 C B. 37 0 C và 100 0 C C. -100 0 C và 100 0 C D. 32 0 C và 212 0 C Câu 5. Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế là: A. 20 0 C B. 35 0 C C. 42 0 C D. 100 0 C Câu 6. Cho bảng số liệu độ tăng thể tích của 1000cm 3 một số chất lỏng khi nhiệt độ tăng lên 50 o C. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít dưới đây, cách sắp xếp đúng là: A. Thủy ngân, dầu hỏa, rượu B. Rượu, dầu hỏa, thủy ngân C. Dầu hỏa, rượu, thủy ngân D. Thủy ngân, rượu, dầu hỏa Câu 7. Trong các kết luận sau về sự sôi, kết luận không đúng là: A. Chất lỏng sôi ở nhiệt độ bất kì. B. Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi. C. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi. D. Các chất lỏng khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau. Câu 8. Các bình ở hình vẽ bên đều chứa cùng một lượng nước như nhau và được đặt trong cùng một phòng. Câu kết luận nào dưới đây là đúng? A. Tốc độ bay hơi của nước trong bình A nhanh nhất. B. Tốc độ bay hơi của nước trong bình B nhanh nhất. C. Tốc độ bay hơi của nước trong bình C nhanh nhất. D. Tốc độ bay hơi của nước trong 3 bình như nhau. Câu 9. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng? A. Rắn, lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng. C. Khí, lỏng, rắn. D. Khí, rắn, lỏng. Câu 10. Tác dụng chính của máy cơ đơn giản ( ròng rọc; đòn bẩy; mặt phẳng nghiêng) là: A. Làm việc nhanh hơn B. Đỡ tốn công hơn C. Làm việc dễ dàng hơn D. Làm việc an toàn hơn Phần II. Tự luận (6 điểm) Câu 11. a. Nêu điểm giống nhau và khác nhau của sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí. b. Nêu cách đổi nhiệt độ: b 1 ) 25 0 C=…… 0 F b 2 ) 59 0 F= .… 0 C Câu 12. Hãy điền vào cột B quá trình vật lí xảy ra tương ứng với hiện tượng ở cột A dưới đây: Rượu 58 cm 3 Thuỷ ngân 9 cm 3 Dầu hoả 55 cm 3 0 C A B C D E 100 50 0 -50 . . . Thời gian Cột A Cột B a. Sương đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm b. Phơi khăn ướt, sau một thời gian khăn khô c. Cục nước đá trong cốc sau một thời gian tan thành nước d. Cho khay nước vào ngăn đá của tủ lạnh, sau một thời gian nước trong khay chuyển thành nước đá Câu 13. Dựa vào các kiến thức vật lý 6 phần nhiệt học đã học hãy giải thích: a) Tại sao các tấm tôn lợp nhà lại có dạng hình lượn sóng mà không làm tôn phẳng? b) Tại sao khi trồng chuối, mía người ta thường phát bớt lá già đi? Câu 14. Hình bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước. Hỏi: Hết a. Các đoạn AB; BC; CD; DE ứng với quá trình vật lí nào? b. Trong các đoạn BC; DE nước tồn tại ở những thể nào; nhiệt độ là bao nhiêu? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ 6 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM(4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C B D A C B A B C C PHẦN II: TỰ LUẬN( 6 điểm) Câu Ý Đáp án Điểm Câu 11 ( 2đ) a) Giống nhau: Các chất rắn; lỏng; khí đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi 0,5 Khác nhau: - Các chất rắn; lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau - Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau 0,5 b) b1) 25 0 C = 0 0 C + 25 0 C = 32 0 F + ( 25. 1,8) 0 F = 77 0 F. Vậy 25 0 C = 77 0 F 0,5 b2) 59 0 F = 32 0 F + (59 0 F - 32 0 F) = 0 0 C + 8,1 27 . 0 C = 0 0 C + 15 0 C Vậy 59 0 F = 15 0 C 0,5 Câu 12 (1đ) a) Sự ngưng tụ 0,25 b) Sự bay hơi 0,25 c) Sự nóng chảy 0,25 d) Sự đông đặc 0,25 Câu VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điểm bài kiểm tra Bằng số: Bằng chữ: Giáo viên chấm 1/ 2/ Số phách. (Đề chẵn) I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1.0p) 1. A. changed B. learned C. looked D. played 2. A. ear B. clear C. dear D. heard 3. A. chemical B. check C. exchange D. chair 4. A. message B. village C. passage D. angry II. Choose the best answer among A, B, or C to complete the sentences. (2,0p) 1. Peter didn't give you this book yesterday, ? A. did he B. didn't he C. didn't Peter D. does he 2. Don't talk in class, ? A. will you B. shall we C. won't you D. will they 3. I wish I in the countryside. A. live B. didn't live C. don't live D. can live 4. He asked her how many children A. she had B. does she have C. did she have D. she has 5. We are good friends. We each other for a long time. A. know B. knew C. have known D. has known 6. He has lived in the city 1995. A. for B. since C. in D. from 7. In Vietnam ,children must go to school at 6 years old. This is education A. ethnic B. compulsory C. official D. national 8. The unit of used in the USA is dollar. A. currency B. money C. change D. price III. Supply the right forms of the verbs in the brackets. (2,0p) 1. This cake (make) last night. 2. He asked me (meet) him at 7. 00. 3. He is interested in (play) video games. 4. She (be) ill since yesterday. Trường THCS Quách Xuân Kỳ Kiểm tra học kỳ I GT1: Số phách. Họ và tên: Môn: Anh - Lớp: 9 GT2: Lớp: Thời gian: 45’ VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí IV. Give the correct form of the word in the brackets to complete the sentences (1.0p) 1. Many young people think that it is to wear jeans. (fashion) 2. Please phone this number for more (inform) V. Rewrite the following sentences using the words given. (2,0p) 1. It’s a pity I can’t drive a car. I wish 2. "How do you go to your homevillage?" The teacher asked me 3. "I must go to Hanoi tomorrow" My mother said 4. They built the house in the 19 th century. The house VI. Fill in each blank a suitable word. (2,0p) news for match popular appeared interactive there programs Television first (1) some fifty years ago in the 1950s. Since then , it has been one of the most (2) sources of entertainment for both the old and the young. Television offers cartoons for children, world (3) , music and many other (4) If someone is interested in sports, for example, he can just choose the right sports channel. There he can enjoy a broadcast of an international football (5) while it is happening. Television is also a very useful way (6) companies to advertise their products. It is not too hard for us to see why (7) is a TV set in almost every home today. And engineers are developing (8) TV which allows communication between viewers and producers. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điểm bài kiểm tra Bằng số: Bằng chữ: Giáo viên chấm 1/ 2/ Số phách. (Đề lẽ) I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1.0p) 1. A. exchange B. check C. chemical D. chair 2. A. ear B. clear C. dear D. heard 3. A. learned B. changed C. played D. looked 4. A. message B. angry C. passage D. village II. Choose the best answer among A, B, or C to complete the sentences. (2,0p) 1. He asked her how many children A. did she have B. does she have C. she had D. she has 2. The unit of used in the USA is dollar. A. change B. money C. currency D. price 3. We are good friends. We each other for a long time. A. know B. have known C. knew D. has known 4. Peter didn't give you this book yesterday, ? A. didn't he B. did he C. didn't Peter D. does he 5. I wish I in the countryside. A. don't live B. live C. didn't live D. can live 6. He has lived in the city 1995. A. since B. for C. in D. from 7. In Vietnam ,children must go to school at 6 years old. This is education A. ethnic B. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Da phuc high school School year 2015 - 2016 Revision for the 1st term - Grade 12 Units: to Pronunciation: - The endings “s” and “ed” - Stress in two - syllable, three- syllable and more than three - syllable words Grammar: - Tenses - Reported speech - Passive voice - Conditional sentences - Relative clauses EXERCISES I Choose the underlined word or phrase that needs correcting in each of the following sentences The boy stands over there is my son It takes 90 minutes to going to Hanoi by plane My son would rather playing tennis than football John had his car to repair yesterday It is three months since he works in this company Never I have seen such a good film before Two years are a long time to wait This is the house in that we often stay in summer She is the most beautiful woman who I have ever met 10 In a hospital, everything have to be very clean 11 The doctor strongly advised her take a few days’ rest 12 We will be late if we not hurry 13 Let’s go to swim now It’s very hot 14 I think your origin plan is the best one 15 Dirty air is harmful for our health 16 Please tell us the reason when he left without saying goodbye 17 Smoking is harmful not only to smokers so to non-smokers 18 When he goes to see them last night, they were playing cards 19 There comes my bus! I must go now Don’t forget giving me a call 20 The problems of pollution are too difficult for us to solving 21 In my opinion, a most beautiful place in Vietnam is Dalat 22 Did you say that you will have a lot of things to the following week 23 Whenever problems come up we often discuss about them frankly 24 The artist whom picture we saw yesterday is also a well-known pianist 25 Many folk songs have been wrote about farmers and country life 26 George isn’t enough intelligent to pass this economics exam without help 27 Unless you work harder, you will be sacked because of your lazy 28 Mai told her child not make noise when she was working 29 We haven’t seen each other from we left school 30 The story telling by my grandfather was very interesting II Choose the best answer among A, B, C or D to complete each of the following sentences: He has been learning hard to prepare _ the coming final exam a for b with c on d over Assessment is commonly _ form of written test a on b of c at d in Statistics indicate that depressed patients are more likely to become ill than _ people are Review for 1st term test English 12 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a normal b normally c normality d normalize The purpose of secondary education is to give students common knowledge to for either higher education or vocational education a require b prepare c ask d demand In New Zealand, students _ secondary school at the ages from about 13 to 18 a b assess c take d attend Secondary school in Pakistan begins from grade and _ for four years a lasts b spends c requires d prepare What is your major _ at university? - I learn Physics a assessment b evaluation c subject d purpose If it _ an hour ago, we would have stayed inside a rains b rained c had rained d were raining If I feel too excited to sleep, I _ reading one of our reports a would try b try c will try d would have tried 10 If he _ well on the training courses last year, he _ offered the promotion now a did / were b did / would be c had done / would have been d had done / would be 11 I had learned English when I was at high school a If b Provided c Unless d If only 12 He took me to the university _ a he used to study b in that he used to study c where he used to study d which he used to study 13 GCSEs are not compulsory, but they are the most common qualification taken by 14-16-year-old students a specialized b fulfilled c required d applied 14 I admired him for being so confident _ his age a for b at c in d on 15 I saw a lot of new people at the party, _ seemed familiar a some of whom b some of who c whom d some of
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học Sơn Tân, Hà Tĩnh năm 2015 - 2016, Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học Sơn Tân, Hà Tĩnh năm 2015 - 2016, Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học Sơn Tân, Hà Tĩnh năm 2015 - 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay