Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa và Ca dao hài hước

5 239 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:02

15/01/2007 CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3.ĐẠI SỐ 10 Nâng Cao.i-----o0o-----Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình: xxxx42231 +=−+ là: a) 23>xvà x ≠ 0  b) 23>xvà x ≤ -2 c) 23>x; x ≠ 0 và x ≤ -2  d) 23≥x; x ≠ 0 và x ≤ -2Câu 2: Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào cho ta phương trình tương đương? a) Lượt bỏ số hạng 15−x cả 2 vế của pt:1521512−+=−++xxxx b) Lượt bỏ số hạng 27−x cả 2 vế của pt:2522512−+=−++xxxx c) Thay thế ( )212 −x bởi 2x - 1 trong pt:( )23212 +=− xx d) Chia cả 2 vế của phương trình: 323 +=+ xx cho x.Câu 3: Cách viết nào sau đây là sai:  a) x(x-1) = 0 tương đương với x=0 hoặc x=1  b) x(x-1) = 0 tương đương với x=0 và x=1 c) x(x-1) = 0 có hai nghiệm x=0 và x=1 d) x(x-1) = 0 ⇔ x=0; x=1Câu 4: Phương trình 11211−−=−+xxxx  a) vô nghiệm  b) có 1 nghiệm x=1 c) có 1 nghiệm x=2  d) có 2 nghiệm x=1 và x=2Câu 5: Phương trình 31 −=− xx a) vô nghiệm  b) có 1 nghiệm x=5 c) có 1 nghiệm x=2  d) có 2 nghiệm x=5 và x=2Câu 6: Phương trình 122 −=− xx  a) vô nghiệm  b) có 1 nghiệm x=-1 c) có 1 nghiệm x=1 d) có 2 nghiệm x=±1Câu 7: Phương trình x4+2x2+4=0  a) vô nghiệm  b) có 1 nghiệm c) có 2 nghiệm  d) có 4 nghiệmCâu 8: Tọa độ giao điểm của 2 đồ thị: y = 3x + 2 và y = -x2 + x + 1 là:  a) không có giao điểm.  b) (-1, 2) c) (2; -1)  d) (-2; -1)Câu 9: Tổng và tích các nghiệm của phương trình x2+2x-3=0 là: a) x1+x2=2; x1x2=-3  b) x1+x2=-2; x1x2=-3Trường THPT Gia Hội-Tổ Toán-Tin1Trường THPT Gia Hội c) x1+x2=-2; x1x2=3  d) x1+x2=2; x1x2=3Câu 10: Phương trình 0422=−+−mmxmxvô nghiệm khi chỉ khi a) m=0  b) m<0 c) m≥0  d) m≤0Câu 11: Phương trình 04322=−+−−mx)m(mxcó một nghiệm khi chỉ khi a) m = 0 b) 29=m c) m = 0 hoặc 29=m d) một đáp số khácCâu 12: Phương trình ( ) ( )021221 =−+−−+ mxmxm có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi a) m ≠ 0 b) m < 3 c) m ≠ 0 và m < 3  d) m ≠ 0 hoặc m < 3Câu 13: Phương trình ( )0432122=+−+−− mmxmx có hai nghiệm phân biệt thỏa x12+x22=20 khi và chỉ khi a) m=-3 hoặc m=4  b)m=-3  c) m=4  d) không có m nào cảCâu 14: Phương trình ( )04322=−+−− mxmmx có đúng 1 nghiệm dương khi và chỉ khi a) 0 ≤ m ≤ 4 b) 0 < m < 4 hoặc 29=m c) 0 ≤ m ≤ 4 hoặc 29=m d) một đáp số khácCâu 15: Phương trình ( )03222=−+−− mxmmx có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi a) m≠ 0  b) m < 3 c) m≠ 0 và m < 3 d) 0< m < 3Câu 16: Gọi (P): y=x2-3x-2 và (d):y=-x+k. Đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt nằm về bên phải trục tung khi và chỉ khi a) k > -3  b) k < -3 c) k > -2  d) -3 < k < -2Câu 17: Hệ phương trình: =++=+21myxmymx có nghiệm duy nhất khi chỉ khi a) m ≠ - 1  b) m ≠ 1 c) m ≠ ± 1  d) m ≠ ± 2Câu 18: Cho phương trình: =++=+21myxmymx . Khi hệ có nghiệm duy nhất (x; y), ta có hệ thức giữa x và y độc lập đối với m là: a) x = 1 + y  b) x = 1 - y Trường THPT Gia Hội-Tổ Toán-Tin2 c) x - y - 1=0  d) a và cCâu 19: Cách viết nào sau đây là sai:  a) x(x-1) = 0 tương đương với x=0 hoặc x=1  b) x(x-1) = 0 tương đương với x=0 và x=1 c) x(x-1) = 0 có hai nghiệm x=0 và x=1 d) x(x-1) = 0 ⇔ x=0; x=1Câu 20: Hệ phương trình =+=++252227xyyxxyyxcó 2 nghiệm:  a) có hai nghiệm−221; và −212; b) −− 221; và −−212; c) có hai nghiệm− 221; và −212; d) có hai nghiệm221; và 212;===========================Trường THPT Gia Hội-Tổ Toán-Tin3iVnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 20 câu trắc nghiệm Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa Ca dao hài hước (Ngữ Văn lớp 10) Câu 1: Dòng sau không nói tâm trạng nhân vật trữ tình ca Trèo lên khế nửa ngày ? A Chua xót B Nhớ thương C Tin tưởng D Tủi buồn Câu 2: Trong ca dao, hình ảnh sau thường xuất hiện? A Sân đình, lầu son, trúc, mai B Lầu son, gác tía, sân đình, đa C Sân đình, đa, bến đò, giếng nước D Tùng, cúc, trúc, mai Câu 3: Tật xấu không nói đến ca dao Lỗ mũi mười tám gánh lông ? A Ngủ ngáy B Lười biếng C Luộm thuộm, nhếch nhác D Ăn quà vặt Câu 4: Biên pháp tu từ giúp biểu đạt cách sâu sắc tâm trạng nhân vật trữ tình ca dao Khăn thương nhớ ? A Ẩn dụ, hoán dụ so sánh B Hoán dụ, điệp ngữ nhân hóa C So sánh, ẩn dụ điệp ngữ D Nhân hóa, điệp ngữ ẩn dụ Câu 5: "Thân em lụa đào Phất phơ chợ biết vào tay ai?" Nỗi lòng người phụ nữ ca dao nảy sinh từ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Nỗi đau thân phận B Những lo lắng cho tương lai C Hoàn cảnh nghèo khó D Tai ương vất vả Câu 6: "Muối ba năm muối mặn Gừng chín tháng gừng cay" Hai hình ảnh "gừng cay" "muối mặn" câu ca dao nói lên ý nghĩa gì? A Chỉ chuyện tình yêu tan vỡ B Chỉ thủy chung C Chỉ gian nan vất vả D Cả B C Câu 7: Bài ca dao Cưới nàng anh toan dẫn có âm điệu nào? A Hài hước, dí dỏm mang xót xa, cay đắng B Hài hước, dí dỏm, đáng yêu C Hài hước, dí dỏm pha chút mỉa mai D Hài hước, giễu nhại, vui vẻ Câu 8: Bài ca dao Lỗ mũi mười tám gánh lông phê phán: A Những người ưa nịnh B Những người chồng lười nhác C Những người phụ nữ tham ăn D Những người phụ nữ đỏng đảnh, vô duyên Câu 9: Đặc điểm nghệ thuật sau không thường sử dụng ca dao? A Lặp lặp lại mô típ mở đầu B Sử dụng thủ pháp so sánh, ẩn dụ C Tâm lí nhân vật miêu tả phức tạp D Ngôn ngữ giản dị giàu sức biểu đạt Câu 10: Nhận định sau nói nội dung ca dao? A Nói tình cảm gia đình VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên C Nói lên nỗi đau người xã hội cũ D Diễn tả đời sống tâm hồn phong phú người lao động Câu 11: Câu không nói nội dung ca dao? A Ca dao tiếng hát tình nghĩa, thể đời sống tình cảm đẹp đẽ người lao động B Ca dao tiếng hát than thân, nói lên nỗi nhọc nhằn, tủi nhục người bình dân đời vất vả C Ca dao đúc kết kinh nghiệm sống người lao động D Ca dao hài hước thể tâm hồn lạc quan người lao động Câu 12: Lời lẽ chàng trai cô gái ca dao Cưới nàng anh toan dẫn có ý nghĩa gì? A Nói cho vui cảnh nghèo B Chua chát cảnh nghèo C Nói cho vui cảnh nghèo bộc lộ lạc quan yêu đời người lao động D Bộc lộ tâm hồn lạc quan, yêu đời người lao động Câu 13: Trong ca dao Cưới nàng anh toan dẫn , nhà cô gái thách cưới bằng: A Gà B Vàng bạc C Lợn D Khoai lang Câu 14: Bài ca dao Chồng người ngược xuôi có ý nghĩa gì? A Cười người đàn ông lười biếng B Ca ngợi người đàn ông có chí lớn C Nói lên chí làm trai D Ca ngợi người đàn ông khỏe mạnh Câu 15: Tại chàng trai ca dao Cưới nàng anh toan dẫn không dẫn cưới trâu bò mà lại định dẫn cưới "con chuột béo"? A Vì muốn "chơi trội" VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Vì chàng trai nghèo C Vì họ nhà gái kiêng trâu bò D Vì chúng "thú bốn chân" Câu 16: "Thân em lụa đào Phất phơ chợ biết vào tay ai?" Bài ca dao có âm điệu nào? A Xót xa, ngậm ngùi B Bồi hồi, luyến tiếc C Nhẹ nhàng, luyến tiếc D Nhẹ nhàng, xót xa Câu 17: Hình ảnh sau ca Trèo lên khế nửa ngày ? A Mặt trời B Sao Hôm C Mặt trăng D Sao Thần Nông Câu 18: Đối tượng phê phán ca dao Lỗ mũi mười tám gánh lông là: A Đàn ông B Thầy cúng C Thầy bói D Đàn bà Câu 19: Trong ca dao Cưới nàng anh toan dẫn , người bình dân tự cười điều gì? A Cười tùy tiện nghi lễ cưới xin B Cười cảnh nghèo C Cười tính tiết kiệm D Cười nghi lễ cưới xin rườm rà Câu 20: Đặc điểm nghệ thuật sau nói lên khác ca dao hài hước ca dao yêu thương tình nghĩa? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Dùng nhiều ẩn dụ, so sánh B Dùng nhiều cường điệu, phóng đại C Dùng nhiều so sánh, hoán dụ D Dùng nhiều ẩn dụ, hoán dụ +++++ Đáp án 10 C C B B B D B D C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C D A B A D D B B CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III - TOÁN KHỐI 10I. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH :1. Hai phương trình được gọi là tương đương khi :a. Có cùng dạng phương trình ; b. Có cùng tập xác địnhc. Có cùng tập hợp nghiệm ; d. Cả a, b, c đều đúng2. Trong các khẳng định sau, phép biến đổi nào là tương đương : 9131. ; 2323. 222xxxxbxxxxxxa =−⇔=−−−=⇔=−+ 3223. 22xxxxxxc=⇔−+=−+ ; d. Cả a , b , c đều sai .3. Cho phương trình : f1(x) = g1(x) (1) ; f2(x) = g2(x) (2) ; f1(x) + f2(x) = g2(x) + g2(x) (3). Trong các phát biểu sau, tìm mệnh đề dúng ?a. (3) tương đương với (1) hoặc (2) ; c. (2) là hệ quả của (3)b. (3) là hệ quả của (1) ; d. Các phát biểu a , b, c đều sai.4. Cho phương trình 2x2 - x = 0 (1)Trong các phương trình sau đây, phương trình nào không phải là hệ quả của phương trình (1)?a. 012 =−−xxx b. 043=− xx c. ( )( )052222=−+− xxx d. 0122=+− xx5. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?a. 2−x = 3x−2 02 =−⇔ x Đ S b. 3−x = 2 43 =−⇒ x Đ S c. 2)2(−−xxx = 2 2=⇒ x Đ Sd. 3+x + x = 1 + 3+x 1=⇔ x. Đ Se. x = 2 2=⇔ x Đ S6. Hãy chỉ ra khẳng định sai :( )0,11 . ; )1(212 . 01101 . ; 01121 . 2222>=⇔=+=−⇔+=−=−−⇔=+=−⇔−=−xxxdxxxxcxxxbxxxa7. Hãy chỉ ra khẳng định đúng :11x . ; 1212-x xb. ; 01121 . ±=⇔==⇔−+=+=−⇔−=− xcxxxxxa8. Điều kiện xác định của phương trình 122+xx - 5 = 132+x là : a. { }1\RD = ; b. { }1\ −= RD ; c. { }1\ ±= RDC ; d. D = R9. Điều kiện xác định của phương trình 1−x + 2−x = 3−x là :a. (3 ; +∞) ; c [)∞+ ; 2 ; b [)∞+ ; 1; d. [)∞+ ; 310. Điều kiện xác định của phương trình 07522=−++−xxx là :a. x ≥ 2 ; b. x < 7 ; c. 2 ≤ x ≤ 7 ; d. 2 ≤ x < 711. Điều kiện xác định của phương trình 112−x = 3+x là :a. (1 ; +∞) ; b. [)∞+− ; 3 ; c. [) { }1\ ; 3 ±∞+− ; d. Cả a, b, c đều sai12. Tập nghiệm của phương trìnhxx 22− = 22 xx − là :a. T = { }0 ; b. T = φ ; c. T = { }2 ; 0 ; d. T = { }2Tổ Toán_ Trường THPT Hóa Châu 1II. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÁT13. Tìm tập hợp các giá trị của m để phương trình: mx – m = 0 vô nghiệm ?a. Ø ; b. { }0 ; c. R+ ; d. R14. Phương trình (m2 - 5m + 6)x = m2 - 2m vô nghiệm khi:a. m =1 ; b. m = 6 ; c. m = 2 ; d. m = 315. Phương trình ( m + 1)2x + 1 =( 7m -5 )x + m vô nghiệm khi :a. m = 2 hoặc m = 3 ; b. m = 2 ; c. m = 1 ; d. m = 316. Điều kiện để phương trình 6)2()3( +−=+− xmmxm vô nghiệm là : 2. =ma hoặc 3=m ; 2. ≠mb và 3≠m 2. ≠mc và 3=m ; 2. =md và 3≠m 17. Cho phương trình)3(3)9(2−=− mmxm (1).Với giá trị nào của m thì (1) có nghiệm duy nhất : a. m = 3 ; b. m = - 3 ; c.m = 0 ; d. m ≠±318. Phương trình (m2 - 4m + 3)x = m2 - 3m + 2 có nghiệm duy nhất khi :a. m ≠ 1 ; b. m ≠3 ; c. m ≠1 và m ≠3 ; d. m = 1 hoặc m = 319. Cho phương trình )2()4(2+=− mmxm (1) .Với giá trị nào của m thì(1) có tập nghiệm là R ?a. m = - 2 ; b. m = 2 ; c.m = 0 ; d. m ≠±220. Phương trình (m3- 3m Trang 1/25 400 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA 10 Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137, Cr=52, I=137. Câu 1. Số oxi hoá của các nguyên tố Clo, lưu huỳnh, Cacbon trong các hợp chất sau: HCl, HClO 3 , SO 2 , SO 3 , CO 2 lần lượt là: A. +1, +5, +4, +6, +4. B. -1, +5, +4, +6, +4. C. +1, +2, +3, +4, +5. D. +1, +3, +4, +5, +6. Câu 2. Liên kết hoá học trong phân tử Cl 2 được hình thành: A. Sự xen phủ trục của 2 orbital S. B. Sự xen phủ tbên của 2 orbital p chứa e - độc thân. C. sự cho - nhận electron giữa 2 nguyên tử Clo. D. Nhờ sự xen phủ trục của 2 orbital p electron độc thân. Câu 3. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử? A. Cl 2 . B. Ca. C. O 3 . D. F 2 . Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi: Câu 4. Liên kết hóa học trong phân tử KCl là: A. Liên kết hiđro. B. Liên kết ion. C. Liên kết cộng hóa trị không cực. D. Liên kết cộng hóa trị có cực. Câu 5. Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố thuộc nhóm halogen là: A. Tính oxi hoá mạnh. B. Tính nhường electron. C. Cả tính oxi hoá, tính khử. D. Tính khử. Câu 6. Cho phản ứng: 2NH 3 + 3Cl 2 → N 2 + 6HCl. Trong đó Cl 2 đóng vai trò. A. Chất khử. B. Vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. C. Chất oxi hoá. D. Không phải là chất khử, không là chất oxi hoá. Câu 7. Nguyên tố M có 7 electron hoá trị, biết M là phi kim thuộc chu kì 4. Cấu hình electron của nguyên tử M là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5. B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 5 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 5 . D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 2 . Câu 8. đốt nóng hỗn hợp chứa KClO 3 và MnO 2 theo tỉ lệ 4: 1 về khối lượng trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đưa tàn đón còn hồng vào miệng ống nghiệm thì. A. Không hiện tượng. B. Tàn đóm bùng cháy. C. Tàn đóm tắt ngay. D. Có tiếng nổ lách tách. Câu 9. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử: A. Tính kim loại và tính phi kim giảm. B. Tính kim loại và tính phi kim tăng. C. Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm. D. Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. Câu 10. Cho phản ứng hóa học sau: H 2 O 2 + 2KI → I 2 + 2KOH. Câu nào diễn tả đúng nhất tính chất của các chất? A. H 2 O 2 là chất khử. B. KI là chất OXH. C. H 2 O 2 là chất OXH. D. H 2 O 2 vừa là chất OXH vừa là chất khử. Câu 11. Tổng hệ số trong phản ứng: FeCl 2 + Cl 2 → FeCl 3 là: A. 7. B. 8. C. 5. D. 6. Câu 12. Thành phần nước Giaven gồm: A. NaCl, NaClO,Cl 2, , H 2 O. B. NaCl, H 2 O. C. NaCl, NaClO 3 , H 2 O. D. NaCl, NaClO, H 2 O. Câu 13. Cho sơ đồ phản ứng sau: a Fe 2 O 3 + b CO → c Fe +d CO 2 . Hệ số a, b, c, d tương ứng là: A. 3, 4, 6, 4. B. 1, 4, 1, 5. C. 1, 3, 2, 3. D. 2, 3, 1, 3. Câu 14. Số oxi hoá của Nitơ trong: NH 4 + , NO 2 , HNO 3 lần lượt là: A. +1, +4, +5. B. +3, +4, +5. C. -3, +4, +5. D. +4, -4, +5. Câu 15. Để nhận biết O 3 và O 2 ta sử dụng hóa chất nào dưới đây: A. Cu. B. H 2. C. Cl 2 . D. dd KI. Câu 16. Chọn phát biểu đúng: trong một nhóm A, đi từ trên xuống thì: A. Tính bazơ của các oxi và hiđroxit mạnh dần, tính axit giảm dần. B. Tính bazơ của các oxit và hiđroxit yếu dần, tính axit mạnh dần. C. Tính bazơ tăng dần, đồng thời tính axit giảm dần. D. Tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng mạnh dần, đồng thời tính axit mạnh dần. Câu 17. Sục từ từ khí SO 2 đến dư vào dd Br 2 có mầu vàng nhạt, hiện tượng xảy ra là A. màu dd đậm dần. B. xuất hiện vẩn đục màu vàng. C. có kết tủa màu trắng. D. dd br 2 nhạt mầu dần rồi mất Trường học Online http://school.vnmic.com Sưu tầm và chia sẻ miễn phí Trang 1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 - Câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án - Câu hỏi trắc nghiệm soạn theo từng bài học của chương trình SGK mới - Câu hỏi được soạn sẵn trên Word Trường học Online http://school.vnmic.com Sưu tầm và chia sẻ miễn phí Trang 2 PhÇn i Giíi thiÖu chung vÒ thÕ giíi sèng Bµi c¸c cÊp tæ chøc cña thÕ giíi sèng 1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ? a. Quần thể b. Quần xã c. Cơ thể d. Hệ sinh thái 2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là : a. Sinh quyến b. Hệ sinh thái c. Loài d. Hệ cơ quan 3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành : a. Hệ cơ quan b. Mô c. Cơ thể d. Cơ quan 4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan ? a. Tim b. Phổi c. Ribôxôm d. Não bộ 5. Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ? a. Quần thể c. Quần xã b. Loài d. Sinh quyển 6. Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống ? a. Trao đổi chất b. Sinh trưởng và phát triển c. Cảm ứng và sinh trưởng d. Tất cả các hoạt động nói trên 7. Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ? a. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống b. Là đơn vị chức năng của tế bào sống c. Được cấu tạo từ các mô d. Được cấu tạo từ các phân tử , đại phân tử vào bào quan 8. Tập hợp các cơ quan , bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là: a. Hệ cơ quan c. Bào quan b. Đại phân tử d. Mô 9. Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là : a. Đại phân tử có cấu trúc đa phân b. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào c. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít a min d. Đều được cấu tạo từ các nuclêit 10. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là : a. Prôtêin c. A xít nuclêic b. Pôlisaccirit d. Nuclêôtit 11. Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên và nhiều tạo thành hệ Từ đúng để điền vào chố trống của câu trên là: a. Tê bào c. Cơ quan b. Cơ thể d. Bào quan 12. Đặc điểm chung của trùng roi , a mip, vi khuẩn là : Trường học Online http://school.vnmic.com Sưu tầm và chia sẻ miễn phí Trang 3 a. Đều thuộc giới động vật b. Đều có cấu tạo đơn bào c. Đều thuộc giới thực vật d. Đều là những cơ thể đa bào 13. Tập hợp các cá thể cùng loài , cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời điểm xác định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là : a. Quần thể c. Quần xã b. Nhóm quần thể d. Hệ sinh thái 14. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là : a. Quần thể c. Loài sinh vật b. Hệ sinh thái d. Nhóm quần xã 15. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao: a. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã b. Quần xã , quần thể, hệ sinh thái, cơ thể c. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái d. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái . 16. Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của : a. Toàn bộ các sinh vật cùng loài b. Toàn bộ các sinh vật khác loài c. Các quần thể sinh vật khác loài trong 1 khu vực sống d. Các quần thể sinh vật cùng loài . 17. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là : a. Thuỷ Quyển c. Khí quyển b. Sinh quyển d. Thạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa và Ca dao hài hước, Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa và Ca dao hài hước, Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa và Ca dao hài hước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay