Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

5 251 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:02

TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 7 Thời gian làm bài: 45 phút I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu mà em cho là đúng Câu 1 (1 điểm) Hành vi nào sau đây vi phạm quyền trẻ em? a/ Buộc con phải tiêm phòng dịch c/ Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng b/ Không cho con gái đi học d/ Làm giấy khai sinh cho trẻ khi mới sinh ra Câu 2 (1 điểm) Việc làm nào sau đây gây ô nhiễm, huỷ hoại môi trường? a/ Đổ rác đúng nơi quy định c/ Khai thác gỗ hàng loạt b/ Trồng cây gây rừng d/ Xử lý chất thải công nghiệp Câu 3 (1 điểm) Hành vi nào sau đây không phải là mê tín dị đoan? a/ Xem bói c/ Chữa bệnh bằng bùa phép b/ Xin thẻ d/ Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên Câu 4 (1 điểm) Chính phủ do ai hoặc cơ quan nào bầu ra? a/ Do nhân dân bầu ra c/ Do Uỷ ban nhân dân bầu ra b/ Do Quốc hội bầu ra d/ Do Hội đồng nhân dân bầu ra II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1 (2 điểm) Bộ máy nhà nước ở nước ta được phân chia thành mấy cấp? Mỗi cấp gồm những cơ quan nào? Câu 2 (2 điểm) Em hãy cho biết thế nào là di sản văn hoá? Nêu tên 4 di sản văn hoá mà em biết. Câu 3 (2 điểm) Có ý kiến cho rằng: Chỉ có thể xây dựng kế hoạch hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phòng GD - ĐT Thanh Oai ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 Trường THCS Cự Khê Môn: GDCD Lớp Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI: Câu 1: (3 điểm) Thế truyền thống tốt đẹp dân tộc? Kể truyền thống tốt đẹp dân tộc mà em biết? Câu 2: (2 điểm) Theo em người động, sáng tạo? Hãy nêu biểu động, sáng tạo hai biểu không động, sáng tạo học tập học sinh? Câu 3: (3 điểm) Vì cần phải làm việc có suất, chất lượng, hiệu quả? Muốn có suất, chất lượng, hiệu học sinh phải tổ chức học tập nào? Câu : (2 điểm) Vì phải bảo vệ hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ I Năm học: 2015-2016 Môn: GDCD Lớp Câu 1: (3 điểm) Truyền thống tốt đẹp dân tộc giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp ) hình thành trình lịch sử lâu dài dân tộc, truyền từ hệ sang hệ khác (1 đ) Học sinh tìm từ truyền thống trở lên (2 đ) Câu 2: (2 điểm) - Năng động chủ động dám nghĩ dám làm - Sáng tạo người say mê, tìm tòi, phát linh hoạt xử lí tính xảy học tập, lao động, công tác nhằm đạt kết cao (1đ) - Hai biểu không động, sáng tạo: (0,5đ) + Học thuộc lòng mà không hiểu + Không biết liên hệ học vào thực tế sống - Hai biểu động, sáng tạo là: (0.5đ) + Mạnh dạn học hỏi có điều chưa hiểu + Sưu tầm thêm tập sách giáo khoa để mở rộng thêm kiến thức Câu 3: (3 điểm) - Làm việc suất, chất lượng, hiệu yêu cầu người lao động nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa (0,5đ) - Góp phần nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình, XH (0,5đ) - Muốn có suất chất lượng hiệu học tập, học sinh cần phải: (2đ) + Tập trung ý suy nghĩ học làm việc + Làm việc học tập phải có kế hoạch + Tìm hiểu cách học để tiết kiệm thời gian, công sức + Không nản chí gặp khó khăn + Khiêm tốn, học hỏi người, không tự kiêu, không hài lòng với kết đạt Câu 4: (2 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Phải ngăn ngừa chiến tranh bảo vệ hòa bình (2đ) Hòa bình Chiến tranh - Đem lại sồng bình yên, - Gây đau thương, chết chóc, đói nghèo, bệnh tật, thất tự học - Đời sống ấm no, hạnh phúc - Thành phố làng mạc bị tàn phá - Khát vọng nhân loại - Thảm họa loài người => Ngăn ngừa chiến tranh bảo vệ hòa bình nhiệm vụ toàn nhân loại BGH kí duyệt Tổ chuyên môn kí duyệt GV đề, đáp án Vũ Thị Hồng Thắm Dương Thị Tuyết Nhung Nguyễn Thị Mai Phương TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN HUYỆN VĨNH CỬU - TỈNH ĐỒNG NAI VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐỀ KIỂM TRA HỌC VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT AN GIANG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: GDCD LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút I.Trắc nghiệm: (6,0 điểm) Câu 1: Quan điểm sau quan điểm siêu hình: a Sự vật tượng không ngừng thay đổi b Sự vật tượng bất biến, không vận động c Có SVHT vận động, có SVHT không vận động d Sự vật tượng có mối liên hệ với Câu 2: Ví dụ sau tri thức triết học a Tổng ba góc tam giác 180 độ b Dòng điện chạy qua làm bóng điện sáng c Xu phát triển tiến d Ngày 19 tháng ngày sinh Bác Hồ Câu 3: Bản chất trường phái triết học trả lời câu hỏi về: a Vật chất b Ý thức c Mối quan hệ vật chất ý thức d Mối quan hệ ý thức tư Câu 4: Có hình thức vận động bản? a b c d Các câu sai Câu 5: Đâu vận động vật lý: a Sự bay b Sự dao động lắc c Chim bay d Sự trao đổi chất thể với môi trường Câu 6: Trong câu sau đây, câu thể mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? a Nước đổ khoai b Đàn gãi tai trâu c Gieo gió gặt bão d Nước chảy đá mòn Câu 7: V.I Lê-nin viết: “Sự phát triển “đấu tranh” mặt đối lập” Câu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Lê-nin bàn về: a Hình thức phát triển b Nội dung phát triển c Điều kiện phát triển d Nguyên nhân phát triển Câu 8: Triết học hệ thống quan điểm chung … vị trí người giới a Thế giới b Xã hội c Tự nhiên d Tư Câu 9: Em cho biết ý kiến đúng? a Vận động vật lý có bao hàm vận động học b Vận động hóa học có bao hàm vận động sinh học c Vận động xã hội không bao hàm vận động khác d Vận động vật lý bao hàm vận động hóa học Câu 10: Nguyên nhân sau dẫn đến vận động, phát triển a Sự biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất b Sự đấu tranh mặt đối lập mâu thuẫn c Do mâu thuẫn vật vật khác d Sự thống chất lượng Câu 11: Trong mâu thuẫn, “hai mặt ñoái lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn taị cho nhau” Triết học gọi là: a Sự phát triển vật tượng giới khách quan b Sự thống mặt đối lập c Sự tác động laãn trở thành mâu thuẫn d Sự ràng buộc vật tượng Câu 12: Đặc trưng phương pháp luận biện chứng là: a Nhìn giới tĩnh tại, vận động không phát triển b Nhìn giới cô lập, không vận động, không phát triển c Nhìn giới chỉnh thể, vận động phát triển d Áp dụng cách rập khuôn máy móc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 13: “Rượu tan nước” hình thức vận động: a Cơ học b Lý học c Hóa học d Sinh học Câu 14: Cơ sở để xem xét mặt đối lập: a Tính chất vật tượng b Đặc điểm vật tượng c Các mặt đối lập tác động, trừ, gạt bỏ d Chiều hướng trái ngược mặt đối lập Câu 15: Nguyên tắc để phân chia trường phái triết học a Thời gian đời b Thành tựu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội c Hai vấn đề triết học d Đóng góp cho xã hội Câu 16: Cây hoa kết trái thuộc hình thức vận động nào? a Cơ học b Lý học c Hóa học d Sinh học Câu 17: Khuynh hướng phát triển vật tượng là: a Cái đời giống cũ b Cái cũ tiến c Cái đời tiến bộ, hoàn thiện cũ d Cái đời lạc hậu cũ Câu 18: Vận động sau phát triển? a Bé gái → thiếu nữ → phụ nữ trưởng thành b Nước bóc → mây → mưa → nước c Học sinh lớp 10 → lớp 11 → lớp 12 d Học lực yếu → học lực trung bình → học lực Câu 19: Quá trình phát triển vật, tượng diễn cách: a Quanh co, phức tạp b Đơn giản, thẳng c Từ từ, thận trọng d Không đồng Câu 20: Quan niệm sau không đúng? a Cái tiến chưa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b Mọi cũ lạc hậu c Cái chưa tiến d Không phải cũ lỗi thời Câu 21: Khẳng định sau sai? a Dòng sông vận động b Xã hội không ngừng vần động c Cây cầu không vận động d Trái đất không đứng im Câu 22: Giới hạn mà biến đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật, tượng gọi là: a Chất b Lượng c Độ d Điểm nút Câu 23: Giới hạn mà biến đổi lượng làm thay đổi chất vật tượng gọi là: a Chất b Lượng c Độ d Điểm nút Câu 24: Trong câu sau đây, câu mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? a Tích tiểu thành đại b Nước đổ đầu vịt c Kiến tha lâu đầy tổ d Góp gió thành bão II Tự luận: (4,0 điểm) 1/ Thế mâu thuẫn? Cho ví dụ? (1.0 đ) 2/ Thế phát triển? Cho ví dụ phát triển thân em (1.0 đ) 3/ Tình huống: Gần đến thi HKII mà Hùng mải mê chơi, không chịu học Thấy vậy, Bình khuyên Hùng tập trung vào việc học ôn thi Hùng cho việc thi cử vận may định, không thiết phải chăm học, học giỏi thi đậu mà nên khấn lễ thường xuyên làm Bình phản đối cho không lo học cho dù có khấn lễ nhiều đến đâu không làm a Vận dụng kiến thức học, em cho biết quan điểm bạn Hùng bạn Bình giới quan gì? b Em đồng tình không đồng tình quan điểm bạn nào? Vì sao? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ MÔN GDCD LỚP 10 I TRẮC NGHIỆM Mỗi câu 0,25 điểm B D 11 B 16 D 21 C C D 12 C 17 C 22 C C A 13 B 18 B 23 D B A 14 D 19 A 24 B A 10 B 15 C 20 B II TỰ LUẬN Câu - Khái niệm mâu thuẫn: Mâu thuẫn chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống với nhau, vừa đấu tranh với 0,5 - Cho ví dụ: 0,5 Câu - Khái niệm phát triển: Dùng để khái quát vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện Cái đời thay cho cũ, tiến thay cho lạc hậu 0,5 - Cho ví dụ : 0,5 Câu a ... PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ Người Việt Nam siêng năng, cần cù, chịu khó, ham học hỏi để nâng cao tầm hiểu biết, những kiến thức,kỹ năng thích ứng với yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Nghị quyết TW 2 khóa 8 đã nhấn mạnh: “ Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo, phát huy nguồn lực con người. Yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”(Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW 2 khóa 8- trang 19). Đảng ta nhận định tầm quan trọng của việc bồi dường nguồn lực con người, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội. Như vậy, vai trò của giáo dục và đào tạo là vô cùng to lớn, có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục và đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động có tri thức, có đạo đức, có bản lĩnh trung thực, sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng nghề nghiệp… Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đặt ra yêu cầu phải đổi mới giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- Xã hội, trong đó có việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đất nước ta đang vững bước trên con đường hội nhập toàn cầu. Giáo dục phải có chiến lược để phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của nền kinh tế hội nhập tác động rất lớn đến đạo đức, đặc biệt là lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông. Nhằm đạt được các mục tiêu góp phần cùng cả nước vững vàng hội nhập, phát triển nền giáo dục tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới. Giáo dục cần có những thay đổi từ nội dung, phương pháp dạy học đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thuận lợi, giúp người học có thể chủ động, tích cực, tiếp thu kiến thức, phát triển kĩ năng và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và giúp người học hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hòa các mặt trí, đức, thể, mỹ. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và năng lực tự học, tinh thần hợp 1 tác, kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh. Tạo cho học sinh có niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập, tạo cho học sinh khả năng sáng tạo và tự thích nghi với mọi hoàn cảnh. Môn Giáo dục công dân là môn học trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh về thế giới quan khoa học và nhân sinh quan tiến bộ, về các giá trị đạo đức, pháp luật, lối sống đề cập đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là môn học hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, miền tin, hành vi và thói quen đạo đức, pháp luật, giúp các em có được sự thống nhất cao giữa ý thức và hành vi và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Như vậy, để giúp học sinh đạt được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, theo mục tiêu của chương trình là điều rất cần thiết. Vấn đề đặt ra là phải kết hợp được các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện phù hợp với nội dung từng bài học. Các phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân rất đa dạng và phong phú, bao gồm các phương pháp truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên dạy học môn Giáo dục công dân nói chung và lớp 12 nói riêng không thể tách rời việc liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Vì nó hình thành ý thức pháp luật của mỗi công dân, là điều kiện để nâng cao ý thức đạo đức và năng lực thực hiện những hành vi đạo đức góp phần trong việc hình thành ý thức, chấp hành những quy phạm chung của xã hội, giúp con người có hành vi ứng xử văn minh . Xuất phát từ lí do trên, trong quá trình giảng dạy, tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài: “VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT AN GIANG ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ Người Việt Nam siêng năng, cần cù, chịu khó, ham học hỏi để nâng cao tầm hiểu biết, những kiến thức,kỹ năng thích ứng với yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Nghị quyết TW 2 khóa 8 đã nhấn mạnh: “ Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo, phát huy nguồn lực con người. Yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”(Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW 2 khóa 8- trang 19). Đảng ta nhận định tầm quan trọng của việc bồi dường nguồn lực con người, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội. Như vậy, vai trò của giáo dục và đào tạo là vô cùng to lớn, có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục và đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động có tri thức, có đạo đức, có bản lĩnh trung thực, sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng nghề nghiệp… Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đặt ra yêu cầu phải đổi mới giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- Xã hội, trong đó có việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đất nước ta đang vững bước trên con đường hội nhập toàn cầu. Giáo dục phải có chiến lược để phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của nền kinh tế hội nhập tác động rất lớn đến đạo đức, đặc biệt là lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông. Nhằm đạt được các mục tiêu góp phần cùng cả nước vững vàng hội nhập, phát triển nền giáo dục tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới. Giáo dục cần có những thay đổi từ nội dung, phương pháp dạy học đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thuận lợi, giúp người học có thể chủ động, tích cực, tiếp thu kiến thức, phát triển kĩ năng và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và giúp người học hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hòa các mặt trí, đức, thể, mỹ. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và năng lực tự học, tinh thần hợp 1 tác, kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh. Tạo cho học sinh có niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập, tạo cho học sinh khả năng sáng tạo và tự thích nghi với mọi hoàn cảnh. Môn Giáo dục công dân là môn học trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh về thế giới quan khoa học và nhân sinh quan tiến bộ, về các giá trị đạo đức, pháp luật, lối sống đề cập đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là môn học hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, miền tin, hành vi và thói quen đạo đức, pháp luật, giúp các em có được sự thống nhất cao giữa ý thức và hành vi và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Như vậy, để giúp học sinh đạt được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, theo mục tiêu của chương trình là điều rất cần thiết. Vấn đề đặt ra là phải kết hợp được các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện phù hợp với nội dung từng bài học. Các phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân rất đa dạng và phong phú, bao gồm các phương pháp truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên dạy học môn Giáo dục công dân nói chung và lớp 12 nói riêng không thể tách rời việc liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Vì nó hình thành ý thức pháp luật của mỗi công dân, là điều kiện để nâng cao ý thức đạo đức và năng lực thực hiện những hành vi đạo đức góp phần trong việc hình thành ý thức, chấp hành những quy phạm chung của xã hội, giúp con người có hành vi ứng xử văn minh . Xuất phát từ lí do trên, trong quá trình giảng dạy, tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài: “VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT AN GIANG ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ Môn: Lịch sử 11 (Đề gồm có 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? Câu II (3,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc, chứng minh thực dân Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công Câu III (2,0 điểm) Kể tên hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1930-1945 Hãy nêu hiểu biết em Mặt trận Tồ quốc Việt Nam Câu IV (2,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc giai đoạn 1919 đến 1945, em viết luận ngắn không 300 từ nêu bật đóng góp to lớn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam giai đoạn Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh ĐÁP ÁN BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: Lịch sử 11 ĐÁP ÁN CÂU ĐIỂM PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? a) Những định quan trọng HN - Từ - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế triệu tập Ianta (Liên Xô) 0,25 với tham gia nguyên thủ quốc gia (Liên Xô, Mỹ, Anh) - Hội nghị đưa định quan trọng: + Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật 0,25 + Thành lập Liên hợp quốc trì hoà bình an ninh giới 0,25 + Phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc châu Âu 0,5 châu Á b) Nhận xét - Tuy thỏa thuận cường quốc thực chất phân chia phạm vi ảnh hưởng Mĩ Liên Xô 0,25 - Những định hội nghị Ianta thỏa thuận sau 0,5 ba cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mới, thường gọi "Trật tự hai cực Ianta" c) Tác động - Từ sau CTTG2 đến năm 70 –XX, nhiều chiến tranh cục diễn Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông liên quan 0,25 đến đối đầu hai cực Xô- Mĩ - Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương thực dân Pháp (19451954) phản ánh đấu tranh gay gắt phe 0,25 - Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953): 9/1950 quân đội Mĩ đổ Triều Tiên Tháng 10/1950 quân đội Trung Quốc tiến vào Triều Tiên “kháng Mĩ viên Triều” đụng đầu trực tiếp phe, không 0,25 phân thắng bại - Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Mĩ (1954-1975): Mĩ xâm lược Việt Nam, Liên Xô , Trung Quốc, nước XHCN ủng hộ 0,25 khang chiến nhân dânVN chiến tran cục lớn PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM II Bằng kiện lịch sử có chọn lọc chứng minh thực dân (3,0 điểm) Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công a) Tình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám  Hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”:ngoại xâm ,nội phản; nạn đói, 0,25 nạn dốt, tài chính… ngoại xâm khó khăn lớn b) Các lực ngoại xâm - Trung Hoa Dân quốc: 20 vạn THDQ kéo vào MB nước ta + tay sai phản động với âm mưu cướp quyền nước ta Tuy nhiên khó khăn lớn THDQ lực lượng CM- ĐCSTQ phát triển  khả lại VN lâu dài khó  kẻ thù nguy hiểm - Đế quốc Mĩ: hậu thuận cho THDQ để chiếm nước ta.Nhưng khó khăn Mĩ tập trung đối phó Châu Âu TQ nên điều 0,5 kiện can thiệp vào Đông Dương 0,25 - Thực dân Anh: vĩ tuyến 16 trở vào Nam, vạn quân Anh kéo vào dọn dường cho Pháp xâm lược lại VN Tuy nhiên, Anh tậptrung lực lượng đối phó với phong trào CM nước thuộc địa  Anh can thiệp trực trực tiếp lâu dài VN 0,5 - Nhật Bản: dù vạn quân Nhật chờ giải giáp, số theo lệnh Anh dọn đường cho Pháp xân lược Việt Nam Nhật nước bại 0,25 trận nên không đủ điều kiện…  Dù nước có âm mưu chống phá CM VN nước có khó khăn riêng, việc chiếm can thiệp lâu dài VN 0,25  kẻ thù nhân dân VN c) Thực dân Pháp III (2,0 điểm) - Dã tâm: ý chí thực dân, tư duy, hành động 0,25 - Được VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Phan Ngọc Hiển Họ tên HS:……………………… Lớp 11 C… Bài kiểm tra khảo sát đầu năm Môn: Vật Lí 11 CB PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ Người Việt Nam siêng năng, cần cù, chịu khó, ham học hỏi để nâng cao tầm hiểu biết, những kiến thức,kỹ năng thích ứng với yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Nghị quyết TW 2 khóa 8 đã nhấn mạnh: “ Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo, phát huy nguồn lực con người. Yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”(Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW 2 khóa 8- trang 19). Đảng ta nhận định tầm quan trọng của việc bồi dường nguồn lực con người, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội. Như vậy, vai trò của giáo dục và đào tạo là vô cùng to lớn, có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục và đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động có tri thức, có đạo đức, có bản lĩnh trung thực, sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng nghề nghiệp… Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đặt ra yêu cầu phải đổi mới giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- Xã hội, trong đó có việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đất nước ta đang vững bước trên con đường hội nhập toàn cầu. Giáo dục phải có chiến lược để phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của nền kinh tế hội nhập tác động rất lớn đến đạo đức, đặc biệt là lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông. Nhằm đạt được các mục tiêu góp phần cùng cả nước vững vàng hội nhập, phát triển nền giáo dục tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới. Giáo dục cần có những thay đổi từ nội dung, phương pháp dạy học đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thuận lợi, giúp người học có thể chủ động, tích cực, tiếp thu kiến thức, phát triển kĩ năng và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và giúp người học hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hòa các mặt trí, đức, thể, mỹ. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và năng lực tự học, tinh thần hợp 1 tác, kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh. Tạo cho học sinh có niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập, tạo cho học sinh khả năng sáng tạo và tự thích nghi với mọi hoàn cảnh. Môn Giáo dục công dân là môn học trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh về thế giới quan khoa học và nhân sinh quan tiến bộ, về các giá trị đạo đức, pháp luật, lối sống đề cập đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là môn học hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, miền tin, hành vi và thói quen đạo đức, pháp luật, giúp các em có được sự thống nhất cao giữa ý thức và hành vi và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Như vậy, để giúp học sinh đạt được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, theo mục tiêu của chương trình là điều rất cần thiết. Vấn đề đặt ra là phải kết hợp được các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện phù hợp với nội dung từng bài học. Các phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân rất đa dạng và phong phú, bao gồm các phương pháp truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên dạy học môn Giáo dục công dân nói chung và lớp 12 nói riêng không thể tách rời việc liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Vì nó hình thành ý thức pháp luật của mỗi công dân, là điều kiện để nâng cao ý thức đạo đức và năng lực thực hiện những hành vi đạo đức góp phần trong việc hình thành ý thức, chấp hành những quy phạm chung của xã hội, giúp con người có hành vi ứng xử văn minh . Xuất phát từ lí do trên, trong quá trình giảng dạy, tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài: “VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT AN GIANG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: GDCD LỚP 12 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Một nội dung bình đẳng thực quyền lao động người có quyền lựa chọn: A Việc làm theo sở thích B Điều kiện làm việc theo nhu cầu C Việc làm phù họp với khả mà không bị phân biệt đối xử D Thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017, Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017, Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay