lớp 4 tiết 2 TIẾT KIỆM THỜI GIỜ

2 155 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:01

I.Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khảnăng Hiểu được thời giờlà cái qúy nhất, cần phải tiết kiệmCách tiết kiệm thời giờBiết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệmII. Tài liệu và phương tiệnMỗi học sinh có 3 tấm bìa: Xanh, đỏvà trắngSGK đạo đức 4 Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 – 2017 ******************************************************************************* Ngày soạn : 07/11/2016 Ngày dạy : 08/11/2016 Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2016 ĐẠO ĐỨC Tiết 2: TIẾT KIỆM THỜI GIỜ I.Mục tiêu: Học xong học sinh có khảnăng -Hiểu thời giờlà qúy nhất, cần phải tiết kiệm -Cách tiết kiệm thời -Biết quý trọng sử dụng thời cách tiết kiệm II Tài liệu phương tiện -Mỗi học sinh có bìa: Xanh, đỏvà trắng -SGK đạo đức -Các chuyện gương vềtiết kiệm thời III Các hoạt động dạy học TG 1’ 4’ 32’ 1’ 31’ 11’ Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra cũ: -Hôm trước học ? -Nhận xét , tuyên dương Bài a giới thiệu : “ Tiết kiệm thời giờ” b.Dạy : Hoạt động 1: Làm việc cá nhân tập -Yêu cầu hs đọc đề tập -Học sinh làm -Gọi học sinh trình bày -Gọi hs nhận xét GV kết luận: Hoạt động học sinh -Cả lớp hát -Hs nêu -Hs nhận xét -Hs ý ,lắng nghe -Cả lớp ý -1 hs đọc đề tập -Cả lớp làm tập -Hs trình bày làm -Hs nhận xét ,bổ sung -Hs ý , lắng nghe ************************************************************************************* GV: Dương Thị Hồng Diễm Lớp 4B – Tuần 10 Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 – 2017 ******************************************************************************* + Các việc a, c, d tiết kiệm thời + Các việc b, đ, e không tiết kiệm 10’ Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi tập -Hs lắng nghe -Gọi hs đọc đề tập -1 Hs đọc đề lớp ý -GV nêu yêu cầu cho học sinh thảo luận -Hs thức yêu cầu thảo luận -Mời vài em trình bày trước lớp - hs trình bày -Cho học sinh trao đổi chất vấn -Hs nhận xét bổ sung -GV nhận xét -Cả lớp ý 10’ Hoạt động 3: Giới thiệu tranh vẽ, tư -Hs lắng nghe liệu sưu tầm -Cho hs chuẩn bị phút -Hs thực -Tổ chức học sinh trình bày giới thiệu -hs trình bày tranh vẽ tranh vẽ, tư liệu sưu tầm vềchủ đề tiết -Hs trao đổi ý kiến kiệm thời -Cho học sinh trao đổi ý nghĩa nội dung vừa trình bày -Hs lắng nghe -GV kết luận chung :+ Thời thứ quý nhất, cần sử dụng tiết kiệm + Tiết kiệm thời sử dụng thời vào việc có ích cách hợp lý, có hiệu 2’ 4.Củng cố -dặn dò -Thực tiết kiệm thời sinh hoạt hàng ngày -Hs ý,lắng nghe thực Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ************************************** ************************************************************************************* GV: Dương Thị Hồng Diễm Lớp 4B – Tuần 10
- Xem thêm -

Xem thêm: lớp 4 tiết 2 TIẾT KIỆM THỜI GIỜ, lớp 4 tiết 2 TIẾT KIỆM THỜI GIỜ, lớp 4 tiết 2 TIẾT KIỆM THỜI GIỜ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay