LỄ PHÉP với ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tiết 2)

2 153 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:01

I.Mục tiêu :Học sinh biết cư xữ lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ, có như vậy anh chị em mới hoà thuận, cha mẹ vui lòng. Quý trọng những bạn biết vâng lời anh chị, biết nhường nhịn em nhỏ. II.Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ phóng to theo nội dung bài. Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 -2017 ************************************************************************ Đạo đức Bài : LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (Tiết 2) I.Mục tiêu : -Học sinh biết cư xữ lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ, có anh chị em hoà thuận, cha mẹ vui lòng -Quý trọng bạn biết lời anh chị, biết nhường nhịn em nhỏ II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ phóng to theo nội dung III Các hoạt động dạy học : TG 1’ 4’ 33’ 1’ 32’ 10’ 14’ Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức : -Hát 2.Kiểm tra cũ : - Hôm trước học ? -GV nêu câu hỏi : Khi cho bánh em phải làm gì? -Nếu có đồ chơi đẹp em làm gì? -Nhận xét ,tuyên dương 3.Bài a.Giới thiệu : “Lễ phép với anh chị ,nhường nhị em nhỏ” b.Dạy Hoạt động : Hướng dẫn làm tập: -Yêu cầu hs đọc đề tập -Yêu cầu hs làm -Tổ chức hs trình bày làm -Nhận xét kết luận : Tranh 1: Nội dung: Anh không cho em chơi chung Tranh 2: Nội dung: Anh hướng dẫn dẫn em học Tranh 3: Nội dung: Hai chị em làm việc nhà Tranh 4: Nội dung: Anh không nhường em Tranh 5: Nội dung: Dỗ em cho mẹ làm việc Hoạt động : Thảo luận nhóm -Chia lớp làm nhóm ,mỗi nhóm tự chọn tình phân vai để đóng -Tổ chức hs thảo luận Hoạt động học sinh -Cả lớp hát -Hs trả lời -Hs lắng nghe câu hỏi trả lời -Hs nhận xét , bổ sung -Cả lớp lắng nghe -Hs ý -1Hs đọc đề ,cả lớp đọc thầm -Hs làm -3 hs đọc làm -Hs nhận xét -Hs lắng nghe -Cả lớp lắng nghe -Hs thảo luận ************************************************************************ GV : Dương Thị Hồng Diễm Lớp 1A –Tuần 10 Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 -2017 ************************************************************************ 8’ 2’ -Yêu cầu nhóm trình bày -Nhận xét ,tuyên dương nhóm đóng vai hay Kết luận : Là anh chị cần nhường nhịn em nhỏ Là em phải lễ phép lời anh chị Hoạt động 3: Liên hệ thực tế - Ở nhà em thường nhường nhịn em nhỏ nào? -Trong gia đình em em nhỏ em nên làm gì? -Gv kết luận : Anh chị em gia đình người ruột thịt.Vì cần phải thương yêu quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.Anh chị phải biết nhường nhịn em nhỏ, em nhỏ phải kính trọng lời anh chị 4.Củng cố - dặn dò : - Hỏi tên - Gọi nêu nội dung -Nhận xét, tuyên dương -Học bài, xem -Các nhóm trình bày nhóm mìn , nhóm lại quan sát nhận xét -Hs tự liên hệ thực tế -Hs tự liên hệ nêu -Hs nêu -Cả lớp quan sát lắng nghe -Hs nêu -Hs nêu nôi dung -Hs lắng nghe, thực Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ******************************* ************************************************************************ GV : Dương Thị Hồng Diễm Lớp 1A –Tuần 10
- Xem thêm -

Xem thêm: LỄ PHÉP với ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tiết 2), LỄ PHÉP với ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tiết 2), LỄ PHÉP với ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tiết 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay