Đạo đức tiết 2 tình bạn

2 142 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:01

Tiết 2 :Tình bạn ( tt)I.Mục tiêu :Học xong bài này HS biết :1.Kiến thức : Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè 2.Kỹ năng : Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày3.Thái độ : Thân ái, đoàn kết với bạn bè.II. Đồ dùng dạy học : Bài hát Lớp chúng ta, nhạc và lời: Mộng Lân. Đồ dùng hoá trang để đóng vai theo truyện Đôi bạn trong SGK Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 – 2017 ************************************************************************************* Đạo đức Tiết :Tình bạn ( tt) I.Mục tiêu : Học xong HS biết : 1.Kiến thức :- Ai cần có bạn bè trẻ em có quyền tự kết giao bạn bè 2.Kỹ : - Thực đối xử tốt với bạn bè xung quanh sống hàng ngày 3.Thái độ : - Thân ái, đoàn kết với bạn bè II Đồ dùng dạy học : - Bài hát Lớp chúng ta, nhạc lời: Mộng Lân - Đồ dùng hoá trang để đóng vai theo truyện Đôi bạn SGK III Các hoạt động dạy học : TG Hoạt động giáo viên 1’ 1.Ổn định tổ chức -Hát 4’ 2.Kiểm tra cũ : -Hôm trước học ? -Gọi hs nhắc lại ghi nhớ -Mời hs nhận xét -Nhận xét tuyên dương 33’ 3.Bài 1’ a.Giới thiệu 32’ b.Dạy 16’ Hoạt động 1: Đóng vai (bài tập 1, SGK) Mục tiêu: Giúp HS biết ứng xử tình bạn làm điều sai Cách tiến hành: -Gọi hs đọc yêu cầu -Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, nhóm thảo luận đóng vai tình tập - GV cho nhóm đóng vai - GV tổ chức cho lớp thảo luận: + Vì em lại ứng xử thấy bạn làm điều sai? Em có sợ bạn giận khuyên ngăn bạn không? Hoạt động học sinh -Cả lớp hát -Hs nêu -Hs trả lời -Hs nhận xét -Hs lắng nghe -Hs ý , lắng nghe -Hs đọc đề -HS làm việc theo nhóm, thảo luận chuẩn bị đóng vai - Các nhóm lên đóng vai, lớp theo dõi nhận xét - Cả lớp thảo luận ************************************************************************************* GV : Dương Thị Hồng Diễm Lớp 5C –Tuần 10 Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 – 2017 ************************************************************************************* 8’ 8’ 2’ + Em nghĩ bạn khuyên ngăn không cho em làm điều sai trái? Em có giận trách bạn không? - GV nhận xét kết luận: cần khuyên ngăn, góp ý thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến Như bạn tốt Hoạt động 2: Tự liên hệ Mục tiêu: giúp HS biết tự liên hệ cách đối xử với bạn bè Cách tiến hành: -Yêu cầu hs đọc đề - yêu cầu HS tự liên hệ, làm việc cá nhân - GV yêu cầu vài HS trình bày trước lớp - GV kết luận: Tình bạn đẹp tự nhiên có mà người cần phải cố gắng vun đắp, giữ gìn Hoạt động 3: Bài tập 3, SGK Mục tiêu: giúp HS củng cố Cách tiến hành: -Gọi hs đọc đề - GV tổ chức cho HS hát, kể chuyện, đọc thơ, ca dao, tục ngữ chủ đề Tình bạn Củng cố–dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà học thuộc cũ chuẩn bị -Hs nhận xét -Hs ý , lắng nghe -Hs đọc đề - HS tự liên hệ cá nhân trao đổi với bạn ngồi bên cạnh - HS trả lời -Hs nhận xét -Hs ý lắng nghe -Hs ý lắng nghe -Hs đọc đề -Hs nêu -3 hs trình bày -Hs ý ,lắng nghe thực Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ************************** ************************************************************************************* GV : Dương Thị Hồng Diễm Lớp 5C –Tuần 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đạo đức tiết 2 tình bạn, Đạo đức tiết 2 tình bạn, Đạo đức tiết 2 tình bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay