Chương trình giảng dạy tuan 10

1 138 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:01

chương trình dạy môn đạo đức bậc tiểu học tuần thứ 10TÊN BÀI DẠYChia sẻ vui buồn cùng bạn(tt)Ôn thực hành đo độ dàiCác thế hệ trong một gia đìnhTình bạn (tt)10949536Tiết kiệm thời giờ (tt)Ôn au âuTiết 2Ôn luyện tập Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 – 2017 ************************************************************************************* Chương trình giảng dạy tuần 10 Từ ngày : 07/11/2016 Đến ngày: 12/11/2016 THỨ NGÀY Hai Ba Tư Sáng MÔN Đạo đức Ôn toán TN XH Đạo đức 3C 3C 3C 5C TIẾ T 10 43 19 10 Đạo đức Ôn tiếng việt Ôn tiếng việt Ôn toán 4B 1A 1A 1A 10 94 95 36 Tiết kiệm thời (tt) Ôn au - âu Tiết Ôn luyện tập 3D 19 43 Ôn nghe – viết : quê hương ruột thịt Ôn thực hành đo độ dài 10 48 10 20 Ôn so sánh – dấu chấm Ôn luyện tập chung Ôn tập chương Họ nội – họ ngoại 1A 96 37 10 Ôn iu - Ôn phép trừ phạm vi Ôn tập người sức khỏe 3D 10 10 10 Ôn tập chương Chia sẻ vui buồn bạn(tt) Ôn so sánh – dấu chấm 97 10 Ôn iêu - yêu Ôn lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ (tt) Ôn phép cộng phạm vi Ôn tả Ôn toán Ôn LTC Ôn toán Thủ công TNXH LỚP 3C TÊN BÀI DẠY Chia sẻ vui buồn bạn(tt) Ôn thực hành đo độ dài Các hệ gia đình Tình bạn (tt) Năm Chiề u Sáng Sáu Chiề u Ôn tiếng việt Ôn toán Ôn TNXH Thủ công Đạo đức Ôn LTC Ôn tiếng việt Ôn đạo đức Ôn toán 1A 38 ************************************************************************************* GV : Dương Thị Hồng Diễm Lớp 1A,3C, 3D,4B ,5C – Tuần 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình giảng dạy tuan 10, Chương trình giảng dạy tuan 10, Chương trình giảng dạy tuan 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay