Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội

11 144 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:00

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Bằng phương pháp trình bày từ khái niệm chung, tổng quát đến khái niệm cụ thể, tác giả trình bày khái quát số vấn đề lý luận cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Khái niệm Cho vay tiêu dùng, đặc điểm, phân loại cho vay tiêu dùng, nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng NHTM Trong chương này, tác giả đưa số tiêu chí đánh giá phát triển cho vay tiêu dùng Vietcombank Hà Nội 1.1 Khái quát cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Hoạt động cho vay tiêu dùng quan hệ tín dụng ngân hàng (người cho vay) cá nhân, hộ gia đình (người vay) nhằm tài trợ cho phương án phục vụ đời sống, tiêu dùng sản phẩm hàng hoá dịch vụ họ chưa có khả toán nguyên tắc người vay hoàn trả gốc lãi thời điểm xác định tương lai Tác giả đề cập đến số đặc điểm khách hàng vay tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp kinh doanh (nếu la vay gián tiếp), mục đích vay, nguồn trả nợ cho vay đó, độ rủi ro vay tiêu dùng tương đối cao, lãi suất, tính nhạy cảm theo chu kỳ vay… Tác giả phân loại cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn cho vay, vào loại tài sản tài trợ, theo phương thức hoàn trả, vào phương thức đảm bảo tiền vay theo phương thức cho vay Cho vay tiêu dùng đóng vai trò quan trọng nhu cầu người tiêu dùng, phương thức kinh doanh bán lẻ Ngân hàng thương mại kích thích gia tăng cầu hàng hóa, dịch vụ… 1.2 Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại tăng thêm quy mô, doanh số cho vay chất lượng cho vay thời kỳ định Nhằm đánh giá phát triển cho vay tiêu dùng, tác giả đưa số tiêu cụ thể tiêu phản ánh doanh số cho vay tiêu dùng, tăng trưởng dư nợ vay, số lượng vay, tiêu phản ánh chất lượng vay tiêu dùng quan trọng tiêu phản ánh hiệu họat động cho vay tiêu dùng 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng Tác giả chia thành hai nhóm nhântố Nhóm nhân tố chủ quan đề cập đến sách cho vay tiêu dùng, mạng lưới hoạt động kinh doanh, chất lượng nhân Ngân hàng đó, sở vật chất Ngân hàng thương mại đó… Bên cạnh tồn nhóm nhân tố khách quan bên Ngân hàng yếu tố người tiêu dùng, cạnh tranh thị trường, môi trường kinh tế, trị, pháp lý định hướng sách kinh tế nhà nước ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Trên sở lý luận trình bầy Chương I, Chương II tác giả sâu phân tích thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng VCB Hà Nội Tác giả sâu vào làm rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế 2.1 Tổng quan NHTMCP Ngoại thươngViệt Nam – Chi nhánh Hà Nội Tác giả trình bày khái quát Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội qua nội dung trình hình thành phát triển Ngân hàng, cấu tổ chức hoạt động hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội Với nhiều nỗ lực phấn đấu kể từ thành lập, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội đạt thành tựu đáng kể mặt hoạt động, nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định qua năm, hoạt động sử dụng vốn đạt mức cao, bình quân tên 95%/ năm Tín dụng có bước phát triển đáng kể giai đoạn khó khăn kinh tế, hoạt động khác toán quốc tế, toán nước hay dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tăng trưởng tốt, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội ngày phát huy vai trò ngân hàng hàng đầu cung cấp dịch vụ tới khách hàng tài trợ cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập địa bàn Hà Nội 2.2 Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng VCB Hà Nội Từ sở lý luận, tác giả sử dụng tiêu đánh giá phát triển cho vay tiêu dùng VCB Hà Nội quy mô tăng trưởng, chất lượng hiệu đóng góp vào hoạt động kinh doanh chung hoạt động cho vay tiêu dùng Từ thực trạng này, tác giả tổng kết số kết đạt Sự tăng trưởng quy mô hoạt động cho vay tiêu dùng Cụ thể doanh số cho vay, dư nợ, số lượng khách hàng đến giao dịch Chi nhánh Doanh số hoạt động cho vay tiêu dùng năm 2006 650 tỷ đồng chiếm 14.19% tổng doanh số cho vay đến năm 2010 1.680 tỷ đồng chiếm 18.82% tổng doanh số hoạt động cho vay toàn Chi nhánh Năm 2006, dư nợ cho vay tiêu dùng 98 tỷ đồng chiếm 5.3% Tổng dư nợ cho vay toàn Chi nhánh đến năm 2010 dư nợ cho vay tiêu dùng 450 tỷ đồng chiếm 11.4% tổng dư nợ toàn Chi nhánh Số lượng khách hàng đến giao dịch VCB Hà Nội năm 2006 395 người, đến năm 2010 672 người Qua cho ta thấy phát triển quy mô hoạt động cho vay tiêu dùng VCB Hà Nội Các hình thức cho vay tiêu dùng ngày có tăng trưởng đồng đều, cấu hợp lý Về kỳ hạn vay, cấu dư nợ cho vay ngắn hạn dư nợ cho vay trung – dài hạn tổng dư nợ cho vay tiêu dùng toàn Chi nhánh ngày tương đối đồng Về loại hình tài sản tài trợ có tăng trưởng hình thức cho vay mua nhà/căn hộ chung cư, biệt thự, xây dựng sửa chữa nhà hình thức cho vay mua Ôtô trả góp VCB Hà Nội cho vay theo ba phương thức đảm bảo tiền vay cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay tín chấp cho vay thông qua phát hành thẻ Dư nợ ba hình thức cho vay tăng qua năm Như nói cấu cho vay VCB Hà Nội hình thức tương đối đồng Bên cạnh phát triển quy mô, VCB Hà Nội trọng đến chất lượng cho vay tiêu dùng Biểu cụ thể qua giai đoạn 2006, tỷ lệ nợ hạn giảm dần chiếm tỷ lệ nhỏ tổng nợ hạn hoạt động cho vay toàn Chi nhánh Năm 2006 dư nợ hạn cho vay tiêu dùng 750 triệu đồng chiếm 0.71% tổng dư nợ hạn toàn Chi nhánh đến năm 2010 dư nợ hạn cho vay tiêu dùng 930 triệu chiếm 0.49% tổng nợ hạn toàn chi nhánh Hiện tượng sử dụng vốn vay sai mục đích không xảy VCB Hà Nội Hiệu cho vay tiêu dùng ngày nâng cao VCB Hà Nội Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng ngày tăng, đóng góp tích cực vào hiệu hoạt động kinh doanh chung toàn Chi nhánh Năm 2006, thu lãi từ cho vay tiêu dùng 8.5 tỷ đồng chiếm 3.3% tổng thu lãi cho vay, đến năm 2010 thu lãi từ cho vay tiêu dùng 26 tỷ đồng chiếm 6.6% tổng thu lãi cho vay toàn Chi nhánh Sự tăng trưởng quy mô, nợ hạn giảm dần qua năm, không tồn tình trạng vay vốn sai mục đích , bên cạnh tồn nhiều hạn chế hoạt động cho vay quy mô cho vay tiêu dùng bé nhỏ so với tiềm toàn chi nhánh, sản phẩm cho vay nghèo nàn, sách cho vay chưa đồng bộ, thông thoáng, phạm vi nhỏ hẹp Tác giả phân tích nhóm nguyên nhân, nguyên nhân từ phía ngân hàng sách cho vay chưa thống gây nhiều cản trở cho khách hàng vay, quy trình chưa thực cho vay đa dạng sản phẩm, chưa thực đổi mới, quảng bá rộng rãi, đầu tư công nghệ thông tin đại Ngoài có số nguyên nhân từ bên từ phía người tiêu dùng, cạnh tranh khốc liệt, sách vi mô vĩ mô phủ chưa thực tạo điều kiện cho NHTM hoạt động cho vay tiêu dùng CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VIETCOMBANK HÀ NỘI 3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Mục tiêu kinh doanh chi nhánh thời gian tới tối ưu hoá lợi nhuận, đảm bảo hiệu kinh doanh tốt với rủi ro thấp nhất, thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng Tăng cường huy động vốn, thu hút khách hàng hoạt động dịch vụ, tín dụng Trên sở định hướng chung Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Hà Nội đặt định hướng cho hoạt động có hoạt động tín dụng với phương châm xuyên suốt an toàn - hiệu bền vững trọng nội dung như: tăng trưởng tín dụng tầm kiểm soát, đảm bảo an toàn hiệu quả, đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Bên cạnh phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng đào tạo chuyên sâu theo loại nghiệp vụ, tăng cường đào tạo chỗ nhằm tiếp tục củng cố mở rộng mạng lưới kinh doanh, đẩy mạnh biện phát huy động vốn 3.2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Vietcombank Hà Nội Từ nguyên nhân hạn chế phát triển cho vay tiêu dùng VCB Hà Nội, sở định hướng VCB Việt Nam nói chung Chi nhánh Hà Nội nói riêng, tác giả đề xuất số giải pháp việc hoàn thiện sách cho vay tiêu dùng cho đơn giản, thống đồng quy trình hướng dẫn cho vay đòi hỏi phải có thống xuyên suốt toàn hệ thống Mở rộng phát triển mạng lưới địa bạn TP Hà Nội, đến phòng giao dịch nhằm gia tăng thị phần thị trường VCB Hà Nội cần tích cực việc quảng bá sản phẩm cho vay Ngân hàng, giúp cho Khách hàng biết đến sản phẩm cho vay tiêu dùng nhanh nhất, ấn tượng nhất; Quan trọng nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm cho vay đa dạng hóa danh mục cho vay nữa, xác định lựa chọn sản phẩm chiến lược nhằm nâng cao tính tiện ích sản phẩm cho vay, tối đa hóa lợi ích nhu cầu khách hàng Ngân hàng phải thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt thị hiếu Khách hàng kịp thời, có chế độ ưu đãi thông qua bán kèm, bán chéo sản phẩm Tuy nhiên, đa dạng hoá danh mục cho vay cách tràn lan mà Ngân hàng cần có chọn lọc, lựa chọn sản phẩm chiến lược đem lại lợi nhuận tối đa cho Ngân hàng Ngân hàng cần phải nghiên cứu để có định hướng cụ thể sản phẩm cho vay Bởi sản phẩm cho vay đem lại lợi nhuận khác cho Ngân hàng Do đó, Ngân hàng vào ưu nhược mà xác định sản phẩm chiến lược, tập trung phát triển khai thác tối đa lợi nhuận sản phẩm Đó việc làm thường xuyên thị trường thị hiếu người tiêu dùng biến đổi không ngừng Nếu xác định vài sản phẩm coi sản phẩm chiến lược cứng nhắc áp dụng thời gian dài sản phẩm trở lên lỗi thời không đem lại hiệu mong muốn Ngoài ra, Ngân hàng phải xây dựng kế hoạch đào tạo cán tuyển dụng, có chế khen thưởng kỷ luật rõ ràng Trong hoạt động kinh doanh sản suất nói chung lĩnh vực Ngân hàng nói riêng, yếu tố người yếu tố định đến hiệu công việc, tất mục tiêu Ngân hàng đạt thân cán lòng yêu nghề, tính trung thực thẳng thắn công việc Vì việc tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán tín dụng cần hiểu biết lĩnh vực kinh doanh như: xây dựng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, pháp lý… để cán có kiến thức phù hợp, đa dạng việc thẩm định cho vay mà đầy đủ kiến thức để tư vấn đầu tư cho khách hàng họ chưa biết đầu tư vào đâu để sinh lợi nguồn vốn Ngân hàng thường xuyên hỗ trợ, tổ chức đào tạo tập huấn đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ ứng dụng tốt quy định nhà nước Ngân hàng công tác tín dụng khuyếch trương cán tín dụng nghiên cứu, học tập Ngân hàng bạn nước Điều quan trọng Ngân hàng cần bố trí cán tín dụng phù hợp với nghiệp vụ tín dụng Cần có chế khoán khoản cho vay đến cán tín dụng nhằm nâng cao trách nhiệm cán tín dụng nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng Bên cạnh đó, Vietcombank Hà Nội nên phối hợp với trung tâm điều hành, Ngân hàng thương mại khác quan thuộc phủ tổ chức hội thảo phương pháp đánh giá tài sản chấp cho vay vốn Ngân hàng, thông số thẩm định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, vấn đề thông tin chống rủi ro, tổ chức thi cán giỏi nhằm khuyến khích cán tín dụng học hỏi kinh nghiệm từ Ngân hàng đồng thời cập nhật thông tin từ phía Chính Phủ Đầu tư sở vật chất, xây dựng Ngân hàng đại chuyên nghiệp tạo ấn tượng tốt ban đầu cho khách hàng đến giao dịch Nhằm khắc phục tình trạng khách hàng biết đến hình thức cho vay tiêu dùng Ngân hàng, tạo phát triển tương ứng đồng tương lai hoạt động tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng, Ngân hàng nên thành lập phận chuyên trách xây dựng thực thi chiến lược Marketing Ngân hàng Bằng việc thành lập phận chuyên trách Marketing, tập trung vào việc xây dựng chiến lược kinh doanh Bộ phận chuyên trách Marketing phối hợp với phận khác để sử dụng cách linh hoạt, mềm dẻo công cụ kỹ thuật Marketing ứng dụng hoạt động Ngân hàng để thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng, sách sản phẩm, giá cả, giao tiếp khuyếch trương… có tác dụng giúp Ngân hàng giới thiệu, cung ứng loại hình sản phẩm – dịch vụ Ngân hàng nói chung CVTD nói riêng đến đông đảo công chúng Điều cần thiết, đặc biệt điều kiện cạnh tranh Ngân hàng thương mại thị trường có xu hướng nóng lên tiếp tục gay gắt thời gian tới Phương châm “khách hàng thượng đế” phải Ngân hàng quán triệt đến cán bộ, nhân viên có chế giám sát, động viên, khuyến khích, khen thưởng trì thực thường xuyên toàn hệ thống Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nay, để thu hút khách hàng, bên cạnh việc nâng cao chất lượng tiện ích sản phẩm dịch vụ, lời giải quan trọng toán cạnh tranh việc sử dụng cẩm nang văn hoá kinh doanh có phong cách dao dịch nhân viên Ngân hàng nói chung cán tín dụng thể nhân nói riêng Qua giao tiếp với khách hàng, hình ảnh nhân viên ngân hàng phản ánh hình ảnh Ngân hàng Một không thoả mãn khách hàng ảnh hưởng tới uy tín Ngân hàng ngược lại hình ảnh đẹp Ngân hàng thừa nhận truyền bá nhân viên làm hài lòng khách hàng 3.3 Kiến nghi Bên cạnh việc đề xuất giải pháp cho VCB Hà Nội nhằm phát triển cho vay tiêu dùng tác giả đưa số kiến nghị quan liên quan như: Trước hết phía VCB Việt Nam cần tăng cường công tác quảng bá hình ảnh, phối hợp với chi nhánh việc khảo sát tổng thể theo địa bàn , đâu tư công nghệ cho Chi nhánh VCB Việt Nam nên tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ, thường xuyên tổ chức kiểm tra nhỏ Chi nhánh nhằm phòng ngừa, phát lành mạnh hóa hoạt động cho vay nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng hệ thống Bên cạnh đó, Chính phủ ngành cần xác định rõ chiến lược phát triển kinh tế, hướng đầu tư, có phát triển kinh tế nhiều thành phần cách ổn định, lâu dài, định hướng Cụ thể mục tiêu ổn định thị trường, ổn định giá cả, trì tỷ lệ lạm phát mức độ hợp lý coi nhiệm vụ hàng đầu thường xuyên nhà nước Rà soát lại văn bản, quy định bị chồng chéo, thiếu qúan chưa thực phù hợp với thực tế hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nhà nước cần ban hành hệ thống văn hướng dẫn cụ thể loại hình sản phẩm – dịch vụ cho vay tiêu dùng, đồng thời ban hành văn hỗ trợ, khuyến khích cho vay tiêu dùng, tạo hành lang pháp lý thông thoáng đầy đủ, nhằm bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng thương mại phát triển Ngân hàng nhà nước cần phát triển mở rộng việc xây dựng trung tâm thông tin CIC việc khai thác thông tin khách hàng cá nhân Bởi trung tâm trọng bên khách hàng doanh nghiệp Thông tin đóng vai trò quan trọng việc cho vay khách hàng cá nhân nhỏ lẻ, số lượng khách hàng nhiều so với số lượng cỏn tín dụng cá nhân Do Ngân hàng gặp nhiều hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng nhà nước nên tăng cường hoạt động tra, kiểm soát Ngân hàng nhằm chấn chỉnh sai sót, tạo thống quản lý bình đẳng cạnh tranh, phòng ngừa tổn thất,… để tránh trường hợp Ngân hàng lợi nhuận mà vi phạm luật KẾT LUẬN Thị trường tín dụng nói chung thị trường tín dụng tiêu dùng nói riêng thời gian gần diễn cạnh tranh liệt làm cho thị trường tín dụng tiêu dùng ngày phát triển mạnh mẽ Trước đây, với hoạt động ngân hàng truyền thống nước ta, khách hàng vay vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh làm dịch vụ Tuy nhiên, nay, xu hướng hội nhập quốc tế, hoạt động ngân hàng nước ta mở rộng phát triển sản phẩm tiêu dùng, thu hút khách hàng cá nhân Các ngân hàng đặc biệt ngân hàng cổ phần liên tục đưa sản phẩm cho vay tiêu dùng tiện ích hơn, đa dạng nhằm thu hút nhiều khách hàng cá nhân vay vốn Cho vay tiêu dùng đóng vai trò vô quan trọng, kích thích tiêu dùng xã hội, thúc đẩy chu chuyển hàng hoá dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng, phân tán rủi ro cho vay Có thể nói, tiềm thị trường tín dụng tiêu dùng Việt Nam lớn, dân số Việt Nam dân số trẻ, động, thu nhập không ngừng cải thiện, nhu cầu tiêu dùng tăng cao Các Ngân hàng thương mại cần xây dựng cho tỷ lệ cho vay tiêu dùng theo tiêu thức cụ thể hợp lý nhằm phòng tránh rủi ro xảy Vietcombank Hà Nội ngân hàng thương mại lớn Việt Nam không nằm quy luật chung kinh tế Bên cạnh phát triển cho vay tiêu dùng Chi nhánh nhiều bất cập cần phải giải Chính vậy, sở vận dụng phương pháp nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Khái quát số vấn đề cho vay tiêu dùng Từ lý luận này, tác giả phân tích làm rõ kết đạt hạn chế nguyên nhân Vietcombank Hà Nội giai đoạn 2006-2010 đồng thời tác giả Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển cho vay tiêu dùng Vietcombank Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội , Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội , Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay