Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu

10 187 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:59

i TÓM TẮT LUẬN VĂN Chúng ta sống giai đoạn lịch sử mà giới nỗ lực tìm hiểu tác động giải pháp hạn chế tác động Biến đổi khí hậu tới sống người Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu phát triển bền vững Johannesburg (Cộng hòa Nam Phi) năm 2002 nhận định hậu biến đổi khí hậu toàn cầu trực tiếp tác động đến sinh tồn loài người, cụ thể đến: tài nguyên nước, lượng, sức khỏe người, nông nghiệp - an ninh lương thực đa dạng sinh học Không quốc gia giới né tránh hậu BĐKH, có Việt Nam Nhận thức rõ ảnh hưởng BĐKH, ngày 03 tháng 12 năm 2007, Chính phủ có Nghị số 60/2007/NQ-CP giao Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Một nội dung quan trọng Chương trình xây dựng cập nhật kịch biến đổi khí hậu Mục tiêu việc xây dựng kịch đưa thông tin xu BĐKH, nước biển dâng tương lai cho Việt Nam tương ứng với kịch phát thải thấp, trung bình cao Mục tiêu việc xây dựng kịch đưa thông tin xu BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam tương lai tương ứng với kịch khác phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu Dựa sở đó; Bộ, ngành, địa phương đánh giá tác động có BĐKH lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng triển khai kế hoạch hành động nhằm thích ứng giảm thiểu tác động tiềm tàng BĐKH tương lai Với mong muốn đóng góp phần công sức nhỏ bé nhà khoa học, nhà quản lý BĐKH thực mục tiêu trên, tác giả Luận văn lựa chọn Đề tài “Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến tình hình sản xuất lúa vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long theo kịch biến đổi khí hậu” làm công trình nghiên cứu luận văn thạc sĩ ii Mục đích nghiên cứu Đề tài vận dụng sở lý luận thực tiễn Biến đổi khí hậu đánh giá tác động môi trường vào việc Đánh giá thực trạng sản xuất lúa gạo vùng ĐBSCL giai đoạn Dựa sở kịch nước biển dâng, đánh giá tác động tới tình hình sản xuất lúa gạo vùng ĐBSCL tương lai Từ đưa phương hướng giải pháp nhằm thích ứng hạn chế tác động BĐKH theo kịch nước biển dâng đến sống nói chung tình hình sản xuất lúa gạo vùng ĐBSCL nói riêng Đối tượng nghiên cứu luận văn ảnh hưởng BĐKH đến sản xuất lúa vùng ĐBSCL thông qua kịch BĐKH Phạm vi nghiên cứu luận văn tập trung vào biểu rõ ràng BĐKH nước biển dâng, từ đánh giá tác động tới lĩnh vực sản xuất cụ thể chịu ảnh hưởng nhiều sản xuất lúa theo kịch nước biển dâng Vùng chọn nghiên cứu vùng ĐBSCL Phương pháp nghiên cứu đề tài thực sở vận dụng số phương pháp chủ yếu sau: Phương pháp thu thập, xử lý tích hợp số liệu, tài liệu có quan ban ngành địa phương liên quan, phương pháp phân tích phòng, phương pháp Viễn thám GIS, phương pháp chuyển giao giá trị, phương pháp phân tích chi phí – lợi ích Kết cấu luận văn gồm ba chương (không kể Phần mở đầu, Các bảng biểu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục) Trong đó: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Biến đổi khí hậu nước biển dâng Chương 2: Hiện trạng sản xuất lúa vùng ĐBSCL Chương 3: Đánh giá tác động nước biển dâng tới sản xuất lúa vùng ĐBSCL theo kịch nước biển dâng Trong chương 1, tác giả trình bày vấn đề sau: Một là: Tổng quan Biến đổi khí hậu nước biển dâng BĐKH hiểu iii thay đổi hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch tương lai nguyên nhân tự nhiên nhân tạo mà nguyên nhân bắt nguồn từ phát thải mức vào khí chất có hiệu ứng nhà kính hoạt động kinh tế xã hội trái đất Còn nước biển dâng dâng mực nước đại dương toàn cầu, không bao gồm triều, nước dâng bão Hai là: Giới thiệu kịch nước biển dâng Việt Nam: Theo Ban liên Chính phủ BĐKH (IPCC), Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng tranh toàn cảnh khí hậu tương lai dựa tập hợp mối quan hệ khí hậu, xây dựng để sử dụng nghiên cứu hậu BĐKH người gây thường dùng đầu vào cho mô hình đánh giá tác động Các kịch nước biển dâng Việt Nam xây dựng cho khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2100, ứng với thời điểm 10 năm có mức thay đổi khác mực nước biển theo kịch phát thải thấp, trung bình cao Trong luận văn, tác giả sử dụng mức thay đổi thời điểm năm 2100 để đánh giá tác động, là: mức nước biển dâng cao 65cm với kịch phát thải thấp, mức nước biển dâng cao 75 cm với kịch phát thải trung bình mức nướ biển dâng cao 100cm với kịch phát thải cao Ba là: Trình bày sở lý luận thực tiễn để đánh giá tác động nước biển dâng tới sản xuất lúa Cơ sở lý luận chuỗi phương pháp đánh giá tác động môi trường như: Phương pháp Viễn thám GIS, phương pháp chuyển giao giá trị, phương pháp phân tích lợi ích – chi phí… Cơ sở thực tế việc đánh giá vai trò lúa đời sống xã hội tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa Các nhà khoa học, chuyên gia cho biết, sau năm 2020 biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích trồng lúa Vào mùa mưa lũ; BĐKH, nước biển dâng làm cho nhiều đất nông nghiệp bị ngập bị nhiễm mặn không sản xuất được, phần lớn đất trồng lúa Mưa nhiều gây tượng lũ lụt, ngập úng ảnh hưởng nghiêm trọng tới diện tích canh tác nông nghiệp iv Diện tích đất trồng lúa bị giảm sút ảnh hưởng trực tiếp tới suất trồng Vào mùa hanh khô, BĐKH gây tượng nắng nóng kéo dài, khô hạn thiếu nước, tác động mạnh tới sản lượng suất lúa Bốn là: Trình bày biện pháp mặt lý thuyết thực tế để giảm thiểu tác động BĐKH nước biển dâng tới sản xuất lúa Về mặt lý thuyết,chúng ta phải ngăn chặn nguyên nhân gây BĐKH, nước biển dâng (như phần nói) – tức ngăn chặn hoạt động phát thải mức gây nên hiệu ứng nhà kính như: sử dụng nhiên liệu hoá thạch cách hợp lý; nghiên cứu khai thác sử dụng loại nhiên liệu thay lượng mặt trời, sức gió; xây dựng thành phố Cacbon; sử dụng phân bón hữu nông nghiệp lâm nghiệp; đắp đê biển, trồng rừng ngập mặn; thực sản xuất hơn; bảo vệ gìn giữ môi trường v v Một sô biện pháp khác nhằm giảm thiêu tác động BĐKH, nước biển dâng quan trọng là: giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng người dân để người dân có nhận thức đầy đủ tính tất yếu phải ứng phó với BĐKH, nước biển dâng; nâng cao vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực sử dụng, khai thác gìn giữ tài nguyên môi trường quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực đủ trình độ khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác kêu gọi chia sẻ quốc tế mặt tài chính, công nghệ kỹ thuật dể thực giải pháp ứng phó với BĐKH cách hiệu Trên sỏ lý luận thực tiễn trình bày chương 1, chương tác giả sâu vào phân tích trạng sản xuất lúa ĐBSCL với vấn đề sau: Một là: Giới thiệu chung vùng Đồng Sông Cửu Long Đồng Sông Cửu Long (ĐBSCL) vùng đất màu mỡ phía Tây Nam Việt Nam, phù sa sông Cửu Long bồi đắp; bao gồm 13 đơn vị hành trực thuộc trung ương Với diện tích khoảng 40.604,7 km2, ĐBSCL chiếm khoảng 12,3% diện tích nước Theo kết điều tra dân số ngày 01/04/2009, dân số vùng ĐBSCL 17.524.000 người, chiếm khoảng 20,5% dân số nước.Diện tích toàn châu thổ v 40.604,7 km2 với bờ biển dài 700 km Đất đai chủ yếu ĐBSCL đất phù sa, có vùng đất mặn ảnh hưởng biển thuỷ triều, đất phèn chua … ĐBSCL nằm vùng khí hậu cận xích đạo, có bão lớn xảy ra, Mùa vụ gieo trồng phụ thuộc chủ yếu vào chế độ mưa lượng mưa Mùa lũ sông Cửu Long bắt đầu vào tháng 6, cao vào trung tuần tháng 7, sau giảm xuống lại lên vào tháng -10 Mùa khô thường khô thời kỳ mưa phùn ẩm ướt vào tháng -3 miền Bắc Độ ẩm tương đối bình quân 81.8%, so với Huế 89.1% Hà Nội 84.5% Gió mùa Đông Nam Tây Nam, không chịu ảnh hưởng bão Hai là: Tầm quan trọng sản xuất lúa gạo vùng ĐBSCL vấn đề an ninh lương thực nước quốc tế Từ lâu vùng ĐBSCL trở thành vựa lúa lớn nước nơi cung cấp nguồn gạo cho xuất Việt Nam Thực tế cho thấy, lúa có vị trí quan trọng đặc biệt ĐBSCL, đóng góp 50% sản lượng lúa nưóc 80% gạo xuất Lúa trồng nhiều tỉnh An Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang Lúa gắn liền với đời sống kinh tế tinh thần bà vùng ĐBSCL, trở thành biểu tượng sống động cho phồn thịnh nơi Ba là: Thực trạng tình hình sản xuất lúa gạo vùng ĐBSCL Ỏ vùng ĐBSCL có vụ lúa là: vụ mùa, vụ Đông xuân vụ Thu phân Trong vụ mùa vụ lúa cổ truyền, vụ Đông xuân vụ Thu phân hai vụ lúa mới, ngắn ngày Tuy thức hình thành phát triển mạnh sau ngày giải phóng miền nam cấu mùa vụ, vụ Đông xuân vụ Thu phân đóng góp hầu hết cho sản lượng gạo vùng ĐBSCL Về diện tích đất trồng lúa, ĐBSCL có khoảng 7.41 triệu ha, chiếm từ 47 đến 51% nước Hàng năm, vùng ĐBSCL đóng góp 50% sản lượng lúa gạo nước 80% sản lượng lúa gạo xuất Năng suất trung bình đạt 50.4 tạ/ha, cao so với suất trung bình nước Bốn là: Thực trạng hệ thống đê điều vùng Đồng Sông Cửu Long Ở vi Việt Nam, xây dựng đê điều từ lâu đâ trở thành cách phòng chống bão, lũ lụt tương đối hiệu Tuy nhiên, hệ thống đê điều vùng ĐBSCL có hầu hết bị hư hỏng không đảm bảo chất lượng Trước thách thức biến đổi khí hậu nước biển dâng, Chính phủ Việt Nam phê duyệt chương trình xây dựng củng cố tuyến đê từ Quảng Ngãi vào đến Kiên Giang Nó dự kiến hợp 618 km đê biển 741 km đê sông để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển Tổng kinh phí đầu tư khoảng 11.074 tỷ VN, tiến độ giải ngân dự kiến theo năm là: Năm 2009: 550 tỷ VND, từ năm 2010 – 2012: 3.600 tỷ VND, từ năm 2013 – 2015: 4.100 tỷ VND, từ năm 2016 – 2020: 3.374 tỷ VND Trên sở đánh giá thực tế tình hình trạng sản xuất lúa có vùng ĐBSC, chương 3, tác giả tiến hành đánh giá tiềm sản xuất lúa tương lai thời điểm năm 2100 bối cảnh nước biển dâng theo kịch phát thải khác Một số kết đánh giá đạt sau: Thứ nhất: Theo đồ trạng sử dụng đất năm 2005 vùng ĐBSCL, toàn tỉnh có 19,984.95 km2 đất canh tác lúa Nếu kịch nước biển dâng xảy thực tế, vùng ĐBSCL có 4,985.43 km2 đất canh tác lúa bị ngập theo kịch ngập 65cm,; 1,018.15 km2 đất lúa ngập theo kịch ngập 75cm; có 12,040,99 km2 đất lúa ngập theo kịch ngập 100cm Thứ hai: Với suất lúa trung bình không đổi qua năm theo giả định 5,04 tấn/ha, lấy suất lúa trung bình nhân với diện tích đất bị ngập, ta thu kết sản lượng lúa bị giảm 2.5 triệu lúa với kịch ngập 65cm, giảm 3.5 triệu lúa với kịch ngập 75cm giảm 6.0 triệu lúa với kịch ngập 100cm, Thứ ba : Với hiệu suất xay xát từ lúa chuyển sang gạo thành phẩm 15% 0,65 theo quy ước, sản lượng gạo thành phẩm 15% bị giảm sản lượng lúa bị giảm theo tính toán 1.6 triệu gạo với kịch ngập 65cm, giảm 2.3 triệu gạo với kịch ngập 75cm, giảm 3.9 triệu gạo với kịch ngập 100cm vii Thứ tư: Giá trị thiệt hại nước giảm sản lượng lúa 5.84 nghìn tỷ VND ứng với kịch ngập 65cm, 8.22 nghìn tỷ VND ứng với kịch ngập 75cm, 14.109 nghìn tỷ VND ứng với kịch ngập 100cm Thứ năm: Giá trị thiệt hại nước giảm sản lượng gạo 5.72 nghìn tỷ VND với kịch ngập 65cm, 8.04 nghìn tỷ VND với kịch ngập 75cm, 13.81 nghìn tỷ VND với kịch ngập 100cm Kết thu từ việc lấy sản lượng gạo bị giảm nhân với đơn giá trung bình gạo thành phẩm 15% mạn Thứ sáu: Nếu coi sản lượng gạo bị giảm hoàn toàn dùng để xuất khẩu, giá trị thiệt hại xuất gạo xấp xỉ 432.8 triệu USD ứng với kịch ngập 65cm, 609.2 triệu USD ứng với kịch ngập 75cm, 1,075 triệu USD ứng với kịch ngập 100 cm Kết thu từ việc lấy sản lượng gạo bị giảm nhân với đơn giá xuất trung bình gạo thành phẩm 15% Thứ bảy: Với nhu cầu trung bình gạo người năm 130 kg số người bị thiếu lương thực sản lượng gạo bị giảm xấp xỉ 12.784 nghìn người ứng với kịch ngập 65cm, 17,997 nghìn người ứng với kịch ngập 75cm,30,877 nghìn người ứng với kịch ngập 100cm Thứ tám: So sánh giá trị thiệt hại kinh tế việc giảm sản lượng lúa tác động nước biển dâng với chi phí đầu tư xây đê biển Đồng Sông Cửu Long, kết thu nên đắp đê trường hợp kịch ngập 75cm 100 cm xẩy Còn trường hợp nước biển dâng lên 65 cm thời điểm năm 2100, chi phí đắp đê tốn phần sản lượng lúa bị giảm, lúc phương án đắp đê không đạt hiệu Với kết đánh giá thu trên, luận văn tác giả đạt số ưu điểm hạn chế sau: Về Ưu điểm; Thứ nhất: Với phương pháp Viễn thám GIS, tác giả bóc tách lớp viii thông tin liệu đồ tính toán cụ thể cách tương đối xác diện tích ngập đối tượng phạm vi rộng Ở luận văn này, đối tượng lúa phạm vi đánh giá bao gồm 13 tỉnh thành vùng Đồng Sông Cửu Long Thứ hai: Đánh giá cách định lượng giá trị thiệt hại kinh tế sản xuất lúa So sánh chi phí – lợi ích giá trị thiệt hại với phương án đắp đê (là giải pháp nhằm thích ứng giảm thiểu tác động nước biển dâng) để lựa chọn định Thứ ba: Kết đánh giá cho thấy tiềm phát triển công nghệ Viễn thám GIS việc điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên thiên nhiên môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ ngành kinh tế quốc dân Về mặt hạn chế Thứ nhất: Trong luận văn này, tác giả tính phần thiệt hại kinh tế giảm sản lượng lúa vùng đất bị ngập nước biển dâng lên (Có thông tin biểu đồ) Trên thực tế, có vùng không bị ngập nước biển dâng sản lượng suất lúa trồng bị giảm vùng bị ảnh hưởng mặn thay đổi chất đất với vùng lân cận bị ngập, thiệt hại luận văn chưa đề cập đến Thứ 2: Luận văn chưa mối liên hệ suất, sản lượng lúa với thay đổi yếu tố khí hậu, môi trường nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa BĐKH mang lại Muốn thực điều đòi hỏi phải có nguồn số liệu đủ lớn xác mô hình đánh giá cụ thể Do lực thời gian hạn chế nên tác giả chưa nghiên cứu vấn đề Thứ ba: Nguồn liệu đầu vào dùng để đánh giá tác động chưa đủ lớn nên trình đánh giá sử dụng nhiều giả định Điều làm giảm mức độ tin cậy kết đánh giá đưa Trên sở thực trạng tình hình sản xuất kết đánh giá tác ix động nước biển dâng tới sản xuất lúa gạo vùng ĐBSCL, tác giả mạnh dạn đề nghị số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất lúa Bộ giải pháp tác giả đưa tiếp cận theo hai hướng: Giảm thiểu Thích ứng tác động nước biển dâng tới sản xuất lúa vùng ĐBSCL Thứ nhất: Cải thiện công tác giống lúa Công tác giống lúa cần nghiên cứu theo hướng tạo giống lúa có khả chịu mặn cao để dần thích ứng với việc xâm nhập mặn nước biển dâng Ngoài tính chịu mặn, nên lai tạo giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, cho suất cao Thứ hai: Điều chỉnh cấu mùa vụ Từ thập niên 60 kỷ 20 trở trước, ĐBSCL năm trồng vụ lúa mùa lúa mùa nổi, suất thấp Đến số vụ lúa ĐBSCL lên tới vụ, vụ Thu phân vụ Đông Xuân mang lại sản lượng lúa lớn, chiếm đa số tổng sản lượng lúa năm Trong tương lai, công tác cải thiện giống lúa đem lại bước đột phá cấu mùa vụ ĐBSCL cần điều chỉnh để diện tích gieo trồng lúa ngày tăng bối cảnh diện tích canh tác bị giảm Bên cạnh đó, cần thay đổi phương thức sản xuất lúa, thử nghiệm hệ thống sản xuất nông nghiệp có hiệu kinh tế cao bền vững, phù hợp với bối cảnh tiểu vùng Thứ ba Tăng cường hiệu khâu bảo quản sau thu hoạch Theo Tổ chức Hợp phần xử lý sau thu hoạch (thuộc dự án chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp), tổn thất sau thu hoạch lúa Đồng sông Cửu Long chiếm 13,7% tổng sản lượng; khu vực Đồng sông Hồng khu vực khác 11,6% Không tổn thất sản lượng, lương thực chủ lực tổn thất chất lượng bị nấm mốc, mối mọt tượng biến chất protein làm thay đổi màu sắc, mùi vị, giảm giá trị dinh dưỡng Do đó, cần tăng cường hệ thống sở vật chất kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng lúa sau thu hoạch Trước hết, x cần xây dựng hệ thống sấy lúa kho dự trữ đại, đủ lớn, bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế để có chất lượng lúa tốt nhất, giảm tổn thất sau thu hoạch Không thế, hệ thống sở vật chất đại đảm bảo an toàn tương đối mặt an ninh lương thực bão, lũ nước biển dâng cao Thứ tư: Một số biện pháp khác - Duy trì phát triển rừng ngập mặn: Rừng ngập mặn hệ sinh thái đa dạng, có vai trò quan trọng, ví chắn xanh bảo vệ vùng cửa sông, cửa biển để chống xói lở, hạn chế tác hại gió bão, mở rộng đất liền Trước thách thức biến đổi khí hậu nước biển dâng, việc trì phát triển rừng ngập mặn có tác động lớn việc nâng cao hiệu sản xuất lúa gạo - Củng cố xây dựng hệ thống đê điều : Như phân tích trên, đê điều xem phương thức hạn chế tác động lũ lụt, nước biển dâng tốt sản xuất nông nghiệp Do đó, việc củng cố xây dựng hệ thống đê điều biện pháp tốt để nâng cao hiệu sản xuất lúa gạo - Hạn chế tối đa hoạt động kinh tế khu vực cửa sông, ven biển làm tăng xâm nhập mặn vào đất liền Ví dụ không đào sâu thêm hải cảng khu vực cửa sông cửa biển; hạn chế hoạt động khai thác lòng sông, hút cát sỏi - hoạt động làm tăng sụt lở vùng bờ, làm tăng nguy nước biển dâng Đề tài luận văn “Đánh giá tác động BĐKH đến sản xuất lúa vùng ĐBSCL theo kịch nước biển dâng” thực nghiên cứu thí điểm ban đầu áp dụng phương pháp Viễn thám GIS cho 01 lĩnh vực cụ thể sản xuất lúa 01 địa điểm cụ thể khu vực ĐBSCL Mặc dù cố gắng trình làm luận văn, song thời gian lực có hạn nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận quan tâm góp ý Thầy cô chuyên gia để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu , Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu , Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay