Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng bằng MU chính diện cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT chí linh hải dương

65 174 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT LA VĂN VÕ LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SÚT BÓNG BẰNG MU CHÍNH DIỆN CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM TRƢỜNG THPT CHÍ LINH - HẢI DƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: GDTC Hƣớng dẫn khoa học: ThS Vũ Tuấn Anh HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: La Văn Võ Sinh viên lớp: K38B Khoa GDTC Tôi xin cam đoan đề tài “Lựa chọn tập nâng cao hiệu sút bóng mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương” sản phẩm cá nhân tôi, chưa bảo vệ trước Hội đồng khoa học Toàn vấn đề đưa bàn luận, nghiên cứu mang tính thời sự, cấp thiết với thực tế khách quan trường THPT Chí Linh - Hải Dương Nếu sai xin chịu trách nhiệm trước hội đồng khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên La Văn Võ DANH MỤC VIẾT TẮT CLB : Câu lạc GDTC : Giáo dục thể chất LVĐ : Lượng vận động NĐC : Nhóm đối chứng NTN : Nhóm thực nghiệm NXB : Nhà xuất STN : Sau thực nghiệm TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông THSC : Trung học sở TTN : Trước thực nghiệm VĐV : Vận động viên M : Mét MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Chủ trương sách Đảng Nhà nước GDTC Thể thao trường học 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ giáo dục thể chất trường học 1.3 Cơ sở thực tiễn 1.4 Vai trò Bóng đá trường phổ thông 1.5 Cơ sở lý luận kỹ thuật sút bóng mu diện 1.6 Giai đoạn hình thành kỹ năng, kỹ xảo 11 1.7 Các nguyên tắc huấn luyện 11 1.8 Đặc điểm tâm, sinh lý học sinh THPT .16 CHƢƠNG NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP, TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 20 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 20 2.2 Phương pháp nghiên cứu .20 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đánh giá thực trạng việc sử dụng tập khả thực kỹ thuật sút bóng mu diện đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 25 3.2 Lựa chọn, lựa chọn dụng đánh giá hiệu sút bóng mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 32 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 Kết luận 46 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Nội Dung biểu Bảng 3.1 Kết vấn chuyên môn, HLV, giáo viên lựa chọn test đánh giá sút mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường trung học phổ thông Chí Linh - Hải Dương (n = 20) Bảng 3.2 Kết đánh giá khả sút bóng mu Trang 24 27 diện đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương (n = 20) Bảng 3.3 Kết vấn lựa chọn tập sút bóng mu 31 diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương (n = 20) Bảng 3.4 Kết vấn mức độ ưu tiên sử dụng số buổi tập 37 tuần chuyên gia, HLV, giáo viên lựa chọn (n = 20) Bảng 3.5 Kết vấn thời gian cho tập 38 HLV, giáo viên cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương lựa chọn (n = 20) Bảng 3.6 Tiến trình thực nghiệm đội tuyển Bóng đá nam 40 trường THPT Chí Linh - Hải Dương Bảng 3.7 Kết kiểm tra trước thực nghiệm NĐC NTN 42 đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh Hải Dương (nA = nB = 10 VĐV) Bảng 3.8 Kết kiểm tra sau thực nghiệm NĐC NTN đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh Hải Dương (nA = nB = 10 VĐV) 43 Biểu đồ Biểu đồ thể thành tích thực chạy đà sút bóng 44 xa trước STN đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương Biểu đồ Biểu đồ thể hiệu thành tích sút bóng liên tục 45 10 vào cầu môn (6x2,11m) bóng sống (quả) trước STN đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương Biểu đồ Biểu đồ thể hiệu dẫn bóng luồn cọc sút bóng cầu môn (6x2,11m) trước STN đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 45 ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục người phát triển toàn diện mục tiêu chung giáo dục tiên tiến giới Việt Nam trình hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu, nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước giai đoạn bước ngoặt có ý nghĩa định Sự thay đổi nội kinh tế đất nước trước yêu cầu hội nhập đòi hỏi giáo dục phải cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, không giỏi chuyên môn, kỹ làm việc mà phải có sức khỏe dồi để biến ý tưởng trở thành thực Ý thức tầm quan trọng giáo dục thể chất (GDTC) nhằm nâng cao thể lực cho người Việt Nam, bước cải tạo nòi giống, từ thành lập nước , Đảng Bác Hồ quan tâm đến việc nâng cao sức khoẻ của nhân dân , đã phát động phong trào toàn dân tập thể dục, đặc biệt hệ trẻ nhà trường cấp Nhà nước coi trọng công tác Thể dục thể thao (TDTT) trường học, nhằm phát triển hoàn thiện thể chất cho tầng lớp - thiếu niên, nhi đồng GDTC nội dung bắt buộc với học sinh - sinh viên thực hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đại học, TDTT trường học bao gồm việc tiến hành chương trình GDTC bắt buộc tổ chức hoạt động TDTT khóa cho người học Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện cho học sinh tập luyện TDTT phù hợp với đặc điểm lứa tuổi điều kiện sở vật chất nơi GDTC phận để thực mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao dân trí, làm cho “dân sinh dũng” bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Bóng đá môn thể thao quốc tế hóa phổ biến rộng khắp giới nhiều người yêu thích, say mê Người ta coi bóng đá môn thể thao “vua” tính hấp dẫn lôi thu hút đông đảo quần chúng tham gia tập luyện thi đấu Bóng đá môn thể thao mang tính nghệ thuật cao cường điệu thêm chút môn nghệ thuật nghệ thuật đầy đủ trí tuệ Hơn bóng đá môn thể thao mang tính đoàn kết, hữu nghị hiểu biết lẫn quốc gia, tỉnh thành, ngành địa phương Ở Việt Nam, bóng đá đưa vào thực dân Pháp xâm lược đô hộ nước ta Ngay từ buổi sơ khai, bóng đá thu hút số lượng người tham gia tập luyện thi đấu ngày đông Kỹ thuật bóng đá đa dạng, bao gồm: Sút bóng má ngoài, má trong, mu diện bàn chân, đánh đầu, khống chế …Trong kỹ thuật đó, kỹ thuật sút bóng mu diện bàn chân sử dụng nhiều tập luyện thi đấu Thông qua tình sút bóng cầu môn, đường căng ngang, tạo đường bóng mạnh xác, nâng cao hiệu ghi bàn thắng Xuất phát từ ưu điểm, sức ảnh hưởng tác dụng môn Bóng đá, đông đảo em học sinh trường THPT Chí Linh - Hải Dương tự giác, tích cực tham gia học tập rèn luyện nâng cao trình độ chơi môn thể thao Song qua thực tiễn khảo sát giải phong trào Hội khỏe trường cho thấy: Khả thực khả kỹ thuật sút bóng mu diện bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương thiếu xác phương hướng tốc độ bay bóng Việc lựa chọn tập nhằm nâng cao hiệu sút bóng mu diện cho VĐV Bóng đá nam trường THPT Chí Linh – Hải Dương cần thiết Trong trình nghiên cứu tài liệu được biết có m ột số tác giả nghiên cứu về lĩ nh vực bóng đá nhà trường THPT : Nguyễn Thị Hà, Lương Thế Long, Nguyễn Ngọc Long, Vũ Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thị Tâm, Bùi Thị Trang, Khoa GDTC Trường ĐHSP Hà Nội 2…Tuy nhiên chưa có tác giả nào nghiên cứu về hiệu quả sút bóng mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn tập nâng cao hiệu sút bóng mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương”  Mục đích nghiên cứu Lựa chọn tập giúp nâng cao hiệu sút bóng mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương  Giả thuyết khoa học Nếu đề tài đánh giá th ực trạng áp dụng có hiệu tập lựa chọn giúp đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương nâng cao hiệu sút bóng mu diện, đạt thành tích cao thi đấu trường CHƢƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Chủ trƣơng sách Đảng Nhà nƣớc GDTC Thể thao trƣờng học Đảng ta xác đị nh việc đầu tư cho TDTT đầu tư cho người, cho phát triển đất nước, việc giữ gìn , tôn vinh giá trị thể dục , thể thao dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và phát triển thể dục, thể thao nước ta mang tính dân tộc, khoa học, nhân dân, văn minh, những quan điểm có ý nghĩ a quan trọng quá trì nh hội nhập và phát triển TDTT trường học phận hữu mục tiêu giáo dục đào tạo, góp phần tạo hệ trẻ phát triển toàn diện: “Phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức” đáp ứng yêu cầu xã hội, phục công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bên cạnh đó, “TDTT trường học có ý nghĩ a quan trọng đối với việc phát hiệ n, bồi dưỡng nhân tài và nâng cao thành tí ch thể thao” Sẽ không thao thành tích cao thể thao trường học không phát triển [16] Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1996) khẳng định: “… phát triển phong trào TDTT sâu rộng nước, trước hết thanh, thiếu niên; tạo chuyển biến tích cực chất lượng hiệu Giáo dục thể chất trường học, lực lượng dự bị quốc phòng lực lượng vũ trang Mở rộng quan hệ quốc tế TDTT Từng bước hình thành lực lượng thể thao chuyên nghiệp” “Thực giáo dục toàn diện bậc tiểu học (đặc biệt môn nhạc, họa, TDTT)”… “Tạo bước tiến phong trào TDTT, đạt – 10% dân số tập luyện TDTT, 50% trường học cấp thực GDTC có nề nếp, hình thành hệ thống đào tạo tài quốc gia, nâng cao thành tích môn thể thao Xây dựng qui hoạch xúc tiến 45 Biểu đồ 2: Biểu đồ thể hiệu thành tích sút bóng liên tục 10 vào cầu môn (6x2,11m) bóng sống trước STN đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 7,7 6,5 6,1 5,8 Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng TTN STN Biểu đồ 3: Biểu đồ thể hiệu dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn (6x2,11m) trước STN đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ sở, kết nghiên cứu, phân tích cho thấy kỹ thuật sút bóng mu diện sử dụng nhiều tập luyện thi đấu hiệu chưa cao, vấn đề cấp thiết cần giải Do vậy, lựa chọn tập phương pháp dạy khoa học, phù hợp với đặc điểm người học nhằm nâng cao hiệu sút bóng cầu môn mu diện cần thiết Kết nghiên cứu đề tài lựa chọn 11 tập nâng cao hiệu sút bóng mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương sau: Đá bóng vào tường Hai người sút bóng qua lại Sút bóng cầu môn (bóng chết) Sút bóng cầu môn có hàng rào Đẩy bóng sút cầu môn Hai người phối hợp bật tường qua lại sút bóng cầu môn Dẫn bóng luồn cọc sút vào cầu môn Sút bóng xa bóng nẩy từ mặt sân lên Bài tập phát triển sức mạnh cổ chân, bật bục cao 40 - 45cm 10.Bài tập phát triển sức mạnh đùi (ngồi dựa tường) 11.Hoàn thiện kỹ thuật động tác qua thi đấu Qua kiểm nghiệm thực tế, chứng minh hiệu tập lựa chọn có tác dụng hẳn tập cũ việc nâng cao khả sút bóng cầu môn mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 47 Kiến nghị Từ kết luận cho phép kiến nghị Hệ thống tập đề tài l ựa chọn tập dễ thực hiện, dễ kiểm tra đánh giá, phù hợp với điều kiện nhà trường Trường THPT Chí Linh - Hải Dương sử dụng tập chọn làm tài liệu tham khảo để giảng dạy, huấn luyện nhằm nâng cao hiệu quả sút bóng cầu môn bằng mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam nhà trường , đồng thời cần sử dụng rộng rãi nghiên cứu thêm nhiều đối tượng khác Đề nghị nhà trường nâng cấp trang thiết bị, sở vật chất, sân bãi dụng cụ tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả công tác GDTC nói chung và môn Bóng đá nhà trường nói riêng TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư TW Đảng (1994), Chỉ thị số 36/TW Ban Bí thư, ngày 24 tháng năm 1994 công tác TDTT giai đoạn Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (1961), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần III, Nxb trị quốc gia Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Nghị số 08– NQ/TW Ban chấp hành Trung ương, ngày 01 tháng 12 năm 2011 tăng cường lãnh đạo Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao đến năm 2020 Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Hội nghị lần thứ VII, Nxb trị quốc gia Bộ Giáo dục Đào tạo (2001), Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT ngày 3/5/2001 Ban hành theo quy chế GDTC y tế trường học Chính phủ CHXHCN Việt Nam, Chỉ thị số 133-TTg Thủ tướng phủ ngày 07/3/1995 việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành TDTT đến năm 2012 D.Hare 1996, Học thuyết huấn luyện, NXB TDTT, Hà Nội Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2006), Lý luận phương pháp GDTC trường học, NXB TDTT Hà Nội Hồ Chí Minh: “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục 27/03/1946 10 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 1995 11 Lời dặn Bác Hồ thăm Trường Đại học TDTT I ngày 1412-1946 (2000) – Chỉ thị Hồ Chí Minh với TDTT, Nxb TDTT 12 Luật Giáo dục (2005), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 13 Luật Thể dục thể thao (2006), Nxb Tư pháp Hà Nội 14 Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên (2003), Sinh lý TDTT Hà Nội 15 Lê Văn Xem (1995), Giáo trình tâm lí học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 16 Lê Bửu, Bác Hồ với TDTT Việt Nam, NXB TDTT Hà Nội 17 Nguyễn Thiệt Tì nh – Huấn luyện và giảng dạy bóng đá NXB TDTT 18 Nguyễn Đức Văn (1998), Toán học thống kê, NXB TDTT Hà Nội 19 Ủy Ban thường vụ Quốc hội (2000), Pháp lệnh TDTT số 28/2000/PLUBTVQH 10 ngày 25/9/2000 PHỤ LỤC TRƢỜNG ĐHSPHÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA GDTC Xuân Hòa, Ngày….tháng….năm 2016 PHIẾU PHỎNG VẤN Họ tên :…………………………………………………… Lớp:……………… Trường :………………………………… Với mục đích tìm tập nhằm nâng cao hiệu sút bóng cầu môn mu diện cho đội Bóng đá nam trường THPT Chí Linh – Hải Dương, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu sút bóng mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương” Các bạn vui lòng trả lời giúp câu hỏi đây, trân trọng ý kiến em Câu 1: Theo bạn để đánh giá kỹ thuật sút cầu môn mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Chí Linh - Hải Dƣơng nên sử dụng tập nào? + Dẫn bóng luồn cọc sút bóng cầu môn + Sút bóng liên tục 10 vào cầu môn cách cầu môn 11m bóng chết + Sút bóng liên tục 10 vào cầu môn bóng sống + Thực chạy đà sút bóng xa + Thực chạy đà sút bóng xa Câu 2: Hãy lựa chọn tập sút bóng cầu môn mu diện cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Chí Linh - Hải Dƣơng + Mô động tác + Đá bóng vào tường + người sút bóng qua lại + Sút bóng cầu môn bóng cố định + Đẩy bóng sút cầu môn + Phối hợp người sút bóng vào cầu môn + Sút bóng xa bóng nẩy từ mặt sân lên + Sút bóng cầu môn có hang rào + Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn + Sút bóng xa bóng chết + Sút bóng xa bóng sống + Sút bóng 10 liên tục vào cầu môn + Sút bóng xa có đà vào cầu môn + Bài tập chống sút cầu môn + Bài tập sút bóng động có đà vào cầu môn + Bài tập vuốt bóng không vào cầu môn + Chạy tốc độ vào phán đoán bóng sút chạm cầu môn + Bài tập phát triển thể lực bổ trợ + Bài tập phát triển đùi + Hoàn thiện kỹ thuật động tác qua thi đấu Câu 3: Theo bạn tuần tập đội tuyển cần buổi hợp lý ? + buổi + buổi + buổi + buổi + buổi Câu 4: Theo bạn độ ƣu tiên thời gian cho buổi tập (phút)? +10 - 15 + 15 - 20 + 20 - 25 + 30 - 35 + 40 - 45 Xin chân thành cảm ơn ! Ngƣời đƣợc vấn (ký tên) Ngƣời vấn (ký tên) LA VĂN VÕ Phụ lục Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm Test thành tích sút bóng xa tính (m) Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Chu Thế Anh Trương Mạnh Anh Vũ Việt Anh Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Văn Duy Dương Trung Hiếu Nguyễn Công Hoàng Nguyễn Việt Hoàng Lê Anh Sơn 10 Trần Anh Quân  Xi Xi - X ( Xi - X )2 33 -0,2 0,04 32 -1,2 1,44 33 -0,2 0,04 34 0,8 0,64 34 0,8 0,64 34 0,8 0,64 34 0,8 0,64 32 -1,2 1,44 33 -0,2 0,04 33 33,2 -0,2 0,04 5,6 33 0,6 0,36 33 0,6 0,36 32 -0,4 0,16 31 -1,4 1,96 33 0,6 0,36 32 -0,4 0,16 33 0,6 0,36 Nhóm đối chứng Hoàng Quang Vinh Hoàng Văn Tiền Vũ Đức Thành Nguyễn Quang Thắng Nguyễn Trung Nam Mạc Đình Phương Lê Bảo Khánh Nguyễn Đình Hưng Trần Huy Hoàng 10 Nguyễn Xuân Cương  32 -0,4 0,16 33 0,6 0,36 32 32,4 -0,4 0,16 4,4 Phụ lục Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test thành tích sút bóng xa tính (m) Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Chu Thế Anh Xi Xi - X ( Xi - X )2 37 0,5 0,25 Trương Mạnh Anh 37 0,5 0,25 Vũ Việt Anh 36 -0,5 0,25 Nguyễn Tiến Dũng 37 0,5 0,25 Nguyễn Văn Duy 36 -0,5 0,25 Dương Trung Hiếu 35 -1,5 2,25 Nguyễn Công Hoàng 37 0,5 0,25 Nguyễn Việt Hoàng 37 0,5 0,25 Lê Anh Sơn 37 0,5 0,25 10 Trần Anh Quân 36 36.5 -0,5 0,25  4,5 Nhóm đồi chứng Hoàng Quang Vinh 34 -0,8 0,64 Hoàng Văn Tiền 36 1,2 1,44 Vũ Đức Thành 34 -0,8 0,64 Nguyễn Quang Thắng 33 -1,8 3,24 Nguyễn Trung Nam 35 0,2 0,04 Mạc Đình Phương 35 0,2 0,04 Lê Bảo Khánh 35 0,2 0,04 Nguyễn Đình Hưng 35 0,2 0,04 Trần Huy Hoàng 35 0,2 0,04 10 Nguyễn Xuân Cương 36 34,8 1,2 1,44  7,6 Phụ lục Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm Test thành tích dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn 10 (6x2,11m) Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Chu Thế Anh Xi Xi - X ( Xi - X )2 -0,1 0,04 Trương Mạnh Anh 0,9 0,64 Vũ Việt Anh -0,1 0,04 Nguyễn Tiến Dũng -0,1 0,04 Nguyễn Văn Duy 0,9 0,64 Dương Trung Hiếu -0,1 0,04 Nguyễn Công Hoàng -1,1 1,44 Nguyễn Việt Hoàng -0,1 0,04 Lê Anh Sơn -0,1 0,64 10 Trần Anh Quân 6,1 -0,1 0,04  3,6 Nhóm đối chứng Hoàng Quang Vinh -0,8 0,64 Hoàng Văn Tiền 0,2 0,04 Vũ Đức Thành 0,2 0,04 Nguyễn Quang Thắng 1,2 1,44 Nguyễn Trung Nam 0,2 0,04 Mạc Đình Phương 0,2 0,04 Lê Bảo Khánh -0,8 0,64 Nguyễn Đình Hưng -0,8 0,64 Trần Huy Hoàng 0,2 0,04 10 Nguyễn Xuân Cương 5,8 0,2 0,04  3,6 Phụ lục Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test thành tích dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn (6x2,11m) Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Chu Thế Anh Xi Xi - X ( Xi - X )2 8 64 Trương Mạnh Anh -0,7 0,49 Vũ Việt Anh 0,3 0,09 Nguyễn Tiến Dũng -0,7 0,49 Nguyễn Văn Duy 0,3 0,09 Dương Trung Hiếu -0,7 0,49 Nguyễn Công Hoàng 1,3 1,69 Nguyễn Việt Hoàng 0,3 0,09 Lê Anh Sơn 0,3 0,09 10 Trần Anh Quân 7.7 -0,7 0,49 8.7  Nhóm đối chứng Hoàng Quang Vinh 0,5 0,25 Hoàng Văn Tiền -0,5 0,25 Vũ Đức Thành 0,5 0,25 Nguyễn Quang Thắng -0,5 0,25 Nguyễn Trung Nam 0,5 0,25 Mạc Đình Phương -0,5 0,25 Lê Bảo Khánh 0,5 0,25 Nguyễn Đình Hưng -0,5 0,25 Trần Huy Hoàng 0,5 0,25 10 Nguyễn Xuân Cương 6,5 -0,5 0,25  2,5 Phụ lục Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm Test thành tích sút bóng liên tục 10 vào cầu môn (6x2,11m) bóng sống Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Chu Thế Anh Xi Xi - X ( Xi - X )2 0,6 0,36 Trương Mạnh Anh 0,6 0,36 Vũ Việt Anh -1,4 1,96 Nguyễn Tiến Dũng -0,4 0,16 Nguyễn Văn Duy -1,4 1,96 Dương Trung Hiếu -0,4 0,16 Nguyễn Công Hoàng -0,4 0,16 Nguyễn Việt Hoàng 0,6 0,36 Lê Anh Sơn 0,6 0,36 10 Trần Anh Quân 6.4 1,6 2,56  8,4 Nhóm đối chứng Hoàng Quang Vinh -0,2 0,04 Hoàng Văn Tiền -0,2 0,04 Vũ Đức Thành 0,8 0,64 Nguyễn Quang Thắng -0,2 0,04 Nguyễn Trung Nam -0,2 0,04 Mạc Đình Phương 0,8 0,64 Lê Bảo Khánh -0,2 0,04 Nguyễn Đình Hưng -0,2 0,04 Trần Huy Hoàng -0,2 0,04 10 Nguyễn Xuân Cương 6.2 -0,2 0,04  1,6 Phụ lục Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test thành tích sút bóng liên tục 10 vào cầu môn (6x2,11m) bóng sống Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Chu Thế Anh Xi Xi - X ( Xi - X )2 -0,3 0,09 Trương Mạnh Anh -0,3 0,09 Vũ Việt Anh 0,7 0,49 Nguyễn Tiến Dũng -0,3 0,09 Nguyễn Văn Duy -0,3 0,09 Dương Trung Hiếu -0,3 0,09 Nguyễn Công Hoàng 0,7 0,49 Nguyễn Việt Hoàng -0,3 0,09 Lê Anh Sơn 0,7 0,49 10 Trần Anh Quân 8,3 -0,3 0,09  2,1 Nhóm đối chứng Hoàng Quang Vinh -0,2 0,04 Hoàng Văn Tiền 0,8 0,64 Vũ Đức Thành -1,2 1,44 Nguyễn Quang Thắng -0,2 0,04 Nguyễn Trung Nam -0,2 0,04 Mạc Đình Phương -0,2 0,04 Lê Bảo Khánh 0,8 0,64 Nguyễn Đình Hưng -0,2 0,04 Trần Huy Hoàng 0,8 0,64 10 Nguyễn Xuân Cương 7,2 -0,2 0,04  3,6 [...]... bằng mu chính diện mạnh, chính xác + Nội dung bài tập: VĐV đặt bóng cố định cách cầu môn từ 20m đẩy xuống 5m sau đó chạy vào sút bóng vào cầu môn bằng mu chính diện 3.1.2 Đánh giá thực trạng khả năng sút bóng cầu môn bằng mu chính diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 3.1.2.1 Thực trạng việc sử dụng bài tập sút bóng bằng mu chính diện của VĐV đội tuyển Bóng đá nam trường THPT. .. Các bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng bằng mu chính diện - Khách thể: Đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 2.3.3 Đị a điểm nghiên cứu - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Trường THPT Chí Linh - Hải Dương 25 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng việc sử dụng bài tập và khả năng thực hiện kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện của đội tuyển Bóng đá nam trường THPT. .. năng sút bóng bằng mu chính diện của các đội tuyển Bóng đá nam của trường THPT Chí Linh - Hải Dương Để đánh giá chính xác hơn chúng tôi tiến hành kiểm tra sư phạm trên đối tượng nghiên cứu bằng các test đã lựa chọn và so sánh với thang điểm (nhà trường sử dụng) đánh giá khả năng sút bóng cầu môn bằng mu chính diện cho VĐV đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 29 Bảng 3.2 Kết quả đánh... CỨU 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng việc sử dụng bài tập và khả năng thực hiện kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương Nhiệm vụ 2: Lựa chọn, ứng dụng và đánh hiệu quả sút bóng bằng mu chính diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải quyết mục đích và nhiệm vụ của đề... sử dụng để nâng cao khả năng sút bóng cầu môn bằng mu chính diện Các bài tập đó là: 1 Bài tập phối hợp dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn (quả) 2 Sút bóng cố định vào cầu môn (quả) 3 Bài tập đá phạt hàng rào (quả) 4 Sút bóng xa có đà (m) 5 Bài tập phát triển thể lực bổ trợ (lần) 6 Bài tập di chuyển sút cầu môn (lần) 7 Đẩy bóng một chạm sút cầu môn (quả) 8 Sút bóng 10 quả liên tục vào cầu môn (quả) 9 Hoàn... THPT Chí Linh - Hải Dương 3.1.1 Lựa chọn test đánh giá sút bóng cầu môn bằng mu chính diện Thông qua quá trình nghiên cứu và tham khảo tài liệu chuyên môn xác định được 5 test thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả sút bóng cầu môn bằng mu chính diện: - Sút bóng xa 5 quả (m) - Sút bóng xa trong hành lang có chiều rộng 20m (quả) - Dẫn bóng luồn cọc sút bóng cầu môn 10 quả (6x2,11m) (quả) - Sút bóng. .. để nâng cao khả năng sút bóng bằng mu chính diện cho VĐV đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương Những nguyên nhân kể trên đã làm hạn chế khả năng phối hợp vận động và quá trình thực hiện kỹ thuật động tác trong thi đấu của VĐV Vì vậy việc nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao khả năng sút bóng bằng mu chính diện cho VĐV là hoàn toàn thiết thực và cấp bách 3.1.2.2 Thực trạng khả năng sút. .. quả sút bóng cầu môn bằng mu chính diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương Nội dung và cách thực hiện các test: - Test 1: Sút bóng xa 5 quả ( m) + Mục đích: Giúp VĐV có thể sút bóng bằng mu chính diện mạnh và đi xa + Nội dung: Thực hiện lấy đà sút xa 5 quả liên tiếp, lấy thành tích của lần sút xa nhất (tính m) - Test 2: Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn 10 quả (6x2,11m) (quả) + Mục... THPT Chí Linh - Hải Dương Qua quan sát một số buổi tập của đội tuyển Bóng đá nam của trường THPT Chí Linh chúng tôi nhận thấy mức độ thực hiện kỹ thuật sút bóng cầu môn bằng mu chính diện của các nam VĐV còn nhiều hạn chế, các em vận dụng kỹ thuật chưa chính xác, chưa linh hoạt, chưa hợp lý Chúng tôi đi vào công tác thu thập và tổng hợp được số lượng bài tập mà HLV của trường THPT Chí Linh - Hải Dương. .. diện cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Chí Linh - Hải Dương Kết quả phỏng vấn được trình bày tại bảng 3.1 Bảng 3.1 Kết quả phỏng vấn nhà chuyên môn, HLV, giáo viên lựa chọn test đánh giá sút bằng mu chính diện cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng trung học phổ thông Chí Linh - Hải Dƣơng (n = 20) 26 TT 1 2 Các test Đồng ý % Không đồng ý % 7 35 13 65 17 85 3 15 12 60 8 40 18 90 2 10 18 90 2 10 Sút bóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng bằng MU chính diện cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT chí linh hải dương, Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng bằng MU chính diện cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT chí linh hải dương, Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng bằng MU chính diện cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT chí linh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay