Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty thương mại hà nội

13 167 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:40

i PHẦN MỞ ĐẦU Phân tích báo cáo tài nhằm đánh giá khái quát tình hình tài chính, hiệu kinh doanh, tiềm lực hạn chế tài doanh nghiệp nói chung Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) nói riêng Việc phân tích báo cáo tài Tổng Công ty Thương mại Hà Nội nằm tình trạng chung tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước Việt Nam mẻ, sơ sài tồn nhiều hạn chế Vì vậy, chọn đề tài: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài Tổng công ty Thương mại Hà Nội” để nghiên cứu Luận văn phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, danh mục chữ viết tắt, bảng biểu sơ đồ, phụ lục kèm theo trình bày ba chương với nội dung sau: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Báo cáo tài ý nghĩa phân tích báo cáo tài kinh tế thị trường 1.1.1 Báo cáo tài Báo cáo tài (BCTC) tranh tổng hợp phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, kết kinh doanh quan hệ tài doanh nghiệp (DN) thời điểm hay thời kỳ 1.1.2 Ý nghĩa phân tích báo cáo tài kinh tế thị trường - Khái niệm phân tích báo cáo tài Phân tích BCTC DN thực chất phân tích tiêu tài hệ thống báo cáo tiêu tài mà nguồn thông tin từ hệ thống báo cáo nhằm đánh giá tình hình tài DN, cung cấp thông tin cho đối tượng có nhu cầu theo mục tiêu khác ii - Ý nghĩa phân tích báo cáo tài kinh tế thị trường Phân tích BCTC DN cho biết DN sử dụng nguồn lực tài nào, yếu tố sản xuất để từ có biện pháp sử dụng tốt nguồn lực tài yếu tố sản xuất nhằm đạt hiệu kinh tế cao Vì vậy, phân tích BCTC cần phải xem yêu cầu thường xuyên có ý nghĩa quan trọng DN kinh tế thị trường Phân tích BCTC DN công cụ đắc lực thiếu nhà quản trị khác kinh tế thị trường như: Đối với chủ DN nhà quản trị DN, cán công nhân viên, nhà đầu tư, người cho vay, nhà cung cấp, quan quản lý 1.2 Phương pháp phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Phương pháp phân tích BCTC hệ thống công cụ, biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu kiện, tượng, mối quan hệ bên bên ngoài, luồng dịch chuyển biến đổi hoạt động đầu tư tài hoạt động khác, tiêu nhằm đánh giá tình hình hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh hoạt động khác DN để từ đưa định hợp lý 1.2.1 Phương pháp so sánh So sánh phương pháp sử dụng phổ biến quan trọng phân tích BCTC nằm nghiên cứu kết quả, biến động mức độ biến động tiêu phân tích 1.2.2 Phương pháp loại trừ Phương pháp loại trừ sử dụng nhằm xác định xu hướng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu phân tích Theo phương pháp này, nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố phải loại trừ ảnh hưởng nhân tố lại Phương pháp loại trừ sử dụng phân tích hai cách phương pháp thay liên hoàn phương pháp số chênh lệch: 1.2.3 Phương pháp liên hệ cân đối Cơ sở phương pháp cân lượng hai mặt yếu iii tố trình kinh doanh Dựa vào mối quan hệ cân đối xác định ảnh hưởng nhân tố đến biến động tiêu phản ánh đối tượng phân tích 1.2.4 Phương pháp mô hình tài Dupont Phương pháp mô hình tài Dupont nhằm đánh giá tác động tương hỗ tỷ số tài cách biến tiêu tổng hợp thành hàm số loạt biến số Điều cho phép phân tích ảnh hưởng tỷ số tỷ số tổng hợp 1.2.5 Phương pháp đồ thị Phương pháp dùng để minh hoạ kết tài thu trình phân tích biểu đồ, sơ đồ… Phương pháp đồ thị giúp người phân tích thể rõ ràng, trực quan diễn biến đối tượng nghiên cứu nhanh chóng có phân tích định hướng tiêu tài để tìm nguyên nhân biến đổi tiêu, từ kịp thời đưa biện pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 1.3 Nội dung phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Tùy theo vị trí mục đích sử dụng thông tin người phân tích mà nội dung phân tích BCTC không giống nhóm phân tích khác nhau, nói chung, phân tích BCTC DN bao gồm nội dung chủ yếu sau: - Phân tích khái quát tình hình tài Phân tích khái quát tình hình tài nhằm đưa nhận định sơ ban đầu tình hình tài DN Thông qua công việc này, nhà quản lý xác định thực trạng sức mạnh tài DN, biết mức độ độc lập mặt tài khó khăn tài mà DN phải đương đầu, lĩnh vực toán Qua đó, nhà quản lý đề định cần thiết đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết, mua bán, cho vay,… - Phân tích cấu trúc tài Cấu trúc tài DN xem xét góc độ cấu tài sản, cấu nguồn vốn mối quan hệ tài sản nguồn vốn Phân tích cấu trúc tài việc xem xét tình hình huy động, sử dụng vốn mối quan hệ tình hình huy iv động với tình hình sử dụng vốn DN Qua giúp nhà quản lý nắm tình hình phân bổ tài sản nguồn tài trợ tài sản, biết nguyên nhân dấu hiệu ảnh hưởng đến cân tài để đưa định điều chỉnh sách huy động sử dụng vốn mình, bảo đảm cho DN có cấu trúc tài lành mạnh, hiệu tránh rủi ro kinh doanh Đồng thời nội dung phân tích góp phần củng cố cho nhận định rút đánh giá khái quát tình hình tài - Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh Để đảm bảo cung cấp đủ vốn cho hoạt động kinh doanh, DN phải có biện pháp tài để huy động hình thành nguồn vốn Nguồn vốn DN hình thành từ vốn chủ sở hữu, vốn vay vốn chiếm dụng trình toán Thực chất trình phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh việc phân tích cân tài DN tức xem xét mối quan hệ cân đối tài sản nguồn hình thành tài sản DN - Phân tích tình hình khả toán Tình hình khả toán DN phản ánh rõ nét chất lượng hoạt động tài hiệu hoạt động DN Nếu hoạt động tài tốt, khả toán cao, DN công nợ, bị chiếm dụng vốn chiếm dụng vốn Ngược lại, hoạt động tài dẫn đến tình trạng DN khả toán, chiếm dụng vốn lẫn nhau, khoản công nợ phải thu, phải trả dây dưa, kéo dài - Phân tích hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng nguồn vật lực, tài DN để đạt hiệu cao Do vậy, phân tích hiệu kinh doanh nội dung phân tích tài DN, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho DN thị trường Qua phân tích nhân tố tác động tới hiệu kinh doanh giúp cho DN biết nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh khả sinh lợi, từ có biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu kinh doanh v - Phân tích giá trị doanh nghiệp sở Bảng cân đối kế toán Theo thông lệ quốc tế khu vực, có phương phương pháp định giá DN chủ yếu: phương pháp tài sản, phương pháp thu nhập, phương pháp so sánh thị trường Trong phương pháp có nhiều kỹ thuật tính toán khác Với nguồn tài liệu BCTC, cụ thể bảng cân đối kế toán, DN xác định giá trị DN theo sổ sách kế toán - Phân tích rủi ro tài Khi xem xét rủi ro tài thường phải xem xét rủi ro toán nợ ảnh hưởng cấu nợ đến khả sinh lợi vốn chủ sở hữu DN Các tiêu phân tích tiêu khả toán, tiêu suất sinh lời phản ánh rủi ro tài Để phân tích rủi ro tài DN ta sử dụng tiêu sau để phân tích sau: - Phân tích rủi ro tài thông qua tiêu phản ánh hiệu kinh doanh: Hiệu sử dụng lãi vay, tỷ suất sinh lời vốn (ROI) - Phân tích rủi ro tài thông qua đòn bẩy tài chính: Hệ số nợ, đòn bẩy tài chính, độ nhạy đòn bẩy tài chính: - Dự báo tiêu báo cáo tài BCTC dự báo sở để nhà quản trị đưa kế hoạch kinh doanh phù hợp hữu hiệu nhằm đảm bảo an ninh hoạt động tài nâng cao hiệu sử dụng vốn Khi tiến hành dự báo, đòi hỏi nhà phân tích phải có trình độ chuyên môn cao kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu hoạt động kinh doanh DN môi trường tương lai Các phương pháp dự báo khoa học phải dựa sở khách quan, đảm bảo cho tiêu dự báo có độ tin cậy cao 1.4 Tổ chức phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Tổ chức công tác phân tích BCTC DN việc thiết lập trình tự bước công việc cần tiến hành trình phân tích Để phân tích BCTC DN thực phát huy tác dụng tiêu trình đưa định, việc phân tích BCTC phải tổ chức khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm kinh doanh DN, chế hoạt động, chế quản lý kinh tế tài phù hợp vi với mục tiêu quan tâm đối tượng Phân tích BCTC DN thường tiến hành qua giai đoạn sau: - Giai đoạn lập kế hoạch phân tích: Đây giai đoạn khâu quan trọng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, thời gian nội dung công việc phân tích Lập kế hoạch phân tích bao gồm việc xác định mục tiêu, xây dựng hệ thống tiêu phân tích - Giai đoạn tiến hành phân tích: Đây giai đoạn triển khai, thực công việc ghi kế hoạch, thực chất kết hợp hài hòa người, phương pháp phân tích, tài liệu sử dụng để đạt thông tin từ tiêu xây dựng - Giai đoạn kết thúc: Đây giai đoạn cuối trình phân tích Trong giai đoạn cần tiến hành công việc cụ thể sau: Viết báo cáo phân tích, hoàn chỉnh hồ sơ phân tích CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 2.1 Tổng quan Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Quá trình hình thành phát triển - Lĩnh vực kinh doanh - Công tác phát triển thương hiệu xúc tiến thương mại - Chức nhiệm vụ - Cơ cấu tổ chức 2.2 Thực trạng phân tích báo cáo tài Tổng công ty Thương mại Hà Nội 2.2.1 Tổ chức phân tích báo cáo tài Tại TCT Thương mại Hà Nội chưa có phận làm công tác phân tích riêng Việc phân tích BCTC thuộc chức phòng Tài – Kế toán thuộc TCT vii Kế toán trưởng người trực tiếp quản lý điều hành công tác phân tích BCTC TCT chịu trách nhiệm hoàn toàn kết phân tích 2.2.2 Phương pháp phân tích báo cáo tài Phương pháp phân tích BCTC cách thức tiếp cận đối tượng phân tích thể qua hệ thống tiêu phân tích để biết ý nghĩa mối quan hệ hữu thông tin từ tiêu phân tích Có nhiều phương pháp để phân tích BCTC TCT Thương mại Hà Nội sử dụng chủ yếu hai phương pháp sau: Phương pháp so sánh phương pháp tỷ lệ Ngoài ra, TCT không sử dụng thêm phương pháp 2.2.3 Nội dung phân tích báo cáo tài - Phân tích cấu trúc tài Tại TCT Thương mại Hà Nội, việc phân tích cấu trúc tài thực thông qua phân tích tình hình biến động tài sản nguồn vốn - Phân tích tình hình khả toán Tình hình khả toán DN phản ánh chất lượng công tác tài DN Tại TCT Thương mại Hà Nội, việc phân tích tình hình toán thực thông qua phân tích khoản nợ phải thu khoản nợ phải trả Để phân tích khả toán, phận phân tích TCT tiến hành phân tích tiêu: hệ số khả toán tổng quát, hệ số khả toán ngắn hạn, hệ số khả toán nhanh năm báo cáo tiến hành so sánh với số liệu năm trước - Phân tích hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng nguồn vật lực, tài DN để đạt hiệu cao Trên thực tế nay, có nhiều tiêu phản ánh hiệu kinh doanh Hiện nay, TCT Thương mại Hà Nội, để phân tích hiệu kinh doanh, phân phân tích thực phân tích Báo cáo kết kinh doanh tính toán tiêu phản ánh suất sinh viii lời: suất sinh lời doanh thu (ROS), suất sinh lời tài sản (ROA) suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) - Phân tích giá trị doanh nghiệp DN tài sản đầu tư, giá trị DN phụ thuộc vào thu nhập mang lại cho nhà đầu tư Giá trị DN tổng giá tất thu nhập có khả mang lại trình hoạt động sản xuất kinh doanh Mọi hoạt động DN suy cho hướng tới nâng cao suy tôn giá trị DN Tại TCT Thương mại Hà Nội việc phân tích giá trị DN tiếp cận theo phương pháp tổng tài sản thẩm định giá trị DN dựa vào số liệu bảng cân đối kế toán hợp - Dự báo tiêu BCTC Dự báo tiêu tài việc tính toán tiêu tài mà DN đạt dựa giả thuyết lực môi trường kinh doanh DN tương lai Trên thực tế nay, có nhiều cách thức tiếp cận phương pháp dự báo tiêu BCTC Tại TCT thương mại Hà Nội, phận phân tích dựa vào số liệu khứ thông qua BCTC năm kết hợp với tài liệu kế hoạch hàng năm để tiến hành phân tích thống kê, tổng hợp số liệu thực so sánh phân tích, tiến hành dự báo kế hoạch cho năm Các tiêu dự báo mà phận phân tích TCT đưa chủ yếu là: doanh thu, lợi nhuận BCTC, số tiêu khác như: kim ngạch xuất nhập khẩu, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân người lao động 2.3 Đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 2.3.1 Đánh giá công tác tổ chức phân tích báo cáo tài Tại TCT Thương mại Hà Nội, công tác tổ chức phân tích đơn giản mang nặng tính hình thức 2.3.2 Đánh giá nội dung phân tích báo cáo tài Phân tích BCTC nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho đối tượng quan tâm đến hoạt động DN Tại TCT Thương mại Hà Nội, nội dung phân tích ix BCTC, phận phân tích sử dụng số tiêu hạn chế đơn giản thể quy mô tốc độ Các tiêu dừng lại việc tính toán số mà chưa tìm hiểu nguyên nhân chưa đưa giải pháp mang tính khả thi để khắc phục Nguồn số liệu sử dụng để phân tích hạn chế, chủ yếu dựa vào Bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết kinh doanh hợp thuyết minh BCTC hợp nhất, thông tin phi tài sử dụng Do đó, số liệu cung cấp mang nặng tính thống kê mà chưa nêu rõ chất, ý nghĩa thông tin Trong trình phân tích BCTC, nhiều tiêu nội dung phân tích quan trọng chưa đề cập đến như: hệ số nợ, hệ số tự tài trợ, hiệu sử dụng vốn vay, phân tích tình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh, phân tích rủi ro tài chính,… 2.3.3 Đánh giá phương pháp phân tích báo cáo tài Tại TCT Thương mại Hà Nội, phận phân tích BCTC chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh phương pháp tỷ lệ Đây hai phương pháp phân tích truyền thống, sử dụng phổ biến phân tích BCTC doanh nghiệp Một số phương pháp phân tích đại như: phương pháp Doupont, phương pháp đồ thị, phương pháp chi tiết tiêu phân tích, phương pháp loại trừ, phương pháp liên hệ cân đối… không sử dụng nên việc phân tích tiêu chưa phản ánh sâu sắc chưa có chiều sâu thông tin CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 3.1 Chiến lược phát triển đến năm 2020 Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Định hướng phát triển đến năm 2020 - Quan điểm phát triển x - Kế hoạch phát triển năm tới: 2011- 2015 3.2 Tính cấp thiết việc hoàn thiện phân tích báo cáo tài Tổng công ty Thương mại Hà Nội Phân tích BCTC nhằm giúp cho nhà quản trị DN đối tượng quan tâm đến DN đưa định hợp lý hành động tương lai dựa vào thông tin có tính lịch sử BCTC Sau nghiên cứu thực trạng phân tích BCTC TCT Thương mại Hà Nội đưa nhận xét, đánh giá thực trạng công tác phân tích TCT, để đánh giá cách toàn diện tình hình tài TCT cần thiết phải có giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC theo hướng dẫn chuyên ngành để công tác phân tích BCTC ngày hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao kinh tế thị trường 3.3 Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài Tổng công ty Thương mại Hà Nội 3.3.1 Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích báo cáo tài Tổng công ty Thương mại Hà Nội Tổ chức phân tích BCTC DN việc thiết lập trình tự bước công việc cần tiến hành trình phân tích Theo đó, công tác tổ chức phân tích BCTC TCT Thương mại Hà Nội phải tổ chức khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm kinh doanh, chế hoạt động, chế quản lý kinh tế, tài DN 3.3.2 Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài Tổng công ty Thương mại Hà Nội Để công tác phân tích BCTC có hiệu quả, TCT cần hoàn thiện phân tích BCTC số nội dung sau: - Hoàn thiện tiêu đánh giá khái quát tình hình tài Để đánh giá khái quát tình hình tài chính, TCT nên bổ sung thêm tiêu đánh giá khái quát mức độ độc lập tài sau: Hệ số tự tài trợ, hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn, hệ số tự tài trợ tài sản cố định - Hoàn thiện phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh theo tính ổn định nguồn tài trợ xi Để có đánh giá xác đáng xác tình hình bảo đảm vốn, TCT lập sơ đồ khái quát cân tài theo tính ổn định nguồn tài trợ tính toán tiêu: Nguồn tài trợ thường xuyên, nguồn tài trợ tạm thời, vốn hoạt động TCT nên lập bảng để xem xét biến động loại tài sản, nguồn tài trợ, vốn hoạt động nhiều năm liên tục tính toán tiêu: hệ số tài trợ thường xuyên, hệ số tài trợ tạm thời, hệ số vốn chủ sở hữu so với nguồn tài trợ thường xuyên, Hệ số nguồn tài trợ thường xuyên so với tài sản dài hạn, hệ số tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn, nhằm đánh giá cách có tính ổn định bền vững cân tài chính, tình hình đảm bảo vốn cho hoạt dộng sản xuất kinh doanh - Hoàn thiện phân tích hiệu kinh doanh Để có sở đánh giá xác hiệu kinh doanh mình, TCT nên sử dụng số tiêu phân tích hiệu sử dụng chi phí sau: Tỷ suất lợi nhuận so với giá vốn hàng bán, tỷ suất lợi nhuận so với chi phí bán hàng, tỷ suất lợi nhuận so với chi phí QLDN, tỷ suất lợi nhuận kế toán trước thuế so với tổng chi phí Bên cạnh đó, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn so với tổng tài sản nên TCT nên quan tâm đến hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn qua việc phân tích tiêu: Số vòng quay (luân chuyển) tài sản ngắn hạn, sức sinh lời tài sản ngắn hạn, suất hao phí TSNH so với lợi nhuận, thời gian vòng luân chuyển tài sản ngắn hạn, hệ số đảm nhiệm tài sản ngắn hạn - Phân tích rủi ro tài Để đánh giá rủi ro tài chính, phận phân tích TCT tính toán tiêu tình hình công nợ khả toán, tỷ suất sinh lời Ngoài ra, TCT nên phân tích rủi ro tài theo nội dung tiêu sau: + Phân tích rủi ro tài thông qua tiêu phản ánh hiệu kinh doanh: hệ số chi trả lãi vay sức sinh lời nguồn vốn + Phân tích rủi ro tài thông qua đòn bẩy tài chính: hệ số nợ, đòn bẩy tài chính, độ nhạy đòn bẩy tài xii 3.3.3 Hoàn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài Tổng công ty Thương mại Hà Nội Để việc phân tích BCTC DN đạt hiệu cao, nội dung phân tích có chiều sâu cần phải có phương pháp phân tích đúng, đầy đủ đa dạng Trong phần thực trạng phân tích BCTC chương 2, ta thấy TCT sử dụng chủ yếu phương pháp so sánh phân tích BCTC, số tính toán, đặc biệt tiêu phản ánh suất sinh lời chưa toát lên ý nghĩa kinh tế Để khắc phục nhược điểm này, TCT nên tiến hành áp dụng thêm số phương pháp phân tích BCTC sau: - Áp dụng phương pháp loại trừ phân tích BCTC - Áp dụng phương pháp Doupont phân tích BCTC - Áp dụng phương pháp đồ thị phân tích BCTC 3.4 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài Tổng công ty Thương mại Hà Nội 3.3.1 Về phía Nhà nước - Hoàn thiện chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán sách pháp luật - Phát triển tổ chức nghề nghiệp kế toán kiểm toán nâng cao hiệu hệ thống kiểm toán 3.3.2 Về phía Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Hoàn thiện tổ chức máy kế toán theo mô hình kết hợp kế toán tài với kế toán quản trị - Hoàn thiện tổ chức công tác lập BCTC hợp - Tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực cho phân tích BCTC - Thực nghiêm túc công tác kế toán kiểm toán theo chế độ kế toán ban hành, chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam hệ thống pháp luật kinh tế - Cần tổ chức trang thiết bị ứng dụng thành tựu tin học vào công tác kế toán nói chung công tác phân tích BCTC nói riêng xiii - Thường xuyên trao đổi thông tin bên kinh tế, tài chính, thị trường qua trang Web hình thức khác KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày phát triển xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế diễn ngày mạnh mẽ đòi hỏi TCT Thương mại Hà Nội phải liên tục đổi mới, không ngừng hoàn thiện để cạnh tranh với DN thị trường Trên sở nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tiễn công tác phân tích BCTC TCT Thương mại Hà Nội, tác giả hoàn thành luận văn Thạc sỹ kinh tế với đề tài: “Hoàn thiện phân tích BCTC TCT Thương mại Hà Nội” [...]... rủi ro tài chính theo các nội dung và chỉ tiêu như sau: + Phân tích rủi ro tài chính thông qua chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh: hệ số chi trả lãi vay và sức sinh lời của nguồn vốn + Phân tích rủi ro tài chính thông qua đòn bẩy tài chính: hệ số nợ, đòn bẩy tài chính, độ nhạy của đòn bẩy tài chính xii 3.3.3 Hoàn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội Để... điểm này, TCT nên tiến hành và áp dụng thêm một số phương pháp phân tích BCTC như sau: - Áp dụng phương pháp loại trừ trong phân tích BCTC - Áp dụng phương pháp Doupont trong phân tích BCTC - Áp dụng phương pháp đồ thị trong phân tích BCTC 3.4 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội 3.3.1 Về phía Nhà nước - Hoàn thiện chế độ kế toán,... diễn ra ngày càng mạnh mẽ đòi hỏi TCT Thương mại Hà Nội phải liên tục đổi mới, không ngừng hoàn thiện để có thể cạnh tranh được với các DN trên thị trường Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tiễn về công tác phân tích BCTC tại TCT Thương mại Hà Nội, tác giả đã hoàn thành luận văn Thạc sỹ kinh tế với đề tài: Hoàn thiện phân tích BCTC tại TCT Thương mại Hà Nội ... và các chính sách pháp luật - Phát triển các tổ chức nghề nghiệp kế toán kiểm toán và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán 3.3.2 Về phía Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kết hợp kế toán tài chính với kế toán quản trị - Hoàn thiện tổ chức công tác lập BCTC hợp nhất - Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho phân tích BCTC - Thực hiện nghiêm túc công tác... chuyển) của tài sản ngắn hạn, sức sinh lời của tài sản ngắn hạn, suất hao phí của TSNH so với lợi nhuận, thời gian 1 vòng luân chuyển của tài sản ngắn hạn, hệ số đảm nhiệm của tài sản ngắn hạn - Phân tích rủi ro tài chính Để đánh giá được các rủi ro tài chính, bộ phận phân tích của TCT đã tính toán các chỉ tiêu về tình hình công nợ và khả năng thanh toán, các tỷ suất sinh lời Ngoài ra, TCT nên phân tích rủi... phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội Để việc phân tích BCTC tại các DN đạt hiệu quả cao, nội dung phân tích có chiều sâu thì cần phải có phương pháp phân tích đúng, đầy đủ và đa dạng Trong phần thực trạng phân tích BCTC ở chương 2, ta thấy TCT sử dụng chủ yếu phương pháp so sánh trong phân tích BCTC, do đó các con số tính toán, đặc biệt là các chỉ tiêu phản ánh suất... xuyên, hệ số tài trợ tạm thời, hệ số vốn chủ sở hữu so với nguồn tài trợ thường xuyên, Hệ số giữa nguồn tài trợ thường xuyên so với tài sản dài hạn, hệ số tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn, nhằm đánh giá một cách có căn cứ tính ổn định và bền vững của cân bằng tài chính, tình hình đảm bảo vốn cho hoạt dộng sản xuất kinh doanh - Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh Để có cơ sở đánh giá chính xác... chỉ tiêu phân tích về hiệu quả sử dụng chi phí như sau: Tỷ suất lợi nhuận so với giá vốn hàng bán, tỷ suất lợi nhuận so với chi phí bán hàng, tỷ suất lợi nhuận so với chi phí QLDN, tỷ suất lợi nhuận kế toán trước thuế so với tổng chi phí Bên cạnh đó, do tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá lớn so với tổng tài sản nên TCT cũng nên quan tâm đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn qua việc phân tích các... đáng và chính xác về tình hình bảo đảm vốn, TCT có thể lập sơ đồ khái quát cân bằng tài chính theo tính ổn định của nguồn tài trợ và tính toán các chỉ tiêu: Nguồn tài trợ thường xuyên, nguồn tài trợ tạm thời, vốn hoạt động thuần TCT cũng nên lập bảng để xem xét sự biến động của từng loại tài sản, từng nguồn tài trợ, của vốn hoạt động thuần trong nhiều năm liên tục và tính toán các chỉ tiêu: hệ số tài trợ... túc công tác kế toán và kiểm toán theo chế độ kế toán mới ban hành, những chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và hệ thống pháp luật về kinh tế - Cần tổ chức trang thiết bị và ứng dụng những thành tựu tin học vào công tác kế toán nói chung và công tác phân tích BCTC nói riêng xiii - Thường xuyên trao đổi thông tin bên ngoài về kinh tế, tài chính, thị trường qua trang Web hoặc các hình thức khác KẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty thương mại hà nội , Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty thương mại hà nội , Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty thương mại hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay