Ôn thi đại học 2017 96 câu trắc nghiệm tổ hợp xác suất có đáp án

9 385 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:32

1 50 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP CÓ ĐÁP ÁN – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam 50 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP CÓ ĐÁP ÁN Câu : Từ chữ số 2,3,4,6,7,9 lập số tự nhiên có chữ số bé 400? A 60 B 162 C 40 D 72 Câu : Cho chữ số 0, 1, 2, 3, 4, Từ chữ số cho, lập số chẵn có chữ số khác nhau: A 156 B 240 C 160 D 752 Câu : Trong hộp kín đựng bi đỏ, bi trắng, bi vàng Hỏi có cách lấy viên bi có đủ màu B C21C51C72 + C22C51C71 + C21C52C71 A C21C51C72 C22C51C71 C21C52C71 C C20C52C72 + C22C51C71 + C21C52C71 D C21C52C72 + C22C51C71 + C21C52C72 Câu : Tìm số máy điện thoại có10 chữ số(có thể có) với chữ số 0553 A 100000 B 10000 C 15120 D 1000000 Câu : Một tổ gồm nam nữ Hỏi có cách chọn em trực cho có nữ? A (C72 + C65 ) + (C71 + C63 ) + C64 B (C72 C62 ) + (C71 C63 ) + C64 C Đáp C112 C122 D số khác Câu : Hội đồng quản trị công ty có 10 người Có cách cử ban quản trị gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch, thư kí uỷ viên Biết uỷ viên đề cử cuối họ, không giữ chức vụ A 735 B Đáp án khác C 15120 D 30240 2 Câu : Số nguyên dương n thỏa mãn: An − 3Cn = 15 − 5n B n=6 C n = 6; n = 12 D A n = 5; n = 12 n = 5; n = Câu : Từ số 1, 3, lập số tự nhiên có chữ số khác nhau: A B 15 C D 12 Câu : Cho tập hợp có n phân tử Số tập khác rỗng : A 2n B n + C n − D 2n+1 Câu 10 : Số tam giác xác định đỉnh đa giác 15 cạnh A 78 B 45 C 1320 D 455 Câu 11 : Có cách xếp nữ sinh, nam sinh thành hàng dọc cho bạn nam nữ ngồi xen kẻ: A B 72 C 144 D 720 Câu 12 : Có số có chữ số, mà tất chữ số lẻ: A 20 B 25 C 30 D 10 Câu 13 : Số tập hợp có phần tử tập hợp có phần tử là: 7! A A73 B C73 C D 3! Câu 14 : Từ 2,3,5,7 Có số tự nhiên X cho 400
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học 2017 96 câu trắc nghiệm tổ hợp xác suất có đáp án , Ôn thi đại học 2017 96 câu trắc nghiệm tổ hợp xác suất có đáp án , Ôn thi đại học 2017 96 câu trắc nghiệm tổ hợp xác suất có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay