Luận án tiến sĩ nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững (TT)

27 149 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:25

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN MINH LUN nông nghiệp tỉnh mau phát triển theo hướng bền vững Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62 31 01 02 TểM TT LUN N TIN S KINH T H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Phm Quc Trung Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v trc hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo higingythỏngnm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu L mt quc gia nụng nghip, sau 30 nm i mi v phỏt trin, nụng nghip Vit Nam ang ngy cng khng nh v th ca mỡnh khụng ch ỏp ng yờu cu nc m cũn úng gúp quan trng i vi xut khu Tuy nhiờn, trc bi cnh y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc v hi nhp sõu rng, nn kinh t núi chung, nụng nghip núi riờng ang ng trc khụng ớt khú khn, thỏch thc L tnh thuc trc tam giỏc kinh t trng im ca Khu vc ng bng sụng Cu Long, C Mau cú iu kin t nhiờn, xó hi thun li v cú tim nng phỏt trin kinh t ton din, c bit l kinh t nụng nghip C Mau c xem l mt nhng a phng cú tim nng phỏt trin lõm nghip, thy sn ln so vi nhng tnh khỏc ca c nc Song cng chớnh nhng thun li ny li ang t nụng nghip C Mau trc nhng thỏch thc khụng nh ú l tỡnh trng phỏt trin núng mt s mụ hỡnh nụng, lõm, thy sn nờn gõy nhiu h ly nh: bt n thc hin quy hoch phỏt trin v u t, dn n nụng nghip C Mau phi i din vi tỡnh trng phỏt trin iu kin quy hoch thiu ng b, kt cu h tng yu (c bit l in, mng li kờnh dn v thoỏt nc) v cỏc iu kin v vn, ging, thc n cha c m bo T nhng thc t trờn cho thy, vic nghiờn cu sinh chn ti: Nụng nghip tnh C Mau phỏt trin theo hng bn vng lm lun ỏn tin s kinh t l cú ý ngha lý lun, thc tin sõu sc v phự hp vi chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr Mc ớch nghiờn cu H thng húa v c th húa c s lý lun v thc tin v nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng núi chung v tnh C Mau núi riờng T ú, cho thy vai trũ ht sc to ln v quan trng ca nụng nghip vic gúp phn phỏt trin kinh t, n nh xó hi, m bo mụi trng Phõn tớch quỏ trỡnh nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau t nm 1997 n nm 2015 thy rừ thc trng, nhng thnh tu, hn ch, yu kộm v nguyờn nhõn; t ú, xut quan im, nh hng v nhng gii phỏp nhm a nụng nghip tnh C Mau phỏt trin theo hng bn vng i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l tng th nn nụng nghip ca tnh C Mau trờn phng din phỏt trin bn vng ú l quỏ trỡnh ng, phỏt trin ni ti ca nn nụng nghip hng n ba mc tiờu c bn: bn vng kinh t, bn vng xó hi, v bn vng mụi trng Lun ỏn khụng nghiờn cu nn nụng nghip vi cỏc ngnh n l 3.2 Phm vi nghiờn cu Phm vi ni dung: nụng nghip tnh C Mau phỏt trin theo hng bn vng c nghiờn cu phm vi lun ỏn l nụng nghip trờn a bn tnh, ú trng tõm l ba lnh vc nụng nghip, lõm nghip v ng nghip Phm vi khụng gian: khụng gian nụng nghip tnh C Mau, bao gm: cỏc huyn, thnh ph v c vựng bin khu vc C Mau Phm vi thi gian: Nghiờn cu ca lun ỏn c gii hn phm vi thi gian t nm 1997 n 2015 Phm vi thi gian ny cho phộp lun ỏn ỏnh giỏ thc trng nụng nghip C Mau t tỏi lp tnh 1997 n 2015; xỏc nh mc tiờu, nhim v v gii phỏp nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng mi quan h kinh t xó hi ca tnh n nm 2025 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Lun ỏn da trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh; quan im, ng li ca ng Cng sn v chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc Vit Nam v phỏt trin kinh t, phỏt trin bn vng núi chung, nụng nghip phỏt trin bn vng núi riờng; ch trng phỏt trin kinh t, xó hi, phỏt trin nụng nghip ca tnh C Mau; tip thu cú chn lc cỏc kt qu nghiờn cu ó cụng b v phỏt trin nụng nghip, nụng nghip phỏt trin bn vng ca cỏc nh khoa hc v ngoi nc 4.5.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn da trờn phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng v vt lch s Mỏc-Lờnin nghiờn cu, rỳt cỏc kt lun Ngoi cũn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th, nh: nghiờn cu thc t, phõn tớch tng hp, thng kờ, so sỏnh, tng kt thc tinnhm rỳt nhng mang tớnh tng kt, khỏi quỏt mt giai on phỏt trin nụng nghip c trờn phng din lý lun ln thc tin, dng ỏnh giỏ tng th thc trng phỏt trin nụng nghip ca tnh C Mau k t tỏi lp tnh n 2015 Trờn c s ú nh hng xõy dng nụng nghip tnh C Mu phỏt trin bn vng thi gian ti úng gúp ca lun ỏn - Lun ỏn gúp phn lm rừ thờm khung lý thuyt v phỏt trin bn vng, nụng nghip phỏt trin bn vng - Tỡm hiu kinh nghim mt s quc gia trờn th gii v mt s a phng nc v nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng rỳt bi hc kinh nghim cho tnh C Mau - Phõn tớch, ỏnh giỏ ỳng thc trng phỏt trin nụng nghip tnh C Mau, giai on 1997 - 2015 - xut cú cn c khoa hc cỏc quan im v gii phỏp ch yu nhm thỳc y nụng nghip tnh C Mau phỏt trin theo hng bn vng nhng nm ti Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho, hỡnh v, bng biu minh v ph lc, lun ỏn c kt cu thnh chng Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N Mc tiờu ca chng 1, nghiờn cu cỏc cụng trỡnh liờn quan n ti lun ỏn nhm xỏc nh nhng lý lun, thc tin v phỏt trin bn vng, nụng nghip phỏt trin bn vng t ú ch nhng cn tip tc nghiờn cu i vi nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau m bo tớnh k tha v khng nh nhng úng gúp ca lun ỏn, lun ỏn chia cỏc cụng trỡnh nghiờn cu thnh hai nhúm: 1) Nhng cụng trỡnh nghiờn cu nc liờn quan n ti lun ỏn; 2) Nhng cụng trỡnh nghiờn cu ngoi nc liờn quan n ti lun ỏn Nhng cụng trỡnh khoa hc nc v ngoi nc ó cp n mt s khớa cnh ca phỏt trin bn vng, nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng Tuy nhiờn, cha cú mt cụng trỡnh nghiờn cu no cp n nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau Vỡ vy, lun ỏn mt mt k tha, tip thu kt qu nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc i trc; ng thi b sung nhng khong trng cỏc nghiờn cu cn lm rừ hn, ú l: - Ch rừ nhng cụng trỡnh khoa hc ch yu nghiờn cu nụng nghip tm lý lun chung, nhng mang tớnh nguyờn lý cp quc gia, chõu lc Mt s cụng trỡnh khỏc thỡ ch trung nghiờn cu mt hoc mt s c th ca nụng nghip nc Ngay c ba lun ỏn tham kho cng ch i sõu nghiờn cu mụ hỡnh sn xut vựng ngt húa, nõng cao hiu qu kinh t s dng t, th trng quyn s dng t nụng nghip - Trờn c s vic h thng húa lý thuyt nụng nghip phỏt trin bn vng n c th húa lý thuyt ny vo iu kin c th ca tnh C Mau, lun ỏn s trung lm rừ nhng c im t nhiờn, kinh t, xó hi ca tnh, nht l ỏnh giỏ, lm rừ mc tỏc ng n nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng ca tnh thi gian qua, c u im v hn ch, yu kộm trờn ba phng din: thc trng ca nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng v kinh t, xó hi v mụi trng - Lun ỏn a nhng d bỏo mi n nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau n nm 2025 trờn c s nhng quan im, phng hng, mc tiờu v mt s gii phỏp c th nhm hng n mt nn nụng nghip phỏt trin bn vng mt tnh cú li th v tim nng di c ng, nụng, lõm nghip; cú c h sinh thỏi mn v ngt; cú c rng v bin; cú c nuụi trng, ỏnh bt v ch bin xỏc nh rừ cỏc nhõn t nh hng trc tip n hin trng nn nụng nghip ca tnh phỏt trin theo hng bn vng - Gúp phn nh hng, xut nhng gii phỏp phỏt trin ngnh nụng nghip ca tnh n nm 2025 Chng C S Lí LUN V THC TIN V NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG 2.1 MT S VN Lí LUN V PHT TRIN BN VNG V NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG 2.1.1 Khỏi quỏt chung v phỏt trin bn vng Xut hin t nhng nm cui ca th k 20, thut ng phỏt trin bn vng l mt khỏi nim dn c hỡnh thnh t thc tin i sng xó hi v mang tớnh tt yu T v phỏt trin bn vng manh nha c quỏ trỡnh sn xut xó hi v bt u t vic nhỡn nhn tm quan trng ca bo v mụi trng v tip ú l nhn s cn thit phi gii quyt nhng bt n xó hi Chớnh vỡ th, nm 1992, Hi ngh thng nh v Mụi trng v Phỏt trin ca Liờn hp quc c t chc Ri-ụ Gia-nờ-rụ Chng trỡnh ngh s ton cu cho th k XXI, theo ú, phỏt trin bn vng c xỏc nh l: Mt s phỏt trin tha nhng nhu cu ca th h hin ti m khụng lm hi n kh nng ỏp ng nhng nhu cu ca th h tng lai Theo ú, ba tr ct phỏt trin bn vng c xỏc nh l: Th nht, bn vng v mt kinh t, hay phỏt trin kinh t bn vng l phỏt trin nhanh v an ton, cht lng; Th hai, bn vng v mt xó hi l cụng bng xó hi v phỏt trin ngi, ch s phỏt trin ngi (HDI) l tiờu cao nht v phỏt trin xó hi, bao gm: thu nhp bỡnh quõn u ngi; trỡnh dõn trớ, giỏo dc, sc khe, tui th, mc hng th v húa, minh; Th ba, bn vng v sinh thỏi mụi trng l khai thỏc v s dng hp lý ti nguyờn thiờn nhiờn, bo v mụi trng v ci thin cht lng mụi trng sng Vit Nam, quan nim v phỏt trin bn vng thng c tip cn theo hai khớa cnh: Mt l, phỏt trin bn vng l phỏt trin mi quan h trỡ nhng giỏ tr mụi trng sng, coi giỏ tr mụi trng sinh thỏi l mt nhng yu t cu thnh nhng giỏ tr cao nht cn t ti ca s phỏt trin Hai l, phỏt trin bn vng l s phỏt trin di hn, cho hụm v cho mai sau; phỏt trin hụm khụng lm nh hng ti mai sau Trong mc 4, iu 3, Lut Bo v mụi trng, phỏt trin bn vng c nh ngha: Phỏt trin bn vng l phỏt trin ỏp ng c nhu cu ca th h hin ti m khụng lm tn hi n kh nng ỏp ng nhu cu ú ca cỏc th h tng lai trờn c s kt hp cht ch, hi hũa gia tng trng kinh t, bo m tin b xó hi v bo v mụi trng õy l nh ngha cú tớnh tng quỏt, nờu bt nhng yờu cu v mc tiờu trng yu nht ca phỏt trin bn vng, phự hp vi iu kin v tỡnh hỡnh Vit Nam T ni hm khỏi nim phỏt trin bn vng, rừ rng l, t c mc tiờu phỏt trin bn vng cn gii quyt hng lot cỏc thuc ba lnh vc l kinh t, xó hi v mụi trng Th nht, bn vng kinh t Mi nn kinh t c coi l bn vng cn t c nhng yờu cu sau: Cú tng trng GDP v GDP/ngi t mc cao Trng hp cú tng trng GDP cao nhng mc GDP/ ngi thp thỡ coi l cha t yờu cu phỏt trin bn vng C cu GDP cng l cn xem xột Ch t trng cụng nghip v dch v GDP cao hn nụng nghip thỡ tng trng mi cú th t c bn vng Tng trng kinh t phi l tng trng cú hiu qu cao, khụng chp nhn tng trng bng mi giỏ Th hai, bn vng v xó hi Tớnh bn vng v phỏt trin xó hi mi quc gia c ỏnh giỏ bng cỏc tiờu nh HDI, h s bỡnh ng thu nhp, cỏc ch tiờu v giỏo dc, y t, phỳc li xó hi, hng th húa Th ba, bn vng v mụi trng Quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa, phỏt trin nụng nghip, du lch; quỏ trỡnh ụ th húa, xõy dng nụng thụn mi, u tỏc ng n mụi trng v gõy nh hng tiờu cc n mụi trng, iu kin t nhiờn Bn vng v mụi trng l s dng cỏc yu t t nhiờn ú, cht lng mụi trng sng ca ngi phi c bo m 2.1.2 Khỏi quỏt chung v nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng Nụng nghip xut hin t rt sm i sng xó hi loi ngi Trong sut mt thi gian di lch s nhõn loi, phng ụng cng nh phng Tõy, nụng nghip l mt ngnh cc k quan trng, khụng mt ngnh no cú th sỏnh c Ngy nay, nụng nghip khụng cũn cú c v trớ nh trc na v cng l ngnh cú trỡnh phỏt trin thp kộm hn so vi mt s ngnh khỏc nn kinh t, song vi mi quc gia mi trỡnh phỏt trin, nụng nghip v cỏc sn phm ca nú luụn úng mt vai trũ quan trng - l yu t u tiờn, cú tớnh cht quyt nh s tn ti, phỏt trin ca ngi v phỏt trin kinh t, xó hi ca mi quc gia Do tm quan trng ca nụng nghip phỏt trin ca mi quc gia, nờn phỏt trin nụng nghip núi chung, nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng núi riờng luụn nhn c s quan tõm sõu rng ca cng ng xó hi Mc dự vy, song phng din tip cn khỏc nhau, iu kin thc tin khỏc m hin cha cú s ng thun cao v khỏi nim nụng nghip phỏt trin bn vng Chng hn, TAC/CGIARC (Ban c k thut thuc nhúm chuyờn gia quc t v nghiờn cu nụng nghip ca Liờn hip quc) ó nh ngha nụng nghip phỏt trin bn vng nh sau: Nụng nghip phỏt trin bn vng phi bao hm s qun lý thnh cụng ti nguyờn thiờn nhiờn nhm tha nhu cu ca ngi ng thi ci tin cht lng mụi trng v gỡn gi c ti nguyờn thiờn nhiờn Hay theo quan nim ca FAO (1992): Nụng nghip phỏt trin bn vng l quỏ trỡnh qun lý v trỡ s thay i v t chc, k thut v th ch cho nụng nghip phỏt trin nhm m bo tha nhu cu ngy cng tng ca ngi v nụng phm v dch v va ỏp ng nhu cu ca mai sau Theo t chc v mụi trng sinh thỏi th gii (WOED) cng ó nh ngha nụng nghip phỏt trin bn vng, nh sau: Nụng nghip phỏt trin bn vng l nn nụng nghip tha c cỏc nhu cu ca th h hin m khụng lm gim kh nng y i vi cỏc th h mai sau Trong mi nm tr li õy, Vit Nam cng ó cú nhiu tỏc gi cú cụng trỡnh nghiờn cu v nụng nghip phỏt trin bn vng.Trong s cỏc cụng trỡnh ó c cụng b cú th k n nghiờn cu ca tỏc gi Kim Chung v cng s (2009) Theo nhúm tỏc gi ny: Nụng nghip phỏt trin bn vng l quỏ trỡnh m bo hi hũa ba nhúm mc tiờu kinh t, xó hi v mụi trng, tha nhu cu v nụng nghip hin ti m khụng tn hi n kh nng ỏp ng nhu cu ca tng lai Hoc nghiờn cu ca tỏc gi Phm Doón (2005), tỏc gi ny cho rng nụng nghip phỏt trin bn vng l quỏ trỡnh a chiu, bao gm: (i) tớnh bn vng ca chui lng thc (t ngi sn xut n tiờu th, liờn quan trc tip n cung cp u vo, ch bin v th trng); (ii) tớnh bn vng s dng ti nguyờn t v nc v khụng gian v thi gian; (iii) kh nng tng tỏc thng mi tin trỡnh phỏt trin nụng nghip v nụng thụn m bo cuc sng , an ninh lng thc vựng v gia cỏc vựng Trờn bỡnh din v mụ, Quyt nh s 153/Q-TTg ngy 17-8-2014 ca Th tng Chớnh ph ban hnh nh hng chin lc phỏt trin bn vng Vit Nam - Chng trỡnh ngh s 21 ca Vit Nam Trong ni dung ca chng trỡnh ny, cú ni dung th cp n nụng nghip phỏt trin bn vng Vit Nam T nhng quan nim phự hp vi thc tin Vit Nam, cú th hiu: Nụng nghip phỏt trin bn vng l quỏ trỡnh s dng hp lý ngun ti nguyờn thiờn nhiờn, phi bo m c mc ớch l kin to mt h thng bn vng v kinh t, xó hi, mụi trng, nhm tha nhu cu v phỏt trin nụng nghip hin ti m khụng tn hi n kh nng ỏp ng nhu cu ca phỏt trin tng lai v c xó hi chp nhn Quỏ trỡnh ú, phi m bo tha cỏc nhu cu ca ngi thi im hin ti v tng lai v c xó hi chp nhn Bn vng v kinh t, l sn xut nụng nghip hng n chui giỏ tr, hiu qu t cao, lm nhiu sn phm cú cht lng, khụng nhng ỏp ng nhu cu tiờu dựng, thc n chn nuụi, d tr lng thc m cũn xut khu th trng quc t Bn vng v xó hi, l mt nn nụng nghip phỏt trin bn vng phi m bo cho ngi nụng dõn cú y cụng n vic lm, cú thu nhp n nh, i sng vt cht v tinh thn ngy cng c nõng lờn Bn vng v mụi trng, l mi hot ng sn xut nụng nghip khụng hy hoi ngun ti nguyờn thiờn nhiờn v khụng gõy ụ nhim mụi trng i vi tng a phng, tựy thuc vo iu kin t nhiờn, kinh t, xó hi v c thự ca lnh vc nụng nghip hng n nn nụng nghip phỏt trin bn vng trờn c s phỏt huy hiu qu tim nng, th mnh ca a phng, va tuõn th cỏc yờu cu tng mc khỏc ca nn nụng nghip xanh, nụng nghip sch, thõn thin vi mụi trng sinh thỏi 2.2 NI DUNG, TIấU CH V CC NHN T NH HNG N NễNG NGHIP PHT TRIN BN VNG 2.2.1 Ni dung nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng - Trờn phng din kinh t, nụng nghip phỏt trin bn vng l nn nụng nghip cú tc tng trng cao, n nh vi c cu cõy trng, vt nuụi theo hng hp lý, hin i trờn c s phỏt huy li th v nhng iu kin t nhiờn (cht t, khớ hu), quỏn, kinh nghim sn xut, th trng ca nụng nghip Vit Nam phự hp vi xu hng nụng nghip v th trng th gii) - Trờn phng din xó hi l quỏ trỡnh phỏt trin va m bo c mc tiờu kinh t va m bo c mc tiờu thc hin tin b v cụng bng xó hi, m bo cho mi ngi u cú c hi hc hnh v cú vic lm, gim tỡnh trng nghốo, nõng cao trỡnh dõn trớ, to s ng thun v an sinh xó hi nụng nghip phỏt trin bn vng hng n mt xó hi ú phỏt trin kinh t phi i ụi vi cụng bng xó hi, giỏo dc, o to, y t; phỳc li xó hi phi c chm lo, cỏc giỏ tr v húa, o c ca dõn tc v cng ng phi c bo v v phỏt huy - Trờn phng din mụi trng l quỏ trỡnh phỏt trin t c tng trng kinh t cao, n nh, gn vi khai thỏc hp lý, s dng tit kim, cú hiu qu ti nguyờn thiờn nhiờn khụng lm suy thoỏi, hy hoi mụi trng m cũn nuụi dng, ci thin cht lng mụi trng 2.2.2 Cỏc nhõn t nh hng n nụng nghip phỏt trin bn vng - Nhng nhõn t v iu kin t nhiờn nh iu kin t ai, thi tit, khớ hu, ngun nc, rng, khoỏng sn, v cỏc yu t sinh hc khỏc l nhng nhõn t thuc iu kin t nhiờn cú nh hng rt ln n phỏt trin nụng nghip bn vng, nht l i vi cỏc nc trỡnh cụng nghip húa cũn thp, cũn l thuc nhiu vo iu kin t nhiờn - Nhúm nhõn t kinh t, xó hi nh hng ti phỏt trin nụng nghip theo hng bn vng gm cú: Th trng, h thng chớnh sỏch v mụ ca Nh nc, h thng kt cu h tng nụng thụn, mc phỏt trin cỏc khu cụng nghip, ụ th, dõn s, lao ng bao gm c s lng v cht lng - Cỏc nhõn t t chc - k thut gm cỏc hỡnh thc t chc sn xut nụng nghip, s phỏt trin khoa hc v cụng ngh v vic ỏp dng khoa hc k thut vo sn xut 2.2.3 Tiờu ỏnh giỏ tớnh bn vng ca nụng nghip Cỏc tiờu nh tớnh mụ t tớnh cht v phõn tớch cỏc c im, c trng c bn ca sn phm nụng nghip, nh: mc sch ca sn phm, trỡnh chuyờn mụn húa, trỡnh cụng ngh tiờu nh tớnh cú u th l phn nh ỳng bn cht ca nhng thng khú xỏc nh trờn thc t Do ú, nú thng lm c s tham kho, kim chng m ớt c s dng Cỏc tiờu nh lng thu thp d liu bng s ni b ngnh nụng nghip, nh: s lao ng nụng nghip, ti sn, vn, doanh thu, li nhun tiờu nh lng cú th chng minh c thc t v mang tớnh khỏch quan Vi mi a phng, tựy iu kin phỏt trin c th v mc tiờu hng n ca nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng m xỏc nh cỏc tiờu ỏnh giỏ, nhng cn chỳ ý trờn phng din sau: 11 Hng n nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng, Tr Vinh ó trin khai thc hin chớnh sỏch u ói nụng nghip bao gm: chớnh sỏch h tr, khuyn khớch phỏt trin hp tỏc xó; h tr u t cho cỏc hot ng khuyn nụng; h tr úng mi, ci hoỏn tu cỏ khai thỏc hi sn xa b; h tr v qun lý u t xõy dng cụng trỡnh kt cu h tng nụng thụn v h tr, khuyn khớch phỏt trin sn xut lỳa ging v lỳa hng húa cht lng cao 2.3.2.3 Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh Bc Liờu Tnh Bc Liờu xỏc nh mc tiờu quan trng hng u l trỡ tng trng, nõng cao hiu qu v kh nng cnh tranh thụng qua tng nng sut, cht lng v giỏ tr gia tng; chuyn dch c cu tng sn phm ni ngnh nụng, lõm nghip, thy sn theo hng trỡ mc tng trng n nh v phỏt trin 2.3.2.4 Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh Kiờn Giang Kinh nghim quý xõy dng nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng ca a phng ny nh sau: Mt l, khai thỏc hiu qu cỏc tim nng, li th so sỏnh, y mnh chuyn dch c cu kinh t nhm nõng cao cht lng tng trng, tng bc thc hin tng trng xanh, hng n mt nn nụng nghip phỏt trin bn vng Hai l, phỏt trin a dng cỏc ngnh thng mi, dch v phc v khai thỏc tim nng, th mnh nụng nghip ca tnh Ba l, Phỏt trin v a dng húa cỏc dch v ngõn hng hp lý, an ton, hiu qu 2.3.3 Bi hc i vi C Mau v nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng Th nht: phi coi nụng nghip phỏt trin bn vng l yờu cu, iu kin bt buc, ỏp ng nhng ũi hi khỏch quan, cú ý ngha vụ cựng quan trng i vi a phng, nờn cn nõng cao nhn thc, trỏch nhim, ngha v, quyn li ca mi ngi dõn Th hai: h tr tớch cc cho nụng dõn chuyn dch c cu nụng nghip v chuyn i hỡnh thc sn xut nụng thụn Th ba: phỏt trin kinh t nụng nghip gn vi phỏt trin nụng thụn mi Th t: cn cú bin phỏp h tr cú hiu qu cho nụng dõn sn xut, s ri ro vỡ bin ng giỏ c v thi tit, vic u t cho nụng nghip mang li li nhun thp ớt hp dn cỏc nh u t l nhng ro cn ln i 12 vi ngnh nụng nghip, sn phm ngi nụng dõn lm luụn úng vai trũ thit yu ca i sng xó hi Th nm: nụng nghip phỏt trin bn vng khụng ch chn hỡnh thc t chc sn xut phự hp m cũn phi ch ng ngun lc ỏp ng nhng hỡnh thc t chc sn xut khỏc Th sỏu: phỏt trin ngun ti nguyờn v bo v mụi trng, sinh thỏi Chng THC TRNG NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG TNH C MAU 3.1 C IM T NHIấN, KINH T, X HI NH HNG N NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG TNH C MAU 3.1.1 c im t nhiờn C Mau l mt 13 tnh thuc ng bng sụng Cu Long, qua nhiu ln chia tỏch, sỏp nhp, tnh C Mau c tỏi lp vo ngy 01/01/1997 Tnh nm cc Nam ca T quc, cú din tớch t nhiờn 5.195 km2, chim 1,58% din tớch c nc v chim 13,6% din tớch ca ng bng sụng Cu Long; n v hnh chớnh ca tnh cú huyn v 01 thnh ph, gm: Thi Bỡnh, U Minh, Trn Vn Thi, Cỏi Nc, Phỳ Tõn, m Di, Nm Cn, Ngc Hin v Thnh ph C Mau Tnh C Mau cú 519.501 din tớch t t nhiờn Trong ú ch yu l t nụng nghip, k ú l t rng, nhng th mnh l khai thỏc, ỏnh bt trờn bin C Mau ó cú on ging cõy trng, vt nuụi khỏ phong phỳ, rng ngp mn C Mau cú thm thc vt gm 66 loi, ng vt cú 56 loi, cú 175 loi cỏ thuc 116 ging, 77 h Ti nguyờn du lch ca tnh thuc loi tim nng, ang quỏ trỡnh u t, khai thỏc 3.1.2 c im v kinh t, xó hi t nụng, lõm nghip v thy sn tnh C Mau c phõn theo: t s dng vo nụng nghip, v t nuụi trng thy hi sn C Mau cú c cu dõn s a dõn tc Tnh hin cú 20 dõn tc khỏc cựng sinh sng, ú ngi Kinh chim ch yu, Cht lng o to ngh v c cu ngh o to cũn hn ch nờn cha ỏp ng yờu cu tuyn dng lao ng Lao ng ca tnh ch yu lm nụng nghip, quen tỏc phong lm vic t do, ý thc chp hnh k lut lao ng cũn thp, rt hn ch v ngoi ng nờn gp nhiu khú khn v kh nng cnh tranh th trng lao ng xó hi v phõn cụng lao ng xó hi õy l cn tr ln tin trỡnh thc hin cụng nghip húa v hi nhp quc t v 13 lao ng 3.1.3 ỏnh giỏ v s tỏc ng ca cỏc iu kin t nhiờn, kinh t, xó hi n nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng trờn a bn tnh C Mau 3.1.3.1 Nhng tỏc ng tớch cc Th nht, C Mau cú v trớ a lý thun li cho phỏt trin giao thụng a dng Th hai, nụng nghip ca tnh phỏt trin iu kin thi tit thun li v ch nhit, ch cú hai ma nng, nh cú h thng sụng ni lin bin nờn C Mau khụng b l lt nh mt s tnh vựng ng bng sụng Cu Long, cng rt ớt hng chu nhng cn bóo d Th ba, C Mau cú h thng h tng nụng thụn phỏt trin khỏ ng u vi tc nhanh chúng vi nm gn õy Th nm, C Mau cú h thng dch v nụng nghip khỏ phỏt trin Th sỏu, cng nh ngnh nụng nghip, nhiu ngnh kinh t ca tnh ang phỏt trin vi tc khỏ ó cú tỏc ng tớch cc n nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng ca tnh 3.1.3.2 Nhng tỏc ng tiờu cc Th nht, mc dự qu t nụng nghip ca C Mau va a dng, va di ó to iu kin thun li cho nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng, nhng hin qu t ny ó c giao cho t chc, cỏ nhõn qun lý, sn xut, kinh doanh nờn vic iu chnh quy mụ hỡnh thnh Cỏnh ng mu ln, cỏc nụng tri, trang tri, doanh tri phỏt trin theo hng n nh, bn vng l khụng h d Th hai, iu kin t nhiờn cú thun li cho nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng nhng din bin thi tit nhng nm gn õy phc v cha ng nhiu yu t bt n, c bit l i vi vựng ng bng sụng Cu Long, ú cú C Mau chu nhiu thit hi nht Th ba, kt cu h tng, nht l h tng giao thụng, thy li, in, nc phc v cho sn xut, sinh hot gp rt nhiu khú khn v tn kộm Th t, ngun nhõn lc ca tnh khỏ di v s lng, nhng phn ln s ú cú trỡnh hc thp, ch yu l lao ng chõn tay, th cụng ch cha c o to Th nm, h thng cỏc doanh nghip ch bin nụng, lõm, thy sn trờn a bn tnh khỏ phỏt trin, nhng phng hng kinh doanh ca cỏc doanh nghip cha nng ng, thiu a dng, s liờn kt bn nh cũn lng lo nờn hiu qu mang li thp, cha tng xng vi tin nng, th mnh ca tnh 14 3.2 THC TRNG NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG TNH C MAU GIAI ON 1997-2015 Nụng nghip C Mau l khu vc kinh t trng yu ca tnh, k t chia tỏch tnh (01/01/1997) n nay, nn nụng nghip ca tnh cú bc phỏt trin theo hng hng húa gn vi th trng Nột c trng ca sn xut nụng, lõm nghip v nuụi trng thy sn ca C Mau t chia tỏch tnh n l phỏt trin ton din, ú trng tõm l nuụi trng thy sn, chuyn dch c cu cõy trng, vt nuụi v tng trng theo hng gn vi xut khu Mt chng ng khỏ di phn u liờn tc, vt qua nhiu khú khn, thỏch thc, nht l s tn phỏ nng n ca cn bóo s (nm 1997) v s bin ng tht thng ca th trng th gii, nht l th trng xut khu thy sn tỏc ng ca khng hong kinh t cỏc nc chõu (2007-2009) tỡnh hỡnh nụng, lõm nghip v thy sn tnh C Mau cú nhiu chuyn bin tớch cc, khú khn, yu kộm cũn nhiu 3.2.1 Thc trng nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau xột trờn phng din kinh t Ch trng chuyn i c cu sn xut nụng - ng - lõm nghip sang ng - nụng - lõm nghip l ỳng n, kp thi, phự hp vi iu kin thc t ca tnh v phự hp vi nguyn vng ca nhõn dõn c i b phn nhõn dõn ng tỡnh; ỏp ng c ũi hi bc xỳc ca nhõn dõn mun chuyn i nuụi tụm mang li hiu qu cao hn trng lỳa 3.2.2 Thc trng nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau xột trờn phng din xó hi Lao ng C Mau ch yu lm nụng nghip, quen tỏc phong lm vic t do, cha cú tỏc phong sn xut cụng nghip, ý thc chp hnh k lut lao ng thp, hn ch v ngoi ng nờn gp khú khn v cnh tranh th trng lao ng xó hi v phõn cụng lao ng xó hi C cu lao ng ngnh ng - nụng - nghip ang cú xu hng gim nhiờn tc gim bỡnh quõn hng nm thp hn Xu hng ny phn ỏnh s dch chuyn theo xu hng phi nụng nghip húa ca C Mau giai on ny Nh nhng thnh qu ca phỏt trin kinh t xó hi, s h nghốo liờn tc gim mnh Chớnh sỏch an sinh xó hi, u t phỏt trin, h tr ngi nghốo, gia ỡnh chớnh sỏch, gia ỡnh khú khn c thc hin ng b, quyt lit nờn i sng nhõn dõn c ci thin ỏng k 3.2.3 Thc trng nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau xột trờn phng din mụi trng Vic dựng vt t nụng nghip nuụi thy sn nhng nm gn õy ó cú bc ci thin ỏng k, nht l khõu x lý nc, lc nc, x lý phi m tụm, pH ao tụm cụng nghip, x lý lai to bo 15 qun ging v cht lng ging cõy trng vt nuụithỡ yu t mụi trng sinh thỏi luụn c ngi sn xut t thnh tiờu hng u Ngnh chn nuụi ca tnh chm phỏt trin iu kin t nhiờn khụng thun li, ch cú ngnh trng trt ch yu l trng lỳa, hoa mu, trng cõy n trỏi din tớch khụng ỏng k Trong trng lỳa v hoa mu lng phõn bún, thuc tr sõu, húa cht c s dng vi liu lng khụng ln, nờn nhỡn chung v cht lng nụng sn v mc ụ nhim mụi trng cng khụng quỏ lo ngi 3.3 NH GI CHUNG V NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG TNH C MAU, GIAI ON 1997-2015 - Phõn tớch kt qu v hiu qu sn xut kinh doanh ca ng nụng lõm nghip C Mau cú th kt lun, hỡnh thc t chc sn xut thi gian qua ó hng n bn vng v kinh t Giỏ tr sn xut ng nụng lõm nghip cú xu hng tng, c bit l nuụi trng thy sn Nụng nghip phỏt triern theo hng bn vng cú th thy rừ qua cỏc mụ hỡnh cỏnh ng mu ln, nuụi tụm theo hỡnh thc kinh t nụng tri, mụ hỡnh tụm lỳa kt hp v cỏc hỡnh thc t chc sn xut cỏc lõm phn tụm rng kt hp cỏc huyn U Minh, Cỏi Nc, m Di, Nm Cn, Ngc Hin - Kinh t nụng nghip phỏt trin thỳc y nn kinh t ca tnh phỏt trin, giỏ tr sn xut tng, xut khu tng, nh vy thu nhp bỡnh quõn u ngi khụng ngng c ci thin Nụng nghip ca tnh chuyn dch c cu cú hiu qu, khụng ch gúp phn phỏt trin ngnh cụng nghip, dch v, m cũn to thờm cụng n vic lm cho lao ng nụng nghip - S chuyn dch c cu kinh t t nụng - ng - lõm nghip sang ng - nụng - lõm nghip ó to lp mi quan h sinh thỏi gia nuụi trng v khai thỏc cú mi quan h rng buc va l iu kin va l kt qu ca quỏ trỡnh sn xut v khai thỏc Yu t bn vng u vo sn xut s m bo cho kt qu theo mong i v ngc li nu xem nh quỏ trỡnh u vo s cú tỏc ng ngoi mong mun quỏ trỡnh sn xut Tuy nhiờn, phn ln cỏc hỡnh thc sn xut ng - nụng - lõm nghip cũn gp khú khn cha cú quy hoch t sn xut, u t xõy dng kt cu h tng ớt, quy mụ kinh doanh nh hp, khoa hc v cụng ngh cha c ỏp dng rng rói, cha m bo quy trỡnh canh tỏc C Mau cũn nhiu thỏch thc liờn quan n giỏo dc, khoa hc - xó hi, nghốo úi, chm súc sc khe v húa Mc dự tnh ó cú nhiu n lc vic c th húa ch trng, chớnh sỏch v bo v mụi trng, song trờn thc t, vic m rng cỏc hỡnh thc sn xut ng - nụng - lõm nghip mụi trng t nhiờn ang b xõm hi khỏ nghiờm trng 16 Chng QUAN IM, PHNG HNG V CC GII PHP CH YU XY DNG NN NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG TNH C MAU, GIAI ON 2016 - 2025 4.1 D BO NHNG YU T Cể KH NNG NH HNG N NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG TNH C MAU, GIAI ON 2016 - 2025 4.1.1 D bỏo nhng yu t quc t cú kh nng nh hng n C Mau v nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau Nhng yu t bờn ngoi cú th nh hng n kinh t, xó hi v nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau: (i) tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t ca cỏc nc i tỏc chớnh cho cỏc mt hng xut khu chớnh ca C Mau v nh u t tim nng vo C Mau; (ii) xu hng chuyn dch dũng FDI; (iii) nhng hip nh v kinh t, thng mi v u t ca Vit Nam vi cỏc i tỏc nc ngoi; (iv) cỏc cỳ sc bờn ngoi Trờn c s nghiờn cu ca mt s nh khoa hc, nh qun lý, nhng nm ti, bi cnh quc t v khu vc cú nhng bin i theo xu hng sau: - Tng trng kinh t th gii thi gian ti d bỏo thun li l chớnh, nhng cng tn ti nhiu yu t bt n, khú lng, nh hng trc tip n kinh t nc ta - Dch chuyn FDI cú s tri st, khu vc hin ó ni lờn nhiu i th cnh tranh ngun FDI vi Vit Nam nh Indonesia, Myanmar, Malaysia, Philippines - Hip nh kinh t thng mi m Vit Nam ó ký kt nh AFTA, WTOth trng ó cú nhiu thay i mnh m v cú tỏc ng trc tip n phỏt trin kinh t t nc - Hp tỏc vi Trung Quc ngy cng sõu rng hn Vi s cam kt ca Chớnh ph hai nc v hp tỏc kinh t s cú s tỏc ng tớch cc n phỏt trin kinh t, xó hi ca nc ta ú cú C Mau i vi th trng hng nụng sn ca Vit Nam v thy sn ca C Mau cú nhiu trin vng v kh quan vi iu kin ú l sn phm sch bi nhu cu ngy cng tng trờn th trng th gii 4.1.2 D bỏo nhng yu t nc cú kh nng nh hng n C Mau v nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau Nn kinh t nc ta bc u ó thoỏt thi k khú khn ca gim phỏt, tỏi c cu nn kinh t v tỏi c cu ngnh nụng nghip t c nhng kt qu nht nh bc u C Mau cú mi liờn h cht ch vi vựng kinh t trng im ng bng sụng Cu Long tr thnh mt 17 im n tt cho u t v ngoi nc, C Mau cn phi cnh tranh vi cỏc tnh, thnh khu vc v mụi trng kinh doanh, kh nng tip cn ngun lc sn xut cht lng cao vi giỏ thnh hp lý T húa thng mi, ti chớnh v cỏc th trng khỏc gia tng, thỡ vic cỏc nc s dng ngy cng nhiu cỏc chớnh sỏch bo h v cỏc ro cn k thut tinh vi cng tr nờn ph bin Hot ng xut khu hng húa ca C Mau cha cú c quy mụ tng xng vi tim nng, cha tn dng c cỏc c hi v phỏt huy li th ca mỡnh Nn kinh t ca tnh m õy trc tip l cỏc sn phm hng húa nụng nghip, mt vi nm ti phi da vo iu kin sn cú ch yu da trờn chi phớ u vo v khụng tip cn c trc tip ngi tiờu dựng cui cựng Do ú, cng nh c nc nn kinh t thng rt nhy cm vi chu k kinh t ton cu v khu vc, ph thuc giỏ c hng húa v bin ng t giỏ Ngoi ra, bin i khớ hu s lm cho nc bin dõng v thay i iu kin t nhiờn ca C Mau Quỏ trỡnh phỏt trin ca tnh phi m bo thớch nghi vi nhng tai bin ca thi tit c d bỏo vi nhiu kch bn khỏc cú th xy vi nhng thit hi to ln v khú lng 4.1.3 ỏnh giỏ nhng tỏc ng v ngoi nc nh hng n phỏt trin kinh t, xó hi v nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau Th nht, iu kin t nhiờn ca tnh l mt li th quan trng cho phỏt trin kinh t, xó hi ca a phng núi riờng, nụng nghip phỏt trin bn vng núi chung Tnh nm trờn bỏn o C Mau, t cui ca vựng ng bng sụng Cu Long v t nc, cỏch khụng xa cỏc nc khu vc ụng Nam (Campuchia, Thỏi Lan, Malaysia, Singapo) nờn l u mi ca hai hnh lang phỏt trin kinh t quan trng ca ng bng sụng Cu Long v Tiu vựng Mekong m rng (GMS), cng l u mi quan trng ca nhiu tuyn ng b, ng thy v hng khụng khu vc Th hai, Trờn c s nh hng phỏt trin kinh t, xó hi nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng C Mau n nm 2025 vi giai on phỏt trin: (i) thc hin tỏi cu trỳc nn nụng nghip ca a phng; (ii) ỏp dng chớnh sỏch tng trng nhanh trờn c s nng sut lao ng v i mi cụng ngh; (iii) nn nụng nghip tng bc c hin i húa, cụng ngh tiờn tin c ỏp dng rng rói, nng sut lao ng tng, sn phm hng húa, nht l cỏc mt hng xut khu cú s ci thin ỏng k v thng hiu sn phm, cỏc dch v cung ng phỏt trin mnh m, li th vn, cụng ngh hn hn li th v lao ng Bờn cnh nhng thun li, nhng tim nng, li th, nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng C Mau cú th gp nhng khú khn, thỏch 18 thc sau: Cao trỡnh thp, a cht yu, sụng, kờnh rch chn cht l nhng iu khú khn, tn kộm cho u t phỏt trin nụng nghip; a bn rng, b bin di, ba mt tip giỏp bin, l mt nhng tnh Vit Nam phi gỏnh chu tỏc ng ln nht ca bin i khớ hu, nc bin dõng iu kin th nhng ca C Mau khụng thun li cho nụng nghip nng sut cao Cú th thy, C Mau rt khú ci thin nhanh c cht lng ngun nhõn lc qua o to Ngun nhõn lc v khoa hc v cụng ngh v qun lý ca C Mau cũn rt hn ch; c s vt cht v ngun lc ti chớnh u t vo lnh vc ny cng rt hn hp 4.2 QUAN IM XY DNG NN NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG TNH C MAU Th nht: Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng l cn phi phỏt huy ti a ni lc, trung khai thỏc tim nng v li th so sỏnh, tng cng liờn kt phỏt trin, nht l liờn kt vựng ng bng sụng Cu Long, y mnh hi nhp kinh t quc t, t nhim v phỏt trin nụng nghip ca tnh chin lc phỏt trin nụng nghip ca c nc v vựng ng bng sụng Cu Long Th hai: Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng l quỏ trỡnh bo m gn kt cht ch vi thc hin chin lc phỏt trin kinh t, xó hi, hi hũa v ng b vi quy hoch phỏt trin kinh t, xó hi, quy hoch phỏt trin kinh t vựng, nõng cao v th cnh tranh ca tnh Th ba: Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng trờn c s khai thỏc hp lý cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn, thc hin tit kim, chng lóng phớ, lm tn hi s dng cỏc ngun lc t nhiờn cú sn phỏt trin cỏc ngnh tnh cú li th Th t: Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng cn cú chớnh sỏch h tr ca trung ng v a phng ng b, phự hp vi iu kin v yờu cu phỏt trin ca tnh Th nm: Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng trờn c s huy ng ti a cỏc ngun lc xó hi, cỏc thnh phn kinh t, s tr giỳp ca cỏc t chc v ngoi nc v ca cỏc ngnh cỏc cp t tnh n c s Th sỏu: Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng phi gn cht vi xõy dng nụng thụn mi, ci thin cuc sng ca ngi dõn 4.3 PHNG HNG, MC TIấU XY DNG NN NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG TNH C MAU GIAI ON, 2016 - 2025 4.3.1 Phng hng xõy dng nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau 4.3.1.1 Nhng cn c xõy dng phng hng m bo tớnh kh thi, phng hng xõy dng nn nụng nghip 19 phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau da trờn nhng cn c sau: - Kt lun s 29-KL/TW ngy 14/8/2012 ca B Chớnh tr v phng hng, nhim v, gii phỏp phỏt trin kinh t, xó hi v m bo an ninh quc phũng vựng ng bng sụng Cu Long n nm 2020; - Quyt nh s 245/Q-TTg, ngy 12/02/2014 ca Th tng Chớnh ph v Phờ duyt Quy hoch phỏt trin kinh t, xó hi vựng Kinh t trng im ng bng sụng Cu Long n nm 2020, nh hng n nm 2030; - Quyt nh s 163/2008/Q-TTg, ngy 11/12/2008 ca Th tng Chớnh ph v Phờ duyt Quy hoch phỏt trin kinh t, xó hi tnh C Mau n nm 2020; - Quyt nh s 339/Q-TTg, ngy 09/10/2009 ca Th tng Chớnh ph v Phờ duyt ỏn tng th tỏi c cu nn kinh t gn vi chuyn i mụ hỡnh tng trng theo hng nõng cao cht lng, hiu qu v nng lc cnh tranh giai on 2013 2020; - Ngh quyt i hi ng b tnh C Mau ln th XV, nhim k 2015-2020 - Cỏc Ngh quyt, Chng trỡnh hnh ng, K hoch ca Hi ng nhõn dõn v y ban nhõn dõn tnh C Mau thc hin cỏc Chin lc, Quyt nh, kt lun nờu trờn 4.3.1.2 Phng hng xõy dng nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau - Tp trung khai thỏc v tn dng li th vựng; xõy dng v phỏt trin cỏc vựng chuyờn canh quy mụ ln theo hỡnh thc trung, trang tri, gia tri, t cỏc tiờu chun ph bin v an ton v sinh thc phm; gn vi cụng nghip ch bin, bo qun to cỏc sn phm cht lng cao cho tiờu dựng nc v xut khu, nht l nhng ngnh hng cú sc cnh tranh cao hoc cú tim nng tng lai C Mau cn phi phỏt trin mụ hỡnh kinh t thu hỳt c lao ng d tha khu vc nụng nghip, ci thin mụi trng kinh doanh ni tnh thỳc y s phỏt trin cỏc nụng tri, doanh tri, liờn kt, hp tỏc v cỏc doanh nghip t nhõn, c bit l cỏc doanh nghip siờu nh, nh v va Ti u húa li th t nhiờn ca C Mau; xõy dng nn nụng nghip phỏt trin hi hũa c b rng v chiu sõu, nht l lnh vc tnh cú li th ln nh khai thỏc bin, nuụi trng v ch bin thy sn - Tng thu nhp cho ngi sn xut nụng nghip trờn c s to iu kin cho tt c cỏc thnh phn kinh t, nht l nhúm: ngi nghốo v cn nghốo nụng thụn, ngi dõn vựng sõu, vựng xa khụng thun tin vi iu kin t ai, sinh thỏi, nhúm ng bo dõn tc v ph n tham gia vo quỏ 20 trỡnh tng trng nụng nghip thụng qua h tr gim nghốo, h tr trỡ sn xut v thu nhp, tng kh nng tip cn th trng lao ng phi nụng nghip, a dng húa sinh k cho c dõn nụng thụn, gii quyt tt an ninh lng thc Phỏt trin hng ti thc hin cỏc mc tiờu u tiờn v phỳc li cho nụng dõn v ngi tiờu dựng - Gim thiu cỏc hot ng bt li n mụi trng khai thỏc cỏc ngun lc cho sn xut ng, nụng, lõm sn; tng hiu qu qun lý v s dng cỏc ngun ti nguyờn; tng cng cỏc bin phỏp gim phỏt thi; qun lý v s dng hiu qu an ton cỏc loi húa cht, thuc tr sõu, cht thi t chn nuụi, trng trt, cụng nghip ch bin v lng ngh; bo tn a dng sinh hc Khuyn khớch ỏp dng cỏc tiờu chun mụi trng kốm c ch giỏm sỏt cht ch thỳc y phỏt trin chui giỏ tr nụng nghip 4.3.2 Mc tiờu xõy dng nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau Thụng qua vic phỏt trin cỏc lnh vc kinh t thy sn cú trng tõm, hp lý, theo hng bn vng, hiu qu, cựng vi ú cn a dng sn phm, u tiờn xõy dng tnh C Mau thnh tnh phỏt trin ton din, ng b cỏc lnh vc kinh t, húa, xó hi theo hng phỏt huy nhng tim nng, li th ca mỡnh, ng thi quỏn trit y chc nng, nhim v ca mt tnh thnh viờn vựng kinh t trng im ng bng sụng Cu Long i vi c nc, ú l trung tõm ln v nuụi trng, khai thỏc v ch bin thy sn; trung tõm nng lng v cung cp khớ t t cỏc m khớ Tõy Nam, in giú Khai Long; trung tõm dch v du lch; lm cu ni hi nhp kinh t quc t, gi v trớ quan trng v quc phũng v an ninh ca c nc Phỏt trin hi hũa gia thnh th v nụng thụn, huy ng ti a cỏc ngun lc xõy dng kt cu h tng phc v sn xut v i sng nhõn dõn; bo v mụi trng sinh thỏi, s dng tit kim ti nguyờn, ch ng phũng trỏnh v ng phú bin i khớ hu; kt hp phỏt trin kinh t vi gii quyt cú hiu qu cỏc xó hi; m bo quc phũng, an ninh, giỏo dc o to, y t, khoa hc v cụng ngh, húa, gii quyt vic lm, gim nghốo bn vng, tng bc nõng cao i sng nhõn dõn 4.4 MT S GII PHP CH YU NHM XY DNG NN NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG TNH C MAU 4.4.1 Nhúm gii phỏp v c ch, chớnh sỏch nhm h tr tớch cc cho nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng - R soỏt, iu chnh quy hoch phỏt trin nụng nghip theo hng to iu kin nụng nghip phỏt trin bn vng - Hon thin c ch h tr phỏt trin sn xut nụng nghip hng ti phỏt trin bn vng; tnh cn cú chớnh sỏch u ói mt bng u t, to 21 ngun nguyờn liu ti ch, to mt bng thụng thoỏng cho doanh nghip u t, chớnh sỏch u ói v vn, v thu, v mỏy múc thit b u t cho sn xut, kinh doanh trờn lnh vc nụng nghip nụng thụn; chớnh sỏch u t tu thuyn ỏnh bt xa b; u t cỏc trung tõm nghiờn cu, d bỏo, cỏc trung tõm ging, cõy trng, vt nuụi - H tr cỏc hỡnh thc t chc sn xut nụng nghip, cng c v phỏt trin kinh t th, vi nũng ct l hp tỏc xó, nht l vựng nuụi trng, ỏnh bt thy sn, trng trt, chn nuụi chuyờn mụn húa ln, phỏt trin cỏc lng ngh th cụng - Phỏt trin th trng tiờu th sn phm nụng nghip, tiờu th hng húa nụng sn, chng buụn lu, gian ln thng mi kt hp vi cỏc bin phỏp gim giỏ thnh v nõng cao cht lng sn phm tng sc cnh tranh trờn th trng - Huy ng cỏc ngun u t cho phỏt trin nụng nghip, nõng cao t trng ngun t ngõn sỏch u t cho xõy dng kt cu h tng kinh t, xó hi, phỏt trin ngun nhõn lc, chm súc sc khe nhõn dõn, m bo an sinh xó hi v bo v mụi trng 4.4.2 Nhúm cỏc gii phỏp xõy dng nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng trờn phng din kinh t - Xõy dng cỏc ngnh kinh t nụng nghip ỏp ng yờu nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng, cn chỳ trng phỏt trin ngnh trng trt, hỡnh thnh vựng sn xut hng húa trung, u t thõm canh, tng v, ging cõy trng, vt nuụi cho nng sut cao - Phỏt trin nhanh ngnh chn nuụi theo phng thc cụng nghip, bỏn cụng nghip, an ton dch bnh, phỏt huy li th ca tng a phng tnh - Tp trung phỏt trin lõm nghip ton din, bo v rng hin cú, nht l rng trm Vn quc gia U Minh h, rng c Vn quc gia Mi C Mau, ng dng cụng ngh nuụi cy mụ, hom v nhng phng phỏp nhõn ging tiờn tin khỏc rng C Mau ngy cng phỏt trin a dng, em li li ớch kinh t cao - Tip tc trin khai cú hiu qu chng trỡnh nuụi trng, khai thỏc ỏnh bt, ch bin, xut khu cỏc mt hng thy hi sn, nht l nuụi thy sn mt nc sụng, ao, m, ven bin; phỏt trin nuụi trng thy sn vựng ngt húa cỏc ao, m, rung, sụng, kờnh mng; vựng nuụi trng thy hi sn nc mn, xỏc nh nhúm i tng thy sn nuụi ch lc phự hp vi iu kin sinh thỏi ca a phng v nhu cu ca th trng - Phỏt trin cụng nghip nụng thụn cn u t theo hng: phỏt trin h tng in, c khớ, húa cht, ch bin nụng, lõm, thy sn, phỏt trin 22 ngnh ngh th cụng gn vi phỏt trin nụng nghip, cụng nghip v th trng tiờu th sn phm - M rng hp tỏc liờn kt vi khu vc ng bng sụng Cu Long v hi nhp kinh t quc t, tham gia vo th trng c vựng, c nc, khu vc v th gii l mt tt yu khỏch quan 4.4.3 Nhúm cỏc gii phỏp xõy dng nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng trờn phng din xó hi - Phỏt trin ngun nhõn lc l gii phỏp cú tớnh quyt nh phỏt trin kinh t, xó hi ca tnh giai on phỏt trin ti theo hng ci thin mụi trng u t kinh doanh, hi nhp kinh t quc t Vỡ th vic xõy dng c ch, chớnh sỏch phự hp o to ngun nhõn lc cú tay ngh ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t, xó hi ca tnh xem l cp bỏch hin C ch, chớnh sỏch phỏt trin ngun nhõn lc va phi m rng quy mụ, a dng húa loi hỡnh v nõng cao cht lng o to ngun nhõn lc, va phi to iu kin v mụi trng lm vic tt s dng cú hiu qu ngun nhõn lc ó c o to, m bo nhng ngi ó c o to phỏt huy ti a nng lc ca mỡnh, ng thi, cú c hi thng xuyờn hc hi, nõng cao nng lc lm vic ca mỡnh M c ch thu hỳt nhõn ti, ỏp dng hỡnh thc khuyn khớch b nhim v cp t, cp nh cho cỏc i tng cú bng Thc s, Tin s t ni khỏc n phc v - Tng cng o to ngh, u tiờn lao ng b mt t sn xut Nh nc thu hi, chuyn i mc ớch s dng t; lao ng thuc din chớnh sỏch, dõn tc thiu s, lao ng n v lao ng cha cú vic lm R soỏt, ỏnh giỏ li thc trng v s lng, cht lng lao ng khu vc nụng thụn lm c s xõy dng k hoch o to nhm ỏp ng nhu cu sn xut nụng nghip v chuyn dch lao ng sang khu vc phi nụng nghip - y mnh vic ng dng khoa hc cụng ngh nhm thỳc y nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng Quan tõm ỳng mc i vi ng dng khoa hc v cụng ngh vo nuụi trng, khai thỏc, ch bin thy sn, lõm sn xut khu; lai to ging nuụi, chuyn giao tin b khoa hc k thut cho nụng dõn - Tip tc thc hin cỏc chớnh sỏch h tr phỏt trin trc tip t ngõn sỏch cho cỏc vựng dõn tc thiu s, vựng khú khn i vi nhng vựng kinh t khú khn v c bit khú khn, 13 xó thuc chng trỡnh 135 v xó bói ngang cn trung u t phỏt trin kt cu h tng nh ng giao thụng, trng hc, trm y t, nh bu in húa xó, ch, nc sch sinh hot 23 4.4.4 Nhúm cỏc gii phỏp xõy dng nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng xột trờn phng din mụi trng Trin khai nhim v bo v mụi trng v trỡ cht lng cuc sng ca ngi dõn, giỏm sỏt vic thc thi cỏc quy nh phỏp lut v mụi trng, v quy hoch phỏt trin bn vng nụng nghip ca tnh y ban nhõn dõn tnh ó xõy dng k hoch ch o cỏc ngnh liờn quan phi hp kim tra, giỏm sỏt hot ng sn xut ca cỏc n v, cỏ nhõn vic qun lý mụi trng, v s dng ngun ti nguyờn nc ngm, qun lý vic x lý cht thi, thc hin bo v a dng sinh hc v phỏt trin cõy xanh 4.4.5 Nhúm cỏc gii phỏp khỏc m bo cho nụng nghip C Mau phỏt trin theo hng bn vng - i mi giỏo dc v o to theo nhu cu phỏt trin ca xó hi Nõng cao cht lng ngun nhõn lc theo yờu cu chun húa phc v c lc cho phỏt trin kinh t, xó hi ca a phng; y mnh xó hi hc tp, nhanh chúng chn chnh mt s tn ti giỏo dc hin - Quan tõm u t ci tin cụng ngh phc v phỏt trin nụng nghip Xõy dng h thng i mi cụng ngh ca tnh vi h thng trng i hc, cỏc phũng thớ nghim i mi v ci tin cụng ngh trc ht phc v ngnh u tiờn phỏt trin ó c chn, th mnh ca tnh, nh (lai to ging thy sn, lai to on cõy ging sinh thỏi mn, l, ngt; ging gia sỳc, gia cm) cú iu kin thun li trin khai v ỏp dng cỏc kt qu nghiờn cu, thng mi húa cỏc kt qu nghiờn cu - Khuyn khớch cỏc doanh nghip u t vo lnh vc nụng nghip Thu hỳt cỏc nh u t v ngoi nc u t vo lnh vc nụng nghip bng nhng c ch minh bch, thụng thoỏng v nhng u ói to c ng lc cho h - Tng cng xỳc tin thng mi, khuyn khớch xut khu nhm kớch thớch phỏt trin nụng nghip, nghiờn cu tỡm th trng nhm tranh th tim lc vn, cụng ngh, k thut hin i nõng cao sc cnh tranh ca nn kinh t, hng n chui giỏ tr liờn hon dc theo b bin v kinh t bin vi mt c cu kinh t tng bc hin i, nht l hin i v kt cu h tng, sn xut sn phm nụng nghip a dng phc v cho tiờu dựng v xut khu - Liờn kt ngnh cn c coi l khõu t phỏ phỏt trin nụng nghip theo hng bn vng Xõy dng cỏc cm liờn kt ngnh vi cỏc ngnh cú li th ti C Mau v kt ni cỏc ngnh khỏc ca C Mau vi nhng cm ngnh vựng ng bng sụng Cu Long hoc ụng Nam B Cn quy hoch li ngnh nuụi trng v ch bin thy sn theo mụ hỡnh 24 khộp kớn t khõu ging, thc n, chm súc, thu hoch, ch bin v xut khu u tiờn cao nht xõy dng ti C Mau cm nuụi trng ch bin thy sn tm c hng u ca c nc Cỏc c quan qun lý Nh nc gi vai trũ cu ni bờn cỏc cm ny nhng khụng can thip vo quỏ trỡnh hot ng ca cm KT LUN Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng cú v trớ, vai trũ rt quan trng quỏ trỡnh thc hin cụng nghip húa, hin i húa, xõy dng v bo v T quc i vi quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nc ta hin cng nh quỏ trỡnh phỏt trin kinh t, xó hi ca tnh C Mau thỡ vic m bo nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng l nhim v quan trng hng u, l c s gii quyt cn bn, phự hp nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn Vỡ th, cn nhn mnh cỏc iu kin, phng hng gii quyt nụng nghip mt cỏch cn c, va m bo cho yờu cu trc mt, va ỏp ng cho chin lc phỏt trin lõu di C Mau l a phng nụng nghip gi vai trũ ch o, ng thi nụng nghip ca C Mau mang nhng nột c thự riờng, c thự ú hm cha khụng ớt cỏc nguy c tỏc ng bt li ti mụi trng sinh thỏi Vỡ vy, nụng nghip C Mau phỏt trin theo hng bn vng l mt cp thit Nhm gúp phn gii quyt cp thit ny, cn phi nghiờn cu mt cỏch ton din, dng mt cỏch sỏng to cỏc v phỏt trin bn vng, nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng Tnh C Mau ó cú s nhn thc ỳng n, ó c th hoỏ vo cỏc chng trỡnh, ỏn, k hoch, quy hoch phỏt trin v t c nhiu thnh tu khỏ ton din c kinh t, hoỏ, xó hi, mụi trngTuy nhiờn, bờn cnh mt tớch cc, tin trỡnh phỏt trin nụng nghip tnh C Mau cng cũn nhng hn ch ang thỏch thc s phỏt trin bn vng Vỡ vy, ũi hi phi cú s quan tõm, n lc chung ca tt cỏc cỏc cp, cỏc ngnh t tnh n c s T nhỡn nhn trờn, lun ỏn tip cn nghiờn cu v xut h thng quan im, phng hng v h thng gii phỏp tng th t xõy dng chớnh sỏch, n cỏc bin phỏp v kinh t, xó hi, bo v mụi trng v cỏc iu kin m bo khỏc xõy dng nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng, vi mong mun úng gúp mt phn nh xõy dng nụng nghip tnh C Mau phỏt trin bn vng thi gian ti./ DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B CA TC GI Nguyn Minh Luõn (2013), "Bn v phỏt trin nụng nghip bn vng tnh C Mau", Tp Kinh t v d bỏo, (13) Nguyn Minh Luõn (2013), "Xõy dng nụng thụn mi C Mau", Tp kinh t v d bỏo, (14) Nguyn Minh Luõn (2013), "Tnh C Mau thc hin chng trỡnh xõy dng nụng thụn mi", Tp Lch s ng, (8) Nguyn Minh Luõn (2014), "Tỏi c cu ngnh nụng nghip tnh C Mau theo hng nõng cao giỏ tr gia tng v phỏt trin bn vng, giai on 20142020, Tp kinh t v Qun lý, ( 10) Nguyn Minh Luõn (2016), "Mt s gii phỏp phỏt trin nụng nghip bn vng tnh C Mau", Tp kinh t v Qun lý, (01) Nguyn Minh Luõn (2016), "Nụng nghip C Mau vt khú phỏt trin", Tp Kinh t v D bỏo, (08) [...]... cấp từ tỉnh đến cơ sở Thứ sáu: Nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững phải gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, cải thiện cuộc sống của người dân 4.3 PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU XÂY DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNGTỈNH MAU GIAI ĐOẠN, 2016 - 2025 4.3.1 Phương hướng xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững tỉnh Mau 4.3.1.1 Những căn cứ xây dựng phương hướng. .. làm, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống nhân dân 4.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNGTỈNH MAU 4.4.1 Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ tích cực cho nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững - Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng tạo điều kiện để nông nghiệp phát triển bền vững - Hoàn thiện... DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNGTỈNH MAU Thứ nhất: Nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững là cần phải phát huy tối đa nội lực, tập trung khai thác tiềm năng và lợi thế so sánh, tăng cường liên kết phát triển, nhất là liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặt nhiệm vụ phát triển nông nghiệp của tỉnh trong chiến lược phát triển nông nghiệp. .. quốc tế có khả năng ảnh hưởng đến Mau nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững tỉnh Mau Những yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững tỉnh Mau: (i) tình hình phát triển kinh tế của các nước đối tác chính cho các mặt hàng xuất khẩu chính của Mau và nhà đầu tư tiềm năng vào Mau; (ii) xu hướng chuyển dịch dòng vốn FDI; (iii)... tỉnh 14 3.2 THỰC TRẠNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNGTỈNH MAU GIAI ĐOẠN 1997-2015 Nông nghiệp Mau là khu vực kinh tế trọng yếu của tỉnh, kể từ khi chia tách tỉnh (01/01/1997) đến nay, nền nông nghiệp của tỉnh có bước phát triển theo hướng hàng hóa gắn với thị trường Nét đặc trưng của sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản của Mau từ khi chia tách tỉnh đến nay là phát. .. thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp 4.3.2 Mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững tỉnh Mau Thông qua việc phát triển các lĩnh vực kinh tế thủy sản có trọng tâm, hợp lý, theo hướng bền vững, hiệu quả, cùng với đó cần đa dạng sản phẩm, ưu tiên xây dựng tỉnh Mau thành tỉnh phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội theo hướng phát huy... trưởng xanh, hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững Hai là, phát triển đa dạng các ngành thương mại, dịch vụ phục vụ khai thác tiềm năng, thế mạnh trong nông nghiệp của tỉnh Ba là, Phát triển và đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng hợp lý, an toàn, hiệu quả 2.3.3 Bài học đối với Mau về nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững Thứ nhất: phải coi nông nghiệp phát triển bền vững là yêu cầu,... TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 2.3.1.Kinh nghiệm về nông nghiệp phát triển bền vững của một số quốc gia trên thế giới 2.3.1.1 Nông nghiệp phát triển bền vững theo cách làm của Hàn Quốc Kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp một cách bền vững của Hàn Quốc là một trong những kinh nghiệm đáng để nhiều quốc gia khác tham khảo Có thể khái lược cách làm của Hàn Quốc để có nền nông nghiệp phát triển bền vững trên... thái Vì vậy, nông nghiệp Mau phát triển theo hướng bền vững là một vấn đề cấp thiết Nhằm góp phần giải quyết vấn đề cấp thiết này, cần phải nghiên cứu một cách toàn diện, vận dụng một cách sáng tạo các vấn đề về phát triển bền vững, nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững Tỉnh Mau đã có sự nhận thức đúng đắn, đã cụ thể hoá vào các chương trình, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển và đạt... xây dựng nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để xây dựng nông nghiệp tỉnh Mau phát triển bền vững trong thời gian tới./ DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 1 Nguyễn Minh Luân (2013), "Bàn về phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Mau" , Tạp chí Kinh tế và dự báo, (13) 2 Nguyễn Minh Luân (2013), "Xây dựng nông thôn mới ở Mau" , Tạp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững (TT) , Luận án tiến sĩ nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững (TT) , Luận án tiến sĩ nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay