Hoạt động và nghỉ ngơi

2 193 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:03

I. Mục tiêu: Kể những hoạt động mà HS sinh thích Có ý thức thực hiện những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày. II. Đồ dùng: Bảng phụ, Vở bài tập.III. Các hoạt động dạy và họcHoạt động của giáo viên1.Ổn định lớp : Hát2.Kiểm tra bài cũ : Gọi hs nhắc lại tên bàiGv nhận xét , tuyên dương3.Bài mới a.Giới thiệu bài : b.Dạy bài mới Hướng dẫn ôn tập:Hoạt động 1: Chia lớp thành 4 nhóm. Ycầu HS thảo luận nội dung sau: Nhóm 1:+ Kể các hoạt động và trò chơi hàng ngày.. Nhóm 2:+ Kể một số hoạt động có lợi cho sức khỏe+ Kể các hoạt động và trò chơi hàng ngàyGV chốt ý: Các em nên chơi những trò chơi có lợi cho sức khỏe. Nhóm 2:+ Kể một số hoạt động có lợi cho sức khỏe. Nhóm 3:+ kể một số hoạt động là nghỉ ngơi mà HS biết.GV chốt: Khi làm việc nhiều hoặc hoạt động quá sức, cơ thể mệt mỏi lúc đó cần phải nghỉ ngơi cho lại sức. Nhóm 3:+ kể một số hoạt động là nghỉ ngơi mà HS biết.GV chốt: Nghỉ ngơi thư giãn đúng cách sẽ mau lại sức khỏe và hoạt động tiếp đó sẽ tốt và có hiệu quả cao hơn. Nhóm 4:+ Vì sao khi ngồi học, đi đứng cần phải đúng tư thế? GV chốt: Nhắc HS nên thực hiện các tư thế đúng khi ngồi học, lúc đi đứng trong các hoạt động hàng ngày...Hoạt động 2:Hướng dẫn HS làm vở bài tập Lần lượt hỏi HS ycầu bài tập. Hướng dẫn xong cho HS làm vào vở.4.Củng cố dặn dò: Nhắc nhở tư thế đi đứng, ngồi học. Hoạt động và nghỉ ngơi Bắn bi, đi học, nhảy dây, đá bóng... Chơi thể thao, bơi lội, đá cầu, đi du lịch, đi bộ, nghe ca nhạc... Đi du lịch, ...Tránh cong vẹo cột sống...HS làm vào vở bài tập Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 – 2017 ************************************************************************************ ĐẠO ĐỨC Tiết : Hoạt động nghỉ ngơi I Mục tiêu: - Kể hoạt động mà HS sinh thích - Có ý thức thực điều học vào sống hàng ngày II Đồ dùng: - Bảng phụ, Vở tập III Các hoạt động dạy học T G 1’ 2’ 35 ’ 1’ 34 ’ 22 ’ Hoạt động giáo viên 1.Ổn định lớp : -Hát 2.Kiểm tra cũ : - Gọi hs nhắc lại tên -Gv nhận xét , tuyên dương 3.Bài a.Giới thiệu : b.Dạy * Hướng dẫn ôn tập: Hoạt động 1: - Chia lớp thành nhóm - Y/cầu HS thảo luận nội dung sau: - Nhóm 1: + Kể hoạt động trò chơi hàng ngày - Nhóm 2: + Kể số hoạt động có lợi cho sức khỏe + Kể hoạt động trò chơi hàng ngày GV chốt ý: Các em nên chơi trò chơi có lợi cho sức khỏe - Nhóm 2: + Kể số hoạt động có lợi cho sức khỏe - Nhóm 3: + kể số hoạt động nghỉ ngơi mà HS biết GV chốt: Khi làm việc nhiều hoạt Hoạt động học sinh -Lớp hát -1Hs nhắc lại tên -Hs nhận xét -Hs ý , lắng nghe -Chú ý , lắng nghe -Cả lớp lắng nghe thực -Nhóm trả lời -Nhận xét -Nhóm trả lời -Nhận xét -Nhóm trả lời -Nhận xét -Nhận trả lời -Nhận xét ************************************************************************************* GV : Dương Thị Hồng Diễm Lớp 1A – Tuần Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 – 2017 ************************************************************************************ động sức, thể mệt mỏi lúc cần phải nghỉ ngơi cho lại sức - Nhóm 3: + kể số hoạt động nghỉ ngơi mà HS biết GV chốt: Nghỉ ngơi thư giãn cách mau lại sức khỏe hoạt động tiếp tốt có hiệu cao - Nhóm 4: + Vì ngồi học, đứng cần phải tư thế? - GV chốt: Nhắc HS nên thực tư ngồi học, lúc đứng hoạt động hàng ngày Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập - Lần lượt hỏi HS y/cầu tập 12 - Hướng dẫn xong cho HS làm vào ’ 4.Củng cố dặn dò: - Nhắc nhở tư đứng, ngồi học - Hoạt động nghỉ ngơi - Bắn bi, học, nhảy dây, đá bóng 2’ - Chơi thể thao, bơi lội, đá cầu, du lịch, bộ, nghe ca nhạc - Đi du lịch, Tránh cong vẹo cột sống HS làm vào tập Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ******************************* ************************************************************************************* GV : Dương Thị Hồng Diễm Lớp 1A – Tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động và nghỉ ngơi, Hoạt động và nghỉ ngơi, Hoạt động và nghỉ ngơi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay