ĐẠO đức lớp 5 TÌNH bạn

3 176 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:03

I.Mục tiêu :Học xong bài này HS biết :1.Kiến thức : Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè 2.Kỹ năng : Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày3.Thái độ : Thân ái, đoàn kết với bạn bè.II. Đồ dùng dạy học : Bài hát Lớp chúng ta, nhạc và lời: Mộng Lân. Đồ dùng hoá trang để đóng vai theo truyện Đôi bạn trong SGK Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 – 2017 ************************************************************************************* Đạo đức Tiết : TÌNH BẠN I.Mục tiêu : Học xong HS biết : 1.Kiến thức :- Ai cần có bạn bè trẻ em có quyền tự kết giao bạn bè 2.Kỹ : - Thực đối xử tốt với bạn bè xung quanh sống hàng ngày 3.Thái độ : - Thân ái, đoàn kết với bạn bè II Đồ dùng dạy học : - Bài hát Lớp chúng ta, nhạc lời: Mộng Lân - Đồ dùng hoá trang để đóng vai theo truyện Đôi bạn SGK III Các hoạt động dạy học : TG Hoạt động dạy giáo viên 1’ 1’ 1.Ổn định 2.Kiểm tra cũ - Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi - GV nhận xét Bài a Giới thiệu : “ Tình bạn” b.Dạy : Hoạt động 1: làm việc lớp Mục tiêu: Giúp HS biết ý nghĩa tình bạn quyền kết giao bạn bè trẻ em Cách tiến hành - Cho HS hát Lớp đoàn kết -Yêu cầu HS thảo luận theo câu gợi ý sau: + Bài hát nói lên điều gì? + Lớp có không? +Điều xảy xung quanh bạn bè? + Trẻ em có quyền tự kết bạn không? Em biết điều từ đâu? 34’ 1’ 33’ 5’ Hoạt động học học sinh - HS lên bảng trả lời -Hs nhận xét -Hs ý, lắng nghe -Hs hát -Hs lớp thảo luận trả lời ************************************************************************************* GV: Dương Thị Hồng Diễm Lớp 5C – Tuần Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 – 2017 ************************************************************************************* 10’ 15’ 3’ -Kết luận: Ai cần có bạn bè Trẻ em cần có bạn bè có quyền tự kết giao bạn bè Hoạt động 2: tìm hiểu nội dung truyện Đôi bạn Mục tiêu: giúp HS hiểu bạn bè cần phải đoàn kết, giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn Cách tiến hành: - GV đọc lần truyện Đôi bạn - Mời vài HS lên đóng vai theo nội dung truyện - Yêu cầu HS thảo luận, trả lời câu hỏi trang 17 SGK -Mời nhóm lên trả lời câu hỏi, nhóm khác lắng nghe bổ sung - Kết luận: bạn bè cần phải biết thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau, lúc khó khăn, hoạn nạn Hoạt động 3: tập 2, SGK Mục tiêu: giúp HS biết cách ứng xử phù hợp tình có liên quan đến bạn bè Cách tiến hành - Yêu cầu HS tự làm việc cá nhân tập2,SGK - Gọi HS lên trình bày cách ứng xử tình giải thích lí - Yêu cầu HS tự liên hệ sau tình theo gợi ý (em làm bạn bè tình tương tự chưa? Hãy kể trường hợp cụ thể) -Nhận xét kết luận cách ứng xử phù hợp tình huống: Tình a: Chúc mừng bạn Tình b: An ủi, động viên, giúp đỡ bạn Tình c: Bênh vực bạn nhờ người lớn bênh vực bạn Tình d: Khuyên ngăn bạn không nên sa vào việc làm không tốt Tình đ: Hiểu ý tốt bạn, không tự ái, nhận khuyết điểm sửa chữa khuyết điểm Tình e: Nhờ bạn bè, thầy cô giáo người lớn khuyên ngăn bạn Hoạt động 4: Củng cố Mục tiêu: giúp HS biết biểu tình bạn đẹp -Hs ý ,lắng nghe -Hs lắng nghe -4 Hs lên trình diễn, lớp quan sát - Hs lớp thảo luận trả lời câu hỏi - nhóm trả lời ,nhóm khác nhận xét bổ sung -Hs lắng nghe -Hs ý, lắng nghe - HS làm việc cá nhân trao đổi với bạn ngồi bên cạnh - HS trình bày, lớp nhận xét, bổ sung - HS tự liên hệ ,kể trường hợp cụ thể -Hs ý ,lắng nghe -Lắng nghe - Mỗi HS nêu biểu ************************************************************************************* GV: Dương Thị Hồng Diễm Lớp 5C – Tuần Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 – 2017 ************************************************************************************* 4’ Cách tiến hành - HS nêu - Yêu cầu HS nêu1 biểu tình bạn đẹp - Ghi nhanh ý kiến lên bảng - Yêu cầu HS liên hệ tình bạn đẹp lớp, trường mà em biết -Chú ý, lắng nghe - Kết luận: biểu tình bạn đẹp là: tôn trọng, chân thành, biết quan tâm, giúp đỡ tiến bộ, biết chia vui buồn nhau, Củng cố–dặn dò: - GV dặn HS nhà học thuộc cũ sưu tầm truyện, ca dao, tục ngữ chủ đề tình bạn Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… *************************************** ************************************************************************************* GV: Dương Thị Hồng Diễm Lớp 5C – Tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠO đức lớp 5 TÌNH bạn, ĐẠO đức lớp 5 TÌNH bạn, ĐẠO đức lớp 5 TÌNH bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay