Chương trình giảng dạy tuần 9

1 148 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:03

THỨ NGÀYMÔNLỚPTIẾTTÊN BÀI DẠYHaiĐạo đứcÔn toánTNXHĐạo đức3C3C3C5C941179Chia sẻ vui buồn cùng bạnÔn góc vuông, góc không vuôngÔn tập con người và sức khỏe(t1)Tình bạnBaĐạo đức Ôn tiếng việtÔn tiếng việtÔn toán4B1A1A1A9909133Tiết kiệm thời giờÔn uôi – ươiTiết 2Ôn luyện tập Trường Tiểu học Số Phước Hòa Năm học : 2016 - 2017 Chương trình giảng dạy Tuần Từ ngày : 31/10/2016 Đến ngày :05/11/2016 THỨ NGÀY Hai Ba Tư Sáng Năm Chiều Sáng Sáu Chiều MÔN LỚP TIẾT Đạo đức Ôn toán TNXH Đạo đức 3C 3C 3C 5C 41 17 Chia sẻ vui buồn bạn Ôn góc vuông, góc không vuông Ôn tập người sức khỏe(t1) Tình bạn Đạo đức Ôn tiếng việt Ôn tiếng việt Ôn toán 4B 1A 1A 1A 90 91 33 Tiết kiệm thời Ôn uôi – ươi Tiết Ôn luyện tập 3D 17 41 Ôn tập kiểm tra (t3) Ôn góc vuông , góc không vuông 42 18 92 34 9 9 93 35 Ôn tập kiểm tra (t6) Ôn đề ca mét – hec tô mét Ôn tập chương phối hợp gấp cắt dán Ôn tập người sức khỏe(t2) Ôn ay – â – ây Ôn luyện tập chung Ôn hoạt động nghỉ ngơi Ôn tập chương phối hợp gấp cắt dán Chia sẻ vui buồn bạn Ôn tập kiểm tra (t6) Ôn eo - ao Ôn lễ phép với anh chị,nhường nhịn em nhỏ Ôn phép trừ phạm vi Ôn tả Ôn toán Ôn LT VC Ôn toán Thủ công TXNH Ôn tiếng việt Ôn toán Ôn TN XH Thủ công Đạo đức Ôn LT VC Ôn tiếng việt Ôn đạo đức Ôn toán 3C 1A 3D 1A TÊN BÀI DẠY ************************************************************************************ GV: Dương Thị Hồng Diễn Lớp 1A , 3C ,3B, 4B , 5C –Tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình giảng dạy tuần 9, Chương trình giảng dạy tuần 9, Chương trình giảng dạy tuần 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay