thuyết trình xử lý khí thải động cơ

23 923 5
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 14:00

xử lý khí thải động cơ đốt trong,Bộ Lọc PM (bồ hóng)Có nhiều phương án lọc bồ hóng khác nhau nhưng nhìn chung chúng dựa trên cùng nguyên tắc là bẫy hạt bồ hóng.Xử lý xúc tác khử Nox trong hệ thống SCR (seclective catalyst reduction)Ngoài ra còn có phương pháp hỗ trợ trên đường ống xả: ĐỀ TÀI Phương cho i ả h t í h k án xử lí Nhóm l e s e i d động c TỔNG QUAN VỀ KHÍ THAỈ CO, NO2,SO2, CO2… Ô nhiễm môi trường khí thải từ oto xe máy tham gia giao thông không Khí Sức khỏe Nước Ảnh hưởng Đất mùa màng Cây bị mưa axit tàn phá su Các bệnh điển hình phổi ,ung thư , vô sinh, bệnh khác Giải pháp xử lý khí thải ? Nhìn chung, giải pháp giảm ô nhiễm khí thải chia thành nhóm Nhóm thứ nhất: Giảm ô nhiễm chất NOx, CO, HC nguồn (trong xylanh):  Thiết kế đỉnh pít-tông nắp máy tạo hiệu ứng lốc xoáy, tăng khả hòa trộn nhiên liệu không khí tốt hơn,  Sử dụng hệ thống tăng áp, tăng đường kính xu-páp, giảm tổn thất đường nạp  Tính toán thiết kế thời điểm mở sớm xu-páp thải cách tối ưu;  Sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điều khiển điện tử, tăng áp suất phun, lựa chọn kiểu phun đơn điểm hay đa điểm Nhóm thứ hai Xử lý khí thải đảm bảo hàm lượng chất độc phải nhỏ giới hạn cho phép quy định điều luật :  Bộ xử lý khí thải kiểu xúc tác đường (trung hòa thành phần khí thải CO, HC NOx);  Bộ lọc PM, Bộ xử lý khí thải kiểu ô-xy hóa , Bộ xử lý NOx kiểu tích lũy, ) Nhóm thứ ba: Sử dụng kết hợp hệ thống phụ trợ  *Hệ thống kiểm soát vòng lặp kín (hồi lưu khí thải);  *Hệ thống đảm bảo nhiệt độ khí nạp;  *Hệ thống phun khí (ô-xy) nhằm hỗ trợ phản ứng đường thải;  *Hệ thống tự chẩn đoán - OBD (OnBoard Diagnostics) Nhóm thứ tư: Các giải pháp có liên quan đến nhiên liệu  * Đảm bảo phù hợp động nhiên liệu  * Nâng cao chất lượng nhiên liệu  *Sử dụng nhiên liệu xanh, nhiên liệu thay  *Sử dụng phụ gia nhiên liệu, Xử lý xúc tác khử Nox hệ thống SCR (seclective catalyst reduction) ƯU ĐIỂM Hiệu suất >90% Chi phí thấp Đáp ứng tiêu chuẩn EURO IV [EURO V] Cấu Tạo Hệ thống SCR gồm thành phần : * Vòi phun ure * Bộ xúc tác Được chế tạo :vanadium + zeolite • phản ứng chậm 8NH3+6NO2=7N2+12H2O Fas SCR 4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O • Phản ứng xảy tỉ lệ NO2/NO>1 • • 4NH3+2NO+2NO2=4N2+6H2O Standard SCR: Gồm có phản ứng hóa học: NGUYÊN LÝ Sơ Đồ Nguyên Lý Hệ Thống SCR Bộ Lọc PM (bồ hóng) Có nhiều phương án lọc bồ hóng khác nguyên tắc bẫy hạt bồ hóng nhìn chung chúng dựa Lọc gốm monolithe +Nghiên cứu thử nghiệm nhiều kể từ đề giải pháp lọc bồ hóng +Lọc cải tạo từ gộp xúc tác ba chức +Hiệu lọc cao > 90% Nguyên lý  Làm kín xen kẽ đầu rãnh thông, cho khí thải buộc phải qua lớp xốp thành gốm ngăn cách hai rãnh thông liền Vật liệu gốm Thường sử dụng cordiérite (2MgO,2Al2O3,5SiO2) Hoặc carbure silic ( SiC) Ngoài có phương pháp hỗ trợ đường ống xả: • Không khí bổ sung đưa vào sau vào xuppap thải để ô-xy hóa CO HC khí thải • Có thể đưa không vào dùng bơm cung cấp nhờ áp suất thấp nên không khí bổ sung qua van chiều Nhưng phương pháp có nhược điểm không xử lý khí thải Nox [...]... hai Xử lý khí thải đảm bảo hàm lượng các chất độc phải nhỏ hơn giới hạn cho phép đã được quy định trong các điều luật :  Bộ xử lý khí thải kiểu xúc tác 3 đường (trung hòa 3 thành phần cơ bản trong khí thải là CO, HC và NOx);  Bộ lọc PM, Bộ xử lý khí thải kiểu ô-xy hóa , Bộ xử lý NOx kiểu tích lũy, ) Nhóm thứ ba: Sử dụng kết hợp các hệ thống phụ trợ  *Hệ thống kiểm soát vòng lặp kín (hồi lưu khí thải) ;... ( SiC) Ngoài ra còn có phương pháp hỗ trợ trên đường ống xả: • Không khí bổ sung được đưa vào ngay sau vào xuppap thải để ô-xy hóa CO và HC trong khí thải • Có thể đưa không vào bằng dùng bơm cung cấp hoặc nhờ áp suất thấp nên không khí được bổ sung qua van một chiều Nhưng phương pháp này có nhược điểm đó là không xử lý được khí thải Nox ... thống đảm bảo nhiệt độ khí nạp;  *Hệ thống phun khí (ô-xy) nhằm hỗ trợ phản ứng trên đường thải;  *Hệ thống tự chẩn đoán - OBD (OnBoard Diagnostics) Nhóm thứ tư: Các giải pháp có liên quan đến nhiên liệu  * Đảm bảo sự phù hợp giữa động cơ và nhiên liệu  * Nâng cao chất lượng nhiên liệu  *Sử dụng nhiên liệu xanh, nhiên liệu thay thế  *Sử dụng phụ gia trong nhiên liệu, Xử lý xúc tác khử Nox trong... NGUYÊN LÝ Sơ Đồ Nguyên Lý Hệ Thống SCR Bộ Lọc PM (bồ hóng) Có nhiều phương án lọc bồ hóng khác nhau cùng nguyên tắc là bẫy hạt bồ hóng nhưng nhìn chung chúng dựa trên Lọc gốm monolithe +Nghiên cứu và thử nghiệm nhiều nhất kể từ khi đề ra giải pháp lọc bồ hóng +Lọc được cải tạo từ gộp của bộ xúc tác ba chức năng +Hiệu quả của lọc rất cao > 90% Nguyên lý  Làm kín xen kẽ đầu các rãnh thông, sao cho khí thải
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình xử lý khí thải động cơ, thuyết trình xử lý khí thải động cơ, thuyết trình xử lý khí thải động cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay