giải pháp giai quyet khiếu nại tố cáo trên lĩnh vực đất đai

3 615 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:51

THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN 1.Tên sáng kiến: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Mô tả ngắn gọn giải pháp cũ thường làm Công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, nhiên số tồn sau: - Trình tự giải Khiếu nại, tố cáo số vụ việc chưa thực theo Luật Khiếu nại, tố cáo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo Luật đất đai - Các văn sách pháp luật làm sở cho việc giải Khiếu nại, tố cáo thiếu quán, chưa rõ ràng Các quy chế, quy định chưa cụ thể chưa phù hợp với thực tế, tạo nhiều cách hiểu vận dụng cấp, ngành thực chưa thống gây khó khăn cho công tác giải vụ việc - Các biện pháp quy định hành chưa đáp ứng yêu cầu công tác thẩm tra, xác minh vụ việc Quyền hạn cán giải KN,TC bị hạn chế nhiều văn quy định khác liên quan, không tạo chế linh hoạt trình giải vụ việc dẫn tới chất lượng công tác giải KN,TC chưa cao, thụ động giải vụ việc - Công tác giải Khiếu nại, tố cáo nhiệm vụ quan quản lý Nhà nước, Đảng đoàn thể song số địa phương chủ yếu phó thác cho quan quản lý đất đai, mặt khác phương tiện trang bị cho công tác nghiệp vụ thiếu không nói Tổ chức, biên chế quan Tài nguyên Môi trường thay đổi thường xuyên nên cán chuyên làm công tác giải khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai - Chi phí tài đảm bảo hoạt động cho tất giải đơn sở gây khó khăn cho việc lại, sinh hoạt, ảnh hưởng đến chất lượng xác minh, kiểm tra thu thập chứng - Sự phối hợp ban ngành, đoàn thể chưa tốt Việc cung cấp số liệu liên quan tới công tác giải Khiếu nại, tố cáo đất đai chậm, chưa đầy đủ, thiếu thống Việc cử người tham gia đoàn liên ngành mang tính hình thức - Việc xử lý cán có hành vi vi phạm pháp luật chưa triệt để, việc khắc phục hậu quả, khôi phục quyền lợi cho người bị KN,TC chậm Mục đích giải pháp sáng kiến: - Mục đích đề tài nhằm phân tích đánh giá thực trạng công tác giải đơn thư khiếu nại tố cáo lĩnh vực đất đai Trên sở phân tích ưu điểm hạn chế, ưu điểm pháp luật, nguyên nhân vấn đề bất cập để từ có phương hướng, giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác giải Khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn thị xã Hồng Lĩnh nay; - Nâng cao chất lượng cấp uỷ Đảng, quyền đoàn thể việc giải KN,TC đất đai, đưa công tác tiếp dân giải KN,TC công dân thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng cấp, ngành; - Giải xác, kịp thời, khách quan trung thực luật Giải dứt điểm vụ phát sinh, không để nảy sinh điểm nóng mới; - Công tác giải KN,TC đất đai phải góp phần bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp công dân, đảm bảo dân chủ, kỷ luật, kỷ cương công xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quan, tổ chức sở sạch, củng cố quyền cấp sở vững mạnh góp phần ổn định trị trật tự an toàn xã hội Bản mô tả giải pháp sáng kiến: 4.1 Thuyết minh giải pháp mới, cải tiến - Công tác Tiếp dân phải đảm bảo nguyên tắc: Tôn trọng quyền Khiếu nại, tố cáo công dân; khách quan, công khai dân chủ thận trọng Người cán tiếp dân phải có thái độ ứng xử mức, niềm nở, chân tình, chu đáo có khả phán đoán việc phát diễn biến việc, gợi mở hướng dẫn công dân trình bày vào chất, nội dung việc - Thống giao quan tra trách nhiệm chủ trì xác minh, kết luận, kiến nghị giải khiếu nại đất đai; - Thành lập tòa án địa phương theo khu vực tùy theo nhu cầu thực tế thành lập tòa chuyên trách, có Tòa đất đai; - Có sách phối kết hợp cụ thể quan quản lý Nhà nước với tổ chức đoàn thể, tổ chức trị xã hội, quần chúng nhân dân công tác hoà giải sở Vận động, giải thích, thuyết phục chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước 4.2 Thuyết minh khả áp dụng sáng kiến: Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng cho huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh để giải vấn đề khiếu nại, khiếu kiện tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai Để triển khai thực tốt công tác giải vấn đề khiếu nại, khiếu kiện tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai cần phải thực đồng giải pháp từ Thị xã tới sở Trước hết cần tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật đúc rút kinh nghiệp từ thực tiễn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước đất đai toàn Thị xã Có hình thức khen thưởng, kỷ luật kịp thời để biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời răn đe, kỷ luật trường hợp vi phạm 4.3 Thuyết minh lợi ích kinh tế, xã hội sáng kiến: Công tác giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai nhiệm vụ ngành hệ thống trị để đảm bảo ổn định trị thúc đẩy việc phát triển kinh tế thị xã Hồng Lĩnh hướng tới đạt đô thị loại III vào năm 2020 Tuy nhiên, tình trạng khiếu nại, tố cáo đất đai xảy thường xuyên; chí nhiều vụ việc gây xúc kéo dài khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tê, an ninh trị địa bàn thị xã Được đồng thuận cao người dân, vào đoàn thể trị, quyền cấp nên tình hình quản lý trật tự xây dựng đô thị địa bàn có chuyển biến tích cực, tình hình khiếu kiện, khiếu nại đất đai dần làm rõ giải triệt để Người dân có ý thức việc quản lý, sử dụng dụng đất Công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn thị xã ngày vào nề nếp quy định Pháp luật Giải khiếu nại, tố cáo đất đai nghĩa vụ, trách nhiệm quan nhà nước Việc giải tốt khiếu nại, tố cáo tốt sẻ góp phần ổn định tình hình trị xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển Thị xã./ 4.4 Cam kết không chép vi phạm quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp giai quyet khiếu nại tố cáo trên lĩnh vực đất đai, giải pháp giai quyet khiếu nại tố cáo trên lĩnh vực đất đai, giải pháp giai quyet khiếu nại tố cáo trên lĩnh vực đất đai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay