Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất Las

22 251 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:29

LỜI MỞ ĐẦU Đã từ lâu, số nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, xà phòng chất tẩy rửa tổng hợp thuộc loại khơng thể thiếu Chẳng nhóm sản phẩm sử dụng nhiều ngành khác kinh tế quốc dân Hiện thị trường có nhiều mặt hàng bột giặt (omo, fix, viso…), nước rửa chén ( sunlight , Mỹ hảo …) xà bơng tắm ( safeguard, Lifeboy, dove, X men…) Mỗi nhà sản sản xuất có cơng thức phối chế khác nhau, ngun tắc thành phần chất tẩy rửa Các thành phần có chúng là: chất hoạt đơng bề mặt (CHĐBM), tác nhân làm mềm nước, tác nhân tạo mơi trƣờng bazơ, chất chống bám, chất làm tăng bọt, chất làm mềm vải, chất tạo hương, chất xúc tác sinh học Trong CHĐBM thành phần khơng thể thiếu, Las loại sử dụng phổ biến nước ta nhờ vào hoạt tính tẩy rửa yếu tố kinh tế Trong tiểu luận nhóm em trình bày sơ lược chất hoạt động bề mặt anionic las đặc điểm, đặc tính quy trình sản xuất las phòng thí nghiệm cơng nghiệp Vì nhóm em xin lấy tên đề tài : “Tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất Las” Trong q trình hồn thành tiểu luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy bạn để tiểu luận hồn chỉnh Xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Phần đánh giá • Ý thức thực • Nội dung thực • Hình thức trình bày • Tổng hợp kết Điểm số: Điểm chữ: Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2011 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT VÀ LAS 1.1 Giới thiệu chất hoạt động bề mặt 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Cấu tạo 1.1.4 Phân loại 1.2 Chất hoạt động bề mặt LAS 11 1.3 Vai trò LAS cơng nghiệp tẩy rửa .14 1.4 LAS số phương pháp điều chế .15 1.5 Tính chất chất la ,chất hoạt động bề mặt anionic .15 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT L 16 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG …… 16 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 PHỤ LỤC 23 DANH MỤC BẢNG No table of contents entries found DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Tác dụng chất hoạt động bề mặt Hình 1.2: Dạng phân tử chất hoạt động bề mặt Hình 1.3: Sản phẩm Micelle Hình 1.4: Hệ nhũ tương nước dầu dầu nước … Hình 1.5: Cơng thức alkyl sulphate Hình 1.6: Cấu tạo phân tử chất Esterquats Hình 1.7: Cấu tạo phân tử hệ mono alkyl bậc Hình 1.8: Cấu tạo phân tử alkyl betaine 10 Hình 1.9: Cấu tạo phân tử chất hoạt động bề mặt khơng mang điện tích 11 Hình 1.10: Cơng thức cấu tạo phân tử LAS 12 Hình 1.11: Cơng thức cấu tạo chất tẩy rửa 13 Hình 1.12: Tính chất hóa học LAS 13 Hình 1.13: Phần trăm loại chất hoạt động bề mặt tiêu thụ 14 Hình 1.14: Trữ lượng chất hoạt động bề mặt tiêu thụ giới 14 CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT VÀO LAS 1.1 Giới thiệu chất hoạt động bề mặt 1.1.1 Định nghĩa Chất hoạt động bề mặt (Surfactant): - Là chất làm ướt có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt chất lỏng - Là chất tẩy rửa tan nước có khả loại bỏ chất bẩn khỏi bề mặt đối tượng cần làm da người, sản phẩm dệt chất rắn khác Hình 1.1: Tác dụng chất hoạt động bề mặt - Mỗi phân tử chất hoạt động bề mặt có đầu nước (tan nước), đầu bị phân tử nước hút đầu khơng ưa nước (khơng tan nước), đầu đồng thời vừa đẩy nước vừa hút vào chất dầu mỡ hay chất bẩn Khi lực ngược kéo hẳn chất bẩn khỏi bề mặt cần làm sạch, làm chúng bị treo lơ lửng nước Hình 1.2: Dạng phân tử chất hoạt động bề mặt 1.1.2 Đặc điểm Chất hoạt hóa bề mặt dùng để làm giảm sức căng bề mặt chất lỏng Nếu có nhiều hai chất lỏng khơng tan chất hoạt hóa bề mặt làm tăng diện tích tiếp xúc hai chất lỏng Khi hòa chất hoạt động bề mặt vào chất lỏng phân tử chất hoạt hóa bề mặt có xu hướng tạo đám (micelle, gọi mixen) Nồng độ mà phân tử bắt đầu tạo đám gọi nồng độ tạo đám tới hạn Nếu chất lỏng nước phân tử liên kết kị nước lại với quay đầu ưa nước tạo nên hình dạng khác hình cầu (0 chiều), hình trụ (1 chiều), màng (2 chiều) Tính ưa kị nước chất hoạt hóa bề mặt đặc trƣng thơng số độ cân ưa kị nước (Hydrophilic Lipophilic Balance - HLB), giá trị từ - 40 HLB cao hóa chất dễ hòa tan nước, HLB thấp hóa chất dễ hòa tan dung mơi khơng phân cực dầu Hình 1.3: Sản phẩm Micelle 1.1.3 Cấu tạo Phân tử gồm phần: phần thân dầu (gốc hydrocacbon R) phần thân nước (các nhóm phân cực: -SO3H, -COOH, -OH, R-NH2) Hình 1.4: Hệ nhũ tương nước dầu dầu nước Khi gốc R tăng, hoạt tính bề mặt tăng (R~ 10-180C) Cùng R -SO3H > COOH > OH phenol > OH alcol Tương quan phần thân dầu - thân nƣớc biểu thị số HLB Cơng thức tính HLB: HLB =∑ = (chỉ số nhóm thân nước) -∑ = (chỉ số nhóm thân dầu) + Ý nghĩa HLB: giúp chọn lĩnh vực sử dụng chất hoạt động bề mặt Chống tạo bọt: HLB 1- Nhũ hóa N/D: HLB - Ngấm tẩm dệt nhuộm: HLB - Nhũ hóa N/D: HLB - 16 Tẩy rửa: HLB 13 - 16 Tăng độ tan: HLB 16 - 30, 40 1.1.4 Phân loại Có nhiều loại chất hoạt động bề mặt khác nhau, loại với tính chất đặc tính nhất, làm tùy theo dạng chất bẩn loại vải, độ cứng nước Các chất tẩy rửa sử dụng hỗn hợp nhiều loại chất hoạt động bề mặt khác để cung cấp khả làm tốt Có loại chất hoạt động bề mặt dựa theo đầu mang điện tích:  Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm (Anionic surfactants) Có khả hoạt động bề mặt mạnh so với loại khác, làm tác động tẩy rửa phối liệu Khả lấy dầu cao, tạo bọt to bền Bị thụ động hóa (mất khả tẩy rửa nước cứng, nước cứng tạm thời, ion kim loại nặng như: Fe3+, Cu2+…) Các chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm sử dụng phổ biến alkyl sulphate Hình 1.5: Cơng thức alkyl sulphate Chia làm loại chính: • Nguồn gốc từ thiên nhiên: sản phẩm từ phản ứng xà phòng hóa este axit béo với glyxerin (dầu cọ, dầu dừa, dầu nành, dầu lạc, dầu cao su…mỡ heo, mỡ bò, mỡ cừu, mỡ cá voi…) • Nguồn gốc từ dầu mỏ: thơng qua phản ứng ankyl hóa, sunfo hóa dẫn xuất ankyl, ankylbenzen sunfonic…  Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương (Cationic surfactants) Khả hoạt động bề mặt khơng cao, độ phân giải sinh học kém, có nhóm nước ion dương Rất êm dịu với da, tẩy dầu ít, khơng dùng với mục đích tạo bọt Làm bền bọt tạo nhũ tốt…Ứng dụng giặt dân dụng chất làm mềm vải cho lần xả cuối, sử dụng nhiều chất Esterquats Hình 1.6: Cấu tạo phân tử chất Esterquats Hiện nay, người ta dùng clorua ditearyl diamin amoni bậc khả phân giải sinh học tốt giảm khả gây dị ứng sử dụng Hầu hết chất tẩy rửa chất dẫn xuất ammonium, có thêm tính sát trùng, tính đặc biệt có ích cho bệnh viện Hình 1.7: Cấu tạo phân tử hệ mono alkyl bậc  Chất hoạt động bề mặt lƣỡng tính (Amphoteric/zwitterionic surfactants) Các chất hoạt động bề mặt nhẹ nhàng, nên phù hợp cho việc sử dụng sản phẩm chăm sóc cá nhân làm gia đình Chất hoạt động bề mặt có nhóm lưỡng cực vừa tích điện âm vừa tích điện dương (amin, este) Ở pH thấp chúng chất hoạt động bề mặt cationic, anionic pH cao Chúng tương thích với tất loại chất hoạt động bề mặt khác, hòa tan có tác dụng dung dịch có nồng độ cao như: chất điện phân, axit, kiềm Có khả phân hủy sinh học, lượng dùng thường từ 0.2% - 1% sản phẩm tẩy rửa Trong nhóm chất hoạt động lưỡng tính nay, dẫn xuất từ betain sử dụng rộng rãi Chúng gồm nhóm sau: ankylamino propyl betain Khi R gốc lauryl có tính tẩy rửa tốt, khả tạo bọt mạnh, êm dịu khơng làm khơ da…thường phối dầu gội, sữa tắm, nƣớc rửa chén…có tên gọi cocoamino propyl betain (CAPB) Hình 1.8: Cấu tạo phân tử alkyl betaine  Chất hoạt động bề mặt khơng mang điện tích (Non-ionic surfactants) Khả hoạt động bề mặt khơng cao, êm dịu với da, lấy dầu Làm bền bọt, tạo nhũ tốt Có khả phân giải sinh học, chịu ảnh hưởng với nước cứng pH mơi trường Tuy nhiên có khả tạo phức với số ion kim loại nặng nước… Hiện để tổng hợp chúng, phương pháp dùng phổ biến q trình etoxy hóa từ rượu béo với oxyt etylen, cơng thức: R-O-(CH2-CH2O-)nH Các rượu béo có nguồn gốc thiên nhiên dầu thực vật, mỡ động vật thơng qua phản ứng H2 hóa axit béo tương ứng Hoặc đƣờng từ rượu tổng hợp: cho olefin-1 phản ứng với H2SO4 thủy phân, thu rượu bậc Trong thương mại, loại có tên gọi: tecitol 15-s-7, union caride 15-s-9… Chất hoạt động bề mặt nonionic (NI) đƣợc phân loại thành dạng sau: Copolimer có cơng thức chung: HO-(OE)n-(OP)m-(OE)n-H, HO(OP)n-(OE)m-(EP)n-H Tỷ số PO/OE thay đổi: - - Trọng lượng phân tử thấp nhất: 2000 đvc, thơng dụng loại n = m = 30, chúng tạo bọt nên dùng phổ biến sản phẩm tẩy rửa chun dùng cho máy: máy rửa chén, máy giặt, khơng gây hại cho mơi trường, độc tính yếu Ứng dụng phổ biến chất hoạt động bề mặt khơng chứa điện tích ete rượu béo Hình 1.9: Cấu tạo phân tử chất hoạt động bề mặt khơng mang điện tích 1.2 Chất hoạt động bề mặt LAS LAS tên viết tắt linear alkylbenzene sulphonate, chất hoạt động bề mặt sử dụng chất tẩy rửa Hình 1.10: Cơng thức cấu tạo phân tử LAS LAS chất hoạt động bề mặt thuộc nhóm anionic, với phân tử đặc trƣng đầu kị nước đầu ưa nước LAS hỗn hợp phức tạp đồng đẳng có độ dài chuỗi khác alkyl từ C10 đến C13 C14, đồng phân vị trí phenyl từ đến 5-phenyl theo tỷ lệ hay điều kiện phản ứng, phản ứng có chứa vòng thơm sunfonat hóa vị trí đoạn gắn liền với chuỗi alkyl tuyến tính vị trí với ngoại lệ thiết bị đầu cuối (1- phenyl) Các đặc tính LAS khác tính chất vật lý hóa học theo chiều dài chuỗi alkyl, nên cơng thức ứng dụng khác Các chất LAB (tuyến tính ankylbenzene) sản phẩm phản ứng alkyl hóa benzene với n-parafin với có mặt hydro florua (HF) clorua nhơm (AlCl3) nhƣ chất xúc tác LAS đƣợc sản xuất sulfonation LAB với tinh dầu lò phản ứng hàng loạt Sulfonation khác thay thuốc thử sulfuric acid, lƣu huỳnh trioxit pha lỗng, acid acid chlorosulfonic sulfacmic phim lò phản ứng giảm LAS sau vơ hiệu hóa muối mong muốn (natri, amoni, caxi, kali…) LAS chất hoạt động bề mặt đƣợc ứng dụng rộng rãi ngành cơng nghiệp, axit sulfonic alkybenzene tuyến tính chủ yếu dùng để sản xuất chất tẩy rửa gia đình như: bột giặt, nƣớc giặt, nƣớc rửa chén, chất tẩy rửa gia dụng khác…nó chất nhũ hóa cho chất diệt cỏ nơng nghiệp trùng hợp nhũ tƣơng Trên tồn giới có khoảng 99% sản xuất LAB đƣợc chuyển đổi thành LAS qua q trình sulfonatrion Là thành phần chất tẩy rửa bề mặt, hầu hết LAS đƣợc sử dụng nhƣ dẫn xuất natri Đối với số ứng dụng đặc biệt dẫn xuất khác đƣợc sản xuất Ƣu điểm vƣợt trội LAS đƣợc sử dụng với tất loại ngun liệu chất tẩy rửa, khả tƣơng thích cao Cả hai HLAS (Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid) LAS đƣợc đánh giá cao, hóa chất ổn định, lƣu trữ, vận chuyển Linear Alkylbenzene sulfonate alkybenzene tuyến tính, hồn tồn phân hủy sinh học khơng tích lũy mơi trƣờng Ở trạng thái vật lý LAS chất lỏng có màu nâu, điểm nóng chảy: 100C, điểm sơi: 3150C, điều kiện bình thƣờng có độ ổn định 1.3 Vai trò LAS cơng nghiệp tẩy rửa LAS chiếm khoảng 27% thị trƣờng tiêu thụ chất hoạt động bề mặt giới Theo nghiên cứu đƣợc thực nhà khoa học, chứng minh LAS an tồn với mơi trƣờng Hơn 80% LAS đƣợc sử dụng rộng rãi lĩnh vực sản xuất bột giặt, hay chất tẩy rửa dùng gia đình Do LAS có bề mặt anion linh hoạt, nên đƣợc sử dụng hai cơng thức mang tính axit kiềm, nhƣ chất tẩy rửa dạng lỏng dạng bột Hình 1.13: Phần trăm loại chất hoạt động bề mặt tiêu thụ Hình 1.14: Trữ lượng chất hoạt động bề mặt tiêu thụ giới 1.4 LAS số phƣơng pháp điều chế "Linear ankyl benzen sunphonic acid", tên xác "Linear ankylbenzene sulfonic acid" bạn, "Linear" có nghĩa mạch thẳng, chƣơng trình phổ thơng bạn đƣợc học phƣơng trình phản ứng điều chế rồi, benzen - tính chất hóa học - phản ứng : cho benzen tác dụng với acid sunfuric đặc nóng (khoảng 170-180 độ C) C6H6 + HO-SO3 > C6H5-SO3H + H2O 1.5 Tính chất chất chất hoạt động bề mặt anionic Các chất hoạt động bề mặt truyền thống nhƣ LAS, LES dùng lĩnh vực tẩy rửa anionic surfactants, chúng kèm với tính chất tạo bọt ngƣời hay gọi chất tạo bọt Trong lĩnh vực hoạt động bề mặt ngƣời ta thƣờng gọi tên theo cơng dụng vd defoamer - chất phá bọt, OW emulsifier - chất nhũ hố dầu nƣớc, WO emulsifier - chất nhũ hố nƣớc dầu, wetting agents (hoặc penetrating agents) - chất thấm ƣớt, Bạn nên làm quen với ethoxylates , chúng nonionic surfactants vd, nonyl ethoxylate, octyl ethoxylate, linear alkyl ethoxylate, PEO, polysorbate, tùy theo mức độ ethoxylation (bao nhieu mol ethylene oxide cho mol surfactant) ta có họ chất với độ dài dãy polyether khác => tính HLB có trị số từ đến 20 HLB : 1-3 phá bọt HLB : 4-9 nhũ nƣớc dầu HLB : 9-11 wetting agents HLB : 11-15 nhũ dầu nƣớc HLB > 15 chất khuếch tán16 CHƢƠNG 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT LAS 2.1.1 Sơ đồ cơng nghệ : Benzene Alkylation ( Q trình Alkyl hóa Benzen ) SO3 Production Linear Paraffin Dehydrogenation ( Olefin Production ) ( Q trình khử Hydro ) Linear Paraffin Production ( Q trình tạo parafin mạch thẳng ) LAB Purification & Fractionation ( Q trình chƣng cất làm ) LAB ( Sunfua hóa SO3 ) Kerosene Feed Hydrotreating ( Xử lý Hydro để tách tạp chất ) NaOH HLAS ( Sulphonic Acid ) Benzene Neutralization HLAS ( Q trình trung hòa NaOH ) Kerosene ( Dầu hỏa thơ ) 2.1.2 Thuyết minh quy trình sản xuất : Dầu hỏa thơ ( Kerosene ) đƣợc đƣa qua cơng đoạn xử lý Hydrotreating ( dùng xúc tác Co, Mo… ) để tách tạp chất gồm kim loại nặng nhƣ vadium, niken, sắt… Sau tách tạp chất xong sản phẩm thu đƣợc paraffin mạch thẳng Các paraffin mạch thẳng đƣợc đƣa qua cơng đoạn để thực q trình Dehydro hóa ( Dehydrogenation ) tạo thành mono olefin Sau mono olefin đƣợc đƣa vào thiết bị alkyl hóa với lớp xúc tác rắn cố định Các paraffin khơng tham gia phản ứng đƣợc hồn lƣu trở lại cơng đoạn Dehyro hóa Sản phẩm q trình alkyl hóa alkylate mạch thẳng sản phẩm phụ lƣợng nhỏ alkylate có khối lƣợng phân tử lớn đƣợc hình thành từ q trình alkyl hóa olefin Loại sản phẩm phụ đƣợc thu hồi sử dụng làm chất tẩy rửa đặc biệt cho cơng nghiệp dầu bơi trơn Hỗn hợp phản ứng thu đƣợc gồm : n-olefin, bezene, paraffin đƣợc đƣa qua cơng đoạn chƣng cất phân đoạn để tách riêng cấu tử dựa vào độ bay khác Sau làm phƣơng pháp lắng ta thu đƣợc LAB ( Linear Alkylbenzene ) Các alkylate mạch thẳng ( LAB ) đƣợc chuyển sang cơng đoạn sunfua hóa SO3 để tạo thành sunphonic acid ( HLAS ) Sau HLAS đƣợc đƣa qua hệ thống trung hòa dung dịch NaOH Cuối sản phẩm thu đƣợc LAS ( Linear Alkylbenzene Sulfonate ) CHƯƠNG ỨNG DỤNG CỦA LAS 3.1 Bột Giặt : Công dụng: Là chất tạo bọt ngành cơng nghiệp sản xuất chất tẩy rửa nhƣ bột giặt, kem giặt, nƣớc rửa chén, nƣớc rửa xe Thành phần: Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid, Proteaza, Sodium carbonate, Zeolite, Tripolyphosphate, Chất tạo hƣơng - Phù với giặt tay máy giặt cửa trên, bí để tẩy vết bẩn cứng đầu - Tide hoa cỏ mùa xn có hƣơng mùi thơm dịu mát lƣu lại lâu quần áo sau giặt - Tide làm hồi sinh giữ quần áo trắng theo tiêu chuẩn Mỹ Hƣớng dẫn sử dụng: Giặt máy: Dùng muỗng bột giặt TIDE cho lần giặt điều chỉnh tùy theo lƣợng độ bẩn quần áo Chọn chế độ giặt thích 19 hợp máy + Giặt tay: Xả sơ quần áo với nƣớc Hòa tan muỗng bột giặt TIDE -4 lít nƣớc Ngâm quần áo 30 phút sau vò xả -3 lần nƣớc 3.2 Nước rửa chén Công dụng: - Tẩy bóng vết dầu mỡ - Đậm đặc, tiết kiệm, hiệu cao - Mềm mại với da tay - Hƣơng chanh thơm mát, độc đáo Thành phần: Thành phần: Nƣớc, Sodium Linear Alkylbenzen Sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidpropyl Bentaine, Magnesium Sulfate, Chất thơm, Chiết xuất chanh trà xanh - Hƣớng dẫn sử dụng: Pha lỗng sản phẩm vào nƣớc sử dụng trực tiếp, rửa vết bẩn tráng lại chén đĩa nƣớc - Bảo quản: Lƣu trữ nơi khơ ráo, tránh ánh sáng trực tiếp - Lƣu ý: Khơng đƣợc uống, để xa tầm tay trẻ em - Với gấp đơi chiết xuất Trà Xanh đƣợc kết hợp với nƣớc cốt chanh, Sunlight Trà Xanh hiệu chén đĩa nhựa: Đánh bật vết dầu mỡ bám dai khử mùi đồ nhựa, khử vi khuẩn, khơng hại da tay - Với độ đậm đặc gấp lần so với nƣớc rửa chén thƣờng, chai Sunlight đƣợc sử dụng lâu rửa đƣợc nhiều chén đĩa Cách sử dụng: 20 - Pha muỗng canh(20ml) nƣớc rửa chén vào khoảng 1/2 tơ nƣớc (200ml) Khuấy cho lên bọt - Rửa chén bát dung dịch pha - Tráng lại bàng nƣớc cho thật Luy ý! Khơng đƣợc uống, Để xa tầm tay trẻ em Khơng để văng lên mắt Đậy nắp sau lần sử dụng 21 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN Xuất phát từ nguồn ngun liệu dầu mỏ thơ với có mặt Benzen, bazơ, sodium số phụ gia khác, sản phẩm LAS tạo dùng làm ngun liệu cho sản phẩm tẩy rửa nhƣ dầu gội, xà bơng, nƣớc rửa chén, nƣớc tẩy bồn cầu… LAS đƣợc xem nhƣ loại chất hoạt động bề mặt mang tính chất ƣu việt nhờ vào khả tẩy rửa cực mạnh Sản phẩm q trình tổng hợp LAS đƣợc sử dụng rộng rãi giới năm trƣớc nhƣng gây nhiễm mơi trƣờng nên đƣợc sử dụng hạn chế nƣớc phát triển giới Tuy nhiên khả tẩy tốt yếu tố kinh tế nên LAS đƣợc sử dụng phổ biến nƣớc phát triển có Việt Nam Hiện nƣớc ta dùng nhiều sản phẩm chất hoạt động bề mặt LAS nhƣng chƣa có xí nghiệp chun tổng hợp LAS mà đa số nhập LAS từ nƣớc giới Ngồi vấn đề kinh tế, cơng nghệ sản xuất, u cầu nhân lực q trình tổng hợp LAS đòi hỏi quy trình đảm bảo xứ lý mơi trƣờng u cầu lớn đặc cho tấc nhà máy sản xuất LAS giới Trái đất đứng trƣớc nguy nhiễm nặng nề nên ngày sản phẩm hƣớng đến mục tiêu sản phẩm xanh Việc sử dụng sản phẩm tẩy rửa an tồn, diệu nhẹ, thân thiện với mơi trƣờng xu hƣớng cho ngành cơng nghiệp chất hoạt động bề mặt Do q trình tổng hợp chất từ thiên nhiên khuynh hƣớng thời đại Sự có mặt loại chất tẩy rửa góp phần làm cho sống dễ dàng thoải mái hơn, giúp rút ngắn thời gian cơng việc vê sinh, dọn dẹp, làm vật dụng, nhà cửa giành nhiều thời gian cho điều q giá khác sống.22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Tiếng Anh: [1] Becher, P (1983) Encyclopaedia of Emulsion Technology, Vol 1: Basic Theory Marcel Decker, New York, pp 145-155 [2] Dahms, G.H and Zombeck, A (1995) New formulation possibilities offered by silicone copolyols Cosmet Toil, 110, 91-100 [3] Griffin, W.C (1949) / Soc Cosmet Chem., 1, 311 [4] Hameyer, P and Jenni, K.R (1996) Emulsifiers for multiple emulsions Cosmet Toil, 111, 39-48 [5] Holzner, GW (1966) Seifen Ole Fette Wachse, 92(12), 299 [6] ICI Americas Inc (1987) The HLB System - A Time Saving Guide to Emulsifier Selection [7] Wilkinson, J.B and Moore, RJ (eds) (1982) Harry's Cosmeticology, 7th edn George Goodwin, UK 23 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phụ lục 2: Phụ lục 3: Phụ lục 4: [...]... kinh tế nên hiện nay LAS đƣợc sử dụng khá phổ biến trong những nƣớc kém và đang phát triển trong đó có Việt Nam Hiện nay ở nƣớc ta tuy dùng rất nhiều sản phẩm chất hoạt động bề mặt LAS nhƣng vẫn chƣa có một xí nghiệp nào chun tổng hợp LAS mà đa số là nhập khẩu LAS từ các nƣớc trên thế giới Ngồi vấn đề kinh tế, cơng nghệ sản xuất, u cầu nhân lực thì q trình tổng hợp LAS đòi hỏi quy trình đảm bảo xứ lý... khoảng 99% của sản xuất LAB đƣợc chuyển đổi thành LAS qua một q trình sulfonatrion Là thành phần trong chất tẩy rửa bề mặt, hầu hết LAS đƣợc sử dụng nhƣ một dẫn xuất natri Đối với một số ứng dụng đặc biệt các dẫn xuất khác cũng đƣợc sản xuất Ƣu điểm vƣợt trội của LAS là nó có thể đƣợc sử dụng cùng với tất cả các loại ngun liệu chất tẩy rửa, vì khả năng tƣơng thích cao của nó Cả hai HLAS (Linear Alkylbenzene... 11-15 nhũ dầu trong nƣớc HLB > 15 chất khuếch tán16 CHƢƠNG 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT LAS 2.1.1 Sơ đồ cơng nghệ : Benzene Alkylation ( Q trình Alkyl hóa Benzen ) SO3 Production Linear Paraffin Dehydrogenation ( Olefin Production ) ( Q trình khử Hydro ) Linear Paraffin Production ( Q trình tạo parafin mạch thẳng ) LAB Purification & Fractionation ( Q trình chƣng cất và làm sạch ) LAB ( Sunfua hóa bằng SO3 )... LAB ) đƣợc chuyển sang cơng đoạn sunfua hóa bằng SO3 để tạo thành sunphonic acid ( HLAS ) Sau đó HLAS đƣợc đƣa qua hệ thống trung hòa bằng dung dịch NaOH Cuối cùng sản phẩm thu đƣợc là LAS ( Linear Alkylbenzene Sulfonate ) CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG CỦA LAS 3.1 Bột Giặt : Công dụng: Là chất tạo bọt trong ngành cơng nghiệp sản xuất chất tẩy rửa nhƣ bột giặt, kem giặt, nƣớc rửa chén, nƣớc rửa xe Thành phần: Linear... CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN Xuất phát từ nguồn ngun liệu là dầu mỏ thơ cùng với sự có mặt của Benzen, bazơ, sodium và một số phụ gia khác, sản phẩm LAS tạo ra dùng làm ngun liệu cho các sản phẩm tẩy rửa nhƣ dầu gội, xà bơng, nƣớc rửa chén, nƣớc tẩy bồn cầu… LAS đƣợc xem nhƣ là một loại chất hoạt động bề mặt mang tính chất ƣu việt nhờ vào khả năng tẩy rửa cực mạnh Sản phẩm của q trình tổng hợp LAS đƣợc sử dụng... Xử lý Hydro để tách tạp chất ) NaOH HLAS ( Sulphonic Acid ) Benzene Neutralization HLAS ( Q trình trung hòa bằng NaOH ) Kerosene ( Dầu hỏa thơ ) 2.1.2 Thuyết minh quy trình sản xuất : Dầu hỏa thơ ( Kerosene ) đƣợc đƣa qua cơng đoạn xử lý Hydrotreating ( dùng xúc tác Co, Mo… ) để tách tạp chất gồm các kim loại nặng nhƣ vadium, niken, sắt… Sau khi tách tạp chất xong sản phẩm thu đƣợc là các paraffin mạch... xứ lý mơi trƣờng là u cầu lớn đặc ra cho tấc cả các nhà máy sản xuất LAS trên thế giới Trái đất đang đứng trƣớc nguy cơ ơ nhiễm nặng nề nên ngày nay các sản phẩm hƣớng đến mục tiêu sản phẩm xanh Việc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa an tồn, diệu nhẹ, thân thiện với mơi trƣờng đang là xu hƣớng cho ngành cơng nghiệp chất hoạt động bề mặt Do đó q trình tổng hợp các chất từ thiên nhiên cũng đang là khuynh hƣớng... trên thị trƣờng tiêu thụ các chất hoạt động bề mặt trên thế giới Theo nghiên cứu đƣợc thực hiện bởi các nhà khoa học, đã chứng minh LAS an tồn với mơi trƣờng Hơn 80% LAS đƣợc sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất bột giặt, hay chất tẩy rửa dùng trong gia đình Do LAS có bề mặt anion linh hoạt, nên đƣợc sử dụng trong cả hai cơng thức mang tính axit và kiềm, cũng nhƣ trong chất tẩy rửa dạng lỏng... thực hiện q trình Dehydro hóa ( Dehydrogenation ) và tạo thành các mono olefin Sau đó các mono olefin này đƣợc đƣa vào thiết bị alkyl hóa với lớp xúc tác rắn cố định Các paraffin khơng tham gia phản ứng đƣợc hồn lƣu trở lại cơng đoạn Dehyro hóa Sản phẩm chính của q trình alkyl hóa là alkylate mạch thẳng và sản phẩm phụ là một lƣợng nhỏ alkylate có khối lƣợng phân tử lớn đƣợc hình thành từ q trình alkyl... thiết bị đầu cuối (1- phenyl) Các đặc tính của LAS khác nhau về tính chất vật lý và hóa học theo chiều dài chuỗi alkyl, nên cơng thức các ứng dụng sẽ khác nhau Các chất bắt đầu từ LAB (tuyến tính ankylbenzene) là sản phẩm của phản ứng alkyl hóa benzene với n-parafin với sự có mặt của hydro florua (HF) hoặc clorua nhơm (AlCl3) nhƣ là chất xúc tác LAS đƣợc sản xuất bởi các sulfonation của LAB với tinh dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất Las, Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất Las, Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất Las

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay