Dạy học theo chủ đề tích họp giải bài toán bằng cách lập phương trình

10 228 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:15

PHỤ LỤC III PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP CỦA GIÁO VIÊN I CHỦ ĐỀ: Giải toán cách lập phương trình II MỤC TIÊU DẠY HỌC - Kiến thức : + Học sinh củng cố lại bước giải toán cách lập phương trình + Củng cố công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian, công thức tính thể tích, khối lượng, khối lượng riêng môn vật lý, biết áp dụng kiến thức hóa học, dân số để giải toán - Kĩ : + Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức môn học vật lý, hóa học, hình học,…để giải thành thạo số toán có nội dung khác cách lập phương trình - Thái độ : + Học sinh có ý thức tích cực học tập III ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC Học sinh khối IV Ý NGHĨA CỦA BÀI HỌC : -Kiến thức : Gắn kết kiến thức, kĩ năng, thái độ, môn học với nhau, với thực tiễn đời sống xã hội, cho học sinh áp dụng vào giải toán cách lập phương trình +Môn toán : Thông qua kiến thức học, học sinh tính toán số tiền mua hàng hóa có thuế VAT chưa có thuế VAT vận dụng vào sống + Môn vật lý : - Giúp học sinh vận dụng công thức tính quãng đường, vận tốc, thời gian vào giải toán cách lập phương áp dụng vào thực tế tính quãng đường, thời gian - Giúp học sinh vận dụng kiến thức học để tính khối lượng thể tích chất vào giải toán cách lập phương trình, thực tế biết khối lượng riêng chất ta tính khối lượng chất + Môn hóa : Giúp học sinh tính khối lượng chất có hổn hợp dung dịch để từ học sinh vận dụng vào sống Chẳng hạn chai thuốc đọc phần trăm chất học sinh tính khối lượng chất để điều chỉnh liều lượng thuốc phun xịt thuốc sản xuất nông nghiệp + Môn địa : Đánh giá chất lượng sống , tìm hiểu nguyên nhân hạn chế vấn đề tăng dân số , tính số liệu vẽ biểu đồ dẫn đến biến đổi dân số, dự kiến tốc độ phát triển kinh tế xã hội + Môn gdcd : Giáo dục vấn đề tăng dân số, khó khăn nâng cao chất lượng sống giải việc làm + Môn công nghệ : Giải khí thải ảnh hưởng đến môi trường sống giải pháp trồng cây, xây dựng môi trường sống xanh, đẹp V THIẾT BỊ DẠY HỌC - Đèn chiếu - Bảng nhóm - Bút - Giấy A4 VI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thay lấy tập SGK Tôi lấy thêm tập liên quan đến nhiều môn khác thay vào để thuận lợi cho việc dạy tích hợp.Thông qua tiết dạy giải toán cách lập phương trình, cụ thể sau: VIII CÁC SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH : -Các viết giấy học sinh chấm cho điểm bổ sung vào cột kiểm tra thường xuyên Điểm Lớp 8A1 → 10 10 6.5 → ( HS: khối lượng kẽm Bài toán: Goi x (kg) khối lượng đồng có than, đk:x>0 249 − x ( kg ) khối lượng kẻm có than x m3 ) thể tích đồng ( 8900 249 − x ( m ) thể tích kẽm 7100 249 m3 ) Thể tích than ( 8300 Theo đề ta có phương trình: x 249 − x 249 + = 8900 7100 8300 Giải phương trình ta được: x = 178(TMĐK) Vậy: Khối lượng đồng có than 178( kg) Khối lượng kim loại kẽm than 71( kg) 249 − x ( kg ) -GV: Hãy chọn ẩn số, đơn m HS: V = vị, điều kiện ẩn D Thể tích đồng, kẻm ,than : -GV: Hãy biểu diễn khối x 249 − x lượng kẽm qua ẩn số m3 ) ; ( (m ); 8900 7100 - GV: Từ tính khối 249 m3 ( ) lượng đồng thể 8300 tích than x 249 − x 249 + = HS: 8900 7100 8300 GV: cho hs nêu phương HS: giải phương trình tìm kết trình x = 178 GV: hs hoạt động nhóm giải toán -GV nhận xét sửa sai GV hoàn chỉnh toán Hoạt động 2: Bài toán có nội dung hóa học GV nêu đề toán qua 2/Bài toán có nội dung hóa hình bảng phụ học : Bài tập55 sgk trang 34 Học sinh đọc kĩ đề tìm hiểu Bài tập55 sgk trang 34 Biết 200g dung đề Gọi x (gam) lượng nước dịch chứa 50g muối Hỏi cần pha thêm, ĐK: x > phải pha thêm 200 + x ( g ) khối lượng dung gam nước vào dung dịch dịch để dung dịch 50(g) khối lượng muối chứa 20% muối Theo đề ta có pt: GV hướng dẫn hs tìm 20 ( 200 + x ) = 50 hiểu nội dung 100 GV: Trong dung dịch có HS: Trong dung dịch có 50g muối, 200 + x = 250 gam muối? lượng muối không thay đổi x = 50 (TMĐK) lượng muối có thay đổi Vậy lượng nước cần pha thêm không? -Dung dịch chứa 20% muối 50 gam -Dung dịch chứa nghĩa khối lượng muối 20% muối, em hiểu điều 20% khối lượng dung dịch nào? Gọi x (g) khối lượng nước cần + GV: cho hs hoạt động pha thêm ĐK: x > nhóm chọn ẩn, lập Ta có phương trình: phương 20 ( 200 + x ) = 50 100 -GV nhận xét sửa sai Giải phương trình: x = 50 -GV hoàn chỉnh toán Hoạt động 3: Bài toán có nội dung thực tế Bài tập39 sgk trang 30 3/Bài toán có nội dung thực GV đưa đề lên máy Học sinh đọc kĩ đề bài, tìm hiểu tế : chiếu bảng phụ phân tích đề Bài tập39 sgk trang 30 GV: Số tiền Lan mua hai HS: Hai loại hàng phải trả, tổng Gọi x (đồng) số tiền phải loại hàng chưa kể thuế cộng 120 nghìn đồng trả cho loại không kể thuế VAT bao nhiêu? -Thuế VAT 10 nghìn đồng, suy VAT, đk: < x < 110 hai loại hàng chưa kể thuế VAT ( 110 − x ) đồng số tiền phải 110 nghìn đồng trả cho loại không kể thuế HS chọn ẩn VAT GV: Cho học sinh hoạt Gọi x(đồng) số tiền mua hàng 10% x (đồng) tiền thuế VAT động nhóm chọn ẩn, đk, loại cho loại hàng thứ điền vào bảng phân tích chưa kể thuế VAT, ĐK: 8% ( 110 − x ) (đồng) tiền < x < 110 toán, giải toán thuế VAT cho loại Số tiền Tiền thuế VAT Ta có phương trình : chưa 10 x+ ( 110 − x ) = 10 kể 100 100 VAT 10 x + 880 − x = 1000 Loại x = 60 (TMĐK) hàng1 x 10% - x Vậy : Loại -Loại không kể VAT 60 -GV nhận xét sửa sai hàng2 110 − x 8%(110 − x ) nghìn đồng -GV hoàn chỉnh toán Cả hai - Loại không kể VAT 50 loại 110 10 nghìn đồng hàng Phương trình: 10 x+ ( 110 − x ) = 10 100 100 Hoạt động 4: Bài toán có nội dung giáo dục môi trường GV đưa đề lên máy 4/Bài toán có nội dung giáo chiếu bảng phụ dục môi trường: Bài toán: Để tạo môi Bài toán: trường xanh, đẹp Gọi x (cây) số trồng Nhà trường phân công lớp 8A đk: < x < 180 hai lớp 8A 8B trồng 180– x (cây) số trồng 180 Nếu chuyển 40 lớp 8B x − 40 (cây) số lớp 8A lớp 8A qua lớp 8B số hai lớp sau chuyển 180 − x + 40 (cây) số Tính số lớp trồng trước trồng lớp 8B nhận lớp chuyển 8A GV cho hs đọc kĩ đề phân tích toán Học sinh đọc kĩ đề Theo đề ta có phương GV: Hãy chọn ẩn số Học sinh chọn ẩn số trình: GV: Hãy biểu diễn Gọi x (cây)là số trồng lớp x − 40 = 180 − x + 40 x = 260 đại lượng chưa biết khác 8A, đk: < x < 180 x toán HS: 180 – (cây) số trồng x = 130 (TMĐK) GV: Dựa vào đâu để thiết lớp 8B Vậy lớp 8A: 130 lập phương trình HS: Dựa vào số trồng Lớp 8B: 180 – 130 = 50 GV: Lập phương trình lớp sau chuyển GV cho hs hs hoạt động Có phương trình: x − 40 = 180 − x + 40 nhóm giải toán -GV nhận xét sửa sai HS giải: x = 130 (TMĐK) -GV hoàn chỉnh toán Hoạt động 5: Bài toán có nội dung dân số GV đưa đề toán lên 5/Bài toán có nội dung máy chiếu bảng phụ dân số : Bài tập48 sgk trang 32 Học sinh đọc kĩ đề Bài tập48 sgk trang 32 Năm ngoái tổng số dân Học sinh chọn ẩn số đặt điều Gọi x (người) số tỉnh A hai tỉnh A B kiện cho ẩn số năm ngoái đk x nguyên dương triệu Năm dân số -Goi x số dân năm ngoái x < 4000000 tỉnh A tăng thêm 1,1% tỉnh A, đk: x < triệu 4000000- x (người) số dân dân số tỉnh B Số dân năm ngoái tỉnh B tỉnh B năm ngoái 4000000 − x tăng thêm 1,2% Tuy 101,1 x số dân năm số dân tỉnh A năm Học sinh: phương trình 100 vẫn nhiều tỉnh B 101,1 101,2 tỉnh A x− ( 4000000 − x ) 807200 người Tính số 100 100 101,2 ( 4000000 − x ) số dân dân năm ngoái = 807200 100 tỉnh Học sinh giải phương trình năm tỉnh B GV cho hs chọn ẩn số? x = 2.400.000 (TMĐK) Theo đề ta có phương đk? trình: GV: Hãy biểu diễn 101,1 101,2 đại lượng chưa biết khác x− ( 4000000 − x ) 100 100 toán = 807200 GV: cho hs hoạt động nhóm lập phương trình giải toán -GV nhận xét sửa sai -GV hoàn chỉnh toán Giải phương trình ta được: x = 2.400.000 (TMĐK) Vậy số dân năm ngoái tỉnh A 2.400.000 (người) Số dân tính B năm ngoái 600 000(người) Hoạt động 6: Bài toán có nội dung hình học GV đưa đề lên máy 6/ Bài toán có nội dung hình chiếu bảng phụ học: Bài toán: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn chiều rộng 4m chu vi khu vườn 64m Học sinh đọc đề Tính chiều dài, chiều HS: chu vi hình chữ nhật: rộng, diện tích hình chữ (dài + rộng).2 nhật Diện tích hình chữ nhật: -GV cho hs đọc kĩ đề Dài x rộng GV cho hs nhắc lại công HS chọn ẩn số: thức tính chu vi diện x (m) chiều rộng, đk: x > tích khu vườn hình HS dùng ẩn số để biểu diễn đại chữ nhật lượng chưa biết khác Gv cho hs chọn ẩn số x + (m): chiều dài đk Phương trình: GV cho hs lập phương  x + ( x + )  = 64 trình giải toán x = 14 (TMĐK) -GV nhận xét sửa sai -GV hoàn chỉnh toán Hoạt động 7: Bài tập nhà(3’) Bài toán: Gọi x (m) chiều rộng hình chữ nhật Điều kiện: x > ( x + ) (m) chiều dài hình chữ nhật Chu vi hình chữ nhật 64 Theo đề ta có phương trình:  x + ( x + )  = 64 x = 14 (TMĐK) Vậy chiều rộng 14 m Chiều dài 18 m Diện tích hình chữ nhật 14.18 = 252 ( m ) − Xem lại tập giải − Làm tập 49 sgk trang 32 − Ôn lại kiến thức học, tiết sau ôn tập chương III d/ Rút kinh nghiệm : (nếu có ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… VII KIẾM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA HỌC SINH Trong thời gian luyện tập giành 10 phút cho học sinh kiểm tra viết nhằm đánh giá khả vận dụng kiến thức học sinh qua tiết luyện tập với đề sau : Trong hai loại quặng có tỉ lệ đồng sau, loại thứ nhất có tỉ lệ đồng nhỏ loại thứ hai 10% trộn hai quặng có hỗn hợp có 50% đồng, biết khối lượng quặng thứ nhất hỗn hợp 20kg, khối lượng quặng thứ hai nửa khối lượng quặng thứ nhất Tính tỉ lệ phần trăm đồng loại quặng Hướng dẫn : GV giới thiệu HS hai loại quặng có tỉ lệ đồng gợi ý kiến thức đề toán Vậy tỉ lệ % đồng loại quặng thứ nhất , thứ hai 46,25%; 58,25% +Học sinh áp dụng kiến thức lập phương trình toán (4 điểm) +Học sinh giải đúng phương trình(4 điểm) +Học sinh trả lời đúng yêu cầu toán (2điểm) 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học theo chủ đề tích họp giải bài toán bằng cách lập phương trình, Dạy học theo chủ đề tích họp giải bài toán bằng cách lập phương trình, Dạy học theo chủ đề tích họp giải bài toán bằng cách lập phương trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay