Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 8

3 186 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:02

GV: Hồ Thị Thu PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THANH MÔN: TOÁN – LỚP 1 BÀI: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 Hồ Thị Thu Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2012 Toán : 0 + 5 4 2 3 1 3 1 5 + - Đọc bảng trừ trong phạm vi 3 ? Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2012 Toán : Trên cây có mấy quả táo ? Ứng với số mấy? Số quả rụng ? Ứng với số mấy ? Đặt phép tính cho phù hợp Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2012 Toán : Tương tự em hãy đặt phép tính cho phù hợp ? Dựa vào số bóng lúc đầu và số bóng bay đi. Em hãy tự đặt một đề toán từ đó viết phép tính ? Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2012 Toán : Nhận xét các số đứng trước dấu trừ ? Phép trừ trong phạm vi 4 Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2012 Toán : Phép trừ trong phạm vi 4 Hãy đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 4 Phép trừ trong phạm vi 4 3 + 1 = 4 1 + 3 = 4 Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2012 Toán : Dựa vào mô hình hãy lập các phép tính cộng ? Phép trừ trong phạm vi 4 4 – 1 = 3 4 – 2 = 2 4 – 3 = 1 4 – 1 = 3 4 – 2 = 2 4 – 3 = 1 Thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2012 Toán : Dựa vào các phép tính cộng lập các phép tính trừ ? Phép trừ trong phạm vi 4 Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2012 Toán : 2 + 2 = 4 4 – 2 = 2 Từ mô hình em hãy lập các phép tính cộng và trừ ? Bài 1 : Tính Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2012 Toán : Phép trừ trong phạm vi 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 8, Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 8, Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay